Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Ingemar Ljungqvist: 5G är globalisternas nya vapensystem

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 januari 2020
- NewsVoice redaktion
Minority Report - Foto: Twentieth Century Fox

DEBATT. “Regeringen vill att Säpo och Försvarsmakten ska få direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. Syftet är att höja säkerheten och kunna sätta stopp för för osäkra komponenter, processer och leverantörer”, skrev DI. Är 5G något mycket mer än trådlös överföring för att kunna hantera större mängder information, ge högre prestanda på smartphones, ge oss förarlösa fordon, supereffektiva robotar och automatiserad vård samt många andra tillämpningar?

Text: Ingemar Kwame Ljungqvist, redaktör AlmaNova, Dr Sc (OIUCM) | Bild från filmen Minority Report (2002) – Foto: Twentieth Century Fox

Ska Försvarsmakten och Säkerhetspolisen helt ta över denna fråga så borde varenda kritisk läsare fråga sig om inte 5G också har en rent militär aspekt. Artikelförfattaren har genom åren som en del av hälsojournalistiken fått mängder med  tips från människor som beskrivit hur den nya tekniken drabbat dem. Det är vittnesmål som idag inte längre kommer fram i mainstream media. Censuren har ingripit där.

De som vittnat för mig är i första hand de som är elöverkänsliga, men de senaste åren har en annan grupp hört av sig och det är de som fått utstå en mängd med somatiska fenomen som hjärtklappning, smärtor, hörsel- och ljus-upplevelser som de i sin tur beskriver som en riktad påverkan utifrån. Den senare gruppen får om de hör av sig till vården oftast sina fenomen bortförklarade  av psykiatrin. De själva söker oftast en förklaring i att de är utsatta för experiment där man provar ut trådlös överföring mellan stordator och deras hjärna. Alltså det som ingår i begreppet AI (Artificiell Intelligens).

5G och AI

5G och också AI har det gemensamt att man använder sig av artificiell elektromagnetisk strålning. Här har faktiskt ryska forskare varit de verkliga pionjärerna på området. I USA har den offentliga forskningen varit styvmoderlig, då ju Rockefeller proklamerat att man inom medicinens område enbart skulle använda sig av biokemins grunder. Åtminstone gällde detta för den civila forskningen. Vad som skedde inom det militära området är som oftast sekretessbelagt.

Militärindustriella komplexet segrade i Sovjet

I gamla Sovjetunionen förhöll det sig annorlunda. Man hade funnit att elektromagnetiska starka fält kunde skada. Den erfarenheten hade man fått under andra världskriget då de som arbetade vid radaranläggningar i bergrum fått allvarliga sjukdomar. Men man hade också funnit att man med mindre doser och med vissa specifika frekvenser också kunde använda sig av e-m strålning i terapeutiska syften, men också i Sovjet gick det en skiljelinje mellan militär forskning och den för medicinskt bruk.


När militären insåg potentialen av elektromagnetisk strålning ville man ha ett teknologiskt försprång och man försökte hindra spridning av den positiva medicinska kunskapen till det civila fältet.


Brezjnev som stöttade den medicinska användningen ansåg att om man öppnar denna teknologin för militära ändamål så kan man åstadkomma en kapprustning som skulle leda till ett större hot än det från kärnvapen.

I kampen mellan det sovjetiska militärindustriella komplexet och den humanistiska delen som Brezjnev stod för så segrade militären. Man reducerade kraftfullt utbudet inom den medicinska sektorn. Det var först efter Sovjets sammanbrott som ryska landvinningar skulle nå utanför Ryssland, exempelvis tillämpningar som Scenar, Oberon och Introspect.

Däremot skulle man mycket väl kunnat tolka de vittnesmål, som skedde då Sovjet deltog i Afghanistankriget från 1979 och framåt, som ett uttryck för att man faktiskt använde sig av teknologin i dödande syfte. Det finns flera berättelser från Afghanistan hur man oskadliggjorde motståndarsoldater på avstånd, med “hemliga” vapen.

Referens: Schjelderups böcker: Lys som helbreder, Helsekampen m.fl.

Igor Belyaev har fått sin grundutbildning i gamla Sovjet där millimetervågor var ett viktigt verktyg för var och varannan terapeut. De var utomordentliga att använda i små doser till patienter mot ett vitt spektrum av sjukdomar. Det verkar som att millimetervågor är cellernas egna sätt att kommunicera med varandra.

Efter tiden i Sovjet/Ryssland blev det för Belyaev senare ett stort antal år i Stockholm där Igor som nästintill ensam forskare ställde sig frågan, vilka frekvenser är hälsosamma och vilka är skadliga för oss. Numera arbetar han i Slovakiens Bratislava. Hans arbete med millimetervågor borde ha en framtid för sig eftersom flera av de frekvensband som 5G  kommer att använda sig av ligger i intervallet 30 – 300 GHz.  Detta motsvarar en väglängd på 1-10 millimeter.

Vad gör permanenta strålningsfält dygnet runt med hälsan?

Belyaev berättade en mycket lärorik episod från forntida Sovjet utifrån en enda patient som behandlats med just millimetervågor. Behandlingen hade gått snett. Patienten blev sjukare. Man fick då två viktiga erfarenheter.


Frekvensen är oerhört viktigt för utfallet. Enbart en avvikelse på 10 MHz kan göra att den artificiella strålningen istället för att stötta hälsan förvandlas till dess motsats. Likadant varnar Belyaev kraftfullt mot 5G där man kommer att vistas i permanenta strålningsfält dygnet runt.


Från 1G till 5G

Även om frekvensen i sig är hälsobefrämjande kan det gå snett. Vid behandling utsätter man patienten för strålning under ett litet antal minuter ett par-tre gånger om dagen. Utsträcker man detta till 24 timmar kan resultatet bli det motsatta.

1-2 liter friskt vatten är utomordentligt viktigt att inta dagligen för hälsan. Den som extrapolerar detta och tror att 100 gånger så mycket blir ännu bättre blir snabbt akut sjuk. Ingen klarar att dricka 100-200 liter vatten om dagen. Till det behövs en elefant.

Alltså är 5G liktydigt med att de frekvensbanden är kända för att interferera med våra biologiska molekyler. Detta vet man redan innan man tar tekniken i bruk. Annat var det med de tidigare generationerna av mobiltelefoni. De första två generationernas mobiltelefoni betecknas som 1G och 2G. Då stack det upp en antenn ovantill på mobilen. Sedan kom  3G med antennpaketet inbakat i mobilens övre del. En del forskare undersökte då om detta kunde ge upphov till skador.

Läs mer: Granskning: Stoppades 5G i Bryssel på grund av hälsorisker?

Svensk forskning

När det gäller svenska forskare kunde exempelvis en grupp i Lund påvisa att blodhjärnbarriären läcker ämnen när försöksdjuren utsätts för mobilstrålning. I Stockholm visade man på att hudceller påvisade förändringar på cellnivå. Och utifrån cancerstatistik kunde man i Örebro slå fast att det fanns ett visst signifikant samband mellan ökad cancerfrekvens, speciellt då för tumörformer nära örat och i hjärnan – de delar som låg närmast mobilens antennpaket.  Detta motsvarades också av att ett ökande antal mådde dåligt och utvecklade elöverkänslighet.

Samhället bejakar och förnekar

I denna situation hade det varit naturligt om man då stannat upp och verifierat  de exakta orsakerna. Så hade man exempelvis gjort från svensk sida när de första generationernas datorer kom ut på marknaden. Dessa gav också upphov till så kallad bildskärmssjuka, men de ohälsoproblemen kunde avhjälpas genom att tekniken förändrades. Istället reagerade makten på samma sätt som man exempelvis gjort när det gäller kvicksilverförgiftade människor, främst sprungna från tandvården. Man förnekade helt enkelt problemet.

Industrin satsade på en handfull professorer som exempelvis Anders Ahlbom och Maria Feychting som skulle vara deras experter gentemot politikerna. Media var och är också följsamma, speciellt sedan maktkoncentrationen ökat där Bonnier och Schibstedt dominerar marknaden. Inte ens insändare, än mindre får journalister, sina alster publicerade.

Lika illa var det ställt inom vården. De som kände varierande ohälsoproblem blev demoniserade av en läkarkår och kunde i bästa fall få sina problem rubricerade som utbrändhet. För visst var det ju så att långt före allvarliga sjukdomar som cancer hann manifestera sig, så var det diffusa symtombilder som gjorde sig gällande, speciellt att man kunde notera en bristande koncentrationsförmåga.

Det vore helt relevant att fråga sig om skolans försämrade resultat till stor del kan förklaras med den artificiella strålmiljön som eleverna vistas i, men i Sverige tillåts inte ens den frågan att ställas, medan man i Frankrike på grund av hälsoproblem inför mobilförbud i sina ungdomsskolor.

Cancern ökar

iPhone 4
iPhone 4

Istället för att uppmärksamma problematiken gick man vidare med 4G med mycket större informationsmängd. Antennpaketet blev större i Iphones och placerades nedtill i den smarta mobilen. Förutsatt man pratar direkt i mobilen så kommer den nedre delen att nå ner mot halsen och så kom kanske det mest påtagliga beviset för elaka samband. Samma år 2012 som iPhones fick sitt genombrott skedde också ett trendbrott i cancerstatistiken.

Incidensen för sköldkörtelcancer ökade dramatiskt. Likadant hade cancerformerna malignt melanom ökat och då påtagligt också hos ungdomar.  När det gäller malignt melanom har man från akademiskt håll skickat ut de forskare som skyller det hela på den formen av elektromagnetisk strålning som vi under hela vår levnad här på jorden fått dagligen, dvs den från solen, och vars vågor mestadels befinner sig inom våglängdsområdet  400-800 nanometer, dvs det synliga ljuset, ett våglängdsområde som vi är anpassade till. Enda gången det kan bli för mycket intensitet är om vi försöker titta rakt in i solen. Då kan vi förstöra våra ögon.

Man har också från strålskyddsmyndigheten kommit ut med så fantastiska förslag att man ska plantera fler träd på skolgårdarna så att eleverna befinner sig mer i skugga, bort från den livgivande solstrålningen och så skyller man på solresor till Thailand. Det är bara det att en hel del av de maligna tumörerna uppträder på ställen som nästintill alltid är täckta av kläder dvs innerlår och stjärtar, dvs nära de områden där man förvarar mobilen i fickan.

Läs mer: Den trådlösa tekniken – den största miljöföroreningen

Ericsson vet att deras mobiler är farliga

Nu står vi inför användandet och tillämpningen av 5G, en mobilteknik där man redan på förhand vet att den interfererar med biologiska processer. Att enbart förklara införandet med att mobilindustrin behöver detta för sin ekonomiska överlevnad verkar vara ett omyndigförklarande av samma industri. Så dumma skulle de ju inte kunna vara. De är uppenbart medvetna om hälsoriskerna.


Ericsson har i vissa länder bifogat säkerhetsanvisningar där det står att själva mobilen ska hållas ett antal centimeter bort från kroppen. Detta för att gardera sig mot skadeståndsanspråk.


Det är alltså helt relevant att ställa sig frågan om inte 5G har flerfaldiga syften. Den militära och maktpolitiska aspekten borde belysas – och man borde inte enbart tro på att det Ericssons vinstintresse som är drivande.

Läs mer: Militär 5G – en ledande drivkraft i 5G-utbyggnaden

Dennis Chandra (t.v.), en sk "targeted Individual", Antje Jackelen, ärkebiskop och Ingemar Ljungqvist
I bild: Dennis Chandra (t.v.), en påstådd sk “targeted Individual”, Antje Jackelen, ärkebiskop och Ingemar Ljungqvist (t.h.). Foto: Heinz Jackelen

Kontroversiell koppling mellan AI och 5G

Utifrån denna frågeställning borde också den koppling till Artificiell Intelligens som 5G tekniken öppnar för, komma under debatt. Vi måste komma ihåg att det knappast existerade en offentlig debatt alls om AI förrän för ett par-tre år sedan. Nu syns den överallt, men fortfarande rör det sig bara om positiva möjligheter som den skulle kunna öppna för, men vid en genomgång av de mängder med patent som tagits fram så reser sig väldiga frågeställningar.

Hjärna och kroppsfunktioner kan influeras

Med rätt bärvåg åstadkomma styrning av flerfaldiga kroppsfunktioner. Likadant har man varit  inne på att trådlöst såväl avläsa hjärnfunktioner och fånga in dem på en stordator, samtidigt som det omvända kan ske. Man kan från datorn genom bärvågen sända ut signaler som ger hjärnan artificiella impulser.

Eftersom forskningen kommit så långt följer en annan lika logisk fråga: på vilka personer har denna forskning utförts och har den skett med deras fullständiga medgivande om att de är mänskliga försökskaniner för ny teknik?

Att det behövs människor till detta borde vara uppenbart eftersom man knappast skickar röstmeddelanden till grisar eller råttor.  Själv var jag jämte Pia Hellertz de första som i svensk tryckt press under 2017 tog upp detta i såväl AlmaNova som DSM. Pia Hellertz arbeten byggde främst på en historisk betraktelse utifrån det tyska experimentet med Meind Kontrolle som efter krigets slut togs över av USA och fick beteckningen Mind Control under arbetsnamn MK-Ultra.

Eftersom det blev en debatt i USA av dess etiska aspekter med artiklar i New York Times drog man öronen åt sig och la experimenten till andra platser där Sverige förmodligen blev det första favoritlandet. Vi var ju blåögda i dubbel bemärkelse. Här tog mitt arbete vid som utifrån de berättelser och vittnesmål jag samlat in från fem-sex personer som jag träffat och intervjuat ingående och ytterligare lika många vid telefonkontakter.

Deras vittnesmål har vissa specifika gemensamma punkter samtidigt som de på en del detaljer skiljer sig åt. Det är personer, en del  som utsattes redan på 1960-tal och då med inopererade chips, personer som verkligen samlat fakta som stödjer deras analyser. Nyare teknik gör det svårare att detektera det inplacerade antennpaketet då det är så litet att den kan injiceras i samband med en injektion av vaccin eller dylikt.

Barrie Trower, 2012. Foto: EMFCommunity.com
Barrie Trower, 2012. Foto: EMFCommunity.com

Fysikern och ingenjören dr Barrie Trower som är en brittisk fd mikrovågsvapenexpert för The Royal Navy och brittiska Secret Service påstår i en intervju från 2012 att:

  • regeringar beordrar vetenskapsmän att enbart ta upp att mobiltelefoner hettar upp huvudet,
  • “special force”s med radiouppkoppling på hjälmen utvecklade grov våldsamhet pga vissa frekvenser,
  • hela mikrovågssystemet redan är utplacerat dvs mobilmaster/baststationer är redo att använda mot befolkningen,
  • mobiler ger cancer och ADHD hos barn,
  • ett omfattande mikrovågsexperiment TETRA på befolkningen genomförs nu och är klart 2018,
  • man redan testat att mikrovågsbestråla demonstranter till depression och självmord,
  • mikrovågor kan användas för att aktivera biovapen flera år efter att inaktiva bakterier med dödliga virus spritts ut i ett land,
  • fysiska röster är enkelt att inducera i människor genom att med radio stimulera choclea (hörselsnäckan) på en individ,
  • USA:s ambassad i Moskva utsattes för mikrovågsexperiment utfört av ryssarna (personalen fick cancer) och
  • hjärncancern ökar dramatiskt och att länder väljer att undanhålla data från nationell statistik.

Sammanställning av punktlista: NewsVoice

AI-tekniken förfinas och politikerna är tysta

Med hjälp av dessa försökspersoner har tekniken gjorts så förfinad att det går att upprätta en trådlös kontakt mellan en dator och en mänsklig hjärna, vilket innebär att tekniken kan styra en persones tankar och emotioner tex via en smartphone. Hittills har AI varit ett experimentfält. Man har inte direkt dödat sina offer utan enbart utsatt dem för vedervärdiga ohälsoattacker under experiment.

När jag blev varse de försök man gjorde med att utveckla AI på slumpvisa utvalda försökspersoner blev det för mycket för mig. Här stred forskningen i Sverige på det grövsta mot de flesta av punkterna i Nürnbergkoden. Här gällde det att åstadkomma snabba resultat, dvs att få ett omedelbart stopp på försöksverksamheten. Något opinionsbildande projekt underifrån stod inte på dagordningen. Jag förmedlade mina farhågor i brev till de politiker, där vi ömsesidigt känner varandra och jag uppmanade dem att gå samman och diskutera vad de tillsammans kunde göra för att sätta stopp för vedervärdigheterna.

Politikerna var Gustaf Fridolin (Mp) Gudrun Schyman (Fi), Jan Björklund (L), Johanna Jönsson (C), Jonas Sjöstedt (V) och Annika Strandhäll (S). Jag var väl medveten att hade en av dessa gått ut ensam, hade vederbörande snabbt grävt  sin egen politiska grav, men tillsammans?  Jag fick inget svar och när jag konfronterat en del efteråt har de visat klar rädsla för att överhuvudtaget uttala sig. I fallet med Annika Strandhäll ingrep också hennes livvakter och kastade sig emellan oss när vi var på viskningsavstånd. En blixtbelysning av frågan vem styr Sverige egentligen? De folkvalda eller Säk?

Är det därför ledande svenska politiker är rädda? Att de ska hamna ännu mer under säkerhetspolisens kontroll? Det kan väl ändå inte vara så att de vill förtiga och dölja att det i Sverige pågår medicinska experiment på svenska medborgare? Om de ställer sig upp tillsammans för ett klargörande i det korta perspektivet kanske de riskerar att de skulle tappa någon halv procent i nästa SIFO-mätning.

5G millimetervågor ingår redan i vapenarsenalen

Millimetervågorna som man använder sig av finns nu också utvecklade i väst där man med strålkanoner eller strålpistoler kan rikta så kraftig intensitet att man kan bränna det påträffade offret. Ett lämplig civilt användningsområde är att istället för vattenkanoner och tårgas använda 5G eller millimetervågor mot demonstrerande folkmassor och slå ut de som träffas. Det vore också helt tekniskt möjligt att med ännu kraftigare intensitet inte bara passivisera offret utan regelrätt avdöda vederbörande.

Vi har ju sett, åtminstone vi som följer debatten om klimathysterin att det handlar om en uppblåst ballong, att skapa ett problem ur nästintill tomma intet eller varför inte göra liknelsen med att blåsa upp en tsunami i en fingerborg. Detta med ett enda syfte, att skapa för globalisterna fogliga stora institutioner som FN och EU för att gynna deras införande av en ny global världsordning – samtidigt som man successivt nedmonterar viktiga demokratiska principer som yttrandefrihet och tryckfrihet.

Målet med samma världsordning finns ristade i sten på den så kallade Georgia Guidestones i USA. Georgia Guidestones är ett präktigt stenmonument. kanske som halva Stonehenge, som restes 1980.  Där fastslås i tio viktiga budord villkoren för livet på en planet , där människan samexisterar med övriga arter på ett uthålligt sätt. Det första budordet är remarkabelt: Vår planet kan långsiktigt bara bära en totalpopulation på 500 miljoner människor.

Det går faktiskt att hålla med om detta, men då krävs en plan som sträcker sig över ett par hundra år genom att skapa en värld där man frivilligt avstår att sätta många barn till världen, därför att vi har andra andliga och moraliska värden som ledstjärnor än pengar och rikedom, men det finns också bland makteliten säkert de som vill se denna plan förverkligad i mycket snabbare takt och då återstår inte annat är det ohyggliga; en nutida “Förintelse” mindre än 100 år efter det senaste försöket.

Går vi ut med preventiva varningar om denna militära teknik nu, precis som den engelska experten Barrie Trower, så kanske hökarna i befolkningsfrågorna får begränsat spelrum.

Svenska drabbade personer och de som tidigt varnat är Mikael Eleman, Magnus Olsson och Robert Naeslund med de förtjänstfulla hemsidorna www.mindcontrol.se respektive www.bionicgate.com  En del TV-bolag har också sänt en del informationsfilmer i ärendet. Bland annat har mer är 35 miljoner spansktalande sett en mycket saklig, om än hemsk film, som sänts i Sydamerika.  Nu är det dags för svenska media att också informera om våra egna Nürnbergförsök.

Etablissemanget passar

I mina försök att föra frågan vidare har jag ibland vid offentliga möten frågat publiken om de överhuvudtaget hört talas om detta? Ibland har också bland publiken återfunnits de som tillhör etablissemanget som exempelvis Pär Holmberg (Nu i EU-parlamentet för Mp) och Antje Jackelen (ärkebiskop)  Vid ett möte med Anders Wijkman, en svensk som varit högsta profil i Romklubben, där han hade klimatfrågan som huvudtema berörde han också befolkningsfrågan. Då ställde jag frågan om Georgia Guidestones – och hur man ska nå fram till dess lösning på 500 miljoner på vår planet.  Det var en Wijkman som då mörknade i ansiktsuttrycket vid frågeställningen, men som snart fann sig och svarade diplomatiskt.

Det är nu dags att ställa de verkligt svåra frågorna. Det har man gjort till FN:s högkvarter i Geneve, Schweiz dit det sänds långt över 1000 fallrapporter från drabbade individer vilket man lovat svar på under de första månaderna under 2020.

Text: Ingemar Kwame Ljungqvist, redaktör AlmaNova


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq