Ingemar Ljungqvist: 5G är globalisternas nya vapensystem

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 10 januari 2020
- NewsVoice redaktion
Minority Report - Foto: Twentieth Century Fox

DEBATT. “Regeringen vill att Säpo och Försvarsmakten ska få direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. Syftet är att höja säkerheten och kunna sätta stopp för för osäkra komponenter, processer och leverantörer”, skrev DI. Är 5G något mycket mer än trådlös överföring för att kunna hantera större mängder information, ge högre prestanda på smartphones, ge oss förarlösa fordon, supereffektiva robotar och automatiserad vård samt många andra tillämpningar?

Text: Ingemar Kwame Ljungqvist, redaktör AlmaNova, Dr Sc (OIUCM) | Bild från filmen Minority Report (2002) – Foto: Twentieth Century Fox

Ska Försvarsmakten och Säkerhetspolisen helt ta över denna fråga så borde varenda kritisk läsare fråga sig om inte 5G också har en rent militär aspekt. Artikelförfattaren har genom åren som en del av hälsojournalistiken fått mängder med  tips från människor som beskrivit hur den nya tekniken drabbat dem. Det är vittnesmål som idag inte längre kommer fram i mainstream media. Censuren har ingripit där.

De som vittnat för mig är i första hand de som är elöverkänsliga, men de senaste åren har en annan grupp hört av sig och det är de som fått utstå en mängd med somatiska fenomen som hjärtklappning, smärtor, hörsel- och ljus-upplevelser som de i sin tur beskriver som en riktad påverkan utifrån. Den senare gruppen får om de hör av sig till vården oftast sina fenomen bortförklarade  av psykiatrin. De själva söker oftast en förklaring i att de är utsatta för experiment där man provar ut trådlös överföring mellan stordator och deras hjärna. Alltså det som ingår i begreppet AI (Artificiell Intelligens).

5G och AI

5G och också AI har det gemensamt att man använder sig av artificiell elektromagnetisk strålning. Här har faktiskt ryska forskare varit de verkliga pionjärerna på området. I USA har den offentliga forskningen varit styvmoderlig, då ju Rockefeller proklamerat att man inom medicinens område enbart skulle använda sig av biokemins grunder. Åtminstone gällde detta för den civila forskningen. Vad som skedde inom det militära området är som oftast sekretessbelagt.

Militärindustriella komplexet segrade i Sovjet

I gamla Sovjetunionen förhöll det sig annorlunda. Man hade funnit att elektromagnetiska starka fält kunde skada. Den erfarenheten hade man fått under andra världskriget då de som arbetade vid radaranläggningar i bergrum fått allvarliga sjukdomar. Men man hade också funnit att man med mindre doser och med vissa specifika frekvenser också kunde använda sig av e-m strålning i terapeutiska syften, men också i Sovjet gick det en skiljelinje mellan militär forskning och den för medicinskt bruk.


När militären insåg potentialen av elektromagnetisk strålning ville man ha ett teknologiskt försprång och man försökte hindra spridning av den positiva medicinska kunskapen till det civila fältet.


Brezjnev som stöttade den medicinska användningen ansåg att om man öppnar denna teknologin för militära ändamål så kan man åstadkomma en kapprustning som skulle leda till ett större hot än det från kärnvapen.

I kampen mellan det sovjetiska militärindustriella komplexet och den humanistiska delen som Brezjnev stod för så segrade militären. Man reducerade kraftfullt utbudet inom den medicinska sektorn. Det var först efter Sovjets sammanbrott som ryska landvinningar skulle nå utanför Ryssland, exempelvis tillämpningar som Scenar, Oberon och Introspect.

Däremot skulle man mycket väl kunnat tolka de vittnesmål, som skedde då Sovjet deltog i Afghanistankriget från 1979 och framåt, som ett uttryck för att man faktiskt använde sig av teknologin i dödande syfte. Det finns flera berättelser från Afghanistan hur man oskadliggjorde motståndarsoldater på avstånd, med “hemliga” vapen.

Referens: Schjelderups böcker: Lys som helbreder, Helsekampen m.fl.

Igor Belyaev har fått sin grundutbildning i gamla Sovjet där millimetervågor var ett viktigt verktyg för var och varannan terapeut. De var utomordentliga att använda i små doser till patienter mot ett vitt spektrum av sjukdomar. Det verkar som att millimetervågor är cellernas egna sätt att kommunicera med varandra.

Efter tiden i Sovjet/Ryssland blev det för Belyaev senare ett stort antal år i Stockholm där Igor som nästintill ensam forskare ställde sig frågan, vilka frekvenser är hälsosamma och vilka är skadliga för oss. Numera arbetar han i Slovakiens Bratislava. Hans arbete med millimetervågor borde ha en framtid för sig eftersom flera av de frekvensband som 5G  kommer att använda sig av ligger i intervallet 30 – 300 GHz.  Detta motsvarar en väglängd på 1-10 millimeter.

Vad gör permanenta strålningsfält dygnet runt med hälsan?

Belyaev berättade en mycket lärorik episod från forntida Sovjet utifrån en enda patient som behandlats med just millimetervågor. Behandlingen hade gått snett. Patienten blev sjukare. Man fick då två viktiga erfarenheter.


Frekvensen är oerhört viktigt för utfallet. Enbart en avvikelse på 10 MHz kan göra att den artificiella strålningen istället för att stötta hälsan förvandlas till dess motsats. Likadant varnar Belyaev kraftfullt mot 5G där man kommer att vistas i permanenta strålningsfält dygnet runt.


Från 1G till 5G

Även om frekvensen i sig är hälsobefrämjande kan det gå snett. Vid behandling utsätter man patienten för strålning under ett litet antal minuter ett par-tre gånger om dagen. Utsträcker man detta till 24 timmar kan resultatet bli det motsatta.

1-2 liter friskt vatten är utomordentligt viktigt att inta dagligen för hälsan. Den som extrapolerar detta och tror att 100 gånger så mycket blir ännu bättre blir snabbt akut sjuk. Ingen klarar att dricka 100-200 liter vatten om dagen. Till det behövs en elefant.

Alltså är 5G liktydigt med att de frekvensbanden är kända för att interferera med våra biologiska molekyler. Detta vet man redan innan man tar tekniken i bruk. Annat var det med de tidigare generationerna av mobiltelefoni. De första två generationernas mobiltelefoni betecknas som 1G och 2G. Då stack det upp en antenn ovantill på mobilen. Sedan kom  3G med antennpaketet inbakat i mobilens övre del. En del forskare undersökte då om detta kunde ge upphov till skador.

Läs mer: Granskning: Stoppades 5G i Bryssel på grund av hälsorisker?

Svensk forskning

När det gäller svenska forskare kunde exempelvis en grupp i Lund påvisa att blodhjärnbarriären läcker ämnen när försöksdjuren utsätts för mobilstrålning. I Stockholm visade man på att hudceller påvisade förändringar på cellnivå. Och utifrån cancerstatistik kunde man i Örebro slå fast att det fanns ett visst signifikant samband mellan ökad cancerfrekvens, speciellt då för tumörformer nära örat och i hjärnan – de delar som låg närmast mobilens antennpaket.  Detta motsvarades också av att ett ökande antal mådde dåligt och utvecklade elöverkänslighet.

Samhället bejakar och förnekar

I denna situation hade det varit naturligt om man då stannat upp och verifierat  de exakta orsakerna. Så hade man exempelvis gjort från svensk sida när de första generationernas datorer kom ut på marknaden. Dessa gav också upphov till så kallad bildskärmssjuka, men de ohälsoproblemen kunde avhjälpas genom att tekniken förändrades. Istället reagerade makten på samma sätt som man exempelvis gjort när det gäller kvicksilverförgiftade människor, främst sprungna från tandvården. Man förnekade helt enkelt problemet.

Industrin satsade på en handfull professorer som exempelvis Anders Ahlbom och Maria Feychting som skulle vara deras experter gentemot politikerna. Media var och är också följsamma, speciellt sedan maktkoncentrationen ökat där Bonnier och Schibstedt dominerar marknaden. Inte ens insändare, än mindre får journalister, sina alster publicerade.

Lika illa var det ställt inom vården. De som kände varierande ohälsoproblem blev demoniserade av en läkarkår och kunde i bästa fall få sina problem rubricerade som utbrändhet. För visst var det ju så att långt före allvarliga sjukdomar som cancer hann manifestera sig, så var det diffusa symtombilder som gjorde sig gällande, speciellt att man kunde notera en bristande koncentrationsförmåga.

Det vore helt relevant att fråga sig om skolans försämrade resultat till stor del kan förklaras med den artificiella strålmiljön som eleverna vistas i, men i Sverige tillåts inte ens den frågan att ställas, medan man i Frankrike på grund av hälsoproblem inför mobilförbud i sina ungdomsskolor.

Cancern ökar

iPhone 4
iPhone 4

Istället för att uppmärksamma problematiken gick man vidare med 4G med mycket större informationsmängd. Antennpaketet blev större i Iphones och placerades nedtill i den smarta mobilen. Förutsatt man pratar direkt i mobilen så kommer den nedre delen att nå ner mot halsen och så kom kanske det mest påtagliga beviset för elaka samband. Samma år 2012 som iPhones fick sitt genombrott skedde också ett trendbrott i cancerstatistiken.

Incidensen för sköldkörtelcancer ökade dramatiskt. Likadant hade cancerformerna malignt melanom ökat och då påtagligt också hos ungdomar.  När det gäller malignt melanom har man från akademiskt håll skickat ut de forskare som skyller det hela på den formen av elektromagnetisk strålning som vi under hela vår levnad här på jorden fått dagligen, dvs den från solen, och vars vågor mestadels befinner sig inom våglängdsområdet  400-800 nanometer, dvs det synliga ljuset, ett våglängdsområde som vi är anpassade till. Enda gången det kan bli för mycket intensitet är om vi försöker titta rakt in i solen. Då kan vi förstöra våra ögon.

Man har också från strålskyddsmyndigheten kommit ut med så fantastiska förslag att man ska plantera fler träd på skolgårdarna så att eleverna befinner sig mer i skugga, bort från den livgivande solstrålningen och så skyller man på solresor till Thailand. Det är bara det att en hel del av de maligna tumörerna uppträder på ställen som nästintill alltid är täckta av kläder dvs innerlår och stjärtar, dvs nära de områden där man förvarar mobilen i fickan.

Läs mer: Den trådlösa tekniken – den största miljöföroreningen

Ericsson vet att deras mobiler är farliga

Nu står vi inför användandet och tillämpningen av 5G, en mobilteknik där man redan på förhand vet att den interfererar med biologiska processer. Att enbart förklara införandet med att mobilindustrin behöver detta för sin ekonomiska överlevnad verkar vara ett omyndigförklarande av samma industri. Så dumma skulle de ju inte kunna vara. De är uppenbart medvetna om hälsoriskerna.


Ericsson har i vissa länder bifogat säkerhetsanvisningar där det står att själva mobilen ska hållas ett antal centimeter bort från kroppen. Detta för att gardera sig mot skadeståndsanspråk.


Det är alltså helt relevant att ställa sig frågan om inte 5G har flerfaldiga syften. Den militära och maktpolitiska aspekten borde belysas – och man borde inte enbart tro på att det Ericssons vinstintresse som är drivande.

Läs mer: Militär 5G – en ledande drivkraft i 5G-utbyggnaden

Dennis Chandra (t.v.), en sk "targeted Individual", Antje Jackelen, ärkebiskop och Ingemar Ljungqvist
I bild: Dennis Chandra (t.v.), en påstådd sk “targeted Individual”, Antje Jackelen, ärkebiskop och Ingemar Ljungqvist (t.h.). Foto: Heinz Jackelen

Kontroversiell koppling mellan AI och 5G

Utifrån denna frågeställning borde också den koppling till Artificiell Intelligens som 5G tekniken öppnar för, komma under debatt. Vi måste komma ihåg att det knappast existerade en offentlig debatt alls om AI förrän för ett par-tre år sedan. Nu syns den överallt, men fortfarande rör det sig bara om positiva möjligheter som den skulle kunna öppna för, men vid en genomgång av de mängder med patent som tagits fram så reser sig väldiga frågeställningar.

Hjärna och kroppsfunktioner kan influeras

Med rätt bärvåg åstadkomma styrning av flerfaldiga kroppsfunktioner. Likadant har man varit  inne på att trådlöst såväl avläsa hjärnfunktioner och fånga in dem på en stordator, samtidigt som det omvända kan ske. Man kan från datorn genom bärvågen sända ut signaler som ger hjärnan artificiella impulser.

Eftersom forskningen kommit så långt följer en annan lika logisk fråga: på vilka personer har denna forskning utförts och har den skett med deras fullständiga medgivande om att de är mänskliga försökskaniner för ny teknik?

Att det behövs människor till detta borde vara uppenbart eftersom man knappast skickar röstmeddelanden till grisar eller råttor.  Själv var jag jämte Pia Hellertz de första som i svensk tryckt press under 2017 tog upp detta i såväl AlmaNova som DSM. Pia Hellertz arbeten byggde främst på en historisk betraktelse utifrån det tyska experimentet med Meind Kontrolle som efter krigets slut togs över av USA och fick beteckningen Mind Control under arbetsnamn MK-Ultra.

Eftersom det blev en debatt i USA av dess etiska aspekter med artiklar i New York Times drog man öronen åt sig och la experimenten till andra platser där Sverige förmodligen blev det första favoritlandet. Vi var ju blåögda i dubbel bemärkelse. Här tog mitt arbete vid som utifrån de berättelser och vittnesmål jag samlat in från fem-sex personer som jag träffat och intervjuat ingående och ytterligare lika många vid telefonkontakter.

Deras vittnesmål har vissa specifika gemensamma punkter samtidigt som de på en del detaljer skiljer sig åt. Det är personer, en del  som utsattes redan på 1960-tal och då med inopererade chips, personer som verkligen samlat fakta som stödjer deras analyser. Nyare teknik gör det svårare att detektera det inplacerade antennpaketet då det är så litet att den kan injiceras i samband med en injektion av vaccin eller dylikt.

Barrie Trower, 2012. Foto: EMFCommunity.com
Barrie Trower, 2012. Foto: EMFCommunity.com

Fysikern och ingenjören dr Barrie Trower som är en brittisk fd mikrovågsvapenexpert för The Royal Navy och brittiska Secret Service påstår i en intervju från 2012 att:

 • regeringar beordrar vetenskapsmän att enbart ta upp att mobiltelefoner hettar upp huvudet,
 • “special force”s med radiouppkoppling på hjälmen utvecklade grov våldsamhet pga vissa frekvenser,
 • hela mikrovågssystemet redan är utplacerat dvs mobilmaster/baststationer är redo att använda mot befolkningen,
 • mobiler ger cancer och ADHD hos barn,
 • ett omfattande mikrovågsexperiment TETRA på befolkningen genomförs nu och är klart 2018,
 • man redan testat att mikrovågsbestråla demonstranter till depression och självmord,
 • mikrovågor kan användas för att aktivera biovapen flera år efter att inaktiva bakterier med dödliga virus spritts ut i ett land,
 • fysiska röster är enkelt att inducera i människor genom att med radio stimulera choclea (hörselsnäckan) på en individ,
 • USA:s ambassad i Moskva utsattes för mikrovågsexperiment utfört av ryssarna (personalen fick cancer) och
 • hjärncancern ökar dramatiskt och att länder väljer att undanhålla data från nationell statistik.

Sammanställning av punktlista: NewsVoice

AI-tekniken förfinas och politikerna är tysta

Med hjälp av dessa försökspersoner har tekniken gjorts så förfinad att det går att upprätta en trådlös kontakt mellan en dator och en mänsklig hjärna, vilket innebär att tekniken kan styra en persones tankar och emotioner tex via en smartphone. Hittills har AI varit ett experimentfält. Man har inte direkt dödat sina offer utan enbart utsatt dem för vedervärdiga ohälsoattacker under experiment.

När jag blev varse de försök man gjorde med att utveckla AI på slumpvisa utvalda försökspersoner blev det för mycket för mig. Här stred forskningen i Sverige på det grövsta mot de flesta av punkterna i Nürnbergkoden. Här gällde det att åstadkomma snabba resultat, dvs att få ett omedelbart stopp på försöksverksamheten. Något opinionsbildande projekt underifrån stod inte på dagordningen. Jag förmedlade mina farhågor i brev till de politiker, där vi ömsesidigt känner varandra och jag uppmanade dem att gå samman och diskutera vad de tillsammans kunde göra för att sätta stopp för vedervärdigheterna.

Politikerna var Gustaf Fridolin (Mp) Gudrun Schyman (Fi), Jan Björklund (L), Johanna Jönsson (C), Jonas Sjöstedt (V) och Annika Strandhäll (S). Jag var väl medveten att hade en av dessa gått ut ensam, hade vederbörande snabbt grävt  sin egen politiska grav, men tillsammans?  Jag fick inget svar och när jag konfronterat en del efteråt har de visat klar rädsla för att överhuvudtaget uttala sig. I fallet med Annika Strandhäll ingrep också hennes livvakter och kastade sig emellan oss när vi var på viskningsavstånd. En blixtbelysning av frågan vem styr Sverige egentligen? De folkvalda eller Säk?

Är det därför ledande svenska politiker är rädda? Att de ska hamna ännu mer under säkerhetspolisens kontroll? Det kan väl ändå inte vara så att de vill förtiga och dölja att det i Sverige pågår medicinska experiment på svenska medborgare? Om de ställer sig upp tillsammans för ett klargörande i det korta perspektivet kanske de riskerar att de skulle tappa någon halv procent i nästa SIFO-mätning.

5G millimetervågor ingår redan i vapenarsenalen

Millimetervågorna som man använder sig av finns nu också utvecklade i väst där man med strålkanoner eller strålpistoler kan rikta så kraftig intensitet att man kan bränna det påträffade offret. Ett lämplig civilt användningsområde är att istället för vattenkanoner och tårgas använda 5G eller millimetervågor mot demonstrerande folkmassor och slå ut de som träffas. Det vore också helt tekniskt möjligt att med ännu kraftigare intensitet inte bara passivisera offret utan regelrätt avdöda vederbörande.

Vi har ju sett, åtminstone vi som följer debatten om klimathysterin att det handlar om en uppblåst ballong, att skapa ett problem ur nästintill tomma intet eller varför inte göra liknelsen med att blåsa upp en tsunami i en fingerborg. Detta med ett enda syfte, att skapa för globalisterna fogliga stora institutioner som FN och EU för att gynna deras införande av en ny global världsordning – samtidigt som man successivt nedmonterar viktiga demokratiska principer som yttrandefrihet och tryckfrihet.

Målet med samma världsordning finns ristade i sten på den så kallade Georgia Guidestones i USA. Georgia Guidestones är ett präktigt stenmonument. kanske som halva Stonehenge, som restes 1980.  Där fastslås i tio viktiga budord villkoren för livet på en planet , där människan samexisterar med övriga arter på ett uthålligt sätt. Det första budordet är remarkabelt: Vår planet kan långsiktigt bara bära en totalpopulation på 500 miljoner människor.

Det går faktiskt att hålla med om detta, men då krävs en plan som sträcker sig över ett par hundra år genom att skapa en värld där man frivilligt avstår att sätta många barn till världen, därför att vi har andra andliga och moraliska värden som ledstjärnor än pengar och rikedom, men det finns också bland makteliten säkert de som vill se denna plan förverkligad i mycket snabbare takt och då återstår inte annat är det ohyggliga; en nutida “Förintelse” mindre än 100 år efter det senaste försöket.

Går vi ut med preventiva varningar om denna militära teknik nu, precis som den engelska experten Barrie Trower, så kanske hökarna i befolkningsfrågorna får begränsat spelrum.

Svenska drabbade personer och de som tidigt varnat är Mikael Eleman, Magnus Olsson och Robert Naeslund med de förtjänstfulla hemsidorna www.mindcontrol.se respektive www.bionicgate.com  En del TV-bolag har också sänt en del informationsfilmer i ärendet. Bland annat har mer är 35 miljoner spansktalande sett en mycket saklig, om än hemsk film, som sänts i Sydamerika.  Nu är det dags för svenska media att också informera om våra egna Nürnbergförsök.

Etablissemanget passar

I mina försök att föra frågan vidare har jag ibland vid offentliga möten frågat publiken om de överhuvudtaget hört talas om detta? Ibland har också bland publiken återfunnits de som tillhör etablissemanget som exempelvis Pär Holmberg (Nu i EU-parlamentet för Mp) och Antje Jackelen (ärkebiskop)  Vid ett möte med Anders Wijkman, en svensk som varit högsta profil i Romklubben, där han hade klimatfrågan som huvudtema berörde han också befolkningsfrågan. Då ställde jag frågan om Georgia Guidestones – och hur man ska nå fram till dess lösning på 500 miljoner på vår planet.  Det var en Wijkman som då mörknade i ansiktsuttrycket vid frågeställningen, men som snart fann sig och svarade diplomatiskt.

Det är nu dags att ställa de verkligt svåra frågorna. Det har man gjort till FN:s högkvarter i Geneve, Schweiz dit det sänds långt över 1000 fallrapporter från drabbade individer vilket man lovat svar på under de första månaderna under 2020.

Text: Ingemar Kwame Ljungqvist, redaktör AlmaNova

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Pentagon har inget emot att civil telekom slås ut så att militären tar över systemet.
  Det är sannolikt alltid så med fd underrättelseagenter som inte har tystats under många år av spridande av känsliga uppgifter –
  Att dom delvis desinformerar.

  Medvetet eller av okunnighet är jag osäker på men flera saker Trowers påstår är felaktiga,
  – Tex att vissa frekvenser fick special forces att bli våldsamma. Obevisat rykte.
  Bra för Pentagon att skylla på i samband med att dom tex drogats.
  -Att röster enkelt kan induceras med mikrovågor i hörselorganen. Inte alls enkelt och inte selektivt. Ljudkvaliteten är usel. Ingen TI har veterligen sagt det(?).

  Dom som hör röster pga mikrovågor gör det därför att dom implanterats med hårdvara. Dom är omgivna av andra människor som inte hör rösterna.

  Vore det mikrovågor i sig själv skulle det förekomma att fler hörde samtidigt.
  Men då skulle inte psykiatrin lika lätt kunna stämpla folk som psykiskt sjuka.

  Det är hett eftertraktat att kunna SELEKTIVT terrorisera individer

  Trowers påstående att mikrovågsexperiment utfördes av Sovjet på Usas ambassad är lögn. Sovjet spionerade med mikrovågor som fungerade för avlyssning. Personal som dog av cancer orsakades sannolikt av Cia därför att personalen kom för bra överens med värdnationen. Sannolikt analogt med vad som hände på Kuba nyligen.

  • Uppgifter står mot uppgifter och ord mot ord. Vaccin- och 5G-förespråkarna är i majoritet och försöker att kväva alla andra röster än deras egna. De fula metoder som de använder är direkt censur av de få informationskanaler som ännu står till kritikernas förfogande samt förlöjligande.

   Men faktum kvarstår att många ytterst insatta – och framför allt – ÄRLIGA experter varnar på det skarpaste för dessa nya “vacciner”, som ju enligt tillverkarnas egna uppgifter inte lär ge särskilt mycket skydd och som verkligen har skrämmande ingredienser, och de varnar för 5G.

   Två av dessa experter är Ingemar Ljungqvist och Olle Johansson. De är verkligen kunniga och de är ärliga och de är välvilliga. Och jag anser att alla bör ta deras ord på största allvar!

   Här är två intervjuer med dem. Den första med Ingemar. Den andra med Olle:

   https://www.youtube.com/watch?v=w-ZnddtoiAs
   (Intervju med författare och redaktör Ingemar Ljungqvist)

   https://theemfguy.com/038/
   (Prof. Olle Johansson – Is 5G Really Dangerous?)

   Deras ord väger tungt.

 • @ Hej Diddno, Kul att du tar upp detta med vatten. Redan ngn gång för ca 15 år sedan publicerade jag detta – och ännu mer: https://www.vaken.se/vatten-ett-fascinerande-amne/
  I kommande nummer av AlmaNova kommer mer eftersom en forskare på SU nu kommer till samma slutsatser som Jakob Segal postulerade redan på 1980-talet, dvs om L-vatten resp T-vatten, eller som man skriver nu LowDensity versus High Density Water-
  Kan du svara på denna frågan med logik så är du med mig. Varför flyter ett ruttet ägg medan en lort (Faeces) från en sjuk människa sjunker?

  • Hej Ingemar, såg inte din kommentar tidigare, naturen är fantastisk och förunderlig, för stunden går jag bet på din kluriga fråga om ägg å bajs, är inne på polaritet i nån form, typ negativa å positiva joner, destillerat vatten, colloidalt silver osv.
   Vill du så kan du kontakta mig på: diddno@mail.com

  • En mängd mycket viktiga kommentarer är avlägsnade från denna artikel, vilket framgår för var och en som läser noggrannt.

   Varje uppmärksam läsare förstår nog att det här i kommentarsfältet – gång på gång – ges svar på kommentarer, som inte längre finns kvar. Det här svaret är ett av ett flertal exempel på det.

 • Återigen vill jag förmedla väsentligt material omkring 5G – en kort men lärorik dokumentär!

  5G: Next Gen Health Dangers (Documentary):
  https://www.brighteon.com/aacb48c0-08e0-4041-8acf-9d0584cc28b4

  (22 min)

  (This mini-documentary exposes the health dangers of 5G and why this dangerous technology is a new source of “electromagnetic pollution” that endangers human lives. The tech industry is fully aware of these dangers but pushed 5G anyway, censoring critics of the technology and trying to silence the science that exposes the public health risks associated with this extreme technology.)

 • Jag vill uppmärksamma er på att utöver denna mobilstrålning med höga frekvenser, så är det mesta av kommunala vattensystem UV-bestrålat vatten. Detta ger ett väldigt energidåligt vatten som är direkt försämrande av immunsystemet och främjar sjukdom. Utöver detta så är praktiskt taget alla vattentorn belamrade med mobila sändare i stora mängder. Resultatet av denna samlade bestrålning är att betrakta som direkt livsfarligt, eftersom vatten utgör +70% av vår kropp och reagerar direkt väldigt negativt. Vår hjärna innehåller 80% vattenbaserade vätskor och blir självklart mycket påverkat även av vattnets egenskaper. Lägger man därtill den artificiella frekvensernas inverkan på vårt neurologiska system, med de underfrekvenser som systemet också skickar ut. Så måste man anse att dessa system är att betrakta som dödande vapen när helst så någon trycker på knappen. Uträkningen torde vara att INGEN kan bli fälld för morden eftersom några skador inte kan bevisas och därmed ej heller identifiera förövaren. Det är så man reducerar befolkningen på bästa sätt. Bostadsbristen är löst !! Tror dom siktat på 500 miljoner kvar på jorden.

  • M Merlingen, huvet på spiken, vatten har “minne” Victor Schauberger visste om detta , det är så homeopatiska medel fungerar trots enorm utspädning, går ej att mäta spår från den aktuella substansen.
   Finns vattenvirvlare som revitaliserar vatten, Esaru Emoto gjorde experiment med vattnets förmåga att ta emot programmering, bra som dålig, helt fascinerande, vi är lurade på alla plan, hahaha

   • Dr. Igor Smirnov fick i uppdrag att leda ett team med vetenskapsmän som skulle undersöka varför vissa byar i närheten av Tjernobyl drabbades väldigt mycket mindre än andra byar med lika mycket radioaktiv strålning.

    Strukturerat vatten var förklaringen!
    https://www.learntruehealth.com/structured-water/

    Eau de vie betyder livets vatten på franska.

 • Efter Stoppa 5G-dagen i Stockholm vill jag tillägga att för den som vill fördjupa sig i frågan så ligger det tillgängliga flera djupintervjuer med de som blivit utnyttjade som mänskliga försöksobjekt. De återfinns på hemsidan http://www.whitetv.se men man måste vara en mästare i navigera där. Här ser man en del: http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra.html. Kanske kan hemsidans ägare Henning Witte, som för övrigt gjort ett beundransvärt arbete hjälpa till med mer länkar.

  Också i dessa två pdf-filer skrivna av Pia Hellertz återfinns bland fotnötterna mängder med länkar, bl.a intervjuer med Magnus Olsson. Mest i del 2.
  http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
  http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
  Jag delar fullt ut Pias slutsats: Beväpna dig med kunskap – och mina egna ord: Sprid kunskapen!!

  • Istället för att rapportera om demonstrationerna mot 5G runt om i hela världen och i Sverige skickade det stats-finansierade SVT fram en så kallad “expert” som dementerade och uppträdde stöddigt.

   Det visade sig dock att denna person var en av Ericssons tekniker…

   Här avslöjas han i sin roll som industrins språkrör:
   https://newsvoice.se/2020/02/5g-kritiker/

   PRAVDA-TV!!!

   • Enormt uppskakande!

    Vilka grymheter!!!

    Jag tror på en god och förlåtande Gud, men när jag tar del av Cathy O’Briens berättelse känner jag en djup längtan efter att de människor som med uppsåt och vilja tillfogar andra sådant oerhört lidande får skörda vad de sått!

    Här kan vi lyssna till Cathy O’Brien:

    https://www.youtube.com/watch?v=fcBowRzV3WM
    (MK-Ultra Mind Control Survivor – Cathy O’Brien)

    • Det här med MIND CONTROL blir allt mer intressant i dessa tider – dock är det som vi vet inget nytt – utan har förekommit tidigare i historien i många olika varianter… där makten vill styra och (ut)nyttja folket osv… Tänk även på dem bakom NWO…

     * Savalle och jag länkar här ovan till Cathy O’Brien som berättar om sina hemska upplevelser av MK-Ultra Mind Control.

     * Följande mycket sevärda dokumentär förmedlar hur vi alla intensivt och återkommande programmeras av media och “Hollywood”…
     Out of Shadows – A Documentary:
     https://www.outofshadows.org/

     * Vi har främst diskuterat hur farligt det möjligen är med strålningen från våra mobiler och 5G nätets utbyggnad – men hur många har funderat på den PROGRAMMERING som vi utsätts för via deras konstruktioner – samt kommande anknytning till Artificiell Intelligens – vilket kommer att kopplas till utvecklingen av hela “5G systemet”. Ta del av följande information – så förstår ni mer av vad jag menar: https://theaiorganization.com/ai-videos/ – Börja med den första videon & se en eller flera!

 • Jag rekommenderar starkt den ytterst påläste och medvetne signaturen Savalles idoga försök att väcka den dästa “jag ger fan i vilket” svenska populasen att äntligen reagera. LÄS LÄNKARNA!!! De svenska pensionärsorganisationernas medlemmar spelar bingo och dansar. Socialdemokratiskt och Carl Bildt indoktrinerade. De har det alldeles för bra för att över huvud taget reagera. Inte förrän pengarna på pensionskontot saknas och maten i butiken tar slut. Då kommer de att skrika , “va fa´en har hänt.
  Sverige tysta bingospelande pensionärer har skuld i det pågående kaoset. Jag återkommer.

 • Fysikern och mikrovågsvapenexperten Barrie Trower säger: “5G is a gigantic health hazard” och han säger även att det SKULLE KUNNA användas som ett vapen mot befolkningen.

  Vad för slags makt står bakom de oerhört forcerade ansträngningar som nu är igång för att införa 5G?

  Varför finns det ett riksdagsförslag om att överföra ansvaret för införandet av 5G på SÄPO och Militären…?

  Demonstration på lördag:

  GLOBAL PROTEST DAY STOP 5G, över hela världen lördagen den 25 januari. Här har ni den INTERNATIONELLA LISTAN på alla länder och städer som är med hittills! Över 40 städer i 30 länder.

  Sverige:

  STOCKHOLM på Sergels Torg, kl.13.30 – GÖTEBORG Järntorget, kl. 13.00 – SUNDSVALL Stora Torget, 12.30 -UMEÅ Vänortsparken, kl 13.00 – MALMÖ Johannesplan vid Triangelns tågstation 11.00

  https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/?fbclid=IwAR1wvS4ZwC92H2yCoRfNRRQZLu0RTuvaDuAbpE-EYv-161ZJLQR64E7fpc4

  Ogilla att låta oss grilla!

 • Citat ur artikeln:
  “Målet med samma världsordning finns ristade i sten på den så kallade Georgia Guidestones i USA. Georgia Guidestones är ett präktigt stenmonument. kanske som halva Stonehenge, som restes 1980. Där fastslås i tio viktiga budord villkoren för livet på en planet , där människan samexisterar med övriga arter på ett uthålligt sätt. Det första budordet är remarkabelt: Vår planet kan långsiktigt bara bära en totalpopulation på 500 miljoner människor.”

  Det är väldigt intressant att notera de förändringar av text och bild som görs i Wikipedia.

  Wikipedia har tagit bort en hel del av det som tidigare fanns om Georgia Guidestones.

  Varför?

  Detta enorma stenmonument har kostat de anonyma uppdragsgivarna en förmögenhet att uppföra.

  Ytterligare några VARFÖR:

  Varför undertrycks effektiva behandlingar till bot mot allvarliga sjukdomar?

  Varför vill myndighetspersoner inskränka möjligheten till alternativa behandlingar?

  Varför är livsmedel i handeln ofta fulla med skadliga kemikalier?

  Här är en annan mycket tankeväckande artikel av Ingemar Ljungqvist som ansluter till dessa “varför”, som vi bör ställa oss:

  https://newsvoice.se/2016/02/zikavirusets-gata-kan-inte-losas-med-politiskt-korrekt-vetenskap/

  Pågår det ett folkmord i det fördolda?

 • Mycket bra artikel Ingemar, med omfattande beskrivningar av en större helhet med vår utveckling. Är det verkligen denna digitala galna framtid alla önskar sig? Angående frågan om det finns militära önskemål bakom teknikutvecklingen så kan svarat bara bli ett rungande JA! Kanske min SÄPO-anmälan ger ett tillskott till denna artikel.

  I januari 2019 gjorde jag en anmälan till SÄPO om anstiftan till terrorbrott, detta sedan statsministrarna i de nordiska länderna förkunnade att de uppmanar sina underlydande att hjälpa till med att bana väg för snabb utbyggnad av 5G-systemet, vilket kan jämföras med att bygga ett system med “icke dödligt vapen”, som ska bestråla hela befolkningen dygnet runt med skadlig strålning i mikrovågsområdet. Någon konsekvensbeskrivning om vad den nya tekniken kan ställa till med för allt levandes hälsa ansågs inte behövas.

  Jag skickade in denna anmälan till Säpo den 15 jan förra året, efter flera påstötningar fick jag diarienumret en vecka senare, sedan var det tyst. Jag skickade varje vecka nya mejl med flera forskarrapporter, för att hålla dom med jobb, men fick inget svar på min förfrågan om hur det går, vad som händer.

  ​Sex månader senare får jag svar, i det står det att Säpo avfärdade min anmälan den 16 januari, för att inget brott kunde styrkas. Varför meddelade de inte mig om detta då, dagen efter att jag skickade in min anmälan, varför skulle det ta sex månader?

  ​Nej, under tiden pågick förhandlingar med regeringen, jag tror att min anmälan rörde om i grytan och fick tjänstemännen att tänka i nya banor. För den 29 augusti i fjol så meddelar regeringen att SÄPO och Försvarsmakten ska få styra utbyggnaden av 5G, för att ha kontroll över detta system. Den nya lagen medför också att Sverige kan utesluta leverantörer som kan anses vara säkerhetsrisker (att USA gett order om att kinesiska Huawei inte ska få leverera utrustning säger man inte, men det är givetvis en av orsakerna). Se min anmälan här: http://maxicom.se/Terroranmaelan.php

 • ”The implication is that our thoughts will be fully accessible by technology”

  https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-2030#welcometotheinternetofsenses

  Denna teknologi, som utvecklas av Erisson och andra teknologiföretag styrs av samma onda krafter som arrangerat den malande kvarnen i sjukvårdssystemet.

  De stora företagen kontrolleras av få människor. De har för avsikt att ha TOTTAL kontroll över andra medvetanden.

  De bygger HELT sin makt på att det finns mängder av människor i deras tjänst, medlöpare.

  Var och en av oss måste upphöra med att hjälpa dessa krafter att nå sina mål!

 • Så länge 5G drivs med elektricitet är det ju relativt enkelt att stoppa genom att bryta elförsörjningen, om än en problematisk lösning. Men det finns alltid lösningar som jag ser det. Så fungerar universum. Hittar man dem inte på denna nivå av medvetenhet måste vi upp en nivå, tills vi hittar lösningen. Inbillar mig att i nuvarande planetscenario krävs mycket inre arbete med att höjja sin egen medvetenhet, vad det nu kan innebära för var och en. Och ur ett kvantperspektiv kan vi påverka materia mha våra tankar. Om allt är energi så är också vi energi och 5G är en typ av energi. Kan vi lära oss hantera det?? Önskade att det fanns en riktig skola för detta som gör det tillgängligt och enkelt för alla som vill.

 • det kan tyckas här att definitionen för krig är omodern.
  Om ett land är på väg att ockuperas av främmande makt utan vassa vapen, hur, var och när kan då ett lands försvar påkallas? Allt sker i det tysta och långsamt.

 • Tack Josef och andra för konstruktiva kommentarer.
  Upptäckte en miss som gjorts vid redigeringen. Där har ordet “konspirationsteori” felaktigt smugit sig in. Det ordet uppfanns av CIA några år efter mordet på John F Kennedy för att klistras på de som hade andra uppfattningar än de officiella. Därmed kunde man styra över debatten på “att skjuta budbäraren” , istället för att diskutera sakfrågan.
  Det ordet tillhör det Orwellska språket. Konspiration är Ok och teori är Ok som ord.
  Men det är viktigare som Savalle skriver att sprida budskapet
  och att ställa upp den 25 januari på demonstrationer mot 5G.
  Ingemar Ljungqvist

  • Jag tar på mig ansvaret för rubriksättningen Konspirationsteori. För mig är ordet tveeggat. Det kan betraktas som ett sätt förkasta en förklaring eller det kan står för något mer neurtalt, att det finns en misstänkt sammansvärjning. Jag väljer ändå att ta bort rubriken Konspirationsteori.

   • Föreslår att man istället använder ordet konspirationsanalys. Därmed ingår den viktiga tankeprocessen inte längre i det Orwellska lexikonet och man återtar språket från CIA-manipulationen som försöker få oss att associera till en förvirrad “teoretiker” som bara ägnar sig åt en mängd substanslöst och neurotiskt svammel.
    När jag försöker se vad som egentligen ligger bakom dagstidningarnas lögnaktiga rubriker är jag alltså en konspirationsanalytiker!

    • Mycket klokt!

     Låt oss bekämpa think-tank uttänkta, CIA-ord med konstruktiva, sanna ord-modifieringar som utgår från deras “produkter”.

     Då spottar de i motvind!

     Kontra-ordet “konspirationsanalys” är en början i denna återvinning.

 • Till Erik Forsman och ni andra “oroliga” som SVT brukar säga.

  Ingen kommer undslippa!

  Om inte vi stoppar dem….. (5G global protest day 25 januari 2020)
  Eller om man skärmar in sig, se tex https://www.youtube.com/channel/UCwTTz_rr27s1lITSBiqQWzA
  Men man måste ju gå ut ur huset någon gång, och då är det kört………

  Teoretiskt sett är ju redan befintliga system också vapensystem. Man lokaliserar personen, kollar avståndet, kalibrerar mot styrkan på jordens magnetfält på platsen, och så skickar man en signal till personen med en pulsning som imiterar det eloktromagnetiska fältet från tex signalöverföringen i sinusknutan, och så stannar hjärtat. Bärvågens frekvens har visst betydelse, men det är i huvudsak att den går in i kroppen som är det viktiga. Sen sätter man en pulsning på lägre frekvenser som imiterar kroppens egna fält.

  Problemet idag är ju att det krävs en mer avancerad operation om man inte vill att alla andra i närområdet (mastens täckningsområde) också ska få sitt hjärta stannat. Man måste ta över personen mobil och programmera den att göra det osv. Med 5G så slipper man det problemet. Man kan plocka vem man vill när man vill, supernice. Fördelen med riktade strålar. De funkar som radar också, för att lokalisera…allt.

  Så Peter Grafström håller jag inte med, visst är hemlighetsmakeriet ett problem. Men vare sig det är känt för allmänheten eller inte, så vill då inte jag i alla fall ha ett vapensystem i händerna på psykopater som i princip kan manipulera en människa utan upptäckt precis hur de vill på var given plats på jorden förutom i en faradaysbur.

  Dagens chip syns inte på röntgen säger man. Ultraljud och någon som vet vad man gör krävs. Och det är väl kanske inte helt vanligt med vårdcentraler som säger “microchips scanning, visst det fixar vi”. Med dagens nanoteknologi och vissa militärers svarta budgetar så skulle det inte förvåna mig om vi alla är chippade redan.

  Tack Ingemar! Det tog lite tid, men du svek inte sanningen….

  • Det måste väl enkelt gå slå ut ett implantat med riktad microvågor? Alla kretsar är väl känsliga för kortslutning!

 • Ruggigt samt svårt att veta vad som är relevant eller irrelevant i detta. Lägger inte mycket tilltro till Peter Grafström uttalanden, utom när det kommer till just fysik, där slår han mig på fingrarna. Men än viktige fråga, hur undviker man 5G? På landstället, har vi bara en wifi nod, nämligen vår egen (4G) och den slår vi av samt ställer i en aluminium kastrull med lock på nätterna.

  Om 5G, införts, kan man använda äldre mobiltelefoner som enbart, på sin höjd, kan ta emot 4G? Hur undslipper vi?

  • Det handlar nog om bilar/robotar med AI och kanske fjärrvideoöverföring.
   Den höga datakapaciteten passar ihop med det.
   I tätorter med små tidsmarginaler för trafiken kommer det nog att accepteras att detta ‘skynet’ i vardande behövs för att minimera olyckor.
   Så det handlar om hela samhällsbygget om man vill ta bort de moderna byggstenarna.
   Troligen kommer attraktiva tillämpningar att användas för att sälja in moderniteten.
   Så vi efterfrågar det frivilligt.
   Jag kan föreställa mig robotgrupper som ser ut som änglar och räddar små barn i farliga situationer.
   Potentialen för AI är så stor att det nog blir svårt att avstå från det.
   Men finns det tillräckligt intresse går det nog att utveckla och sälja system som snålar mer på sin strålning.
   Dom som har ont av det lider av att vetenskapen inte är tillräckligt avancerad ännu för att hantera det. Biologiska system kanske inte helt går att förstå utifrån deras synliga utsträckning.
   Forskare beskrev hur dom fick en liten ituskuren fisk att växa ut igen från båda de kapade halvorna.
   Sen störde dom den med elektromagnetisk strålning och fick den att växa ut fel med två huvudändar.
   Forskaren tycktes tolka det som bevis på att det finns information i fisken eftersom det går att störa processen elektroniskt. Men jag är inte alls övertygad av den tolkningen. I båda fallen tror jag att vi inte ser hela verkligheten.

  • Savalle, dina länkar är mycket vederhäftiga!

   För en vidgad förståelse och fördjupande insikter – är det ett måste att utforska denna länk:
   https://trance-formation.com/

   Uppmärksamma särskilt de videos som finns på sidan, de skildrar de mest obehagliga sammanhang – men visar också på en enorm livskraft… – Det är alltså möjligt att ta sig ur de mest extrema programmeringar…

 • Vad gäller 5G har jag föga kompetens, men kan bekräfta att 3G undersöktes av forskare i Lund.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/07/12/vetenskap-och-forskning-sa-har-skyddar-du-dina-barn-mot-den-farliga-mobilstralningen/
  Vad gäller 5G behövs liknade forskning eller visselblåsare från industrins egna hemliga forskning.

  Georgia Guidestones i USA har rests av mycket intelligenta människor som vill varna efterkommande generationer, när/om dagens absurda cancer-tillväxt-människor utplånar en stor del av sig själva, den ociviliserade “civilisationen” och en stor del av naturen.

  Människoapan är för okunnig och lat för att kunna undersöka och förstå varför dessa intelligenta människor förmodligen har rätt, eller komplett vilseledd av sekterism eller ekonomism i sin kortsiktiga girighet. Uppskattningen på 500 miljoner människor är kanske rimlig om människorna ska ha en rimlig ekologiskt hållbar standard och inte leva i armod.

  Sverige höll för, tre decennier sedan, frivilligt på med att avstå att sätta många barn till världen, vilket hade potential att ta oss tillbaka till ekologiskt hållbar balans med naturen. Detta dög inte för absurda cancer-tillväxt-människor. (99,9999%)

  Visst finns det psykopater i makteliten som säkert inte skulle lyfta ett ögonbryn om stenarnas folkmängd förverkligades i mycket snabbare takt genom stora folkmord, men om folket fortsätter att blunda, d.v.s. röstar på 8-partiets tillväxtpartier, eller mikropartier som vägrar valsamverka sig över den spärr som psykopater har ställt upp, vad blir då slutresultatet?

  När tillvaron försämras och ojämlikheten ökar, så ökar mordfrekvens, rasism och etnonationalism, vilket ofta leder till folkmord.

  Vi kan gissa oss till slutresultatet genom att titta på Påskön. Jared Diamond, Terry Hunt och jag har gjort det och har olika hypoteser som kan falsifieras genom forskning. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/10/29/vetenskap-arkeologi-paskon-terry-hunt-ger-rattorna-och-slavhandlare-skulden/

  Personligen så tror jag INTE att psykopaterna planerar att utrota mänskligheten. De är bara ytliga, narcissistiska, kortsiktiga och vill ha stora båtar, bilar, hus och makt att glänsa och dominera med. 5G är bara ytterligare ett sätt att tjäna pengar för dem, tror jag.

  Förslag: Stöd, medverka till och rösta för forskning på 5G, skydd för visselblåsare, Svexit, god beredskap, ekologisk hållbarhet och bred valsamverkan! Fortsätt stödja öppna fria medier som Newsvoice som har öppna kommentarsfält!

  • Personligen så tror jag INTE – bra att du visavi makteliten friskriver dig.
   Men det finns krafter du inte har den blekaste aning om. Och du skulle blekna bort om du insåg hur det faktiskt ser ut bakom kulisserna. Då skulle din världsbild bli en liten blöt fläck i en jättelik ocean. Så jag förstår verkligen att du ryggar undan. För ditt eget bästa rekommenderar jag att du vidgar den.

 • Jag anser att det här är den viktigaste artikel som någonsin publicerats i Sverige.

  Vi behöver alla hjälpas åt med att arbeta för att den får spridning.

  Det gäller vår frihet, det gäller våra liv.

 • En detalj om ett ständigt upprepat missförstånd.
  ”Nyare teknik gör det svårare att detektera det inplacerade antennpaketet då det är så litet att den kan injiceras i samband med en injektion av vaccin eller dylikt.”
  Det är helt felaktigt. Det är ett missförstånd där man för länge sen förväxlade uttrycket ’radiokristaller’ med radioaktiva kristaller som injiceras för röntgenundersokningar.
  Riskornsstora rfid-implantat kan injiceras under huden men duger bara till att få ut en identitetssignal med hjälp av en signal utifrån och har inte de avancerade former av fysiologisk påverkan som artikeln berör.
  Barry Trower har ju sagt att underrättelseagenter omkring 1975 blev tillsagda att inte prata om implantat. Det var därför att dom INTE är omöjliga att detektera och INTE är så små som antyds i artikeln. Det är den svaga punkten i teknologin om man vill hemlighålla den.
  Teknologin i sig är inte ond utan har många nyttiga användningsområden. Det är hemlighetsmakeriet som är det onda.

 • Tack Ingemar Ljungqvist för denna mycket klargörande artikel om AI och microstrålning i dess förlängning in i befolkningskontrollparadigmet vi idag upplever. Ett ämne som är lika svårt som dagens viktigaste fråga bankparasitismen, många vet om problematiken men eftersom de är djupt upptagna med massor av andra distraktionsämnen som Klimat, Invandring, rasism, kriminalitet osv i långt många fler frågor så orkar man inte med denna för själv livet mycket avgörande frågor som AI och Ekonomi så länge man själv inte är drabbad? Så mobilaktivismen och slaveriet för att finna sin föda är det som kommer att föra oss längre in i “omedvetenheten” om vad som pågår, man orkar inte helt enkelt.

  Artikeln är viktig men den genomsyras lite av uppgivenhet i sitt motståndsarbete är det författaren eller är det ämnet i sig som så förrädiskt får mig att tänka i dessa banor. Helt klart blir jag nedstämd av allt som inte rymmer något motstånd eller framtidsupplysande aktivism. Det känns helt enkelt för jävligt.

  Som pensionär har jag all tid i världen att sätta mig in i dessa frågor men som ung och framtidsinriktad passagerare på denna undergångsskuta är dessa problem fasansfulla och tondöva för motståndmusiken, vilken musik ska vi ta till oss när även den är förgiftad av AI.

  Hoppas att artikeln väcker många till ett aktivt motstånd och att denna fråga blir en språngbräda till engagemang men fler måste också få möjlighet att läsa den så sprid artikeln till så många ni känner.

  • Nej Kjell. Det är ingen som ger upp som fattat värdet av detta race. En bra sammanfattning av Ingemar. Allt gott. /JR

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *