Covid-19 har effektiviserat massavlivningen av äldre – New Public Management

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 maj 2020
- Torbjörn Sassersson red.
Äldre patient på sjukhus. Foto: Shutterstock.com

DEBATT. Äldreomsorgen är en katastrof, men politiker fortsätter hävda att svensk sjukvård och omsorg är bäst i världen, att politiker bryr sig om de äldre. Ingen går på detta längre. NewsVoice har varnat i flera år för svensk rutin-eutanasi av de äldre. Coronakrisen har gjort “avlivningen” av de äldre övertydlig. Nu finns ett raseri mot förnekelsen.

Svenska massmedier har tagit bladet från munnen och omvärlden häpnar inför den svenska äldreomsorgens låga kvalitet. Vad sägs om larmrubriker som: En pågående massaker på äldre människor, De näst intill avlivar de gamla och Kritiken mot äldrevården: ”De äldre medicineras till döds”. Alla tre artiklarna i Aftonbladet är från i maj 2020.

Chimären som döljer svensk katastrofvård kan inte upprätthållas längre. Det spelar inte längre någon roll om vårdpersonal går kurs i bemötande för att hålla masken på plats. Ett raseri växer bland anhöriga som fått sina äldre mammor och pappor vårdade till döds genom värdelös vård, poänglösa behandlingar och kemiska cocktails. Nu är det populärt att avliva äldre Covid-19-patienter med morfin.

Ättestupan inom svensk äldreomsorg har dock pågått länge.

De flesta äldre i Sverige dör inte en naturlig död

NewsVoice (2014): Pågår en legitimerad eutanasi av äldre inom vården i Sverige?

Under decennier har svenskarna tigit efter att deras gamla mammor och pappor dött. De anhöriga håller sedan fast vid vanföreställningen att: ”läkarna och sjuksköterskorna var ju så trevliga och duktiga” samt idéen om att svensk vård och omsorg skulle vara bäst i världen, men i realiteten endast i jämförelse med ett valfritt fattigt land i inbördeskrig på platser där akutvård inte kan nå fram.

Mycket av dessa misslyckanden beror på strävandet efter effektivitet enligt företagsmodellen New Public Management. NPM handlar om resultatstyrning av den offentliga sektorns dagliga arbete, organisation och styrning baserad på metoder från det privata näringslivet, allt med syftet att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. NPM är dock mest en bra idé.

“NPM har kritiserats för att ersätta ämbetsmannaansvar och tillit till professionen med styrning mot resultatmål, som inte alltid omfattar professionens värderingar om kvalitet och etiska överväganden. Den har också kritiserats för att öka yrkesutövares administrativa börda, till exempel med dokumentation inom vården och skolan, och hota rättssäkerheten och för att marknadsformen inte passar för den offentliga sektorn.” Wikipedia

NPM är förödande för svensk vård och omsorg, ändå fortsätter man att tillämpa principerna. Tänkandet leder till att vuxenblöjor ska vägas innan de byts och att läkare ska utgå från “parametrar” när de bedömer om en äldre människa ska få vård eller sövas till döds med morfin. NPM-effektiviseringen kan vara orsaken till att de ”korttidsdöda” ökade dramatiskt i Stockholm, vilket rapporterades 2014. Dagens Nyheter skriver:

”Situationen är ganska ny. För 4–5 år sedan var andelen som kom in och dog snabbt 5 procent och nu är de 25–30 procent. Det är det som är så märkligt”, säger Mårten Lagergren, projektledare vid Äldrecentrum och Aging Research Center på Karolinska institutet som gjort studien tillsammans med Pär Schön.

Konsten att överleva svensk äldrevård och äldreomsorg

Endast de anhöriga som tar kontrollen över sina äldre Covid-19-sjuka har idag bäst chanser att rädda livet på dem. Så långt har det gått. Aftonbladet skrev 2015 om en äldre kvinna på Skånes universitetssjukhus som av läkarna ansågs vara döende pga lunginflammation, benbrott och hjärtsvikt. Läkarna stängde den livsuppehållande behandlingen. Under fyra dygn fick kvinnan varken vätska, näring eller dropp. Då tog de anhöriga över kontrollen och räddade hennes liv. Samma situation ser vi idag under coronapandemin när de äldre avlivas med morfin.

2015 konstaterade jag i en debattartikel att det är odiskutabelt att svensk vård befinner sig i en kris. Debatten ska enbart vara fokuserad på resurser som personal och pengar, men vårdkrisen handlar snarare om att vårdens förmåga att läka har havererat. Idag dör patienterna en för tidig död och särskilt inom äldrevården. Livsuppehållande behandling är inte vård.

Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt
Erik Enby, 2019. Foto: Peratt.com

Dr Erik Enby beskriver vårdneurosen i en artikel i TV Hälsa. Han menar att det verkar handla om att eliminera de sjuka snarare än om att bota:

“Efter att i åratal ha tagit del av hur man i svensk sjukvård ”tar hand om” kroniskt sjuka patienter står det helt klart för mig att myndigheterna stödjer en agenda vars innehåll visserligen går ut på att eliminera sjuklighet i populationen, men det sker ständigt genom att till mycket stor del medvetet eliminera de sjuka”.

TV Hälsa: Utbredd övermedicinering av de äldre – Döende åldring piggnade till utan mediciner

I en artikel i Läkartidningen som fått stor uppmärksamhet konstateras att 90% av de som har avlidit i Covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre, enligt Socialstyrelsens statistik. 50% av dessa hade särskilt boende och lika många avled också på särskilt boende. Artikelns huvudperson är läkaren Yngve Gustafson som arbetat som läkare på äldreboenden i 35 år.

Yngve Gustafson. Pressfoto: umu.se.
Yngve Gustafson. Pressfoto: umu.se

Yngve Gustafson har tidigt varnat för läkarkårens bristande kunskaper om läkemedelsbehandling av äldre. Den vanligaste orsaken till sjukdom hos äldre är just felaktig läkemedelsanvändning som för höga läkemedelsdoser. Han säger även att palliativ vård ordineras utan noggrann medicinsk bedömning och ibland utan att läkaren träffat den äldre patienten. Ibland sker bedömningen enbart per telefon. Evidensbaserad vård är helt enkelt inte aktuell om patienten är gammal.

Det har genom åren skrivits många artiklar om hur äldre piggnar till och tillfrisknar efter att medicineringen tagits bort. Trots alla larm fortsätter den brutala eutanasin av de äldre.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, mannen som Stefan Löfven skjutit framför sig som huvudansvarig för folkhälsan under hela coronakrisen, medgav för ett par dagar sedan i Sveriges Radios ”Söndagsintervjun” att Sverige misslyckats.

“Coronaepidemin belyser stora svagheter i den svenska äldrevården” och “det är en fruktansvärd situation vi har hamnat i, som verkligen utmanar många delar av samhället”, citerar DN.

Dagens Nyheter väljer dock att som en PR-firma i artikeln kasta fokus på alla stödjande mail Tegnell fått i inkorgen, att Tegnell fått många likes är tydligen viktigare att lyfta fram.

Jag skrev 2015 i artikeln: “Dör 60,000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?” att 90,505 personer dog i Sverige 2013, enligt statistik från Socialstyrelsen. 64,258 stycken av dessa inträffade från 75 års ålder och äldre. Vi vet att de flesta äldre över 60 år dagligen intar uppskattningsvis 3-10 kemiska preparat från läkemedelsindustrin. Vissa äldre kan äta upp till 30-50 mediciner. Sedan kom Covid-19.

Dessa 64,258 dödsfall beror sannolikt på läkemedelsförgiftningar, läkemedelsinteraktioner (cocktail-effekten) helt utebliven vård samt vårdmisstag mer än ålder. Kombinationen av dessa fel förkortar livslängden utan tvivel.

Detta betyder att de flesta av dessa 64,258 dödsfall är förtida och att nästan ingen gammal människa dör en ”naturlig död” i Sverige. Dessa dödsfall ger en bättre ekonomi för Staten och industrin. Staten drivs av effektiviserings- och besparingsmål och når dem genom förkortad livslängd för de äldre. Industrin drivs av lönsamhetsmål som uppnås genom övermedicinering under livets slutskede.

Räkneexemplet gällde för 7 år sedan. I år 2020 har Sverige även Covid-19 som extra belastning på de äldres förmåga att överleva svensk vård och omsorg.

När all statistik summeras i början på 2021 kommer sanningarna fram. Socialdemokraterna och DN har redan börjat arbeta hårt för att rättfärdiga alla felaktiga beslut och brutala modeller. Självidealiseringarna och den positiva Sverigebilden måste till varje pris hållas intakta. New Public Management ska fortsätta regera. De äldre ska vårdas bort och populationen av konsumenter ska föryngras genom folkomflyttning.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Många önskar döden framför att bli ett vårdkrävande kolli bland främlingar på en institution. Min mor ville helst dö men hamnade på hemmat och nyligen gick en kusin bort i Covid-19. Hon hade blivit alltmer huandikappad och längtat efter döden i flera år.
  Det vore underligt om inte Coronan kom somen befriare för många av dessa multisjuka och sköra. Då livslusten försvinner säckar också immunförsvaret ihop. Och även deras anhöriga kan ha känt lättnad. De enda som tveklöst ogillar denna “dödshjälp” är väl ägare av medicinbolag och vårdinstitutioner som förlorar kunder.
  Tro nu inte att jag tycker gamlingar ska tas av daga med berått mod! Jag vill bara påminna om att döden inte är ovälkommen för alla. Döden är inte ond om den kommer när det är dags. Eller när man kallar på den…
  Dödshjälp borde f ö vara en rättighet. De enda som eventuellt borde få lägga sig i ett sådant beslut är väl de närmast sörjande. De är ju berörda. Men vad har jurister, läkare, mediafolk, präster, humanister m fl med min, eller din, död att göra?

 • Aftonbladet gör ett bra jobb: två nya artiklar idag om äldreboende:

  Äldreplatserna har halverats: ”Alarmerande”
  Sveriges kommuner snålar på äldreomsorgen – men siffrorna kamoufleras i statistiken
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qL0bR1/aldreplatserna-har-halverats-alarmerande

  Äldre får sämre vård – sköterskorna räcker inte till
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGV7v6/aldre-far-samre-vard–skoterskorna-racker-inte-till

 • Andra aspekter diskuteras här: (https://www.globalpolitics.se/systematisk-nedmontering-av-aldrevarden-som-fungerar-samre-i-privat-regi/)

  Där nämns bland annat: “I början av året presenterade Arbetsmiljöverket en undersökning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Granskningen byggde på runt 1.000 inspektioner under tre års tid. I nära 900 fall hade verket synpunkter på hur arbetet inom äldrevården sköttes och påtalade mycket stora brister.

  Äldreomsorgen och hemtjänsten har systematiskt monterats ner i Sverige när allt fler privata företag fått ta över skötseln av verksamheten, samtidigt som de kommunala sparkraven gått hårt åt äldreomsorgen.

  Förra året gjorde tidningen Kommunalarbetaren en kartläggning av hur äldreomsorgen finansierades 2019.

  Den visade att 62 procent av landets kommuner sparade på äldreomsorgen och att ytterligare 25 procent hade budgetar som var så luddiga att de kan ha innehållit besparingar på äldreområdet.

  Sjuk i corona – en klassfråga
  Rapporten konstaterar att kommunernas ekonomiska satsning på äldreomsorgen har minskat med 1,3 miljarder kronor årligen sedan år 2002, allt räknat i 2018 års penningvärde. Samtidigt har andelen äldre av befolkningen fortsatt att öka.”

 • Privatiseringarna har ställt med mycket elände äver då det gäller äldrevård. Och särskilt de äldre är ju en skör grupp, och många i äldrevård har viss demens. De har nog generellt sämre förmåga än medelålders att formulera kritik, särskilt som de är i en beroendeställning på äldreboenden.

  Vi har en ganska frisk 100-årig styvmor som bor hemma och får besök av olika personer i hemtjänsten i kommunal regi. De har handskar, men inte skyddsutrustning i övrigt senast jag hörde något….

  “Jag citerar uppgifter från en rapport från Kommunal 2018 om Äldrevård.

  ““En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg” visar på att vinst i äldreomsorgen i stor utsträckning kan kopplas till besparingar på löner, bemanning och arbetsmiljö. Vinstdriven äldreomsorg erbjuder i genomsnitt sämre villkor på alla jämförbara områden.
  Detta går tvärt emot antagandet som låg till grund för konkurrensutsättningen på 1990-talet. Att oreglerad vinstdrift skapar en bättre äldreomsorg saknar såväl teoretiskt som empiriskt stöd.

  Slutsatser i rapporten:
  Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare.
  2017 var andelen deltidsanställda 72 procent hos privata utförare, jämfört med 61 procent i kommunalt driven äldreomsorg.
  2017 var andelen tidsbegränsat anställda i kommunalt driven äldreomsorg 27 procent, medan den genomsnittliga andelen var hela 37 procent hos privata utförare. En undersökning av personalens upplevelse av sitt arbete visar att anställda i vinstdriven äldreomsorg i genomsnitt är mindre nöjda, mindre motiverade och känner mindre möjlighet till inflytande jämfört med anställda i kommunalt driven äldreomsorg. (https://www.kommunal.se/nyhet/jamforelse-av-privat-och-kommunalt-driven-aldreomsorg)

  • Kommunal hatar privat företagande, som princip. Så deras ord ska man nog inte lita för mycket på.
   Inte så att det kan finnas olämpliga privata vårdgivare. Men de ska hållas i örat av tillsynsmyndigheten. Men tillsynen fungerar inte idag, för då skulle det bli så många anmärkningar på kommunal verksamhet, och så kan vi ju inte ha det i sossesverige. Bättre att blunda helt och hållet. då. Låtsas att vi har världens bästa välfärd!

 • Som Torbjörn mycket riktigt skriver så har offentlig vård och sjukvård misslyckats. Orsaken är inte i sig organisationsmodeller som NPA, NPM eller DEG. Orsaken är att staten inte ska ägna sig åt detta!
  I nästan all verksamhet ska staten fastställ riktlinjer och krav samt övervaka att verksamheten utförs enligt kraven. Men själva utförandet ska ske i privat regi, med vinstintressen. Det är först när marknaden ger signaler till verksamheten som den blir effektiv.
  Då får man en separation mellan beställare, utförare och kontrollorgan. Montesquieus maktdelningsprincip om man så vill.
  En effekt skulle då bli att det är lönsamt för den privata äldreomsorgen att kunderna lever länge. Effektivitet uppnås exempelvis genom att inte ge mer medicin än nödvändigt.
  Detta gäller på område efter område där Sverige gått fel. Vi skulle också få mycket bättre utbildningsnivå med privata skolor.
  Det är viktigt att denna debatt kommer igång på alla cylindrar innan Sverige går ner sig i ett socialistiskt moras av totalitär offentlig verksamhet.

  Jag skrev om de olika mangementmodellernas dåliga inflytande för tre år sedan.
  https://www.frihetsportalen.se/2017/08/avla-sit/
  Imorgon kommer en artikel av nationalekonomen Åke Sundström, som utvecklar resonemanget om privat verksamhet.

 • Fantastisk artikel Torbjörn. Hatten av. Jag vet vad jag talar om, då jag själv för närvarande arbetar bå ett psykosocial stödbeoende med många äldre till riktigt gammal. Besparingarna är häpnadsväckande, och arbetsgivarnaransvaret lyser med sin frånvaro.

 • Att det tar den tid det tar både att födas och dö, den insikten finns inte i New Public Management. Nu ökas hastigheten i både livets början och i dess slut. Sedan har vi en mängd av maktens “rövslickare” ett exempel finns i dagens SvD (24/5) under rubrik “Liknande dödstal på äldreboenden” där Thomas Lindén på Socialstyrelsen anser att dödstalen på våra äldreboenden inte är uppseendeväckande högre än under en vanlig influenza säsong. Kanske en högre befattning nu finns inom räckhåll?

  • Det har framkommit kritik från flera håll mot att covidsmittade på äldreboenden inte förflyttas till sjukhus och får mer avancerad vård eller intensivvård och därför dör i onödan.
   Tidigare i veckan sade Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, till TT att den palliativa vård som ges på äldreboenden är att likna vid dödshjälp.
   – I stället för att ge dem en chans att överleva har man många gånger bara gett palliativ vård. – Det tar nästan garanterat livet av dem redan efter ett par dagar, vilket kan liknas vid aktiv dödshjälp, sade Yngve Gustavsson till TT.

   Nu är statspropagandan i full gång med att ”Rädda Löfven” även i denna fråga.
   Det är Socialstyrelsen som rycker ut mitt i en helg och sänder signalen om vad som är politiskt korrekt till alla rövslickare.

   Observera det anmärkningsvärda att staten jämför perioden januari fram till april, då dödligheten i covid-19 i Sverige fortfarande var obefintlig eller låg!
   Det är i april och maj som dödligheten på äldreboenden har tagit fart!

   – Om vi nu säger att vi inte lyckats skydda våra äldre på äldreboenden då är det snarlikt varje år i så fall, säger Thomas Lindén som är chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen.

   – På särskilda boenden har det i år dött lite över 11 000 personer under perioden januari till april.
   – Under samma period 2019 var det knappt 10 000 personer som dog, enligt Thomas Lindéns irrelevanta statspropaganda.

   Vad jag känner till så har inget mainstream media hitintills avslöjat hur staten försöker vilseleda oss för att ”Rädda Löfven”

 • GRATTIS TORBJÖRN!

  DÄR SATT DEN!

  MYCKET VIKTIG ARTIKEL FÖR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE OCH BEFOLKNING

  De folkvalda politikerna UTAN PERSONLIGT ANSVAR är uppenbart ett enormt HOT mot nationen Sveriges medborgare i denna pågående förintelse agenda, särskilt emot de svaga, sjuka och äldre medborgarna, som varit med och byggt upp Sverige!

  UTAN PERSONLIGT ANSVAR är uppenbart också de anställda tjänstemännen/kvinnorna inom staten, regionerna och kommunerna som rättat in sig i ledet, därmed delaktiga i detta FOLKRÄTTSBROTT.

  LÄS MERA I DEN DELEN HÄR

  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot-manskligheten-och-krigsforbrytelser/

  SVERIGE VANSINNET; DEPOPULATIONS AGENDA UTAN PERSONLIGT ANSVAR
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-sverige-vansinnet-depopulations-agenda-utan-personligt-ansvar/

  MVH
  Ulf Bittner

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

  SVERIGE GRANSKAS
  https://soundcloud.com/ulf-bittner

  Sweden
  e-post voulf56@gmail.com
  e-post eueeshealthcare@gmail.com
  telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
  SKYPE nr voulf56

 • Hög tid att initiera Coronatribunaler, så att marionettpolitiker och deras lakejer inom äldrevården får möjlighet att lära sig naturlagen – att val har konsekvenser. De äldres anhöriga ska inte behöva hoppas på karmalagarna p g a den svenska statens flathet inför Rockefeller/Gates sedan länge formulerade planer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *