Covid-19 har effektiviserat massavlivningen av äldre – New Public Management

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 maj 2020
- Torbjörn Sassersson
Äldre patient på sjukhus. Foto: Shutterstock.com

DEBATT. Äldreomsorgen är en katastrof, men politiker fortsätter hävda att svensk sjukvård och omsorg är bäst i världen, att politiker bryr sig om de äldre. Ingen går på detta längre. NewsVoice har varnat i flera år för svensk rutin-eutanasi av de äldre. Coronakrisen har gjort “avlivningen” av de äldre övertydlig. Nu finns ett raseri mot förnekelsen.

Svenska massmedier har tagit bladet från munnen och omvärlden häpnar inför den svenska äldreomsorgens låga kvalitet. Vad sägs om larmrubriker som: En pågående massaker på äldre människor, De näst intill avlivar de gamla och Kritiken mot äldrevården: ”De äldre medicineras till döds”. Alla tre artiklarna i Aftonbladet är från i maj 2020.

Chimären som döljer svensk katastrofvård kan inte upprätthållas längre. Det spelar inte längre någon roll om vårdpersonal går kurs i bemötande för att hålla masken på plats. Ett raseri växer bland anhöriga som fått sina äldre mammor och pappor vårdade till döds genom värdelös vård, poänglösa behandlingar och kemiska cocktails. Nu är det populärt att avliva äldre Covid-19-patienter med morfin.

Ättestupan inom svensk äldreomsorg har dock pågått länge.

De flesta äldre i Sverige dör inte en naturlig död

NewsVoice (2014): Pågår en legitimerad eutanasi av äldre inom vården i Sverige?

Under decennier har svenskarna tigit efter att deras gamla mammor och pappor dött. De anhöriga håller sedan fast vid vanföreställningen att: ”läkarna och sjuksköterskorna var ju så trevliga och duktiga” samt idéen om att svensk vård och omsorg skulle vara bäst i världen, men i realiteten endast i jämförelse med ett valfritt fattigt land i inbördeskrig på platser där akutvård inte kan nå fram.

Mycket av dessa misslyckanden beror på strävandet efter effektivitet enligt företagsmodellen New Public Management. NPM handlar om resultatstyrning av den offentliga sektorns dagliga arbete, organisation och styrning baserad på metoder från det privata näringslivet, allt med syftet att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. NPM är dock mest en bra idé.

“NPM har kritiserats för att ersätta ämbetsmannaansvar och tillit till professionen med styrning mot resultatmål, som inte alltid omfattar professionens värderingar om kvalitet och etiska överväganden. Den har också kritiserats för att öka yrkesutövares administrativa börda, till exempel med dokumentation inom vården och skolan, och hota rättssäkerheten och för att marknadsformen inte passar för den offentliga sektorn.” Wikipedia

NPM är förödande för svensk vård och omsorg, ändå fortsätter man att tillämpa principerna. Tänkandet leder till att vuxenblöjor ska vägas innan de byts och att läkare ska utgå från “parametrar” när de bedömer om en äldre människa ska få vård eller sövas till döds med morfin. NPM-effektiviseringen kan vara orsaken till att de ”korttidsdöda” ökade dramatiskt i Stockholm, vilket rapporterades 2014. Dagens Nyheter skriver:

”Situationen är ganska ny. För 4–5 år sedan var andelen som kom in och dog snabbt 5 procent och nu är de 25–30 procent. Det är det som är så märkligt”, säger Mårten Lagergren, projektledare vid Äldrecentrum och Aging Research Center på Karolinska institutet som gjort studien tillsammans med Pär Schön.

Konsten att överleva svensk äldrevård och äldreomsorg

Endast de anhöriga som tar kontrollen över sina äldre Covid-19-sjuka har idag bäst chanser att rädda livet på dem. Så långt har det gått. Aftonbladet skrev 2015 om en äldre kvinna på Skånes universitetssjukhus som av läkarna ansågs vara döende pga lunginflammation, benbrott och hjärtsvikt. Läkarna stängde den livsuppehållande behandlingen. Under fyra dygn fick kvinnan varken vätska, näring eller dropp. Då tog de anhöriga över kontrollen och räddade hennes liv. Samma situation ser vi idag under coronapandemin när de äldre avlivas med morfin.

2015 konstaterade jag i en debattartikel att det är odiskutabelt att svensk vård befinner sig i en kris. Debatten ska enbart vara fokuserad på resurser som personal och pengar, men vårdkrisen handlar snarare om att vårdens förmåga att läka har havererat. Idag dör patienterna en för tidig död och särskilt inom äldrevården. Livsuppehållande behandling är inte vård.

Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt
Erik Enby, 2019. Foto: Peratt.com

Dr Erik Enby beskriver vårdneurosen i en artikel i TV Hälsa. Han menar att det verkar handla om att eliminera de sjuka snarare än om att bota:

“Efter att i åratal ha tagit del av hur man i svensk sjukvård ”tar hand om” kroniskt sjuka patienter står det helt klart för mig att myndigheterna stödjer en agenda vars innehåll visserligen går ut på att eliminera sjuklighet i populationen, men det sker ständigt genom att till mycket stor del medvetet eliminera de sjuka”.

TV Hälsa: Utbredd övermedicinering av de äldre – Döende åldring piggnade till utan mediciner

I en artikel i Läkartidningen som fått stor uppmärksamhet konstateras att 90% av de som har avlidit i Covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre, enligt Socialstyrelsens statistik. 50% av dessa hade särskilt boende och lika många avled också på särskilt boende. Artikelns huvudperson är läkaren Yngve Gustafson som arbetat som läkare på äldreboenden i 35 år.

Yngve Gustafson. Pressfoto: umu.se.
Yngve Gustafson. Pressfoto: umu.se

Yngve Gustafson har tidigt varnat för läkarkårens bristande kunskaper om läkemedelsbehandling av äldre. Den vanligaste orsaken till sjukdom hos äldre är just felaktig läkemedelsanvändning som för höga läkemedelsdoser. Han säger även att palliativ vård ordineras utan noggrann medicinsk bedömning och ibland utan att läkaren träffat den äldre patienten. Ibland sker bedömningen enbart per telefon. Evidensbaserad vård är helt enkelt inte aktuell om patienten är gammal.

Det har genom åren skrivits många artiklar om hur äldre piggnar till och tillfrisknar efter att medicineringen tagits bort. Trots alla larm fortsätter den brutala eutanasin av de äldre.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, mannen som Stefan Löfven skjutit framför sig som huvudansvarig för folkhälsan under hela coronakrisen, medgav för ett par dagar sedan i Sveriges Radios ”Söndagsintervjun” att Sverige misslyckats.

“Coronaepidemin belyser stora svagheter i den svenska äldrevården” och “det är en fruktansvärd situation vi har hamnat i, som verkligen utmanar många delar av samhället”, citerar DN.

Dagens Nyheter väljer dock att som en PR-firma i artikeln kasta fokus på alla stödjande mail Tegnell fått i inkorgen, att Tegnell fått många likes är tydligen viktigare att lyfta fram.

Jag skrev 2015 i artikeln: “Dör 60,000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?” att 90,505 personer dog i Sverige 2013, enligt statistik från Socialstyrelsen. 64,258 stycken av dessa inträffade från 75 års ålder och äldre. Vi vet att de flesta äldre över 60 år dagligen intar uppskattningsvis 3-10 kemiska preparat från läkemedelsindustrin. Vissa äldre kan äta upp till 30-50 mediciner. Sedan kom Covid-19.

Dessa 64,258 dödsfall beror sannolikt på läkemedelsförgiftningar, läkemedelsinteraktioner (cocktail-effekten) helt utebliven vård samt vårdmisstag mer än ålder. Kombinationen av dessa fel förkortar livslängden utan tvivel.

Detta betyder att de flesta av dessa 64,258 dödsfall är förtida och att nästan ingen gammal människa dör en ”naturlig död” i Sverige. Dessa dödsfall ger en bättre ekonomi för Staten och industrin. Staten drivs av effektiviserings- och besparingsmål och når dem genom förkortad livslängd för de äldre. Industrin drivs av lönsamhetsmål som uppnås genom övermedicinering under livets slutskede.

Räkneexemplet gällde för 7 år sedan. I år 2020 har Sverige även Covid-19 som extra belastning på de äldres förmåga att överleva svensk vård och omsorg.

När all statistik summeras i början på 2021 kommer sanningarna fram. Socialdemokraterna och DN har redan börjat arbeta hårt för att rättfärdiga alla felaktiga beslut och brutala modeller. Självidealiseringarna och den positiva Sverigebilden måste till varje pris hållas intakta. New Public Management ska fortsätta regera. De äldre ska vårdas bort och populationen av konsumenter ska föryngras genom folkomflyttning.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq