Det finns hopp trots existentiell otrygghet i det nya onormala samhället

publicerad 8 november 2020
- Kerstin Unger-Salén
Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Många av oss känner att den tid vi lever i är en stor utmaning på alla möjliga plan, framför allt vad gäller brist på tilltro, rättvisa och ekonomi. Graden av tilltro till det samhälle vi lever i säger en hel del om vårt moraliska välbefinnande. Just nu är den låg. Det har att göra med en växande osäkerhet vad som är sant eller inte. Vi har hamnat i en global kris av felaktig information.

Text: Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk
Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk

“Några” har satt gränser för vad man får och inte får säga och går man över gränsen ska det tystas ned. Osynliga makt figurer tillsammans med etablerade och sociala media kämpar febrilt för att kväsa och censurera det fria ordet och vill styra en världsopinion till sin ensidiga fördel, men det blir en fruktlös kamp och just nu väller avslöjanden om maktmissbruk fram genom sprickor i den etablerade strukturen, men man har redan lyckats beskära en del av våra mest fundamentala demokratiska rättigheter, yttrandefriheten.

Vilka är de som censurerar?

Enligt Senator Robert Kennedy i USA har det uppstått en slags konspiration mellan regeringar och Big Tech industrin, Silicon Valley-miljardärer som Zuckerberg och Bill Gates. De bevakar vad som är tillåtet att säga eller inte. Vetenskaplig forskning censureras också. Man försöker lägga beslag på sanningsenlig information om gifter i miljön (glyfosat och andra bekämpningsmedel), om Covid-19, 5G, om hur kroniska sjukdomar kan förebyggas och botas på ett mera holistiskt sätt, säkerhet angående vacciner, klimatförändring och mänskliga rättigheter.

Själv har jag och andra som skriver om holistisk approach till hälsa och sjukdom eller kritiserat övergrepp och lögner från läkemedelsindustrin, erfarit hur vi tas ner från sociala media. Våra artiklar accepteras inte heller i etablerade media. Ställer man kritiska frågor om vacciner klassas man som antivaccin aktivist, när det i själva verket borde vara helt legitimt att vilja verka för säkra vacciner.

Dansen kring vem som snabbast kan få hem storkovan på det vaccin som ska frälsa världen från Covid-19 är i full sving. Jag förstår att många längtar efter att den äntligen färdigställs så vi kan få återgå till våra gamla vanor men först och främst måste vi veta att vaccinet är säkert och effektivt. Enorma pengar står på spel för den som först når fram till målsnöret och, av bara den anledningen finns det anledning att noggrant granska hela framställningsprocessen och vara kritisk.

Så här går det till enligt Associated Press; Den som vinner tävlingen om vem som först blir godkänd får också ett bonuspris; att kunna starta produktion av vaccinet utan att behöva genomgå en normal obligatorisk FDA-inspektion i USA, av de fabriker där vaccinet framställs. Det enda sättet att kunna undgå en sådan inspektion är det som kallas för FDA:s ”Emergency Use Authorization”. Det är tydligen denna auktorisering som de olika vaccinfabrikanterna tävlar om just nu. Den som först erhåller denna auktorisering har sedan fått en klar fördel eftersom ingen annan vaccinproducent kan få samma fördel. Nyligen meddelade Associated Press att läkemedelsbolaget Pfizer ska lägga in om en sådan ansökan inom snar framtid.

Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0
Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, FN:s Flickr.com-foton

Dessutom, det vaccin som Anthony Fauci och Bill Gates står bakom, och som tillverkaren Moderna använder sig av, baserar sig på en ny experimentell mRNA-teknik som hittills inte godkänts för användning på människor. Inte heller har deras fabriker haft inspektion enligt statliga reglementen. Förresten, Moderna har också för avsikt att ansöka om Emergency Use för att slippa inspektion. Varför man överhuvudtaget ska ge något vaccin möjlighet att slippa säkerhets inspektion är bortom mitt förstånd.

Children’s Health Defense rapporterar att Moderna erfarit 20% av allvarliga skadeverkningar under covid-vaccinets kliniska prövningar.

Än mer anmärkningsvärt och som de flesta vaccinmottagare säkert inte känner till, är att de läkemedelsbolag som arbetar på Covid-19 vaccin och terapier har blivit fritagna från ansvar för skadeverkningar från vaccin, av Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act). Inte undra på att COVID vaccin motståndet växer.

Ett annat område som också är märkligt och som inte stämmer, är redovisningen av siffror om dödsfall av Covid-19. Det finns exempelvis inget krav att man måste göra obduktion innan man fastställer vad patienten dog av. Brukar det inte vara normalt annars? Varför finns det inget upprättat protokoll som kräver obduktion, kan man fråga sig?  Hur kan man annars veta att vilka som dött av Covid-19 eller om de dog av någon annan anledning?

Varför förlitar man sig på PCR-testet när man vet att det inte är lämpligt för att fastställa Covid-19? Hela redovisningen av Covid-19 incidens och dödsfall går inte att lita på.

En myndighet som inte ger tilltro är Livsmedelsverket. De uppträder med dubbla hattar och företräder ofta matindustrins intressen. Deras uppdrag att skydda allmänheten från olämpliga substanser i maten och informera på ett vettigt och vetenskapligt sätt. Men, det gör de inte. Bl.a. tillåter de höga nivåer av gifter i maten som alls inte borde få finnas i vår kost.

Ett annat verk som uppträder dubiöst är Läkemedelsverket. Tillsättning av högsta chefen har inte skett enligt offentlighetsprincipen utan sekretessbelagts. Transparens motverkar korruption men tydligen kan man införa osynliga regler som förhindrar insyn. Det inger inte heller förtroende.

Tilltron till politiker ligger numera också på farligt låg nivå. Deras agerande visar att de gärna tänker mer på hur de ska hålla sig kvar vid makten, än att värna om sina medborgares trygghet.

Under covid-tider har rättvisan verkligen kommit i kläm. Bland annat rätten att kunna försörja sig själva och sin familj har fråntagits många arbetstagare. Inte för att de misskött sitt jobb eller inte har rätt utbildning utan för att samhället stängt ner. Oro för sin ekonomi ger många sömnlösa nätter och mental ohälsa.

Rädslan att bli smittad och bli svårt sjuk eller kanske dö av Covid-19 svävar som ett svart moln över en hel befolkning, framför allt äldre, med även medelålders människor. En överdriven rädsla kanske, men media gör ett gott jobb i att skrämma upp allmänheten. Dessutom finns finns ingen rationalitet hos detta virus beteende. Den absoluta sanningen om virusets verkliga ursprung får vi antagligen aldrig reda på, men visst är det märkligt att Trump (och Anthony Fauci) och inte en enda regering i världen har begärt en internationell utredning om vad som är sanningen om var viruset kom ifrån.

Vi behöver veta fakta!

Ett internationellt nätverk av rättsexperter och sjukvårdsexperter förbereder en gigantisk stämningsansökan gentemot regeringar som är ansvariga för ner stängning under pandemin, mot lokala beslutsfattare och de som representerar Världshälsoorganisationen.

Enligt de fyra jurister som grundat ”the German Corona Extra-Parliamentary Inquiry” är hanteringen av Covid-19-pandemin ”antagligen den största brottet mot mänskligheten som någonsin hänt. Det säger en hel del om var vi befinner oss idag.  Mycket stämmer inte i hela covid-berättandet och det sjuder av motreaktioner från professionella rättsexperter, läkare, vetenskapsmän och virologer. Inte undra på att många människor känner sig räddhågsna, apatiska och förvirrade.

Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com
Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com. “Dr. Fuellmich has been a consumer protection trial lawyer in California and Germany for 26 yrs and is 1 of 4 founding members of the German Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee.”

Det är väl känt att den globala läkemedelsindustrin har ett järngrepp över forskning och läkarutbildning, och även över de myndigheter som representerar dem. Denna industri är så rik (och maktfullkomlig) att den har mer pengar en vissa länders totala BNP. De bestämmer och censurerar och har lagt beslag på utformningen av regelverk för hur människor ska behandlas. Det är oförsvarligt att de fått så mycket inflytande.

Läs mer: Tysk advokatbyrå utreder coronakrisen som ett brott mot mänskligheten

Ett bra exempel: De som är anställda inom sjukvården måste skriva på ett papper som innebär att arbetstagaren inte får lov att yttra sig positivt om naturliga läkemedel eller alternativa behandlingar och, att de på sin fritid, inte får bedriva någon verksamhet som är alternativ vad gäller hälsa och sjukdom. Detta är ett grovt övergrepp mot människors yttrandefrihet som staten bedriver i läkemedelsindustrins tjänst. Så ser det ut just nu.

Människors självbestämmanderätt om sin egen kropp är inte heller en självklarhet eller en mänsklig rättighet, vilket blir allt mer tydligt i COVID-tider. Vi tillhör tydligen staten och läkemedelsindustrin, och rätten att bestämma över vår egen kropp naggas ständigt i kanten. Följer vi inte vaccinationskrav utmålas vi som illojala samhällsmedborgare.

Samtidigt är läkemedelsbolagen fritagna från ansvar av ev. allvarliga följdsjukdomar efter vaccinering. Att få upprättelse kan ta åratal. Vissa vacciner innehåller dessutom så mycket aluminium och andra giftiga kemikalier, att vi håller på att få en Alzheimers-pandemi.

Likadant med eventuella skadeverkningar från trådlös strålning. De ansvariga telekommunikationsbolagen är befriade från ansvar. Hur gick det till? Vem och varför fick de frikort? Hur kan man tvinga folk att strålas om de inte ens har rätt att hålla producenterna ansvariga för konsekvenserna av en sådan strålning?

Senator Robert Kennedy säger så riktigt; ”Vi behöver få tillbaka vår demokrati från de skurkar som stjäl den ifrån oss.” Han observerar att de som blivit som rikast under karantänen är samma människor som censurerar kritik om covid-karantän. Jeffrey Bezos är värd 83 miljoner dollar och han äger Amazon.  Mark Zuckerberg som äger Facebook, har tjänat hur många miljoner som helst under karantänen. Hur gick det till?

Hur är det möjligt att de rika bara blir rikare i dessa tider?  Hur har så få kunnat få så mycket makt?

Hur kunde Bill Gates plötsligt bli talesman för hela covid-situationen? Han har ingen utbildning i medicin. Han ger sig ut för att vara en stor idealist, men Gates har många oetiska förehavanden i sin agenda. Det råder ingen tvekan om att Gates har stort inflytande över hur vi ska slussas in i covid- vaccinfållan. Gates har stora ekonomiska intressen i vaccinindustrin och Gates och Melinda Foundation ger pengar för att Moderna ska utveckla mRNAtekniken i vaccin. En teknik som hittills inte godkänts för mänsklig användning.

Miljön

Bortsätt från covid-traumat som lamslår en hel värld har vi andra problem som också ger anledning till djup oro. Jag tänker på hur mänskligheten bidrar till en självdestruktion av den värld vi lever i och som vi är helt beroende av. Ekonomiska intressen från globala storindustrier bidrar till en förgiftning av vår planet, förintelse av djurarter och växande hälsorisker på grund av den kontinuerliga ökningen av kemikalier och gifter i vår matkedja och i luften vi andas. Hur ska det gå för mänskligheten när vi förstör den jord som föder oss?

Trygghet baserar sig på tilltro och socialt förtroendet och bägge befinner sig numera på en låg nivå. Det skapar en existentiell oro. Hur ska det gå för oss? Vilken värld lämnar vi efter till våra barn och barnbarn?

5G

Andra orosmoln som också kommer att ”drabba” människor, är trådlös strålning från 5G som ser ut att kunna bli ett ytterligare gigantiskt hälsoproblem. Precis som om det inte räcker med covid. Det är ytterligare en fråga där myndigheter inte låter allmänheten få ta del av alla de upprop och forskningsstudier som gjorts och som pekar på allvarliga skadeverkningar som vi kommer få av trådlös strålning och speciellt 5G. Hur kommer det påverka miljön, djurarternas överlevnad och energiförbrukning? Staten tycks helt ointresserad och ser bara ekonomiska fördelar trots att ekologiska och mänskliga hälsorisker har dokumenterats i mängder med vetenskapliga forskningsrapporter. De är helt sålda på den ”fjärde industrirevolutionen” som ska göra magiska underverk och ”rädda” jorden från miljöförstöring, och 5G blir då oumbärligt, kosta vad det kostar. Information om den digitala revolutionen har paketerats in som om det vore en fantastisk miljövänlig historia. Det är längt från verkligheten enligt vetenskapliga rapporter.

Kanske målar jag en alltför pessimistisk bild men jag kan lova att många med mig, delar dessa tankar och det är tungt.

Läs mer: Jerndal: Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och GMO-vacciner

När människor förlorar sin tro på Gud kollapsar kyrkan. När samhällsmedborgarna förlorar tilltro till auktoriteter och myndigheter och inte längre kan lita på sina medmänniskor, är det risk för att samhället kollapsar.

”En global tekno-totalitär övervakningsstat håller på att byggas med coronan som ursäkt”, säger Jacob Nordangård, i en utmärkt artikel publicerad här på NewsVoice den 26:e oktober. Den digitala globala övervakningsstaten leder till otillbörlig kontroll över vanliga medborgare och den är i full sving.

“The Great Reset”, “the Fourth Industrial Revolution” och “Build Back Better” utmålas som räddningen men har inget att göra med hälsa, miljövård eller klimatförändring. Det är snarare en långtidsplan för att övervaka och kontrollera medborgare med hjälp av ett tekniskt övervakningssystem, en digital teknokrati av självutnämnda elitister på global nivå har redan startat detta ”reset” projekt.

Läs mer: Nordangård: Globalisternas omstart av världen och deras planer för oss

Detta sänder kalla kårar längs ryggraden på de flesta av oss. Känslan av maktlöshet och framtidshopp släcks ner. Vi lever med instabilitet och utsatthet i en bruten värld. Brist på tillit, ångest, uppgivenhet, och otrygghet bäddar för depression. Det rapporteras att allt fler mår dåligt och det är inte undra på.

Många med mig känner att vi är utsatta för ett gigantiskt otillbörligt spel, där vanliga medborgare används som brickor i spelet. Man kan knappt lita på någon utom sig själv. Sådana omständigheter visar sig ha konsekvenser. I sådana tider blir många är villiga att avstå från sin frihet i utbyte för en säkerhet även som den inte längre går att finna.

Människor börjar längta efter en auktoritär ledare som talar i klartext och som vet vad människor känner. Populism växer fram när människor känner sig förda bakom ljuset. Politiker som baserar sig på en rigid ideologi och invaggar folk i en falsk trygghet får större utrymme på den politiska scenen.

President Trump tilltalar många för han är en populist, och säger vad andra inte vågar säga. Han är en vilde som verkar stå upp mot etablissemanget och lovar höja människors självförtroende och känsla av identitet med ”Lets make America great again.” Naturligtvis försvarar jag honom inte. Det är farligt med populism. Den erbjuder enkla demagogiska lösningar i en komplicerad tid. Liberalism har lite att erbjuda när vi lider av en bekymmersam livssituation. Den liberala ideologin förutsätter att vi kan leva med tvetydighet, vilket är svårt när atmosfären redan känns så osäker. Just nu hungrar människor efter juridisk och moralisk säkerhet.

Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com
Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com

Var står vi idag? Finns det en ljusstrimma på horisonten?

Ja, jag menar att det faktiskt gör det. Jag tror vår medvetenhet ökar med stormsteg och det är positivt. Sällan har väl så mycket avslöjats på så kort tid. Och, människor har haft tid att lyssna. Alternativa media har gjort ett gott jobb. Det blir något omtumlande, men vi kan vi göra den övergång som är både oundviklig och nödvändig, även om det är förståeligt att de flesta längtar efter trygghet och helst vill återgå till gamla spår. Än finns det tid att bygga en trygg framtid, men det inbegriper absolut inte World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset, som nämns i artikeln i NewsVoice.

Det finns ingen väg tillbaka – men det finns en väg framåt

Vi måste förändra och transformera hur vi tänker, för att få det bättre. Förändringar kommer inte från vad politiker dikterar utan det startar med ett nytt sätt att tänka, helt enkelt ett paradigmskifte där vi förhåller på ett nytt sätt gentemot varandra och Jorden.

Fokus ska ligga på att stå till tjänst till själva livet, vad som främjar livskraft. Det gäller ekonomisk rättvisa, hälsa, och hur vi umgås med vår Jord. Det verkliga hotet kommer från nukleära, kemiska och biologiska vapen, radioaktivt avfall, oavbruten strålning, främmande kemikalier i maten, i luften i vattendrag och i jorden.

Vi måste bli aktiva, kämpa för våra rättigheter och kräva mer inflytande och kontroll över våra egna liv och den omgivning vi lever i. Få slut på läkemedelsindustrins otillständiga maktställning.

Rädslan får inte styra planering inför framtiden, det leder aldrig till något gott. Medborgarna måste mobilisera sig och säga ifrån, organisera sig, skriva till politiker och myndigheter, slåss för en ny ekonomi och en värld som är mer, och inte mindre mänsklig, där människors hälsa har största prioritet, och som respekterar Jorden och naturen.

Vi måste stå emot totalitära tendenser i samhället, inte låta oss luras och skrämmas; Framför allt inte ge makten legitimitet, d.v.s. rätten att införa regler och lagar som fråntar oss demokratiska rättigheter Mindre materialism och mer humanism.

Nolltolerans mot frihetsövergrepp, inskränkning av vår självbestämmanderätt över vår egen kropp. Ingen ska kunna tvinga oss att vaccineras genom att inskränka i vår rörelsefrihet. Inte heller ska vi tvingas att strålas av närliggande antenner utan att bli varnade eller tillfrågade. 5G innebär en ny högfrekvent strålning och den bör inte få användas innan staten tillsatt en helt oavhängig kommission som undersöker hur denna strålning påverkar vår miljö, djur och plantor och oss själva.

Mänskligheten har mycket gott i sig. Det finns ingen anledning att vi ska låta oss förtryckas. Det får vara nog med lögner och maktmissbruk.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) added new legal authorities to the Public Health Service (PHS) Act to provide liability immunity related to the manufacture, testing, development, distribution, administration and use of medical countermeasures against chemical, biological, radiological and nuclear agents of terrorism, epidemics, and pandemics.   It also added authority to establish a program to compensate eligible individuals who suffer injuries from administration or use of products covered by the PREP Act’s immunity provisions.

Robert Kennedy: ChildrensDefense


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hej Carina, jag vill hoppas att den här tiden av COVID har fått oss att vakna om vad som faktiskt inte fungerar i vårt samhälle. Det måste bli mera mänskligt, och att vi fattar beslut både på det personliga och samhälleliga planet som alltid står i livets tjänst.

  • Många liv står på spel i övergången mellan två diametralt motsatta system. Som jag ser det måste vi kunna tänka bort den traditionella höger/vänsterretoriken och omfamna medborgarlönen för att folk inte ska svälta ihjäl på gatorna. Det vi ska bevaka och bekämpa är de dolda motprestationerna som den förväntas komma med, d v s vaccintvång och chipning för ökad kontroll på sin väg mot ett totalitärt kommunistiskt/fascistiskt samhälle. En medborgarlön är en nödvändig brygga eftersom lönearbetsparadigmet lämnar efter sig en tsunamihög arbetslöshet som inte människor kan rå på i tid. Det är ju ingen slump att Covid rullades ut med blixtens hastighet och drog med sig systemhavererande förvecklingar med nedstängningar. Det är uppenbart att vi inte förväntas resa, semestra, umgås offentligt osv. Etablissemanget styr med järnhand valet av branscher som ser slutet på sin existens.

   Medborgarlönen tar också makt från myndigheter genom att transaktionsmyndigheterna kan slopas. Likaså kan en annan maktstinn samling av kontrollorganisationer slopas, d v s fackföreningarna. Istället kan enskilda förhandla direkt med arbetsgivaren om lön och arbetsmiljö, och välja bort jobbet till förmån för en liten men värdig medborgarlön.

   Det krävs utbildning i kreativt tänkande, logiskt tänkande och Jungiansk humanistisk psykologi för att kunna ställa om sitt förhållningssätt till överlevnadslösningar. Människor måste komma först, inte några förlegade högerideal. Kollektivismen är döende, så det finns ingen orsak att hålla fast vid den typen av fjuttigheter.

 • Bra skrivet! Den ekonomiska skuldmättnadspunkten uppnåddes för 10-talet år sedan, och är ju orsaken till systemhaveriet, och inte vare sig klimat- eller covidhoaxen. Det är just detta som folken måste begripa för att komma ur rädslan, d v s att det är det mekanistiskt drivna penningsystemet, vilket kontrollerar alla övriga funktioner i ett samhälle som är den verkliga boven i dramet. Men som du skriver så finns lösningen i problemet, och vi går med raska steg, tack vare upplysningen, mot mindre materialism och mer humanism, vilket innebär mindre konsumism och ökad kreativitet. Det gynnar människan eftersom hon får mer makt och myndighet genom att skapa själv till skillnad från att direkt och indirekt slava för en maktelit för att kunna konsumera. Vi lämnar en tid då vi valt produkter ur kataloger eller plockat från hyllor i butiker, till en tid då vi värdesätter varandras sällskap och kan uppleva glädjen av lite i materiell mening.

 • “Vetenskapen” surrar om “the Big Bang” som om det skulle vara universums start.
  Läs det som en omstart efter ett vetenskapligt schabbel, och mycket i Bibelns gamla testamente faller på plats, och NT blir en manual i att inte göra om det som utlöste den första stora smällen.

 • Jag kan bara instämma med allt du skrivit och ”..att många med mig, delar dessa tankar och det är tungt..” Kerstin. Det är verkligen inte lätt att se en utväg ur den situation vi hamnat i…

  Dina slutrader inger, trots allt, ett visst hopp om att vi ska kunna resa oss: ”Mänskligheten har mycket gott i sig. Det finns ingen anledning att vi ska låta oss förtryckas. Det får vara nog med lögner och maktmissbruk..” Ja, det är nog nu!!

 • Enormt viktig artikel!

  Ja, det finns hopp och vi ska inte låta oss skrämmas och vi alla behöver bli aktiva. Var och en av oss måste inte göra väldigt mycket, men genom att göra något är vi en del av en allt mer växande folklig rörelse för befrielse från alla lögner och allt förtryck som utövats genom den så oerhört grymma metoden att HÄRSKA GENOM ATT SÖNDRA, som plågat mänskligheten länge nog.

  Corona-spektaklet har öppnat människors ögon och öron. Nu kan vi nå våra välvilliga medmänniskor. Och var och en av oss som har förstått behöver tala med dem vi kan nå.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *