SVT använder numera Göbbels metoder mot alternativmedia

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 20 februari 2021
- Jan Norberg
Joseph Goebbels kollar på SVT. Montage: NewsVoice baserat på arkivfoto, public domain och bild från SVT.

DEBATT. ”När den tyska nazistregimen under Hitler skulle få alla medborgare att sluta upp bakom deras sjuka ideologi så använde de fler än en metod för att övertyga sina undersåtar.” Det skriver Jan Norberg med anledning av den nu pågående striden mellan alternativmedia och Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT).

Text: Jan Norberg | Bild: Propagandaminister Joseph Goebbels kollar på SVT. Montage: NewsVoice baserat på arkivfoto (public domain) och bild från SVT Kulturnyheterna.

Göbbels propagandaministerium kunde fortsätta sin retorik ända fram till den oundvikliga katastrofen. Vi minns alla när han i krigets slutskede höll sitt svavelosande och brinnande anförande inför en mentalt stukad och krigstrött befolkning. ”Wollt Ihr den totalen Krieg?”, varpå massorna, mot bättre vetande och allierade bombningar dag som natt, ställde sig upp och gav sitt stående bifall.

Jag har följt striden mellan de fria medierna, eller alternativmedia som en del föredrar att kalla det, och MPRT. Det som slår en är hur den skattefinansierade radion och televisionen noggrant hörsammat den socialistiska regimens begäran om eldunderstöd. SR, SVT och TV4 rycker då som de lydiga stödtrupper de är snabbt ut med sitt grövsta artilleri. Strategins essentiella mål är att den breda folkmassan skall övertygas om vad som är rätt och vad som är fel, när en statlig myndighet ägnar sig åt förföljelse av oliktänkande individer och mediala aktörer.

SVT, SR och TV4 följer sitt ledarskap till fronten på samma sätt som när Hitlers nazistregim mobiliserade sina barn och gamla att försvara Berlins östra front i krigets sista skälvande minut.

Avslöjande: SVT:s Per Andersson producerar fejknyheter för att rädda MPRT

Mot bättre vetande och väl medvetna om att undergången var oundviklig satt den långa och intensiva hjärntvättens effekter mycket djupt i deras sinnen i en befolkning som alltid följt sina ledares försäkringar om att det är för deras egen säkerhet som de nu måste ställa upp på regimens alltmer ohållbara argumentation, Für Ihre Sicherheit!

Att systemmedia, vars bidragsfinansierade verksamheter hjälper dem att öka sina profiter på sista raden i respektive årsbokslut, är Shibsted och Bonniers sätt att slippa dela med sig av skattebetalarnas bidragsmedel. De gör allt i sin makt för att förgöra konkurrens från en alltmer ökande krets av nya och fria mediekanaler Det är ju bara ett utslag av penningdriven lojalitet med sina socialistiska välgörare i Regeringen.

På samma sätt som när de tyska medierna under andra världskriget lojalt hyllade den nazistiska regimen så genomför nu tex Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter sina drev mot alternativmedia. Amanda Lind kan nästa gång hon uttalar sig lika gärna säga det fullt ut: ”Ni skall inga andra Gudar hava jämte mig”!

Jag hade för en tid sedan bestämt mig för att inte skriva fler artiklar för NewsVoice, men jag är inte sämre karl än att jag kan ändra mig. Torbjörn Sassersson ska ha all cred han kan få av sina läsare för att han tagit upp kampen mot denna korrupta del av medieutbudet i Sverige som nu försöker krossa honom.

Alla ni som läser detta borde därför nu träda fram och aktivt stötta NewsVoice med era ekonomiska bidrag så att Torbjörn Sassersson kan fortsätta försvara den åsikts- och yttrandefrihet som etablissemanget via uteblivet redaktionsstöd nu gör allt för att tysta.

Vill ni läsare ha kvar NewsVoice som en fri och obunden mediekanal så är det nu Ni alla behövs. De vilka inte har pengar att stötta med kan i alla fall verbalt på olika sätt göra era stämmor hörda. Det som nu pågår är inget annat än ett veritabelt krig mot åsikts och yttrandefriheten.

Text: Jan Norberg

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq