Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

20%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Lars Bern: Vad du kan göra mot Covid-19 och riskerna med vaccin

publicerad 16 mars 2021
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

DEBATT & ANALYS. Lars Bern klargör i en egenproducerad video om hur ryktet om hydroxoklorokin, som framgångsrikt används mot Covid-19, förstördes med syftet att istället lyfta fram nya vacciner. “Ingenting fick störa planen som man hade att vaccinera hela världens befolkning”.

Lars Bern säger att malariamedicinen hydroxoklorokin, som är verkningsfullt mot malaria i kombination med ett antibiotika och zink, även fungerar mot Covid-19. Våren 2020 publicerade den ansedda medicinska tidskriften The Lancet en artikel som förklarade  hydroxoklorokin värdelöst. Artikeln skrevs dock av ett bedrägligt företag. Bern misstänker att The Lancet fick instruktioner om att misskreditera botemedlet hydroxoklorokin och för att understödja ett förbjud mot försäljning.

När den bedrägliga artikeln avslöjades bad The Lancet sina läsare om ursäkt, men denna avpublicering fick ingen uppmärksamhet i massmedia, säger Bern. Istället riktade världens massmedier all uppmärksamhet på de nya experimentella vaccinerna.

Vissa insatta anser egentligen att de nya mRNA-vaccinerna är att betrakta som genterapier (red anm).

Bern anser att Lancet-historien handlar om ett bedrägeri som iscensattes på uppdrag av läkemedelsindustrin som hellre ville introducera nya dyra vacciner istället för att hydroxoklorokin, som i sammanhanget var nästan gratis, användes mot Covid-19.

Lars Bern nämner att en grupp läkare från Americas Frontline Doctors i USA gick ut offentligt för att meddela att hydroxoklorokin fungerar mot Covid-19 samt varna för att amerikanska läkare förhindras från att använda läkemedlet. Den ursprungliga videon lades ut på Youtube och fick över 20 miljoner visningar innan Youtube tog bort den och läkarnas rykten utsattes för en destruktionskampanj.

Läs mer: Americas Frontline Doctors: Bra läkemedel mot Covid-19 mörkläggs

Bern tar återigen upp poängen med att inta D-vitamin (Bern tar 5000 IE per dag), en enkel lösning för att behandla och förebygga Covid-19. Även denna typ av studier tillbakavisas av andra studier finansierade av läkemedelsindustrin. Allt ska istället handla om de nya vaccinerna, menar Bern.

Risker med mRNA-vacciner

Slutligen varnar Lars Bern för de nya experimentella mRNA-vaccinerna vilka distribuerar budbärar-RNA in i den injicerade personen. RNA-sekvensen tvingar kroppscellerna att tillverka “spikproteiner” som enligt läkemedelsindustrins tester ska generera antikroppar mot Covid-19. Samtidigt finns risken att de också reagerar på sekvenser i kroppens eget DNA vilket kan leda till autoimmuna reaktioner och anafylaktisk chock, omedelbart eller långt senare.

Läs mer: Professor Dolores Cahill: mRNA-vaccinerna kan orsaka organsvikt och sepsis

Vaccinpass blir meningslösa

Bern påpekar att alla typer av influensavirus muterar och då blir vacciner snabbt ineffektiva eller värdelösa. Detta leder till att vaccinintyg också blir meningslösa (om inte industrin påtvingar massvaccinationer varje år, red anm). Vaccinerna kan även leda till att de antikroppar som skapas av kroppen kan undertrycka andra antikroppar vilket kan leda till större risker för andra infektioner, säger Bern.

Bern nämner vaccinforskaren Geert van den Bossche och hans öppna brev som varnar för dessa risker. Se NewsVoice artikel om Bossche med länk till det öppna brevet.

Videon med Lars Bern finns publicerad på SwebbTV.

Text: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq