Magdalena Andersson: “Alla länder ska vaccineras och vara med på den ekonomiska omstarten”

publicerad 17 april 2021
- av NewsVoice
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC
Finansminister Magdalena Andersson (S): "Alla länder ska vaccineras och vara med på den ekonomiska omstarten". Foto: IMFC
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC

VÄRLDEN. Finansminister Magdalena Anderssom gör den 8:e april ett anmärkningsvärt uttalande på Facebook där hon tar ställning för den globala ekonomiska omstarten som uppges rädda planeten. En aktör bakom omstarten är World Economic Forum.

Uttalandet på Facebook postades på kvällen samma dag som Andersson deltog på IMFC:s 43:e internationella möte. Andersson menar att omstarten av den globala ekonomin är villkorad med att alla måste vaccinera sig. Påtryckningen på världens folk är därmed monumental trots att allt fler forskare, politiker, läkare och faktakunniga privatpersoner runt om i världen anser att restriktionerna och vaccinerna skadar mer än att de gör påstådd nytta. Andersson skriver även att hon ska tillträda som ordförande för IMFC.

Läs mer: World Economics Forums mål för världen år 2030

Den ekonomiska omstarten påstås vara beroende av en global vaccinationskampanj

Magdalena Andersson verkar att helt linjera sig med "The Great Reset" initierat av World Economic Forum och WEF:s ordförande Klaus Schwab:

"VÅRT MÅL: ALLA LÄNDER SKA VACCINERAS OCH VARA MED PÅ DEN EKONOMISKA OMSTARTEN

Idag har jag lett mitt första möte som ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ, IMFC. Den viktigaste uppgiften just nu är att få ett slut på pandemin och återstarta ekonomin. För att uppnå det behöver vi gemensamt arbeta för global vaccinering och fortsätta stötta ekonomin så länge som det behövs.

På mötet fattade IMFC:s medlemmar det viktiga beslutet att tillföra det internationella finansiella systemet ett kraftigt likviditetstillskott omfattande 650 miljarder dollar. Tillskottet är ett betydelsefullt framsteg för att undvika en finanskris och stärka upp låg- och medelinkomstländernas ekonomier i en prövande tid. Ju snabbare hela världsekonomin kan återhämta sig desto bättre går det för länder som bygger sitt välstånd på handel med andra, inte minst Sverige.

Att tillträda som ordförande för IMFC i ett läge när världen befinner sig i kris är både hedrande och förpliktigande. Pandemin har visat hur beroende vi är av varandra och det är bara genom globalt samarbete som vi kommer kunna ta oss ur krisen." - Magdalena Andersson på Facebook, (Archive) 8 april 2021

Läs mer: Insider Catherine Austin Fitts om Mr Globals centralplan för världen och covidkrisen

Magdalena Anderssons uttalande speglar IMF:s eget budskap (som kopplar policyn till WHO) vilket publicerades offentligt samma dag, alltså den 8:e april 2021. Även här betonas vaccinerna som ska rädda världen samtidigt som IMF tycks varna världen för ytterligare klimatförändringar.

"The global economy is recovering from the crisis faster than expected last October, thanks to an unprecedented policy response and rapid progress in vaccine development. But the prospects for recovery are highly uncertain and uneven within and across countries due to varying policy space, different economic structures and rigidities, preexisting vulnerabilities, and uneven access to vaccines. Elevated financial vulnerabilities could pose risks, should global financial conditions tighten swiftly.

The crisis may cause extended scarring and exacerbate poverty and inequalities, while climate change and other shared challenges are becoming more pressing.

We will calibrate our policies and strengthen cooperation to durably exit the crisis. We emphasize the need for strong international cooperation to accelerate vaccine production and support affordable and equitable distribution to all. To that end, we continue to support the work of the World Health Organization, the ACT Accelerator collaboration, and its COVAX Facility." - Magdalena Andersson, IMF.org (Archive)

Text: NewsVoice

Källor

Relaterat