Insidern Catherine Austin Fitts om Mr Globals centralplan för världen och covidkrisen

publicerad 4 februari 2021
- Sanja Juric
Catherine Austin Fitts

VÄRLDEN. Finansexperten Catherine Austin Fitts med en bakgrund inom Bush-administrationen förklarar mekanismerna bakom implementeringen av det nya ekonomiska centralsystemet, vilket kommer att ge makteliten en absolut kontroll över varje enskild persons rörelsefrihet. Vägen mot det nya systemet sker med hjälp av rädsla, propaganda och transhumanism, säger Fitts. 

Text och sammanfattning: Sanja R. Juric | Bild: Catherine Austin Fitts. Pressfoto: Solariadvisors.com, Catherine Austin Fitts resumé | Video: Planet Lockdown

NewsVoice skrev tidigare om Catherine Austin Fitts. I denna artikel berättar vi mer om vad insidern Austin Fitts kan berätta om vilka planer som bankeliten har för oss alla.

I flera intervjuer framkommer att Black Rock och ett antal banker som ingår i G7 länderna och som ligger bakom Going Direct Reset, har en global plan för att utveckla världens ekonomi mot en digital centralvaluta där varje enskild individ blir en ekonomisk mikroenhet. I videon ovan går hon in på djupet hur makteliten går till väga för att genomföra denna omställning och vad den enskilde kan göra för att stoppa utvecklingen.

Läs mer: Finansexpert om coronakrisen: Maktelit vill ta ekonomisk kontroll över människors liv

Centralstyrning av pengar och massövervakning

Redan under 2019 publicerade Catherine Austin Fitts Solari-rapporten och studien The State of Our Currencies. Catherine menar på att centralbanken har under lång tid försökt att ersätta dollarn med ett nytt system som hon beskriver som ”slutet på alla valutor”. För att införa ett system som de flesta mest sannolikt inte skulle vilja ha, har man använt sig av den nuvarande coronakrisen. Hotet från ett osynligt virus jämför Austin Fitts med kriget mot terrorism med osynliga terrorister. Det går inte att motbevisa existensen av något som inte syns, förklarar hon.

Detta görs med hjälp av rädsla, som ger ett incitament för regeringar att införa enorma kontrollmekanismer. Människor hindras från att samlas, organisera sig och planera. Kontaktspårning med hjälp av digitala medel gör det möjligt att kontrollera vem som pratar med vem. Genom att förlägga arbete, utbildning och social interaktion online i allt större utsträckning, kan dessa individer få tillgång till all kommunikation som sker i samhället.

Som ett skydd mot det osynliga viruset går det att inrätta extraordinära mängder av övervakning. För att åstadkomma detta, försöker de få människor att köpa olika lösningar innan de inser vad det slutligen leder till. Det handlar följaktligen inte om ett transaktionssystem eller valuta, utan egentligen om ett kontrollsystem.

”The central banks will have the ability to turn your money on and off. So if you don’t behave, that’s it. We will be literally physically hooked up to the financial system.”

Läs mer: Swedbank stänger Fria Tiders bankkonton – Pressfriheten under attack

Ytterligare ett sätt att nå målen är att stänga av småföretag och se till att öka skuldsättningen hos befolkningen. På så sätt blir det möjligt att centralisera ekonomisk och politisk kontroll. Austin Fitts tar upp det ökade kapital som miljardärerna har skaffat sig sedan april 2019. De rikaste nationerna inom G7) har även dessa förstärkt sin ekonomiska makt.

Det ”magiska viruset” har öppnat upp för att förändra systemet i grunden.

Vägen in i den nya världsordningen genom transhumanism

Ett annat sätt för att centralisera makten menar Catherine Austin Fritts är med hjälp av transhumanism. En internationell rörelse som förespråkar användning av teknik för att ”förbättra” och utöka människans mentala och fysiska egenskaper med hjälp av teknik. Genom att injicera material i kroppen går ett att skapa ett operativsystem och en mottagare inuti kroppen.

Läs mer: Elon Musk presenterar Neuralink hjärnimplantat – för alla

Hon liknar det vid Microsofts operativsystem och menar att det öppnar upp för att smyga in en bakdörr till systemet, vilken i sin tur kommer att möjliggöra en övervakning och identifiering av personer i samband med deras ekonomiska transaktioner.

”So it’s a world of zero privacy, but more importantly, if you then institute one or more central bank cryto-currencies, you are now talking about a system where every central bank in the world can shut you off individually from transacting if they don’t like the way you are behaving.”

Austin Fitts drar paralleller till det sociala kreditsystemet i Kina, ett program med syfte att reglera, belöna eller bestraffa medborgarna efter uppförande.

Ett modernt slavsystem

Hon beskriver det nya systemet som ett nytt slaverisystem, där vi fråntas vår rörelse- och yttrandefrihet, genom ett digitalt kontrollsystem. Den grupp individer som är ansvariga för den nya ordningen väljer hon att kalla för Mr Global.

För att nå målen ser Mr Global till att det byggs molnsystem och telekommunikation för övervakning. Ett steg i denna riktning har varit Jedi Cloud avtalet som gick till Microsoft under 2019, ett avtal värt cirka 10 miljarder USD. Amazon å sin sida tillhandahåller molntjänster åt CIA och alla 17 amerikanska underättelsetjänstlevantörer genom ett eget kontrakt.

Leidos Holdings Inc, ett amerikanskt företag inom försvarsindustrin förvärvade också ett stort kontrakt för att leverera molntjänster åt den amerikanska marinkåren.

”Those three huge cloud contracts give you the ability, once you get everybody hooked up into them, to radically re-engineer how the cash flows work. So you can literally shut down almost all small business, and put everyone on a universal basic income, which is basically a control system, and run it all through the military clouds.”

Tekniken kan med andra ord ge Mr Global en möjlighet att inrätta ett komplett kontrollsystem och ytterligare centralisera ekonomisk och politisk kontroll, säger Austin Fitts.

Relaterat: Modernas mRNA-vacciner beskrivs som appar i ett operativsystem

Genom US Space Force, kan militären se till att övervaka rymden och vid behov slå ner alla uppror. Operation Warp Speed, initierad av USA:s regering för att främja och påskynda utvecklingen och distributionen av Covid-19 vacciner, samtidigt som centralbankerna ser till att skapa ett kryptosystem och medierna sprider propaganda. Fitts säger att det militära är en pelare på vilket den nya världsordningen vilar.

Lösning för att motverka ett centraliserat ekonomiskt system

Austin Fitts tar upp ett antal punkter som en lösning för att stoppa utvecklingen av en mer global centraliserad makt. Det viktigaste menar hon är att lyfta fram systemet ur mörkret, göra det transparent, allt för att kunna se vart det leder. Det är nödvändigt att starta en konversation om systemet och att se till att bygga upp en bättre ekonomi från grunden.

  1. Hjälp inte militären att bygga Operation Warp Speed.
  2. Hjälp inte de teknologiska företagen att komma underfund med hur de ska injicera nanopartiklar i din kropp och ladda upp i molnet.
  3. Hjälp inte Big Pharma att utveckla injektioner som förgiftar barn till döds.
  4. Hjälp inte stora jordbruksföretagen att odla GMO-livsmedel.
  5. Hjälp inte regeringen att införa korrupta hälsokrisförordningar som egentligen till för att göra miljardärerna ännu rikare.

Översättning och sammanfattning: Sanja R. Juric

Källor

Referenser

Catherine Austin Fitts (born 24 December 1950) is an American investment banker and former public official who served as managing director of Dillon, Read & Co. and as United States Assistant Secretary of Housing and Urban Development for Housing during the Presidency of George H.W. Bush.

Catherine Austin Fitts has been following the story of the black budget, the missing trillions, and the back door in the US Treasury for decades. Now, her tireless work on this subject has been published in a comprehensive report from Solari.com, The Real Game of Missing Money Volumes 1 and 2. Today James Corbett talks to Fitts about FASAB 56, the missing trillions and the financial coup d’état which has liquidated the wealth of the United States and shipped it out the back door.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq