Mätningar av mikrovågsstrålning i 5 svenska städer visar farligt höga nivåer

96
Malmö-Centralstation. Foto: Drahomir Posteby Mach. Licen: Unsplash.com
Malmö Centralstation. Foto: Drahomir Posteby Mach. Licens: Unsplash.com

Mätningar  av mikrovågsstrålning gjordes under de två sista veckorna i april 2021 i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro och Falun. Nivåerna av mikrovågsstrålning har nått farligt höga nivåer. Allra högst strålning mättes på Sergels Torg i Stockholm: 1 280 000 mikroW/m2.

Inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt genomfördes mätningar i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro och Falun under de sista två veckorna av april. Initiativtagare är forskaren Magda Havas från Kanada. Mätningarna är genomförda på samma sätt, vid fem gatukorsningar längs en vald större gata i varje stad. Samma mätinstrument har använts: Safe and Sound Pro II.

Här kan Strålskyddsstiftelsen presentera de svenska mätresultaten som gäller maxvärden som anges i mikroW/m2.

Följande högsta nivåer som uppmättes i dem fem städerna var: i Stockholm (Sergels Torg 1 260 000), i Göteborg (731 000), i Falun (535 000), i Örebro (293 000) och i Linköping (206 000).

Forskning har redovisat att hälsorisker vid långvarig exponering uppkommer från och med 100 mikroW/m2. Forskare och läkare rekommenderar att människor inte ska utsättas för nivåer över 10-100 mikroW/m2 (beroende på vilken teknik som används, dvs WiFi,  3G, 4G etc).  Strålskyddsstiftelsen rekommenderar därför ett värde på 10 mikroW/m2.

I dag exponeras människor för en kombination av mikrovågsstrålning från bland annat 3G, 4G, 5G. Dessutom tillkommer exponering för WiFi, flygradar, elmätare med mera.

Följande fakta gäller när det gäller det vetenskapliga kunskapsläget om exponering för de uppmätta nivåerna av strålning från basstationer för 3G, 4G och 5G i mätningen:

  1. Det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsorisker att helkroppsexponera människor långvarigt för maxnivåer mellan 10 000 mikroW/m2 och 10 000 000 mikroW/m2 (från WiFi, 2G, 3G, 4G eller 5G).
  2. Det finns ingen forskning som studerat effekter av långvarig och samtidig exponering för  3G, 4G, 5G vid de maxnivåer som nu uppmätts.
  3. Det finns inte ens laboratorieforskning som på djur studerat effekterna av långvarig exponering för kombinationen av 3G, 4G, 5G vid de maxnivåer som nu uppmätts.
  4. Det finns ingen forskning som visar att långvarig helkroppsexponering för 2G, 3G, 4G, 5G, var för sig, vid dessa uppmätta maxnivåer inte medför skadliga hälsoeffekter.
  5. Det finns ingen forskning överhuvudtaget på effekter av 5G.
  6. Det finns endast drygt tio studier på effekter av 4G, men ingen har studerat effekter av långvarig exponering. Av dessa visar majoriteten skadliga  effekter.
  7. Över 15 studier visar att de som bor inom 300-500 meter från mobilmaster eller basstationer och exponeras för betydligt lägre nivåer än de som nu uppmätts, löper ökad risk för mikrovågssyndromet eller cancer. En studie visar ökad risk för ALS. Från och med 100 mikroW/m2 har skadlig hälsopåverkan observerats.
  8. Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten påstår att det går bra att långvarigt helkroppsexponera människor för nivåer som uppgår till 10 000 000 mikroW/m2 som medelvärde över 6 minuter, vilket innebär att strålningen tillfälligt tillåts vara långt högre (maxvärdet).

När Strålskyddsstiftelsen har begärt att Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa den forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponera människor långvarigt för strålning från basstationer vid nivåer som människor som bor nära basstationer kan utsättas för blir alltid svaret svepande och undvikande att det aldrig går att bevisa att något är ofarligt. Svar på frågan om vilka studier som de facto visat att närboende till mobilbasstationer eller mobilmaster inte utsätts för hälsorisker kan se ut så här:

“Det är i princip omöjligt att visa att något är ofarligt, sådana studier finns alltså inte.”

Läs hela artikeln och se mätresultaten

Text: Mona Nilsson

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

96 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
3 juni 2021 kl 21:57

Jag läste den FOA rapport från 1978 som Magnus citerade ur.
Där står alltså att man kan pga ledande elektrolyter i nervceller få spänningsfall över membran
Ledande elektrolyter inuti en cell är väldigt korta några tusendels mm. Det blir nog inte mkt spänningsfall.

Blodkärl däremot innehåller verkligen längre sträckor av ledande elektrolyter.
Men kruxet är att det behöver bli ett spänningsfall över en väldigt kort sträcka om en cells membran ska slå om.
I naturen åstadkoms det bla genom att proteiner manipulerar cellens egenskaper. Det sker ju i mikroskala.
Jag kollade kritik mot Martin Palls redogörelser.
Hans argument är att calciumblockerande medicin i 23 studier tar bort symptom från emf-känslighet och därför anser han det bevisat att emf stör calciumkanalen i cellmembranen
Kritiken gäller att man inte kan förklara hur emf skulle kunna ha sån verkan.
Pall nämner det och riktar det som en utmaning för forskarna att lösa gåtan.
När han gick in i detalj en gång nämnde han bara lågfrekvens i samband med att giftiga joner antogs påverka membranens omslagsnivå.
Som åklagare har Martin Pall indicier men ännu inte the smoking gun…

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
29 maj 2021 kl 15:13

Debatten om strålkänslighet tror jag är betjänt av att man ökar uppmärksamheten på kemins roll. Martin Pall som läste in sig på befintlig forskning hävdade att de som har EHS också hade förhöjd gifthalt i sin metabolism och han hävdade att joner som inte normalt hör hemma i kroppen kunde påverka tröskelns för omslag av cellernas membran och att emf därför skulle kunna tänkas kunna få cellens membran att öppnas och stängas mera frekvent än när man har mindre gift i sig.
Jag har sökt info om hysteres i cellernas funktion dvs hur robust systemet dämpar små fluktuationer i cellens elektriska omgivning och det verkade som att hysteresen är ganska stor typ flera mV jmf med typisk spänningsintervall ligger på grovt 100mV
Stor hysteres betyder att cellen inte störs lätt. Liten eller ingen hysteres innebär att cellen skulle slå av och på för minsta störning.
Jag är novis för cellers egenskaper och hade bara en dimmig föreställning om hur cellernas omgivning ser ut. När jag kollade lite på det kom jag till slutsatsen att de gifter det handlar om antagligen bara är inuti cellen dvs jonerna kan knappast röra sig långt som jag tidigare spekulerade om. Ist kan det handla om att de separeras en aning från varandra i cellen så att det periodiskt finns större konc av jonslag som därför stör lite mer än utan emf.
Det är tvärvetenskap som samtidigt behöver vara djup.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
29 maj 2021 kl 17:37

“Debatten om strålkänslighet tror jag är betjänt av att man ökar uppmärksamheten på kemins roll.” 

Nej det är inte alls nödvändigt eftersom det är väl känt att skada och olägenhet uppkommer långt under den privata lobbygruppens egenhändiga “gränsvärde”.
Detta helt oberoende av extra känsliga personer som bär på reaktiva kemikalier.

Menar du att ICNIRP inte heller har tagit hänsyn till dipoler och mikrovågskemi?

Fungerar polyetylenglykol, (PEG) som dipol på samma sätt som Glycerol?
Hur ser punktuppvärmningen ut inne i huvudet av olika ämnen vid “gränsvärdet”?

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/v-y/vilket-%C3%A4mne-blir-varmast-i-en-mikrov%C3%A5gsugn-1.339866

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
31 maj 2021 kl 11:01

Hur vet du att dom som har EHS inte generelt även har gifter i sig mer än dom som inte känner av det?
Hur sannolikt är det att man vid undersökningar av metabolismen har kartlagt alla ämnen av betydelse som förekommer?
Jag gissar att det är ofullständigt kartlagt och dessutom visade Martin Pall att inte allt som redan upptäckts har fått spridning.
Varför har vi helt olika känslighet?
“Menar du att ICNIRP inte heller har tagit hänsyn till dipoler och mikrovågskemi?”
Jag nämnde gifter inte naturliga dielektriska omständigheter.
Hysteres har inte med uppvärmning att göra utan påverkar hur cellmembranen tröttas ut av emf i Palls resonemang.
Han tänkte sig (vägledd av litteraturstudierna) att vissa joner påverkar den elektriska spänningens närhet till omslag av cellmembranen så att en liten störning lättare ger omslag pga emf än utan den jontypen.
Med högre kvantitet av den jontypen: många fler omslag per tidsenhet vilket tröttar ut nervsystemet.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
20 maj 2021 kl 17:52

Man kan ju undra varför inte strålskyddstftelsen fick försvara SVT påhopp i TV?
Om SVT haft fog hade naturligtvis strålskyddstftelsen bjudits in till försvar.
Istället för att SVT dementerar förtal och ber om ursäkt fortsätter propagandan.
Hur många av SVT:s grundlurade tittare tar del av strålskyddstftelsens argument?

Varför patologer och cancerrigister som ignorerar ökande tumörtyp i hjärnan?

strålskyddstftelsen

“Väldigt många hjärntumörer rapporteras inte till CancerregistretHjärntumörer av ”osäker natur” som ökar mest rapporteras vanligen inte in till cancerregistret som därför blir underrapporterat . I stort sett alla tumörer som inte undersökt av patolog och därigenom fått en klar diagnoskod rapporteras inte in till cancerregistret. Den osäkrare diagnosens (D43) motsvarighet finns helt enkelt inte i Socialstyrelsens cancerregister.

Strålskyddsstiftelsen har vid kontakt med Socialstyrelsens cancerregister fått bekräftat att registret över hjärntumörer i cancerregistret är underrapporterat beroende på att de tumörer som inte undersökts av patolog och fått en för cancerregistret nödvändig diagnoskod av tradition inte rapporteras in.”

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/25/antalet-hjarntumorpatienter-okar-mycket-i-sverige/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
21 maj 2021 kl 16:52

Magnus skulle du kunna tänka dig att sss faktiskt inte varit riktigt noga med fakta?
Jag svarade dig igår där jag tog upp felet som var rätt grovt.
Där nämnde jag även samma underrapportering som du nämner här.
Om ni som stöder SSS hjälpte dom mera att förbättra kvaliteten så skulle dom kanske ha större chans. Det tog inte många minuter för mig att hitta felen så det skulle ni kunna ha hjälpt SSS med.
Nu tror kanske läsaren att jag säger det för att jag är köpt men så är inte fallet. Jag försöker se det från den andra sidan. Djävulen finns i detaljerna och ska man utmana mäktiga intressen bör man eliminera såna fel.
Jag uppfattar SSS som seriös och med gott uppsåt men det behövs bättre faktakontroll.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
21 maj 2021 kl 20:01

Att skada och olägenhet uppstår gör verksamhet olaglig enl miljöbalken.
SVT kan ej försvara förtal annat än vägra replik/ hänvisa till lobbygrupp.
SVT:s reträtt har satt punkt för ifrågasättande av strålskyddstftelsen. 

SSM bör ses som illegala aktivister eftersom de ej bevakar miljöbalkens krav på miljöfarlig verksamhet och ej heller uppfyller krav som myndighet enl regeringsformen då man partiskt följer jäviga riskförnekare mot bättre vetande, som fanns redan innan lobbygruppen ICNIRP bildades.

grunder.JPG
Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
22 maj 2021 kl 17:03

Problemet Magnus är att om dom släppt fram SSS hade dom sannolikt innan fått utpekat allt som gick att angripa SSS för och det felet jag hittade efter några minuter skulle dom antagligen fått förslag på och med det skulle dom tillintetgjort SSS.
Det var förmodligen bra att SSS slapp det.
Tvivlar du på att myndigheterna skulle utnyttja svaga punkter?
Med tanke på de sannolikt stora konsekvenser det rör sig om.
Om SSS fokuserar tex på D43 de obestämda tumörerna som inte ingår i den övriga statistiken kan dom inte tillintetgöras. Vad annat än mobiler kan dessa bero på?
Och då kan man antagligen komma med mer precisa förslag till hur man kan minska sånt.
Unga människors mobilabbonnemang innebär ofta obegränsat med samtal så dom kan sitta som passagerare i ett fordon i timmar och prata med dålig täckning. Nu har dom väl ofta handsfree men statistiken innehåller nog den tiden med mindre handsfree.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
22 maj 2021 kl 17:31

Du är återigen helt ologisk i ditt resonemang. SVT skulle inte missa en chans att tillintetgöra SSS på myndigheternas vägnar eftersom det så SVT arbetar.

Precis enligt samma principer som du själv t.ex. försöker misskreditera både Mona Nilsson som Solveig Silverin. Där du i kommentatorsfältet under diverse olika artiklar konstant repeterar hur du i ett “kvalitetsförbättrande” syfte påstår dig hittat felaktigheter i deras arbete.

Om du då verkligen var ute efter att hjälpa till i ett kvalitetsförbättrande syfte så skulle du ha kunnat kontakta dem privat för att bistå med att korrigera dessa påstådda felaktigheter.

Både Mona och Solveig har gjort mycket för att belysa riskerna med mikrovågsstrålning och som den grindvakt du är på det området, försöker du misskreditera det arbetet.

Du själv då. Vad har du gjort mer än att försöka bränna ned Lars Vilks brädhög vid havet?

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
24 maj 2021 kl 10:32

Det är du som blint försvarar deras info istf att stärka dom med kritik. Jag anser att jag gör det redan.

Att du vill Mona och Solveig väl betvivlar jag inte men det innebär inte att du gör dom en tjänst genom att motverka sund kritik.
Internet surrar av alla möjliga rykten en del antagligen medvetet förstärkta av eliterna för att skapa förvirring.
Det som behövs är kalla huvuden som gör vettiga prioriteringar. Tex misstänker jag att folk ofta inte kopplar in handsfree när det ringer på mobilen och den ligger oanvänd innan. Om dom sen kanske pratar ett långt samtal kan det påverka mycket mer än alla sändarmaster och wifi.
D43 bör därför aktivister uppmärksamma mer.
Aktivister driver ju opinion kring att dra ner alla strålkällor kraftigt.
Men mobiler nära huvudet är den överlägset starkaste strålkällan och ännu mer vid dålig täckning.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
24 maj 2021 kl 10:47

Du kan göra vilka förskönande omskrivningar du vill av din misskrediterande roll som grindvakt, Jag ser ändå vad du håller på med och din duperingsförmåga haltar lika illa som din logik. Men övning ger färdighet så du ska inte ge upp. Vilket du uppenbarligen inte heller har för avsikt att göra.

Sen har försäkringsbolagen slutat försäkra emot eventuella skadeståndsanspråk p.g.a. mobilteknik och om dom har börjat dra öronen åt sig så säger det rätt mycket.

Att människor sen inte använder headset gör inte basstationerna till en källa av vitaminer.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
26 maj 2021 kl 14:33

Kolla upp D43 så gör du mer nytta än när du bekämpar den halmgubbe som du fantiserat ihop som en illasinnad nidbild av mig.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
23 maj 2021 kl 19:39

Nej Peter!

SVT kunde ej försvara förtalet och gjort det än mer prekärt
för ICNIRP med sitt Sverige vasallkontor (under SSM flagg).
Det finns skäl att anta skada och olägen inkl cancerrisk, det handlar om att ta ner sändare istället för att sätta upp fler.

I en appell till FN och WHO skriver 255 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/7563-2/

Fd MicrosoftVd: visa bevisen att 5G är säkert
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/05/fd-microsoftvd-begar-bevis-av-telekombolag-att-5g-ar-sakert/

Sjuk av strålning från 5G, 4G i Stockholm
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/03/24/sjuk-av-stralning-fran-5g-4g-i-stockholm-city/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
24 maj 2021 kl 10:43

Förtalet?
Det var ju felaktiga, grovt överdrivna siffror som jag påpekat och som jag inte hade en aning om om jag hade litat på era utdrag.

Antagligen oavsiktliga fel men när man som SSM är en liten aktör med små resurser och kämpar i motvind kan det vara frestande att vara mindre noga med fakta.
Och alla kan i hastigheten göra misstag.

Jag har fullständigt klart för mig att ni vill stänga ner.
Är det då vita lögner att överdriva siffrorna?
Eller håller du med om att man bör rätta till sånt?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
21 maj 2021 kl 21:54

I ett “kvalitetsförbättrande” syfte hittar du fel i allting som inte kommer från den statsmakt som du påstår dig kämpa emot. Samtidigt som du tar denna statsmakts statistik som någon hundraprocentigt sanning. En sanning som du inte alls ifrågasätter på samma sätt som du ifrågasätter allting annat. Trots att det är just denna statsmakt som du då också påstår ha opererat in cybernetiska implantat i dig, som de dessutom torterar dig med.

Hur kan du begära bättre faktakoll av andra när du själv inte ens har rätsida på logiken i din egen sagoberättelse?

Vad du kallar för “kvalitetsförbättrande” är ju i själva verket en omskrivning av din misskrediterande funktion som grindvakt.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
22 maj 2021 kl 17:15

Jag har inte påstått att jag bekämpar statsmakten men jag skrev att eftersom jag söker fakta med större nyfikenhet fruktar dom mig antagligen mer än dom som ägnar sig åt sekteristiskt ryggdunkande men aldrig hjälper SSS att stärka sin position genom att agera bollplank eller lusläsare.

Att leta fel innebär att en del spektakulära påståenden punkteras och att det som återstår inte är lika dramatiskt. Istf 157 % kanske det blir 10% vad vet jag men tex D43 diagnosen borde dom kunna göra mer av. För även om det är godartade tumörer så är det ett varningstecken.

Sen vill jag också påminna dig om begreppet straw man argument. Halmgubbeargument. Dvs som i ditt fall hittar du på en fantasifigur som du sen angriper men den fantasifiguren har inga likheter med mig vad motiven eller rollen beträffar.
Betraktar du dom som direkt och indirekt arbetar inom telecom och radioteknik som överheten? Eller har du medkänsla med att folk kan komma att mista jobb i stor omfattning?
Håller du med om att man bör göra korrekta värderingar av risker av olika slag innan man prioriterar?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
22 maj 2021 kl 17:58

Du menar som hur jag via logiskt resonemang har totalpunkterat din fantasifulla bullshithistoria om dina implantat?

Sen är det du som yrar om “överheten” och “Imperiet” som fruktar dig eftersom du vill besegra dem. Men först måste du ta hänsyn till teleindustrins ekonomi och deras anställdas fortsatta anställning. LOL

Du är precis lika ologisk som kvantfysik.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
24 maj 2021 kl 09:54

Helhetssyn är inte din starka sida. En mogen människa bör kunna hålla flera tankar i huvudet på samma gång.
Var försiktig med vad du önskar dig för det kan hända att du får som du trodde att du ville och då inser att det var mer till skada än nytta.
Så jag frågar igen: håller du med om att man bör göra prioriteringar efter att ha gjort en saklig bedömning av olika för och nackdelar /risker?
Och att det innebär att man därför bör uppmärksamt leta fel även i aktivisters påståenden.
Även dom som påstår att dom är inplanterade för det finns kanske infiltratörer bland dom.
Så jag har inga problem med att ni inte tror på mig. Det är sunt med skepsis. Emellertid finns dom ju dokumenterade sen 50 år och den Barry Trower som ni citerar och tror på har själv sagt att sen 1975 har underrättelseagenter fått uppmaningen att inte prata om såna implantat. Precis när teknologin öppet hade utvecklats i mångkanalsversion. Under 80-talet fram till ca 1992 dog över 20 ‘starwars-forskare’ på Marconi labs och dom sades syssla med mikrovågsforskning. Dom dog genom ‘självmord’ och konstiga bilolyckor. Reagan anklagade Sovjet. 1988/89 lagom efter detta lanserade alltså Cia många ny implantat i sk chiklet-format (tuggummi) designade för att inte synas med röntgen.
Så jag har iaf bra timing med min historia medge det!
Och jag hade ingen aning om den bakgrunden när jag en morgon 1989 vaknade med oförklarlig extrem stelhet i rygg och nacke och kunde inte ta mig upp ur sängen på flera timmar.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
24 maj 2021 kl 10:26

Det är ju du som är i total avsaknad av helhetsperspektiv. Du snöar in på detaljer där du gör en höna av en fjäder samtidigt som du i ditt resonemang missar “the bigger picture”.

Men det ligger i sakens natur som din roll som grindvakt. Du snackar mycket om t.ex. den brittiska oligarkin och implantat eftersom du måste diskutera någonting när du försöker avleda andra diskussioner,

Sen är en generell förekomst av en implantatteknik inget bevis för dina egna påstådda implantat, utan det är något du rent anekdotiskt påstår. Samtidigt som du kräver vetenskapliga studier som bevis av alla andra.

Den trådlösa mikrovågstekniken är ryggraden i det kommande kontroll/övervakningssamhället och det är just också därför som tekniken i sig påstås vara helt ofarlig. Sen behöver människor i nuläget inte oroa sig över inopererade implantat eftersom det är något som ligger i en eventuell framtid. Vad människor däremot bör oroa sig över är vägen mot detta eventuella chipp som kommer att ske via injicerad nanoteknik påtvingat alla i form av något de kallar “vaccin”. Är det inte den här sprutan så kommer det bli någon av de framtida.

Den här nanotekniken kommer kontrolleras via mikrovågsteknik och jag har ingen tvärvetenskaplig studie som säger precis det här utan det är en logisk helhetsbild jag lagt av en massa små pusselbitar som var och en för sig är rätt irrelevanta.

Hela grejen är så grundläggande och därav grindvakterna. Där du inte är den ende.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
24 maj 2021 kl 10:34

Och nej. I det här sammanhanget bryr jag mig inte ett skit om huruvida anställda inom vare sig tele- eller vaccinindustrin har kvar sin anställning. Jag vill inte bli experimenterad på mot min vilja med någon form av teknik.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
25 maj 2021 kl 02:10

Här är ett exempel på hur Adolphe de Rothschild pekar ut den naturliga solstrålningen som farlig utan hänsyn till nödvändig D vitaminproduktion beroende av solen el melatoninets funktion som sannolikt nu störs av dygnetrunt strålexponering.

https://www.irpa.net/irpa9/cdrom/VOL.1/V1_39.PDF

(men jag har inte sett samma ansträngning att ifrågasätta onaturlig dygnetruntexponering av mikrovågor).

relaterat om naturlig solstrålning

Melatonin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Melatonin

D-vitamin
https://sv.wikipedia.org/wiki/D-vitamin

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
25 maj 2021 kl 10:39

Sen har också antalet hudcancerfall ökat och detta brukar då tillskrivas ett ökat solande. Men ökningen skulle ju även kunna vara relaterad till den ökade exponeringen av mikrovågor. Om man inte inkluderar alla variabler är det mer agendapolitik än vetenskap.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
25 maj 2021 kl 20:13

Det verkar som om solen har ett “stickande sken” nuförtiden, känns ibland vissa dagar som det är som nålar på mina armar när jag sitter med bara armar i solens sken…ska tillägga att 2018 var jag en resa till Dalarna med min nyinköpta bil, kör E45 från Göteborg uppåt, resan tog 6 timmar enkel väg, besöket var från ena dagen till nästa, så 12 timmar vid ratten, med en “airdynamisk” framruta gjorde att mina armar från axeln till och med mina händer fick en strålskada, troligen av sändarna utefter E45:an exponeringen var ju fri från skydd…armarna svullnade upp, var fulla av små röda utslag, som sedan blev till brännblåsor, blåsor och kliandet hade jag ungefär 1månad, klådan satt i ungefär 6 månader…jag har fått förklarat för mig att detta kan var eventuellt mastcellerna som är skadade…förklaringen kom via Olle Johansson här på NW…känner också på morgonen när jag vaknat att det svider i ansiktet, har mätt upp vissa morgnar ca75mw/m2, jag har för det mesta en bra sov miljö på ca 2-8mw/m2, men jag är extremt känslig, för dom allra flesta är ju detta ingenting…tänker att våra “nya fina kommunikationssatelitrar som nu är precis uppskjutna, dom måste ju alstra mycket strålning, så visst känns det av detta med strålningspulser, som snart “smular sönder allt”…

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
25 maj 2021 kl 21:30

Skulle ju kunna vara kombinationen sol och mikrovågor som blir för mycket för vissa individer. Precis som det skiljer sig i känslighet för vissa födoämnen o.s.v. Sen har det skett en gradvis ökning över tid där majoriteten kanske inte känner något konkret medan det slår ut andra. Är det sen locket på så vet också forskare vilken sorts forskning som tar död på karriären.

Men eftersom mikrovågssystemen är grundbulten i framtidsdystopin så är det ett pris de gärna låter någon annan betala. Precis som med allting annat.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
26 maj 2021 kl 01:17

Trist att du har det så jobbigt med “solen” .

Prof Olle johansson är ju extremt erfaren forskare när det gäller strålskador och hud så förklaringen skadade mastceller stämmer nog.

En annan av våra tunga Svenska forskarhjältar är Prof och onkolog Lennart Hardell som har en blog om problemen bla mobillstrålning/cancer.

smakprov från bloggen

Radiofrekvent strålning, 5G, ICNIRP och intressekonflikter
I en ny artikel beskrivs hur ICNIRP dominerar riskbedömningen av radiofrekvent strålning och ger anvisningar för gränsvärden i flertalet länder.
Artikeln presenterar olika personer med intressekonflikter som är verksamma i organisationer som påverkar beslutsfattare. ICNIRP publicerade nyligen sina senaste gränsvärden. Artikeln avslutas med:

“It is concluded that the ICNIRP has failed to conduct a comprehensive evaluation of health risks associated with RF radiation. The latest ICNIRP publication cannot be used for guidelines on this exposure.”

https://lennarthardell.wordpress.com/2020/07/16/radiofrekvent-stralning-5g-icnirp-och-intressekonflikter/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
25 maj 2021 kl 16:09

Visst är det olaglig/ovetenskaplig politik Anders.
Det har ju länge funnits goda skäl att anta skada olägenhet redan före ICNIRP grundades 1992.

SSM
Nära 60-procentig ökning av hudcancer i Sverige
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2021/nara-60-procentig-okning-av-hudcancer-i-sverige/

Mobilstrålningen kan inte försvaras sakligt.
Kalle Hellberg har bojkottats av Ulricehamns Tidning – får inte sprida hälsoinformation

från Socialstyrelsens statistikregister
http://maxicom.se/Senaste-sjukstatistik.htm

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
25 maj 2021 kl 21:37

Men om man tycker jorden är överbefolkad i behov av en reduktion så är det skadliga en bonuseffekt där man också kan ringa och skicka SMS.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
26 maj 2021 kl 13:51

Jag skrev innan att det är sunt med skepsis och har inga problem med att du betvivlar mina påståenden om det. I en annan kommentarssektion började jag dra upp TIs eftersom en annan person gav sig till känna som en senare TI.
Tycker du att jag som bedrev aktivism om detta för 20 år sen och har bra insyn i ämnet skulle ha tigit?
Men om jag vore grindvakt varför skulle jag dra upp de obestämda tumörerna som inte tas med och som faller under beteckningen D43 och där en nämndes av SSS som ökande och förekommande för patienter 20-39 år. Där jag tror vi är överens om att man kan hysa naturliga misstankar om ett samband med mobilanvändning.
Varför drog jag uppmärksamheten dit – verkar inte det vara tvärtemot din tes?

Du är inte ensam om att vara okunnig om den brittiska oligarkins stora påverkan på andra länder och på världshistoriens mest dramatiska skeenden där helt andra pekas ut som ansvariga där det i själva verket var i stort sett 100%-igt ett brittiskt intrigmakeri som var orsaken. Du är i sällskap med nästan hela historikeretablissemanget men med viktiga undantag som Harry Elmer Barnes och Carroll Quigley.
Men inte ens dom berörde britternas enorma intrigmakeri under tidigare skeden.
Det verkar vara Tabu i etablissemanget.
Vad implantaten beträffar uppmanades hjärnforskare vid en konferens i London 1968 att hemlighålla den cybernetiska tekniken för allmänheten. (forts)

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
26 maj 2021 kl 14:21

Men eftersom jag redan har förstått vart vi är på väg och hur det kommer påverka mig personligen, så är varenda liten detalj som leder dit inte lika viktiga. Det är ju det här som är själva idén med att förstå “the bigger picture”. Vilket du själv då helt uppenbarligen inte kan eller vill förstå.

Sen har dygnet bara 24 timmar som året har 365 dygn, förutom skottår, och kan man fylla den tiden med oväsentligt bla bla har man ju också uppnått det man vill uppnå som grindvakt. (ingen forts)

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
26 maj 2021 kl 14:15

forts
Det du skriver om nanochippar är mkt mindre dramatiskt än de större implantaten. Nanostora saker kan bara läsas av från omedelbart intill.
Självklart kan man vara kritisk mot det ändå.
(Och jag använder kontanter)
Det har cirkulerat rykten om nanostora saker sen 1993 ungefär men då var det ett missförstånd. Det går inte att kommunicera på avstånd med så små saker per radiovåg.
En omständighet av visst intresse är att hela gruppen av aktivister som började göra sig hörda vid internets början angående att dom utnyttjades som ofrivilliga försöksdjur med ‘mind control’ hade fått uppfattningen att den mikrovågstekniken inte längre behövde några implantat utan funkade direkt på hjärnan och att forskarna hade löst ‘hjärnans kod’ och kunde samtala med hjärnan via emf.
Det är rent nonsens men var alltså en etablerad uppfattning sen länge bland TIs.
Bill Gates och co har vinster att göra på att man massivt bygger ut id-implantat som knappast är nano men det finns kanske nanotillämpningar för att identifiera att patienter har antikroppar. Och dom kan sen läsas av av ett implantat i fullt synlig storlek.
Jag anser också att det finna faror med teknologins utveckling men jag anser att det är bättre att man försöker använda den konstruktivt än att man bara ser det negativa.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
26 maj 2021 kl 15:36

Finns nanokiseltråd som förs in i cellkärnan via cellens egen mekanism. Den tråden avger elektriska impulser via RF-induktion. En sådan tråd i kärnan på en neuron skulle kunna få den att fyra av felaktigt och på så vis störa ut befintlig hjärnfunktion. Det här är den öppet redovisade forskningen. Sen är de inte intresserade av någon sorts tvåvägskommunikation utan det räcker gott med att kunna störa ut befintlig funktion.

En smartphone är en dator som med några nya rader kod kan få en helt ny funktion. Den har flera antenner, mikrovågssändare och gyro så det skulle ju rent teoretiskt kunna lösa avståndsproblemet till nanotekniken, eftersom du själv säger att de flesta håller telefonen mot huvudet.

Kombinerar man dessa idéer med det faktum att de vill “vaccinera” hela jordens befolkning mot en influensa, där bara 99.9 % överlever som ovaccinerade, så väcker det frågor hos mig om den påtvingade sprutans innehåll.

Sen behöver innehållet inte vara detsamma för alla. De som inte ska sparas kan då få ett innehåll som hjälper dem “vidare i livet” och de som ska sparas integreras i molnet. Eftersom jag själv är en av “the useless eaters” som kommer kila vidare så är jag tvungen att tacka nej av ren självbevarelsedrift.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
28 maj 2021 kl 13:10

Bra att du genomför ett sakligt resonemang.
Jag håller med om att mobiler teoretiskt vore intressanta för att i smyg användas tillsammans med implantat men nanotrådar kan inte styras för dom är för små.
Det finns forskning gjord med den typen av styrning medelst en jämförbar radio just utanför kroppen som styrde en miniatyrrobot i ett blodkärl men den roboten hade en antenn på ca 2 mm.
Mao bara möjlig att använda i grövre blodkärl.
Nanotråd i cell som du beskriver var kanske ett experiment under mikroskop? Där forskarna kunde manipulera direkt och ansluta ström?
Ett annat exempel på hur nano diskuteras var i samband med nanoradio; mkt små rör som ingick som elektronisk komponent. Men när man närmare läste artikeln behövdes en 15cm lång antenn för att kommunicera med den nanoradion.
Jag tror att allt som har så liten storlek är tänkt att samarbeta med fasta gränssnitt innanför huden tex så att de små sakerna cirkulerar runt i blodomloppet och tex hämtar molekylfragment som sen vid återkomsten till det fasta gränssnittet kan analyseras och identifieras där.
Vad EHS beträffar har ju Martin Pall från litteraturstudier framfört att det är en samverkan med diverse gifter som finns i kroppen och som enligt honom gör att celler tröttas ut genom ständiga variationer av cellmembran.
Man skulle, funderar jag, kunna tänka sig att ett mkt större område än nano kanske kommer i nån slags kollektiva rörelser?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
28 maj 2021 kl 13:57

Nanotrådarna behöver inte styras eftersom cellen själv äter tråden via phagocytosis precis som vita blodkroppar äter främmande föremål. Finns en video i länken som visar processen i mikroskåp.
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/human-cells-eat-nanowires
Får man in dessa i blodomloppet och förbi blodhjärnbarriären så skulle de kunna ha en teoretisk potential att störa ut befintlig hjärnfunktion såvida de inte är helt inerta. Men det här är ju bara en känd teknik av flera och black-ops grejerna är ju som sagt mörklagda.

Sen har flera “vaccinerade” uppvisat magnetism vid injektionsområdet. Har läst att det eventuellt kan bero på att det formas någon genetiskt instruerad struktur av blodets eget järn, då själva “vaccinet” inte uppvisat någon magnetism. Här kanske det är ett antennbygge in progress.

Men exakt vilken teknik är ju bara relevant om man kavlar upp ärmen. Att de nu vill “vaccinera” alla i upptakten till Agenda 2030 och The Great Reset m.m. är ju helt logiskt då den skiten inte kommer att kunna implementeras via dåliga argument och ren utpressning.

En teknik med en simplare form av kontroll och passivisering är bättre än ingen alls i väntan på nya tekniska framsteg i samband med att det önskade “vaccinationsprogrammet” fortskrider år efter år. Sen kommer de i den processen ha gjort oss tillräckligt geggiga i huvudet för att acceptera ett permanent chipp. Sen är det game over.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
28 maj 2021 kl 15:43

Intressant film och resonemang om nanotråd!

Vi vet ju redan idag att “vaccinet” innehåller PEG som består av långa kolkedjor. (polymerer)
Man använder ju polyetylenglykol, (PEG)
till att göra hydrogel med ultraljud så varför skulle inte gele bildas av annan högfrekvens?

Fördelaktig Hydrogel produktion via ultraljud

“Ultraljudsbehandling är en mycket effektiv, pålitlig och enkel teknik för beredning av högpresterande hydrogeler. Dessa hydrogeler erbjuder utmärkta materialegenskaper som absorptionskapacitet, viskoelasticitet, mekanisk styrka, kompressionsmodulus och självläkande funktioner.

Ultraljud polymerisation och dispersion för hydrogel produktion Hydrogeler är hydrofila, tredimensionella polymera nätverk som kan absorbera stora mängder vatten eller vätskor. Hydrogeler uppvisar en extraordinär svullnad kapacitet. Vanliga byggstenar av hydrgeler inkluderar polyvinylalkohol, polyetylenglykol,

natriumpolyakrylat, akrylatpolymerer, karbomers, polysackarider eller polypeptider med ett stort antal hydrofila grupper och naturliga proteiner som kollagen, gelatin och fibrin.”

Read more: https://www.hielscher.com/sv/advantageous-hydrogel-production-via-ultrasonication.htm

Ultraljud produktion av stabil Nanoemulsion

Read more: https://www.hielscher.com/sv/ultrasonic-production-of-stable-nanoemulsions.htm

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
29 maj 2021 kl 10:52

Det redovisade innehållet är vad de hävdar att det innehåller och mina egna funderingar är rena spekulationer.

Men om man tar något konkret som t.ex. magnetism vid injektionsområdet.
Så visar det att “vaccinet” innehåller och/eller har en biverkning/funktion ej redovisad i bipacksedeln. Om de inte har redovisat detta innehåll och/eller biverkning/funktion så vad är det då mer de undanhåller?

Bara den här grejen i sig gör dem högst opålitliga och man äter inte godis erbjudet av fula gubbar på samma sätt som man inte låter sig injiceras av dem.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
29 maj 2021 kl 14:58

“Man använder ju polyetylenglykol, (PEG)
till att göra hydrogel med ultraljud så varför skulle inte gele bildas av annan högfrekvens?”

Därför att ljud är en mekanisk våg medan emf inte är det

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
29 maj 2021 kl 16:28

Hej Peter!

I Sverige skall försiktighetsprincipen tillämpas.

Den pulsade mikrovågsstrålningen är orsaken till den ökande ohälsan

Publicerad den 2018-12-21

Socialstyrelsens statistik svart på vitt om ohälsan. Ett förhandsbesked inför 5G-utbyggnaden.

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2018/12/21/den-pulsade-mikrovagsstralningen-ar-orsaken-till-den-okande-ohalsan/

Ultraljudsundersökning vid graviditet

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar gravida att endast genomgå ultraljudsundersökningar när det finns ett medicinskt syfte. Nyttan med undersökningen ska vara större än risken för skadliga effekter.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/stralning-i-varden/berattigande-och-optimering/ultraljudsundersokning-vid-graviditet/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
25 maj 2021 kl 18:29

På tal om “Helhetssyn” och “helhetsperspektiv”

Måste SVT välja professor som får inkomst från Ericsson?https://schlaug.blogspot.com/2020/05/maste-svt-valja-professor-som-far.html

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
18 maj 2021 kl 14:29

jag har tidigare till skillnad från dom som beskyller SSM för att ljuga faktiskt läst innantill och såg att dom bekräftar att ytliga hjärntumörer ökat.
Sen tycks dom motsäga det i en kortfattad slutsats som inte övertygar mig, där dom genom att jämföra antal för ålder över resp under 74 påstår att det inte är signifikant. Har inte satt mig in i det resonne-manget ordentligt ännu.

När jag fick svar från cancerfonden ang statistik över totalt antal hjärntumörer i hjärna och nervsystem visade det sig att det tycks ha legat still sen 1980 men med ett steg just då enligt cancerfonden pga ändrade registreringsmetoder.
Om alarmisterna har rätt kanske det inte märks förrän senare. Men den stora ökningen av mobilanvändning tycks alltså enligt cancerfonden inte ännu ha givit tydligt avtryck.
Eller har cancerfonden fel?
Deras data för tumörer totalt har däremot växt ungefär linjärt med en fördubbling mellan 1970 till 2019 dvs ungefär 1,4%/år~15%/årtionde

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
18 maj 2021 kl 14:59

Du menar att vi ska lita på det etablissemangs siffror och statistik angående en påtvingad mikrovågsteknik de påstår vara helt oskadlig.

Samtidigt som samma etablissemang vill påtvinga oss ett experimentellt “vaccin” de påstår vara relativt ofarligt. Trots att deras egna siffror visar att ca 14 000 människor redan dött i ett experiment som ändå bara fortsätter som om ingenting har hänt.

Menar du att vi bara ska lita på din framställning av detta etablissemangs siffror?

Sen är väl inte eventuella hjärntumörer den enda frågan i ditt myndighetsskyddande arbete.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  petergrfstrm
18 maj 2021 kl 16:47

En spontan reaktion på siffrorna angående hjärntumörer är ju att det tycks märkligt att den kategorin i stort sett är oförändrad under 50 år samtidigt som cancer som helhetsbegrepp ökat lavinartat.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Kenneth Thorberg
19 maj 2021 kl 00:09

De flesta håller ju telefonen mot huvudet så de siffrorna var väl då de viktigast att frisera. Bra observation för övrigt. Talar mest i headset förmodar jag.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
18 maj 2021 kl 17:22

Intressant detta med cancerfonden…för ca 7 år sedan fick mitt ena barnbarnsbarn en hjärntumör, eftersom familjen blev hårt ekonomiskt drabbad under barnets tillfrisknande, ringde jag till både barncancerfonden och cancerfonden och undrade om det gick att få bidrag därifrån, men såklart var det inte så att det gick, barnförsäkringen täcker ju enbart barnets behov och inget annat…jag undrade också om man använder forskningspengar till att forska vad mobiltelefoner gör på barnens kroppar, men nej de forskar inte inom det området…jag frågade också vem som satt i styrelsen, svaret var ,går att ta reda på via nätet, gjorde så, då satt Wallenberg där bland styrelsens toppar…På detta barnsjukhus var det så många barn som var inlagda och behandlades för just hjärntumör, i korridoren satt det en mamma med en 8 veckors baby som var nyopererad, dom hade redan sett i moderlivet att barnet hade en hjärntumör…Jag tror att det framkommer inte så enkelt att få reda på hur många barn som drabbas inte heller hur många vuxna, detta är ett mycket känsligt ämne…Så om någon har fel ska man nog inte ens spekulera i…

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
19 maj 2021 kl 00:17

De flesta av dessa organisationer har mest en självtjänande funktion där det mesta av medlen försvinner i administration och väl tilltagna löner. Tänk Bengt Westerberg och Röda Korset.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
19 maj 2021 kl 15:45

Ja, tyvärr är det så…Tänk så mycket medel som kunde användas på ett sätt att hjälpa de som drabbas…därför skänker jag ingenting längre till dessa “stora organisationer”…

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
19 maj 2021 kl 21:30
Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
20 maj 2021 kl 14:12

SSM bekräftar att det är osäkert på längre sikt och att barn är känsligare. Och att man bör iaktta större försiktighet för den gruppen. Cancerfonden bekräftar att tumörer ökat generellt men hävdar alltså att hjärntumörerna (min anm:utöver statistiska fluktuationer pga av ett mindre statistiskt material) legat stilla.
Ditt dokument citerar ju socialstyrelsen så då tycks vi ha en diskrepans mellan socialstyrelsen och cancerfonden(?)
Det vore intressant att veta vad diskrepansen beror på.
Har sättet att registrera tumörer varit detsamma mellan 2001 resp 2016.
Låt oss vara överens om att vi bör söka svar och inte ägna oss åt personangrepp/insinuationer.
Det är inte dig jag förebrår. Men dom som använder falska beskyllningar blir inte motsagda av er andra, så det uppkommer en sekteristisk intolerant stämning som antagligen skrämmer bort andra som skulle kunna bidra med mer riktiga fakta.
Cancerfonden hänvisade till SSM när jag efterfrågade separat statistik om ytliga hjärntumörer. Men påpekade att dessa, sk mengiom ofta är godartade dvs inte infiltrativa och ökar efter 50års åldern.
Så ytterligare en fråga som man bör söka svar på är hur det ser ut med tillväxten av elakartade resp godartade tumörer. Och om redovisningen och urvalet påverkar den ovan nämnda diskrepansen.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
20 maj 2021 kl 14:34

Men om vi då ska dissekera ditt haltande resonemang så kan vi för diskussionens skull utgå från att du verkligen är chippad med ett eller flera cybernetiska implantat.

Om du är chippad så måste även andra vara detsamma. Kan du då uppvisa någon sorts statistik för antalet chippade invånare per kommun eller totalt för hela riket?

Om någon del av statsapparaten begår såna här övergrepp mot egna medborgare utan att föra någon som helst offentlig statistik över det, så hur kan man då lita på den offentliga statistiken gällande annat som t.ex. mikrovågor och cancer?

Om en del av statsapparaten begår såna här övergrepp så hur vet man var denna maligna del av staten börjar och var den slutar?

Om denna statsapparat i lönndom chippar sina egna medborgare med cybernetiska implantat så hur ska vi då kunna lita på den när den påstår att mikrovågor eller “vacciner” inte har någon skadlig effekt på oss?

Så som du ser kan du inte äta kakan och ha den kvar.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
20 maj 2021 kl 15:43

Eller som en omskrivning av Stalins citat om röstning.

“Antalet som får cancer avgör ingenting. Det är de som sammanställer cancerstatistiken som avgör allt.”

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
20 maj 2021 kl 16:34

Du skrev oförskämt att jag ägnar mig åt myndighetsbeskyddande verksamhet och du drog dessutom upp TI-fallet som delvis är till varnagel i samband med Usas repressaliemetod mot olydiga politiker och andra whistleblowers.
Psykiatrin går i CIAs ledband genom deras kontroll av DSM.
Enligt amerikanska TIs var det under 1990-talet internationellt 300+ TIs som angreps från 1989 där även jag ingick.
Och vad tror du är farligast för insiders att informera om – att det pågår hemliga repressalier eller att det finns cancerrisker med allt möjligt?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
20 maj 2021 kl 16:58

Du är ju en av grindvakterna för området mikrovågor. Det förstod jag för flera år sedan.

Sen tar ditt svammel inte bort logiken i mitt föregående inlägg som du vägrar bemöta. Precis enligt din grindvaktsfunktion.

Du är inte ute efter att komma fram till någon sorts sanning utan du är bara här för att misskreditera, avleda eller tysta diskussionen inom området mikrovågor, eftersom den tekniken är den bärande funktionen i det kommande kontroll/övervaknings samhället.

Dom skulle inte erkänna eller ändra på något vad gäller det här om så människor låg döda i högar mitt på gatan.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
21 maj 2021 kl 16:40

Du har begripit NOLL om mina motiv och nu tror jag det handlar om prestige från din sida.
Och även om du hade haft rätt vore det lika omotiverat med personangrepp som egentligen inte tillåts enligt newsvoice riktlinjer.
Om du hade läst mina gårdags svar till Magnus hade du möjligen upptäckt hur fel du har. Till skillnad från de övriga här korrigerade jag uppenbart felaktiga siffror och sen pekade jag på ett citat om vilka tumörer som hade registrerats MER 2016 än 2001 men märk väl jag citerade även sss uppgifter om de tumörer som INTE registrerats. Där kommer vi in på ngt intressant. De som betecknas D43.0 till .9 (det fanns ej uppgifter om D43.5 till .7) Det gällde bla patienter 20-39 år som har obestämda typer av tumörer. Jag tror inte att överheten fruktar er lika mkt som mig eftersom jag kollar fakta. Om du ägnade mindre tid åt att agera mobbare och mer tid åt ämnet skulle du lära dig mer.
Jag vill inte sabba för svenska företag(vilket du vantolkar) så jag efterfrågar att man kollar den nämnda patientgruppen närmare och tar reda på vilka vanor dom har. Talar dom mkt , talar dom med dålig täckning etc för jag gissar att det handlar om emf.
Och om man gör drastiska åtgärder pga av en viss risk ska man jämföra med andra risker cost/benefit.
Man skulle kunna ha en frivillig spärr på telefonen som tvingar en att söka upp platser med bra täckning.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
21 maj 2021 kl 17:16

Jag skiter i dina motiv och ser istället till ditt beteende du har haft under ett antal år. Att du i det här fallet påstår dig korrigera för dina “misstag” är ju just för att försöka framstå som om du är seriös eftersom du nu blivit ifrågasatt.

Sen glappar din logik. Om en statsapparat är så opålitlig att den förser medborgare med cybernetiska implantat mot deras vilja, så hur kan du då som chippad lita på samma statsapparats påståenden och statistik?

Sen fruktar inte din “överhet” dig eftersom du går dens ärenden. Men jag har sett såna som dig även på andra sajter. Det är ert generella beteende som avslöjar er efter ett tag eftersom det ligger i sakens natur när människor känner att de blir medvetet vilseledda. Du har en narcissists arroganta uppfattning om din egna duperingsförmåga.

Sen ska du inte gnälla om oförskämdheter för det du håller på med är inte bara oförskämt, utan det är även rent själsligt motbjudande. Men du kan snacka vilken skit du vill då jag redan har genomskådat dig.

Erik Forsman
Reply to  Anders Johansson
21 maj 2021 kl 22:23

Anders Johansson: “Sen glappar din logik. Om en statsapparat är så opålitlig att den förser medborgare med cybernetiska implantat mot deras vilja, så hur kan du då som chippad lita på samma statsapparats påståenden och statistik?”

Är det inte det omvända som gäller här: dvs det är din logik som glappar?

Om du på allvar tror att Peter blivit chippad av ond statsmakt, är det då inte logiskt att tänka sig att Peter samtidigt är under mind control? Och därför vara lojalstyrd till maktintresset som chippat honom? Vad ska man annars ha mind control till om inte kan styra den som är under mind control? 

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
21 maj 2021 kl 23:23

@Erik Forsman

Enligt Peter själv så framkallar detta chipp bara muskelkramper och har ingen som helst effekt på hans kognitiva funktioner. Så om vi utgår från detta påstående så glappar inte min logik

Men om vi då istället utgår från din tes att han är Mind controlled. Så betyder det ändå att han är en omedveten grindvakt eftersom han då är styrd av statsmakten som chippat honom.

Så i båda fallen har jag ändå ratt i sak vad gäller hans syfte här, eftersom resultatet blir det samma oavsett fri vilja eller radiostyrning.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  petergrfstrm
20 maj 2021 kl 16:27

socialstyrelsens data

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2018-6-10.pdf

Statistik 2016 Män   Kvinnor
Antal diagnostiserade fall   662 691
Antal diagnostiserade
personer          660    685
Andel av alla cancerfall %    2    2,3

Jag hittade inte kompletta data för 2001.
Men sss’ 2356 fler 2016 överenstämmer inte med totalt 1300 det året

Det är möjligt att sss-dokumentet likställer antalet som besökt öppenvården som har hjärntumörer med det nyregistrerade antalet hjärntumörer? Dom som besökt kan ju även ha haft gamla tumörer registrerade andra år?

När jag läser hela sss dok du länkade en bild av ser jag följande:
“Det bör emellertid noteras att förändringar i öppenvårdsregistret påverkas av förändringar i inrapporteringen till registret. Enligt Socialstyrelsen har inrapporteringen till öppenvårdsregistret “ökat avsevärt” vilket kan ha påverkat statistiken över antalet patienter med hjärntumör.”
Men sen står det också “Väldigt många hjärntumörer rapporteras inte till CancerregistretHjärntumörer av ”osäker natur” som ökar mest rapporteras vanligen inte in till cancerregistret som därför blir underrapporterat”

Fredrik Eriksson
Gäst
17 maj 2021 kl 08:11

[Kommentaren om magnetiska injektioner raderad eftersom den är off topic]

Torbjörn Sassersson red.
Admin
16 maj 2021 kl 19:28

Jag som redaktör och en skribent har försökt posta denna text 4-5 gånger, men varje gång försvinner den efter publicering. Vi testar nu att lägga in texten som bild.

comment image

Last edited 1 år sedan by Torbjörn Sassersson red.
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
16 maj 2021 kl 20:14

Brutalt att de bara lämnar någon åt sitt egna öde när det är så uppenbart vad som orsakat skadorna. Hanterar de det uppenbara så här så är det klart de skitsnackar bort mer svårbevisade saker.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
16 maj 2021 kl 22:29

Så här skrev SSI:s generaldirektör Bo Lindell 1982-07-07
Dokumentets nummer SSI a 82 – 12 

Dokumentets titel Statens strålskyddsinstitut Bakgrundsmaterial till riksdagens revisorer

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/14/719/14719487.pdf

stråldoser.JPG
Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
17 maj 2021 kl 12:20

Jag tror att hela grejen med den anställde på Ericsson är större än ett enskilt arbetsskadefall. I ovanstående rapport står det att strålning kan skada celler och d.v.s. att det har en teoretisk risk att göra så.

Men om de i t.ex. det konkreta fallet med den skadade anställde skulle fastställa att det verkligen har skadat får de ett prejudicerande exempel. Sen skulle de gränsvärdena kunna flyttas ned till att visa att även skador kan ske vid lägre strålning.

Genom att avfärda den anställdes skador som strålningsrelaterade så stryper den konkreta debatten i sin linda.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
18 maj 2021 kl 18:00

Visst är det skamligt Anders!
Anders Lindstöm berättade för mig att det blev en stor skillnad på kraften i mikrovågorna när NMT 900 ersattes av nya pulsade GSM och att tummen blixtsnabbt “sprack upp” under justering av de nya GSM basstationerna. Vid NMT 900 justering blev fingrarna “bara” brända när han kom för nära.

Trots att SSM länge haft kännedom även om akuta skaderisker bryr man sig inte ens om att märka upp de miljöfarliga basstationerna för att hjälpa föräldrar att hindra sina ungar att klättrar för nära de lägst monterade mobilsändarna på husfasader och dylikt.

utdrag ur: Uppvärmning med mikrovågor (SSM)

Hälsorisker
Mikrovågorna kan vara skadliga för hälsan om apparaten som avger dem används fel eller är trasig. Om människor eller djur utsätts för höga nivåer av mikrovågor kan detta på kort tid ge upphov till djupa brännskador och ögonskador.”

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/uppvarmning-med-mikrovagor/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
19 maj 2021 kl 01:00

Rent logiskt så borde pulsade vågor ha en hamrande effekt på det de träffar.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
19 maj 2021 kl 15:58

Denna skrift från SSM ovan, borde ju få folk att fatta vad ohälsosamt detta är…Här säger ju SSM själva precis som det är, men inte ihop med användning av mobiltelefoner, bra sätt att “dölja” men ändå “erkänna”…

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
16 maj 2021 kl 23:58

Konkreta bevis från Ericsson verkar inte uppskattas!

Har ett liknande fall i släkten. Hon jobbade med att montera (lödda osv) slutstegen till mobilsändare på Ericsson. När hennes sköldkörtel flippade ur så trodde läkarna det var lödröken. Tydligen inte helt ovanligt.

Har också en vän som en period hade en kvinna boende hos sig som var totalförstörd från sin tid på Ericsson. Hon hade jobbat med utveckling av 4G. Hon var nu svårt elöverkänslig och hade förlorat sin bostad och familj.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Josef Persson
17 maj 2021 kl 01:20

Det är många välskrivna paragrafer om rättigheter och skydd men så länge du inte blir av med en kroppsdel är dom paragraferna sällan ens värda papperet de är skrivna på. Dör du i en arbetsplatsolycka kanske din familj får en 100 K medan staten drar in 1-2 miljoner i företagsbot.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
18 maj 2021 kl 00:32

Nytt försök att svara, nu som jpg

inlägg.JPG
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
16 maj 2021 kl 01:24

relaterat

Trött i hjärnan« av strålning!
http://www.malfall.se/syra-bas/iq.html

På denna sida redovisas forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter sedan 2008 som visar effekter av lågfrekventa elektromagnetiska fält samt radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning från trådlös teknik.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/

Robert Kremnitzky
Robert Kremnitzky
Gäst
15 maj 2021 kl 21:06

Sen undrar man varför folk äter mer och blir feta Jo kanske för att människande skyddar sig mot all yttre påverkan instinktivt men det är väl det som är syftet. Överkonsumtion för de giriga.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Robert Kremnitzky
15 maj 2021 kl 23:33

Mikrovågor stör cellens ämnesomsättning, ATP baseras ju på elektrontransport osv. Magda Havas brukar tala om typ tre diabetes. Själv blir jag alltid låg och får lågt blodsocker av strålning. Så länge jag äter med korta mellanrum så går det bättre.

Men det är väl inte hållbart för kroppsformen i längden.

Men fetmaepedemin har helt klart en av sina förklaringar i bestrålningen av befolkningen. Arthur Firstenberg har en hel del bra info i sin bok “The Invisible Rainbow”. Människor äter och äter, men kroppen kan inte tillgodose sig energin.

Tyvärr har man väl sett i någon studie att just fett absorberar mer strålning om jag inte minns helt fel.

Beträffande routrar så är det väl rätt vanligt att människor också kör nätverkskabel, men låter det trådlösa stå på alltid ändå.

Fredrik Eriksson
Reply to  Josef Persson
16 maj 2021 kl 00:38

The Invisible Rainbow är starkt rekommenderad.
Påvisad elektrisk matning förändrar cellernas förmåga,inte bara radio eller UHF.
Vid varje stort “elektriskt projekt” som infördes blev resultatet insulinmässigt lite annorlunda.
Nästan som om det var planerat
Läs boken själva!!!

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Josef Persson
18 maj 2021 kl 11:02

Ja Josef dom låter ofta routerns trådlösa del stå på ändå. På vissa enklare utrustningar går det inte att stänga av. Signaturen Julia Caesar hade den sorten som inte gick att stänga av.
Jag har bredbandsTV och en annan internetleverantör så jag stängde av det eftersom jag inte behöver det men då återkom det ändå efter några månader så jag stängde av igen. Det var en blå indikatorsignal när det var avstängt och övergick till grönt när det var på.
Jag gissar att programvaran uppdateras ibland och att systemet övergår i ett standardläge. Annars kunde man ju bli paranoid när det ändras tillbaka av sig själv.

Robert Kremnitzky
Robert Kremnitzky
Gäst
15 maj 2021 kl 21:00

Inför tillstånd på onödigt mycket apparater på arbetsplatser och privata hem. Många har mer routrar än de behöver.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
15 maj 2021 kl 18:34

Vill bara påpeka att det inte finns något kvalitetsgranskat samlat vetenskapligt underlag som styrker att Strålsäkerhetsmyndigheten någonsin talat sanning.

Det finns alltså ingen vetenskapligt grundad misstanke om att SSM talar sanning.
Därmed inte sagt att de aldrig någonsin talat sanning, men det finns alltså inget vetenskapligt bevis för det.

Och därför, om vi följer SSM logik, så kan vi säga att de alltid ljuger jämnt och ständigt, och hela tiden. Det eftersom det ju inte är bevisat bortom all rimlig tvivel och statistiskt fastslaget att de inte gör det.

Sveriges ruttnaste myndighet!

Idag får man ju vara döv blind och efterbliven om man ska säga att det “inte finns någon vetenskapligt grundad misstanke” om några risker. Har man inte läst en enda studie som gemene man så kan man komma undan med den ursäkten, även om det inte är särskilt klädsamt.

Men för SSM…….

Lite vetenskap som inte existerar.Ja enligt SSM då, men de ljuger ju som bekant alltid.
https://www.rfsafe.com/dna-and-the-microwave-effect/

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Josef Persson
15 maj 2021 kl 19:57

SSM har aldrig tagit minsta hänsyn till alla varningar forskaren Olle Johansson sedan många, många år tillbaka offentliggjort.

Här är en artikel av Olle Johansson från 2014 som framhåller hur farlig mikrovågsstrålningen är:

https://newsvoice.se/2014/01/ki-forskare-porta-skolpolitiker-som-vill-ge-formodat-halsofarliga-lasplattor-till-eleverna/

Och “våra” folkvalda – vad lyssnar de på?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
16 maj 2021 kl 02:42

Text från FOA-rapport, C 54021-H2, H6, januari 1978 Sidan 1 av 6 INVERKAN PÅ MÖSS AV MIKROVÅGOR INOM DET ICKE-TERMISKA INTENSITETSOMRÅDET

https://web.archive.org/web/20100812152701/http://www.malfall.se/emf/FOA-rapport_icke-termisk_+.pdf

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
16 maj 2021 kl 11:26

Ja, tänk att detta har varit i kännedom så länge, ändå går det raka vägen åt pipan med natur och djur och människor…Måsarna på min gård och hustak är oroväckande få i år…skriandet betydligt “mildare”…kanske något att ta fasta på eftersom vårt kommunhus med “nya fräscha och starka sändare” tagit plats…Tack för denna rapport Magnus Lindberg, borde läsas av varenda person! Man förstår mer och mer av vad vi nu går igenom i coronatider…var vaksamma på symtom och när var och hur de uppstår…tänk på att stänga av Wifi och trådlösa telefoner och allt annat krimskrams inför natten. Lev väl! Skogen är ännu en fristad…i min kommun 0 strålning.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
16 maj 2021 kl 18:10

Visst blir man förvånad över kunskapen 1978 Kerstin!

“Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t.ex. öka spänningsfallet över vissa cellmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, d v s i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar.

Här påverkas nervpulsen på olika sätt — fortplantas, blockeras o s v. Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipolantenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På dessa sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 1 mW/c m2 lokalt kan uppgå till 100 mW/cm2 . Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas. TS/2006-12-08″ 

https://web.archive.org/web/20100813085906/http://www.malfall.se/emf/FOA-1978.pdf

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
16 maj 2021 kl 23:07

Detta som beskrivs i FOA tidningen, artikeln ovan, är symtom som jag kände av när man gick över från ren 4G till 4G plus ,jag fick då höjd hjärt och pulsfrekvens, mycket obehagligt, själv hade jag ingen roter eller IPHONE, min telefon är trådburen, och mobilen har jag på 3G och har så haft innan också, besvären klingade så småningom av när jag satte upp skyddsgardiner och använde huvudnät, på så vis fick jag ned strålningen, från att varit ca 300 mw/m2 till ca 7mw/m2…jag använder inte mobil idag är mycket ute i skogen, är sällan på stan, där är strålningen så hög att det går inte vistas där långa stunder…men för att klara sig idag måste man undvika mikrovågstrålning helt om man ska få tillbaka sin kraft någorlunda, det är tungt att leva så här, men det går…Detta är bara ett “litet tips” för att uppmuntra, att det går att få “rätsida” på sin kropp om man jobbar med “ren mat” och rätt kost, vitaminer och mineraler…hoppas jag hjälpt någon som känner sig “uppgiven”…Tack än en gång Magnus Lindberg för artikeln som är mycket viktig…

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
17 maj 2021 kl 20:28

Vad köpte du för skyddsgardiner?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
18 maj 2021 kl 00:16
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
18 maj 2021 kl 09:46

Det är för djävligt att de avfärdar dessa problem som någon sorts inbillningssjukdom när det via mätinstrument faktiskt går att uppmäta riktning och styrka m.m. på den strålning som orsakar problemen.

Det de så bekvämt kallar för “ökande psykisk ohälsa hos befolkningen” är bara sunda reaktioner på ett människofientligt och mycket sjukt samhälles alla symptom. Att lägga skuldbördan på den som blir utsatt är bara så vidrigt ohederligt.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
18 maj 2021 kl 10:49

Men tänk på att du och andra som brukar delta i debatten själva avfärdar andra som bluffar eller psyksjuka när dom vittnar om cybernetisk teknologi som till skillnad från EHS är mycket väl dokumenterat av vetenskapen.
Jag tror på EHS-vittnena men vetenskapen har inte kommit dit ännu så det är människornas vittnesbörd som är det vi förlitar oss på i det fallet. Och genom din avfärdande inställning till cybernetik och tilltro till EHS är du på imperiets sida i båda fallen.
Imperiet ser gärna att civil teknologi går under och övergår i militärens kontroll.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
18 maj 2021 kl 11:10

Men dina egna påstådda cybernetiska implantat är ju inte heller vetenskapligt fastställda, utan helt enkelt bara någonting du hävdar rent anekdotiskt. Jag har läst lite om Jose Delgados forskning och vet även en del om den nuvarande öppet redovisade forskningen kring implantat. Men bara för att implantat existerar rent generellt så är det ju inte ett bevis för dina egna. Utan där har vi bara ditt ord.

Däremot är det din argumentationsteknik som avslöjar dig som grindvakt, där du är inne och vaktar t.ex. ämnet mikrovågor med ett rent OCD-beteende. Din coverstory är skriven av någon som fastnat i Hollywoods karikerade framställning av en konspirationsteoretiker.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Anders Johansson
18 maj 2021 kl 12:29

Du gissar fel, jag har inga som helst kopplingar till ngn intressegrupp utan är en ensam aktör. Jag har inga som helst fördelar av min inställning och jag gissar att de flesta tycker illa om mina uppfattningar.
Du skiljer dig inte mkt från myndigheterna som ni ju hävdar avfärdar allt som bluff eller inbillning.
Hur kan du vänta dig att dom ska öppna sig i debatten när du som inte har ngt att förlora(?) ju själv här beter dig som grindvakt för en intolerant sekt.
Kom ihåg att etablissemanget troligen räds nedlagda företag och ekonomisk skada och tex SSM (som ni andra inte orkat läsa) har i sin brödtext bekräftat att ytliga hjärntumörer ökat även om dom senare i slutsatsen resonerar otillfredsställande troligen beroende på ovan nämnda rädsla.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
18 maj 2021 kl 13:26

Du försöker projicera din egen haltande retorik på mig. Men som en rent anekdotiskt chippad “konspirationsteoretisk” debattör är det du som kör myndighetslinjen, när du försöker strypa debatten vad gäller mikrovågors inverkan på biologiska system. Som en grindvakt.

Men det är enligt dig inte du som försöker misskreditera precis allting alla andra lägger fram, utan du hjälper dem bara förstå hur “Imperiet” kommer göra just detsamma. LOL

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
18 maj 2021 kl 16:34

Hej Anders Johansson, det nät som jag köpt heter Swisstulle, finns som metervara och som färdigt huvudnät, inköpt hos RTK AB

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
19 maj 2021 kl 00:24

Tack för tipset.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
15 maj 2021 kl 13:34

Mona du gör ett bra och viktigt arbete.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
15 maj 2021 kl 11:14

Vi är ett folk som är trötta idag…vad har debatten tagit vägen? detta som vi utsätts för i starkt förhöjda mikrostrålningsvärden är så vansinnigt! Förr så strejkade man för en bättre arbetsmiljö, idag är vi starkt nedtystade…Själv har jag levt med detta obehagliga miljöproblem sedan 2004, vet vad som är bra och dåliga områden att vistas i min kommun, har mätt upp hela vår kommun, vilket också vår hälso och miljömyndighet fått tagit del utav…inget händer, lämnar man in klagan, så dömer man efter praxis…när ska då en person ha chans att få rätt?
Lägg ner hela detta vansinniga system med trådlösteknik till den dag vi har ett säkert kommunikationssystem som uppkommit av personer med hjärta och hjärna bestående av kärleken till medmänniskan och naturen…kanske dags att säga upp alla abonnemang av trådlös teknik…ännu så länge finns det ju fiber och koppartråd att tillgå…annars så får vi se till att ha brev med kurirer som lämnas till oss…men snart behärskar vi kanske tankeöverföring…(ironi)-.om vi får behålla våra tankar för oss själva såklart…

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
17 maj 2021 kl 15:38

Tankeöverföringen finns verkligen realiserad men den kräver trådlös teknik.

Peter Kulle
Peter Kulle
Gäst
15 maj 2021 kl 05:12

Men att vuxna beter sig som barn! “Det är i princip omöjligt att visa att något är ofarligt, sådana studier finns alltså inte.” Ja, det är i exakt mening omöjligt att visa att något (alltid) är ofarligt. Däremot är det fullt möjligt att visa att något är farligt under vissa betingelser. Vilket ju räcker för att visa olika företeelsers farlighet i vårt innevarande samhälle…

Märkligt att myndigheterna, antingen framstår som folkets fiender. Eller som rena idioter… (men härvidlag förvånar mig längre snart sagt ingenting).

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Peter Kulle
15 maj 2021 kl 06:47

Hej Peter!

Visst är det märkligt att telelobbyn ICNIRP styr vår strålskyddsmyndighet!

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla?
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/10/22/vad-ar-icnirp-som-bestammer-hur-mycket-stralning-du-ska-tala/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Magnus U
Magnus U
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
17 maj 2021 kl 18:20

“märkligt att telelobbyn ICNIRP styr vår strålskyddsmyndighet!”

Inte alls märligt då den årliga globala handsetmarknaden är kring 700-800 Miljarder dollar och övrig trådlös teknologi (3g/4g/etc. basstationer, sändare) par/några hundra Miljarder till. Lägg till dataförbindelser, kringutrustning m.m.

Om det visar sig att t.ex. bara 1/10000 får allvarligare hälsoeffekter skulle det handla om stora skadeståndskrav och förlorad försäljning om hundratals miljarder. I praktiken använder 7+ miljarder människor tekniken.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus U
18 maj 2021 kl 00:00

“Elöverkänslighet är numera relativt vanligt, men omfattningen är inte känd. Anledningen är att Socialstyrelsen inte har genomfört några undersökningar under senare år, efter det att den trådlösa tekniken har byggts ut. Enligt Socialstyrelsens hälsoenkät 2007 var ca 3,2 % elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 10,3 miljoner år 2019 är 330 000 drabbade, 0,4% eller drygt 41 000 med svåra besvär. Frågan om elöverkänslighet tar tagits bort från Socialstyrelsens efterföljande enkäter. Som jämförelse har Tyskland ca 10 procent elöverkänsliga, vilket i nuläget skulle motsvara drygt en miljon elöverkänsliga i Sverige. Elöverkänslighet drabbar personer i alla åldrar, men en utveckling finns nu där hela familjer drabbas samtidigt, och då troligen genom boendemiljön. Även mindre barn och spädbarn har konstaterats vara elöverkänsliga.”

https://eloverkanslig.org/eloverkanslighet/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
14 maj 2021 kl 18:39

forts

“I mars i år genomgick Anders en ny hornhinnetransplantation, nu i det vänstra ögat. Vid efterkontroll har det visat sig att synen ytterligare försämrats. Hans arbetsförmåga har vid upprepade tester konstaterats vara högst 25 procent. Den utnyttjar han i dag i ett arbete långt under den kapacitet och inkomst han skulle ha haft om han inte blivit skadad för livet på Ericsson i Gävle.
Om det skulle finnas någon anständighet kvar i arbetsskadehanteringen i Sverige skulle Anders Lindströms ärende omedelbart rivas upp och omprövas. Dessutom borde LO/TCOs Rättsskydd läsa in hela ärendet. En av rättstjänstens jurister har nämligen två gånger vägrat att befatta sig med ärendet, åberopande skäl som visar att hon inte satt sig in i vad det handlar om. Anders har helt lämnats åt sitt öde. I dag klagar fackets jurister att allt färre anmäler arbetsskador, men försöker de själva flytta fram positionerna inom det här området eller ger de upp för lätt?
Om Kjell Torén representerar den högsta medicinska sakkunskapen inom arbetsskadeområdet förefaller det vara illa ställt. Läkare som är involverade i arbetsskadeärenden har missuppfattat sin uppgift om de inte bryr sig om att ta reda på vad människor utsätts för på sina arbetsplatser.
 
Gunni Nordström var i många år journalist på TCO-tidningen. Anders Lindströms öde tas upp i en kommande bok om arbetsskador som hon skrivit tillsammans med Ragnar Forshufvud.”

Publicerad 14 november, 2012
Uppdaterad 14 januari, 2016