Avgå Johan Carlson (GD på FHM) – Ungdomar ska inte utsättas för experimentella covidinjektioner

publicerad 25 juni 2021
- Kerstin Unger-Salén
Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play
Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play
Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play

OPINION. Generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten bör avgå. Det anser hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén i en debattartikel. Orsaken är Carlsons ovetenskapliga och mycket riskabla uppmaning att injicera ungdomar med experimentella “vacciner”.

Enligt generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten finns det tre skäl varför man nu beslutat rekommendera ungdomar att “vaccineras” med covidinjektioner. Enligt de två legitimerade läkarna Glenn Dormer och Hanna Åsberg handlar det snarare om genterapibehandling, inte vaccin.

 1. Injektionerna påstås skydda mot sjukdomen
 2. Injektionerna påstås minska smittspridning bland ungdomar
 3. Injektionerna påstås minska smittspridning till andra åldersgrupper

Som de flesta vet är ungdomar ingen utsatt grupp vad gäller Covid-19. Blir de sjuka utvecklar de vanligen en extremt mild version av sjukdomen och dödsfall är ytterst ovanliga. Detta är välkänt och bekräftat av bla smittskyddsmyndigheten CDC i USA.

“Gud ske lov finns det något bra med denna pandemi vilket är att barn ytterst sällan drabbas allvarligt av denna sjukdom”, säger Adam Finn, medlem i Storbritanniens Joint Committee on Vaccination and Immunisation.

Varför barn och ungdomar inte ska vaccineras handlar om att de knappt har några fördelar av att ta sprutan, men riskerar mycket.

I en diskussion om människor bör ta ett vaccin eller inte väger man alltid in om vacciner kan anses göra mer nytta än skada. I fallet med ungdomar är det mer än uppenbart att Covid-19-injektionerna riskerar göra mer skada än nytta. De behöver inte skyddas mot Covid-19 utom möjligtvis i vissa undantagsfall och under inga omständigheter inte med detta experimentella och icke fullt godkända vaccin, vars säkerhetsstudier av barn och ungdomar enbart utförts under en kort tid och i liten utsträckning.

Covidinjektionernas långtidseffekter på hälsa kan inte garanteras och därför bör barn och ungdomar inte ingå i något injektionsprogram mot Covid-19.

Tvärtom bör man satsa på att höja dessa individers immunförsvar i preventivt syfte och, om de skulle få Covid-19, ge dem adekvata behandlingar från dag ett som de insjuknat.

Eftersom denna åldersgrupp inte ingår i en riskgrupp så faller hela argumentet om att det skulle vara viktigt att de inte smittar varandra. En stor mängd har dessutom haft Covid-19 och är alltså immuniserade för att bra tid framöver.

Det tredje argumentet är att de ska “vaccineras” för att inte ska smitta andra åldersgrupper. För det första finns det inget som bekräftar att vaccinet hindrar smittspridning och för det andra, med den takt som människor låter sig injiceras, är det svårt att förstå hur utsatta åldersgrupper skulle kunna smittas av ungdomar eftersom de äldre redan är injicerade/vaccinerade? Såvida man inte tror att de injicerade trots allt kan smittas och i så fall faller argumenten trefalt. Om “vaccinet” inte anses förhindra smittspridning behöver ju inte ungdomarna ta det.

Tre skäl varför man inte ska vaccinera barn och ungdomar 

Skäl 1

Ungdomar tycks vara extra utsatta för allvarliga biverkningar från Covid-19-injektionerna. Dagligen inkommer nya rapporter om ungdomar som antingen dör eller lider av en osedvanligt ovanlig typ av hjärtinflammation.

CNN rapporterade nyligen att minst 7 pojkar i åldern 14 till 19 år drabbades av myocarditis en ovanlig sjukdom  efter injektion. Hundratals andra har också drabbats av myocarditis och pericarditis efter den andra dosen. I ett tweet som blev viralt berättade en kvinna att hennes 13-åriga brorsson hade dött tre dagar efter en så kallad “vaccinering”. Obduktionen visade att hans hjärta var förstorat och omgiven av vätska. Barnet var tidigare helt frisk och gick inte på någon medicinering.

Dr Cody Meissner, medlem i FDA:s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, uttalade oro över långtidseffekter av dessa hjärtsjukdomar på unga människor:

“Innan vi börjar vaccinera miljontals ungdomar och barn, är det så viktigt att ta reda på vad konsekvenserna är”.

Med andra ord framför han att dessa åldersgrupper inte ska vaccineras förrän man utrett hälsorisker med Covid-19-injektionerna. Det är en varning man önskar att Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten tar till sig.

Skäl 2

Det har kommit fram ny information från dr Robert Malone som utvecklade mRNA-tekniken, och professor Byram Bridle, forskare i Kanada, om covidinjektionernas effekter vad gäller spikproteinerna i vaccinet. Man har funnit att de inte alls enbart stannar i muskelmassan vid injektionsstället som hittills påståtts, utan de har spåridits till väsentliga organ i kroppen, vilket är anledning till stor oro.

De flesta spikproteinerna hade ackumulerats i benmärg och äggstockar. De senare organen, äggstockarna, ansåg professor Bridle extra oroväckande eftersom det kan leda till infertilitet hos kvinnor.

Det finns ingen anledning att utsätta ungdomar för så pass allvarliga risker som Covid-19-injektionerna medför. De bör ju kunna få kunna njuta av en lång och hälsosam framtid och ha möjlighet att bilda familj och sätta barn till världen. Varför ska ungdomar överhuvudtaget ta några risker med vaccinet, och speciellt inte sådana som kan leda till infertilitet?


Mot bakgrund av all ny information som strömmar in varje dag från allt fler larmande läkarexperter och forskare måste sådana rekommendationer till unga människor anses kriminella. Inrapportering om de verkliga dödstalsiffrorna från “mRNA-vaccinerna” är skrämmande, men detta publiceras naturligtvis inte av etablerade medier som har visat sig vara helt värdelösa och ointresserade av undersökande journalistik.


Skäl 3

Tänker Folkhälsomyndigheten gå emot WHO:s rekommendation?

Kan Johan Carlson och professorer på Karolinska visa långvariga säkerhetsstudier för barn och ungdom som stöder deras rekommendationer? Nej, de kan de inte för de finns inte. Redovisa till allmänheten, och var vetenskapliga och seriösa. Ta ert ansvar! 

WHO uppmanade den 21 juni 2021 till avvaktan: “Children should not be vaccinated for the moment”.

“Det finns ännu inte tillräckligt bevis angående användning av vaccin mot COVID-19 för barn att kunna göra rekommendationer för barn att vaccineras med COVID-19 vaccin. Barn och ungdomar brukar få en mer mild sjukdom i jämförelse med fullvuxna. Vi vet inte ännu i vilken utsträckning vaccinen kan hindra att du infekteras eller om det hindrar att du smittar andra.”

Denna rekommendation strider mot FDA:s (och EU:s auktorisering) att inkludera till och med 12 åringar i Pfizer-BioNTech Covid-19-injektionsprogram. Detta säger allt. Till och med WHO som annars så frikostigt förespråkat dessa experimentella covidsprutor vill inte rekommendera dessa till unga människor.

Trots detta ger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten klartecken för allt yngre åldrar. Jag har varnat om att detta beslut skulle komma, har sagt det förr och jag upprepar det nu. Man tar det steg för steg för att det är pedagogiskt och lurar föräldrar att invaggas i någon slags tilltro.

Föräldrar, det är dags att ni skyddar era barn och säger ifrån!

Finns det inget föräldrakollektiv som börjar agera? De kommer utsätta era barn för tryck och säkert kommer ungdomen tvingas bestämma själva utan ert medgivande. Det är upprörande och direkt omoraliskt vad som pågår. Ingen ansvarfull människa borde ge sig på att rekommendera unga människor dessa vaccin.

Jag efterlyser att en advokat i Sverige för försvarslösa unga människors talan och anmäler Johan Carlsson på Folkhälsomyndigheten, professorer på Karolinska som använder sin medicinska pondus för att uppmana barn och ungdomar att vaccineras, och även alla läkare och sjuksköterskor som medverkar till att de covidinjiceras.

Läkare och sjuksköterskor kan vägra och gå i strejk. Ingen måste lyda om det strider mot deras inre övertygelse och moral, utan kan göra passivt motstånd. Vägra delta i massvaccinering av barn, om ni vet att det är fel. Det är dags att folk för klart för sig att här begås brott mot mänskligheten och det måste upphöra.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det skulle vara intressant att veta vad denne gubbe har för kopplingar till den amerikanska FDA. Det skulle också vara intressant att veta kopplingarna till det svenska läkemedelsverket, och speciellt vilka aktörer som betalar honom lön. Är han Jävig i denna pandemibluff ?

 • Viktig uppmaning Kerstin!

  Johan Carlson borde spela på Trav och Galopp istället för med människoliv.

  Blotta misstanken är ett problem 8 mars, 2016

  Branschföreningen för onlinespel, BOS, valde igår att JO-anmäla Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson för jäv och otillåten bisyssla.

  Skälet är att Johan Carlson sitter i styrelsen för ATG, Aktiebolaget Trav och Galopp, och då Folkhälsomyndigheten är remissinsats i spelmarknadsfrågor menar BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt att detta ger ATG en illegitim konkurrensfördel.

  https://om.svenskaspel.se/vd-har-ordet/blotta-misstanken-ar-ett-problem/

  Vaccinrelaterat 06/25/21

  Ny Studie: Färre fall av autism, allergier hos ovaccinerade barn

  En studie som publicerades denna månad i Journal of Translational Science fann att barn som helt eller delvis vaccinerades diagnostiserades med autism, allvarliga allergier, gastrointestinala störningar, astma, återkommande öroninfektioner och ADD / ADHD oftare än barn som var helt ovaccinerade.

  https://childrenshealthdefense.org/defender/fewer-cases-autism-allergies-unvaccinated-children/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8e217a08-e387-40fb-a583-0028367951bd

 • “Tvärtom bör man satsa på att höja dessa individers immunförsvar i preventivt syfte och, om de skulle få Covid-19, ge dem adekvata behandlingar från dag ett som de insjuknat.”

  Vad menar du höjer dessa individers immunförsvar som skulle kunna göra dem motståndskraftiga mot Covid?
  Ärligt talat, hur Covid slår verkar vara mer avhängigt genetiska faktorer. Med tanke på att en hel del unga, vältränade individer drabbats hårt.
  Låt oss säga så här: Vi vet idag inte vad som predisponerar en person med att få en lindrig eller svårartad Covid.
  Ingen vet.
  Så dessa “adekvata behandlingar” som du åsyftar finns inte verifierade.DET FINNS INGEN SCREENING. Därför måste försiktighetsprincipen anammas.
  Att “höja immunförsvaret” är en luddig formulering, jag vet inte om du åsyftar den kostsamma behandling medels injektioner med immonmodullerande medicin som höjer de vita blodkropparna? Var åsyftas?

  • Som frivillig deltagare i läkemedelsindustrins stora “vaccinexperiment” verkar du själv inte anamma någon försiktighetsprincip. Läser man på lite om näringslära och ser till att få i sig det kosten saknar som att man försöker hålla sig i god form för övrigt, så behöver man inte delta i groteska experiment. Men för många har det tåget redan gått och det enda som återstår är då att hoppas på en lyckad experimentutgång.

  • Hej Pontus, det har gjorts forskning under pågående pandemi som visar att exempelvis de som hade bra nivåer av D vitamin hade mycket bättre chanser att få Covid på ett mildrigt sätt. Höga intag av C – vitamin är också viktigt. Det finns aldrig några garantier men det är väldokumenterat att vi kan medverka till att minska konsekvenserna av detta virus.Självklart är det oerhört viktigt att räkna med sitt immunförsvar för det är det som är avgörande för hur vi klarar oss mot sjukdomar.Visste du att vi skyddas bättre mot cancer om vi har ett starkt immunförsvar? Varför tror du vissa drabbas värre än andra av Covid.?Dels beror det på immunförsvaret och dels på hur snabbt man sätter in en behandling.De flesta har ju skickats hem för att vänta ut sjukdomen och se hur det går. En attityd fsom är oförståelig. Istället vet man att 80% skulle klarat sig utan SJUKHUSBESÖK ELLER RISKERAT ATT DÖ om man satt in behandling omedelbart. Det finns upprättade protokoll som många läkare använt sig av. Lyssna gärna på intensivläkaren och forskare Peter Mac Cullough. Han menar att man inte gjort allt för att rädda liv.Tvärtom förbjöd man både ivermectin och hydroklrorokin fast det varit mycket effektivt. Varför?

   Jag har skrivit min artikel för att varna föräldrar och ungdomar att inte ta Covid sprutan.

  • …denna mycket kända kanadensiska läkare ryter till om covid-idiotin, tag dig tid att lyssna på hans sanningar (han blir förbannad på intervjuaren och på de ”idioter som är totalt tomma mellan öronen”).
   Den som förstår att det han beskriver är sant kan inte ifrågasätta att det handlar om ett massmord! Det finns inte på kartan att den som lyssnat och förstått hans budskap skulle låta sig injiceras, inte en chans! Fullständigt otänkbart!
   https://www.bitchute.com/video/OBHolLLVeDTM/
    
    
   Denna är också värt att offra tid på, intervju med Rainer Fuelmich, svensktextad
   https://rumble.com/vj2hjn-ystein-rnne-123-intervju-med-reiner-fuelmich.html

 • Johan Carlsson har ingen trovärdighet. Han är som de andra idioterna som talar om för befolkningen hur de ska uppföra sig för att förhindra smittspridning. Sedan gör de tvärt emot vad de själva säger. Löfven springer omkring på köpcentra, Dan Eliasson åker till Kanariöarna, Magdalena Andersson åker på skidsemester i fjällen, och så då Johan Carlsson, han åker på vinprovnings resa med tåg bland många andra resenärer mycket längre resa än den rekommenderade reslängden. Har samkväm på resturang med massor av människor i stora sällskap. Jag har från första stund jag hörde denne man öppna käften sagt att han har hål i huvudet, precis som den jävige Tegnell som hela tiden visar sig ha fel, fel, fel och återigen ha fel. Nya direktiv var tredje dag. Nä dessa gubbar är jäviga, korrupta och egentligen okunniga i det de utalar sig om.
  Folkhälsomyndigheten framstår mer som ett dåligt skämt !

 • Borde vara självklart att inte vaccinera barn och ungdomar med dessa obeprövade vacciner vars livsfarliga konsekvenser allt mer avslöjas.

  • 22 JUNI 2021

   Rättsliga åtgärder mot “Covid-19-vaccinering” för barn, nu på gång.

   ADVOKATER FÖR FRIHET

   Varför rättsliga åtgärder?

   Det finns inga långsiktiga säkerhets- eller effektivitetsdata och ber frågan:

   är det etiskt acceptabelt att vaccinera barn mot en sjukdom som nästan inte utgör något hot mot dem, när vi ännu inte vet om vaccinet kan orsaka dem allvarlig, bestående skada – eller värre .

   Dr Ros Jones skrev ett öppet brev om ämnet till MHRA som undertecknades av 60 läkare och forskare den 20 maj 2021. Brevet framhöll allvarliga säkerhets- och etiska problem över förslag om att administrera ett COVID-19-vaccin till barn …

   . . . ändå godkände MHRA därefter användningen av Pfizers vaccin hos 12 till 15-åringar .

   https://lawyersforliberty.uk/2021/06/22/child-vaccines-case/

 • Kerstin,

  du har till 100 % helt rätt i att barn och ungdomar absolut inte skall ta ett experimentellt och genetiskt manipulerat s.k. vaccin. Det skall inte heller någon annan ta, oavsett ålder.

  I min värld finns det massor av orsaker att vara skeptisk till vaccination, notera att jag av princip inte är vaccinmotståndare.

  Det finns dock främst två skäl att INTE ta dessa mRNA vacciner.

  De är genmanipulerade, och skall därmed inte klassificerade som vacciner.

  De är endast nödgodkända, och saknar helt fältmässiga studier som underlag för ett normalt godkännande.

  I tillägg till detta kan jag bara lägga faktum att vid all medicinsk forskning skall alltid den s.k. försiktighetsprincipen gälla.

  Dvs om det inte går att bevisa vaccinets garanterade ofarlighet så skall det inte godkännas av ansvarig myndighet, i Sverige Läkemedelsverket.

  Nu råkar det ju vara så att Läkemedelsverkets finansiering till ca 85-90 % kommer från avgifter som man tar ut av läkemedelsföretagen när de söker sina resp godkännanden.

  Likaså tar alla inblandade skydd bakom det faktum att amerikanska myndigheter utfärdat nödgodkännanden för dessa experimentella genterapier.

  Hela mänskligheten utsätts därmed för ett gigantiskt medicinskt experiment, där dessutom läkemedelsbolagen fått ett fribrev så att de slipper sitt sedvanliga produktansvar.

  Va fan är det som pågår??

  • Ja, det undrar verkligen jag också. Vad är det som pågår? Ju längre tiden går, och ny information strömmar in, desto mer börjar jag inse att “man” har ett uppdrag, och det är att oavsett vad som rapporteras in om dödsfall efter sprutan, (över 15 000 bara i Europa) eller nya upptäcckter om spikproteinens roll i allvarliga och kroniska biverkningar, pressar man på med oerhörd fart, för att få in alla i Vaccin- fällan och nu har det kommit till barnens tur. Som Mormor och Farmor blir jag extra upprörd för de ska inte behöva dras in i detta fruktansvärda experiment och de är så oskyldiga. Hoppas alla dess lösmynta myndighetspersoner snart dras inför rätt för brott mot mänskligheten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *