Avgå Johan Carlson (GD på FHM) – Ungdomar ska inte utsättas för experimentella covidinjektioner

publicerad 25 juni 2021
- av Kerstin Unger-Salén
Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play
Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play
Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play

OPINION. Generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten bör avgå. Det anser hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén i en debattartikel. Orsaken är Carlsons ovetenskapliga och mycket riskabla uppmaning att injicera ungdomar med experimentella "vacciner".

Enligt generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten finns det tre skäl varför man nu beslutat rekommendera ungdomar att "vaccineras" med covidinjektioner. Enligt de två legitimerade läkarna Glenn Dormer och Hanna Åsberg handlar det snarare om genterapibehandling, inte vaccin.

  1. Injektionerna påstås skydda mot sjukdomen
  2. Injektionerna påstås minska smittspridning bland ungdomar
  3. Injektionerna påstås minska smittspridning till andra åldersgrupper

Som de flesta vet är ungdomar ingen utsatt grupp vad gäller Covid-19. Blir de sjuka utvecklar de vanligen en extremt mild version av sjukdomen och dödsfall är ytterst ovanliga. Detta är välkänt och bekräftat av bla smittskyddsmyndigheten CDC i USA.

"Gud ske lov finns det något bra med denna pandemi vilket är att barn ytterst sällan drabbas allvarligt av denna sjukdom", säger Adam Finn, medlem i Storbritanniens Joint Committee on Vaccination and Immunisation.

Varför barn och ungdomar inte ska vaccineras handlar om att de knappt har några fördelar av att ta sprutan, men riskerar mycket.

I en diskussion om människor bör ta ett vaccin eller inte väger man alltid in om vacciner kan anses göra mer nytta än skada. I fallet med ungdomar är det mer än uppenbart att Covid-19-injektionerna riskerar göra mer skada än nytta. De behöver inte skyddas mot Covid-19 utom möjligtvis i vissa undantagsfall och under inga omständigheter inte med detta experimentella och icke fullt godkända vaccin, vars säkerhetsstudier av barn och ungdomar enbart utförts under en kort tid och i liten utsträckning.

Covidinjektionernas långtidseffekter på hälsa kan inte garanteras och därför bör barn och ungdomar inte ingå i något injektionsprogram mot Covid-19.

Tvärtom bör man satsa på att höja dessa individers immunförsvar i preventivt syfte och, om de skulle få Covid-19, ge dem adekvata behandlingar från dag ett som de insjuknat.

Eftersom denna åldersgrupp inte ingår i en riskgrupp så faller hela argumentet om att det skulle vara viktigt att de inte smittar varandra. En stor mängd har dessutom haft Covid-19 och är alltså immuniserade för att bra tid framöver.

Det tredje argumentet är att de ska "vaccineras" för att inte ska smitta andra åldersgrupper. För det första finns det inget som bekräftar att vaccinet hindrar smittspridning och för det andra, med den takt som människor låter sig injiceras, är det svårt att förstå hur utsatta åldersgrupper skulle kunna smittas av ungdomar eftersom de äldre redan är injicerade/vaccinerade? Såvida man inte tror att de injicerade trots allt kan smittas och i så fall faller argumenten trefalt. Om "vaccinet" inte anses förhindra smittspridning behöver ju inte ungdomarna ta det.

Tre skäl varför man inte ska vaccinera barn och ungdomar 

Skäl 1

Ungdomar tycks vara extra utsatta för allvarliga biverkningar från Covid-19-injektionerna. Dagligen inkommer nya rapporter om ungdomar som antingen dör eller lider av en osedvanligt ovanlig typ av hjärtinflammation.

CNN rapporterade nyligen att minst 7 pojkar i åldern 14 till 19 år drabbades av myocarditis en ovanlig sjukdom  efter injektion. Hundratals andra har också drabbats av myocarditis och pericarditis efter den andra dosen. I ett tweet som blev viralt berättade en kvinna att hennes 13-åriga brorsson hade dött tre dagar efter en så kallad "vaccinering". Obduktionen visade att hans hjärta var förstorat och omgiven av vätska. Barnet var tidigare helt frisk och gick inte på någon medicinering.

Dr Cody Meissner, medlem i FDA:s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, uttalade oro över långtidseffekter av dessa hjärtsjukdomar på unga människor:

"Innan vi börjar vaccinera miljontals ungdomar och barn, är det så viktigt att ta reda på vad konsekvenserna är".

Med andra ord framför han att dessa åldersgrupper inte ska vaccineras förrän man utrett hälsorisker med Covid-19-injektionerna. Det är en varning man önskar att Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten tar till sig.

Skäl 2

Det har kommit fram ny information från dr Robert Malone som utvecklade mRNA-tekniken, och professor Byram Bridle, forskare i Kanada, om covidinjektionernas effekter vad gäller spikproteinerna i vaccinet. Man har funnit att de inte alls enbart stannar i muskelmassan vid injektionsstället som hittills påståtts, utan de har spåridits till väsentliga organ i kroppen, vilket är anledning till stor oro.

De flesta spikproteinerna hade ackumulerats i benmärg och äggstockar. De senare organen, äggstockarna, ansåg professor Bridle extra oroväckande eftersom det kan leda till infertilitet hos kvinnor.

Det finns ingen anledning att utsätta ungdomar för så pass allvarliga risker som Covid-19-injektionerna medför. De bör ju kunna få kunna njuta av en lång och hälsosam framtid och ha möjlighet att bilda familj och sätta barn till världen. Varför ska ungdomar överhuvudtaget ta några risker med vaccinet, och speciellt inte sådana som kan leda till infertilitet?


Mot bakgrund av all ny information som strömmar in varje dag från allt fler larmande läkarexperter och forskare måste sådana rekommendationer till unga människor anses kriminella. Inrapportering om de verkliga dödstalsiffrorna från "mRNA-vaccinerna" är skrämmande, men detta publiceras naturligtvis inte av etablerade medier som har visat sig vara helt värdelösa och ointresserade av undersökande journalistik.


Skäl 3

Tänker Folkhälsomyndigheten gå emot WHO:s rekommendation?

Kan Johan Carlson och professorer på Karolinska visa långvariga säkerhetsstudier för barn och ungdom som stöder deras rekommendationer? Nej, de kan de inte för de finns inte. Redovisa till allmänheten, och var vetenskapliga och seriösa. Ta ert ansvar! 

WHO uppmanade den 21 juni 2021 till avvaktan: "Children should not be vaccinated for the moment".

"Det finns ännu inte tillräckligt bevis angående användning av vaccin mot COVID-19 för barn att kunna göra rekommendationer för barn att vaccineras med COVID-19 vaccin. Barn och ungdomar brukar få en mer mild sjukdom i jämförelse med fullvuxna. Vi vet inte ännu i vilken utsträckning vaccinen kan hindra att du infekteras eller om det hindrar att du smittar andra."

Denna rekommendation strider mot FDA:s (och EU:s auktorisering) att inkludera till och med 12 åringar i Pfizer-BioNTech Covid-19-injektionsprogram. Detta säger allt. Till och med WHO som annars så frikostigt förespråkat dessa experimentella covidsprutor vill inte rekommendera dessa till unga människor.

Trots detta ger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten klartecken för allt yngre åldrar. Jag har varnat om att detta beslut skulle komma, har sagt det förr och jag upprepar det nu. Man tar det steg för steg för att det är pedagogiskt och lurar föräldrar att invaggas i någon slags tilltro.

Föräldrar, det är dags att ni skyddar era barn och säger ifrån!

Finns det inget föräldrakollektiv som börjar agera? De kommer utsätta era barn för tryck och säkert kommer ungdomen tvingas bestämma själva utan ert medgivande. Det är upprörande och direkt omoraliskt vad som pågår. Ingen ansvarfull människa borde ge sig på att rekommendera unga människor dessa vaccin.

Jag efterlyser att en advokat i Sverige för försvarslösa unga människors talan och anmäler Johan Carlsson på Folkhälsomyndigheten, professorer på Karolinska som använder sin medicinska pondus för att uppmana barn och ungdomar att vaccineras, och även alla läkare och sjuksköterskor som medverkar till att de covidinjiceras.

Läkare och sjuksköterskor kan vägra och gå i strejk. Ingen måste lyda om det strider mot deras inre övertygelse och moral, utan kan göra passivt motstånd. Vägra delta i massvaccinering av barn, om ni vet att det är fel. Det är dags att folk för klart för sig att här begås brott mot mänskligheten och det måste upphöra.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser och relaterat