HK: Georg Lagerberg har problem med verklighetsförankringen

publicerad 29 augusti 2021
- Gästskribent
Georg Lagerberg. Foto: SVT
Georg Lagerberg

 

Georg Lagerberg som är enhetschef på myndigheten MPRT, och som bär ett stort ansvar för vilka tidningar som ska få avslag eller bifall för mediestöd, visar i flera ljudinspelningar prov på bristande omdöme. Humanism och Kunskap (HK) har granskat fallet Newsvoice, tidningen som nu fått två avslag för mediestöd trots att tidningen uppfyllde grundkraven enligt en handläggare på MPRT.

Text: Humanism & Kunskap, admin | Artikeln har tidigare publicerats på HK

Georg Lagerberg har ett särdeles ont öga till Newsvoice och redaktör Torbjörn Sassersson som av föreningen Humanism och Kunskap år 2016 fick utmärkelsen Pennan. Vi gav priset för att styrelsen anser att Sassersson visar prov på god journalistik, uthållighet och ett exceptionellt mod. Han har en öppenhet för olika perspektiv och låter artiklar och fakta publiceras som mainstream-medierna av olika skäl väljer att refusera, utelämna eller förvanska.

Georg Lagerberg menar istället enligt flera ljudintervjuer och enligt dokument från Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) att Newsvoice “förstör det demokratiska samtalet” och att allt innehåll i Newsvoice i princip är fiktion. I en färsk intervju för Nya Riks säger Lagerberg att inga andra tidningar behöver oroa sig för att drabbas av samma uteslutning som Newsvoice.

“Det finns inget seriöst medium som någonsin ens ska behöva fundera på de där reglerna utan det är för att markera en bortre gräns där det blir fiktion och inte nyheter och vi har träffat på ett medium som vi menar faller så långt ut och det är Newsvoice.” – Georg Lagerberg

Georg Lagerberg låg bakom avslagen

Newsvoice som 2020 sökte redaktionsstöd fick avslag och MPRT uppger i sitt avslag att Newsvoice har ett: ”innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet” och det var Lagerberg var ytterst ansvarig för beslutsmaterialet som presenterades för mediestödsnämnden inne på MPRT. Hans namn finns i protokollen.

Ledamöter i mediestödsnämnden, 2021

  • Kammarrättslagman Anita Linder (ordförande)
  • Hovrättsrådet Annika Malm (vice ordförande)
  • Professorn Pelle Snickars
  • Professorn Gunnar Nygren
  • Journalisten Inger Fredriksson
  • F.d. Riksdagsledamot Stefan Attefall
  • Designern Micke Seid
  • F.d. riksdagsledamot Phia Andersson
  • Publicisten Mats Svegfors
  • F.d. Riksdagsledamot Anders Johnson
  • Juristen Erik Larsson
  • F.d. riksdagsledamot Rossana Dinamarca
  • Generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter

Källa: MPRT

Den handläggare (Dinara Berg) som enligt ett förhandsunderlag redan kommit fram till att Newsvoice var berättigat mediestöd blev plötsligt utbytt till en annan som hade en annan uppfattning. Newsvoice skriver i artikeln: “NewsVoice diskriminerat av Georg Lagerbergs handläggare på MPRT”:

“Newsvoice handläggare byts i sista minuten från Berg till Rohdin. Berg ställer enormt mycket frågor och Rohdin läser hundratals artiklar [?] och häver Bergs beslut om godkännande.”

Läs mer: SvD och NewsVoice skrev om gurkmeja – SvD fick miljoner – NewsVoice ingenting

Newsvoice fick även 2021 avslag för innovationsstöd från MPRT. Även denna gång var Georg Lagerberg en person som var ansvarig för att mediestödsnämnden beslöt om avslag. Lagerberg säger i en ljudinspelning gjord av journalisten Robert Rosenkvist att:

“…vi har dragit [in]för nämnden ett mycket stort antal exempel på vad vi har bedömt … och sedan kan man nu också, vi har tittat på ett antal nummer och efter det har nämnden bedömt att, jo, det är nog så”.

Uttalandet visar på Lagerbergs centrala roll för att stjälpa Newsvoice möjligheter att få innovationsstödet.

“Lagerberg har bevisligen aktivt deltagit för att selektera ut exempel från NewsVoice drygt 11,000 publicerade artiklar för att påverka Mediastödsnämnden i negativ riktning. Hans påverkan är politisk. Lagerberg gillar helt enkelt inte NewsVoice”, skriver Torbjörn Sassersson till Humanism och Kunskap.

När Humanism och Kunskap försöker finna svaret på frågan vad som egentligen är felet på Newsvoice är det svårt att finna konkreta exempel på artiklar som skulle utgöra vad Lagerberg kallar fiktion. I avslaget för innovationsstöd skriver MPRT:

“En stor del av det redaktionella innehållet i Newsvoice webbtidning består av artiklar och redaktionellt material som präglas av vad som skulle kunna beskrivas som desinformation, konspirationsteoretiska resonemang eller vilseledande kring vetenskap.”

Georg Lagerberg sa i intervjun med Rosenkvist att “vi har dragit [in]för nämnden ett mycket stort antal exempel” som han påstår sedan ska ha fått nämnden att komma fram till att Newsvoice är fiktion, men vilka dessa artikelexempel är har aldrig redovisats.

Vid en allmän genomgång av Newsvoice artikelmaterial finner HK inga bevis för att Newsvoice skulle vilseleda. Istället ger tidningen utrymme för många olika vetenskapliga och åsiktsmässiga perspektiv som är normalt i ett samhälle som har pressfrihet och åsiktsfrihet.

Torbjörn Sassersson kommenterar Lagerbergs uppfattning i Nya Riks:

”När jag hör det undrar jag som redaktör om han anser att de tusentals debattartiklar som vi publicerat och som har skrivits av sakkunniga experter, jurister, domare etcetera bör betecknas som ren fiktion? Vi har tusentals artiklar som är korrekta nyhetsreferat från källor som CNN, BBC, Aljazeera, Independent med flera och till och med från den svenska regeringen och våra myndigheter, är dessa också fiktion? Georg Lagerberg verkar ha problem med sin verklighetsförankring.”

Newsvoice får principiellt stöd från flera tungviktare

MPRT till och med mörkade ett yttrande från Gunnar Nygren som är professor emeritus i journalistik. När avslaget för innovationsstöd meddelades till Newsvoice missade MPRT att delge Newsvoice Nygrens yttrande. Nygren som forskat om lokala medier, journalistiska yrkesroller och medieutveckling skriver bland annat följande om mediestödet och Newsvoice:

Mediaprofessor emeritus Gunnar Nygren. Pressfoto: Södertörns Högskola
Mediaprofessor emeritus Gunnar Nygren. Pressfoto: Södertörns Högskola

“Mediestödet syfte är att stärka demokratin genom att ge allmänheten en mångfald av medier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet…”

I bedömningarna av ett antal ärenden vid dagens möte diskuterades vad som är hög kvalité. I myndighetens föreskrifter finns en detaljerad skrivning av vad som inte är hög kvalitet i mediernas innehåll – felaktig eller manipulerad information, om det uppmanar till brott och publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. En del befanns vid mötet finnas på rätt sida av denna svårdefinierade skala, medan Newsvoice inte gjorde det.

“Jag menar att det inte är en statlig myndighets uppgift att vara smakdomare när det gäller vad som är kvalitet i medieinnehållet.”

“Fördelningen av mediestöd bör ske utifrån andra och tydligare kriterier för stödet (upplaga/antal användare, frekvens, ämnesmässig bredd i innehållet etc). Därmed gynnas en mångfald i medieutbudet, något som i ett längre perspektiv också bidrar till ett demokratiskt samhälle.

En kvalitetsbedömning av medieinnehållet utifrån de innehållskriterier som anges i myndighetens föreskrifter riskerar också att bli godtycklig…” – Källa: protokoll-3-2021, MPRT

Nils Funcke
Nils Funcke journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor. Foto: Arild Vågen, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Nils Funcke som tidigare varit utredare på Yttrandefrihetskommittén och journalist på DN anser att myndigheter inte ska styra vad medier skriver. Funcke skrev 2020 på DN Debatt i artikeln: “Så har politisk styrning blivit ett hot mot fri opinionsbildning” att exempelt Newsvoice visar på hur MPRT missbrukar sin makt.

Funcke nämnde även Newsvoice i sin debattartikel från 2021: “Avskaffa alla former av selektivt mediestöd”. Han menar att Newsvoice utsatts för en orättvis behandling av MPRT som nekade mediestödet på grund av MPRT:s interna tolkningar.

Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna tog i Riksdagen upp fallet Newsvoice som ett exempel på hur MPRT valde att neka stöd för att Newsvoice har ett innehåll som ligger: “utanför det konventionella systemtänkandet” (citat från MPRT). Kinnunen läste innantill från MPRT:s beslut om nekat mediestöd till Newsvoice.

Kinnunen menar MPRT signalerar till andra tidningar att passa sig för att låta publicera innehåll som kan uppfattas som olämpligt.

Newsvoice har hög kvalitet eftersom publikationen inte är styrd av politiska eller företagsekonomiska intressen

Humanism och Kunskap konstaterar att Newsvoice innehåll har hög kvalitet, med källor angivna. Här finns egna reportage, intervjuer med olika experter, nyhetsreferat från svenska kanaler som SVT, SR, SvD och utländska kanaler som CNN, RT, Aljazeera, Haaretz, TeleSUR och många fler. Innehållet är berikat med källangivna rapporter och även pressmeddelanden från svenska myndigheter.

Newsvoice innehåller ett stort antal opionionsbildande debattartiklar från välrenommerade sakkunniga experter och journalister. Här finns 350 återpublicerade artiklar från Bonniers debattidning Newsmill.

Det finns även ett stort antal artiklar som avviker från mainstreams filterbubblor. Newsvoice har särskilt antagit rollen att återge annan expertis än den som helt dominerar i mainstream gällande coronakrisen. Här finns även de artiklar som Georg Lagerberg verkar ha fokuserat på inför Mediestödsnämnden, artiklar om: elektrosmog, “fenomen”, kollodialt silver och forskningen på grönt te och gurkmeja mot cancer.

Georg Lagerberg verkar ha problem med sin egen verklighetsförankring och flera profiler inom etablissemanget har han inte med sig när det gäller Newsvoice.

Text: Humanism & Kunskap, admin

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq