Robert F. Kennedy Jr: Det är dags för civil olydnad mot förtrycket

publicerad 30 augusti 2021
- av Torbjörn Sassersson red.
Robert F. Kennedy Jr. License: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Robert F. Kennedy Jr. gick igår ut offentligt med budskapet att det är dags för en massiv och fredlig civil olydnad i världen för att stoppa ovetenskapligt grundade och hälsoskadliga massvaccinationer samt verkningslös lockdown. Motståndet mot totalitär kontroll har intensifierats i och med att barn och ungdomar nu är industrins mål för massvaccination.

Kennedy ansluter sig till samma linje som senator Rand Paul uttryckte tidigare i augusti. Nu är det civil olydnad som gäller. Rand Paul säger att de inte kan arrestera oss alla.

Rand Paul, 2021: Nu är det civil olydnad som gäller. Foto: eget verk
Rand Paul, 2021. Foto: eget verk

“No-one should follow the CDC’s anti-science mask mandates,” Paul pleaded in a video posted to Twitter. “They can’t arrest all of us. They can’t keep all of your kids home from school. They can’t keep every government building closed…”

Kennedys ord signalerar också hur allvarlig situationen blivit, särskilt med tanke på att läkemedelsindustrin med stor intensitet samarbetar med industrifronten WHO, karriärsugna politiker och annonsörstyrda massmedier för att komma åt barnen (red anm).

Detta signalerar en ny nivå av motstånd som är nödvändig. Vetenskapen visar att vaccinet inte har någon positiv inverkan på den totala dödligheten, men sätter samtidigt unga åldersgrupper i fara. Det visar att det är tydligt att det inte handlar om hälsa. Det handlar om kontroll, förklarar Kennedy.

“A healthy Child has a zero risk from this disease. And yet the risk from the vaccine is very high.”

Från Kennedys framförande:

“De har kommit ut och gjort mycket tydligt för allmänheten att det här handlar om makt, det handlar om att ta makt, om att tvinga den på oss andra och att införa en totalitarism av ett slag som mänskligheten aldrig tidigare har upplevt.”

Kenndy förklarar sedan exempel på data som visar att vaccinerna sprider nya varianter. Han nämner en studie uförd av Oxford Research Group. Studien visar att vaccinerade människor har mycket hög halt (250 gånger högre) av deltavarianten av viruset i näsan. Någonting med vaccinet påverkar näsan och svalg som transformerar de vaccinerade till virusbärare, till pre-symptomatiska bärare av covid, så istället för att stoppa viral replikation och istället för att stoppa överföring underlättar vaccinet snarare smittspridningen.

Kennedy går igenom andra nya rön som visar att barn nästan aldrig dör av Covid-19, men att barn har hög risk att drabbas av allvarliga biverkningar av vaccinerna.

Kennedy fortsätter med att beskriva den nya världsordningen och att varje totalitär regim i historien alltid har försökt kontrollera alla aspekter av mänskligt beteende. Idag kan regeringar övervaka nästan allt du gör och vi vet att regeringar också använder sin makt under denna nödsituation som en ursäkt för att införa totalitär kontroll över alla på en nivå som ingen regering tidigare i historien lyckats med, förklarar Kennedy.

“Vid denna tidpunkt har vi nu en plikt enligt, min mening, att göra motstånd…”Var och en av oss måste delta i flera enkla civila olydnader varje dag.”

Civil olydnad är nyckeln

Kennedy uppmanar alla att ta ställning nu. Vi måste prata med människor på gatan. Om du blir stoppad från att besöka ett företag måste du prata med företagets ägare. Du kan vara artig och lugn, men samtidigt göra motstånd. Vi måste göra den typen av motstånd. Vi måste alla komma ut och göra motstånd.

“Om ditt jobb kräver att du måste vaccinera dig och du inte tror att det är bra för din hälsa, gör det inte!”

Robert F. Kennedy Jr. går långt i sin uppmaning. Han menar att vi måste våga riskera våra anställningar. Vi måste stå emot.

“Detta är samma typ av desperat kris som grundarna i vårt land stod inför under den amerikanska revolutionen, och många av dem gav upp sina liv, de gav upp sin försörjning, de gav upp sin egendom, sina pengar, sin hälsa för att ge oss Bill of Rights i detta land, [den amerikanska] konstitutionen. De visste att det fanns saker som var mycket värre än döden: förlusten av våra friheter. Och de offrade sina liv och sin försörjning, så att vi kunde ha denna konstitution”

“…under de senaste 12 månaderna har vi förlorat denna rättighetsförklaring, vi har förlorat möjligheten att ha juryrättegångar i vårt land mot företag som hänsynslöst och vårdslöst tillverkar produkter som skadar oss. Vi har förlorat de konstitutionella rättigheter som vi en gång hade i det här landet när en miljon företag stängdes över en natt utan rättvis ersättning och ingen vederbörlig process …

Vi har tappat förmågan att tala fritt. Vi har förlorat förmågan att besöka kyrkan i ett helt år, religiösa institutioner och kyrkor har stängts i vårt land genom ett regeringsdiktat, samtidigt om spritbutiker förklarades vara viktiga företag och lämnades öppna.”

“Vi har tappat förmågan att delta i reglerandet som nu utförs via regeringsdiktat i vårt land av en läkare [Fauci] som nu styr den amerikanska regeringen…”

“Det finns inget offentligt deltagande. Det finns inga offentliga utfrågningar…” … “…och så har vi förlorat vår demokrati nu i Amerika. Och vi har tappat det i hela Europa, och vi förlorade i Kanada, och vi förlorade det i Australien.”

Kennedy sammanfattar hur Big Tech (teknikföretag som Google, Facebook mfl), storbanker, militär, underrättelsetjänster samarbetar i ett totalitärt övertagande, i en statskupp mot demokrati och västerländsk frihet.

“Alla dessa krafter samarbetar med varandra för att förslava oss. Vi måste gå samman med varandra och vi måste slå tillbaka.”

“Var och en måste göra minst tre civilt olydiga handlingar varje dag och vi måste börja göra det överallt. Det är så vi kommer att rekrytera fler människor till vårt mål.”

Text och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källa

Transcript