Under covidkrisen satt ansvariga fast i covidbubblan – Mängder av felbeslut

publicerad 26 mars 2022
- Kerstin Unger-Salén
Covid-19-bubbla

OPINION & ANALYS. Under covidkrisen fanns billiga och effektiva lösningar för att behandla människor som fått Covid-19. De blev redan på ett tidigt stadium förbjudna. Istället godkände man experimentella vacciner och det hårt kritiserade och synnerligen dyrbara Remdesevir som behandling (Emergency Use) trots rapporter och studier som visar att sådan behandling kan leda till njursvikt och att patientens lungor fylls med vätska.

Text: Kerstin Unger-Salén

FDA har lyckats godkänna Remdesevir för covidbehandling av barn i januari 2022, men organisationen WHO rekommenderar istället mot användningen av Remdesivir hos Covid-19-patienter.

WHO skriver:

”WHO has issued a conditional recommendation against the use of remdesivir in hospitalized patients, regardless of disease severity, as there is currently no evidence that remdesivir improves survival and other outcomes in these patients”.

Flertalet forskningsstudier visar däremot Ivermectins effektivitet och säkerhet för att behandla Covid 19.

Underlaget till det som fick FDA att besluta godkänna mRNA och DNA-sprutan för Emergency Use är undermåligt i alla avseenden, vilket bekräftas av flera sakkunniga varav en av dem är den ytterst sakkunnige dr Michael Yeadon som arbetat med dessa frågor i hela sitt liv och som dessutom varit anställd som vicepresident på Pfizer i 16 år.

Myndigheter som FDA har tillsatts och betalas med skattepengar för att skydda folket mot skadliga produkter. De har emellertid låtit sig korrumperas genom att ha blivit läkemedelsindustrins förlängda arm.

Christopher Cole, deras egna exekutiva överordnade berättar i en inspelad intervju som gjorts av en Veritas-journalist (se referenser nedan), att FDA tar emot miljarder dollar från de industrier som de är tillsatta att övervaka och reglera (se tidigare Newsvoice-artikel).

“FDA har kontinuerligt ignorerat anmälningar om bristande säkerhet och professionalitet vad gäller Pfizers kliniska forskningsstudier. Man lät Pfizer och andra intressenter lämna in bristfälliga pre-kliniska studier och negligerade det som redan framkommit då om bristande säkerhet.”

Man ansåg att deras kliniska studier räckte som underlag för att ge mRNA-sprutan villkorat tillstånd. Fram till dags datum medverkar FDA till att hjälpa Pfizer att mörklägga resultaten av de kliniska studier som utfördes innan covidsprutan blev villkorligt godkänd.

Högsta domstolen i USA har tom fått tvinga fram att FDA måste publicera Pfizers förstudier så att allmänheten själva kan få avgöra hur resultaten verkligen såg ut.

Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

En av dem som avslöjat Pfizer bristfälliga kliniska studier är en person som jobbat med det laboratorium som utfört flertalet av Pfizers kliniska studier. Den 8:e januari lämnade hon in en åtalsanmälan på 2 miljarder dollar till Pfizer och Biontech. Anledningen är att de ska ha fabricerat och förfalskat Covid-19 kliniska data.

Det är ett allvarligt läge för många som tagit sprutan. Alla sammantagna dödsfall som rapporteras in till VAERS sedan 1900-talet visar en relativt jämn linje, men 2020 till 2022 springer de i höjden. Och det är inte dödstal från de som dött av covid utan sammantagna dödsfall vars kurva bara blir värre ju fler som vaccinerats.

Källa: https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/

Ökningen bekräftas även av försäkringsbolag som säger att dödssiffrorna i vissa fall gått upp med 40% under senare delen av 2021. Siffrorna talar för sig själva och är oförklarliga.

Spikproteinerna

Ett av många problem med covidsprutan är det man inte vet. Till exempel vet ingen ännu idag hur länge spikproteinerna (som framkallas av covidsprutan) fortsätter produceras i kroppen efter injektionen.

Vissa studier visar att de skulle förbli i kroppen över 60 dagar men man vet inte. Spikproteiner är giftiga och kan skada väsentliga organ som hjärta, äggstockar, testiklar, hjärnan och njurar.

Data från en hemligstämplad Pfizer-rapport, som en grupp internationella forskare bad få tillgång till, fanns i en japansk studie (på uppdrag av Pfizer,) visade hur spikprotein ansamlats i olika organ och vävnader hos vaccinerade möss. Spikproteinet i dessa djurförsök kom både från själva vaccinet och från kroppens egen produktion av proteinet efter vaccination.

Via blodcirkulationen ackumuleradess de sedan i bland annat mjälten, benmärgen, levern, binjurarna och i ganska höga koncentrationer i äggstockarna.

Dr Byram Bridle. Foto: Kenneth Armstrong, GuelphToday
Dr Byram Bridle. Foto: Kenneth Armstrong, GuelphToday

Enligt dr Byram Bridle som var en av dem som begärde få se den japanska undersökningen, visar det sig att spikproteinet visst går ut i blodet där det cirkulerar på obestämd tid efter man tagit sprutan. Bridle varnar för spikproteinet inte enbart åstadkommer en respons hos immunförsvaret, men andra hälsoproblem.

Läs mer: “Vi har gjort ett misstag” – Vaccinforskaren Byram Bridle varnar för covidvaccinerna

Spikproteiner kan exempelvis attackera blodplättar och celler som sitter i blodkärlens väggar, vilket kan få dem att klumpa ihop sig och skapa blodproppar. Med tanke på vad vi vet idag om biverkningar, verkar Dr. Bridles varningar inte alls obefogade.

Det stämmer således inte att spikproteinerna stannar i armen där sprutan injicerades vilket myndigheterna påstår. Nej, de går ut i lymfnoderna, i celler och i blodet.

Läs mer i forskningsstudien “Monitoring Serum Spike Protein with Disposable Photonic Biosensors Following SARS-CoV-2 Vaccination”.

Det är oförklarligt att FDA aldrig krävde att läkemedelsföretagen skulle säkerställa vart spikproteinerna tog vägen. Inte heller hur länge spikproteinerna skulle fortsätta att produceras i kroppen och inte heller brydde man sig om huruvida sprutan skull förhindra smittspridning eller inte.

Pfizer-vaccinet infiltrerar leverceller

En färsk publicerad forskningsstudie från Lund visar att mRNA i Pfizersprutans innehåll omvandlas till DNA i leverceller, in vitro. Detta är något som myndigheter, forskare och Pfizer hävdat är omöjligt, men nu har alltså en grupp forskare i Lund velat ta reda på om det vore möjligt.

Enligt utkomsten av deras studier visar det sig att inom 6 timmar efter att mRNA budbärarna från Pfizer sprutan infiltrerat leverceller, transkriberas de till DNA. Tala om genetisk manipulation och genförändring.

Läs mer: Svenska studie: Pfizer-vaccin tar sig in i leverceller och omvandlas till DNA

Att covidsprutan skulle kunna förändra vårt DNA har man varnat för sedan länge, men inom den etablerade forskningsvärlden är denna nya studie ett veritabelt bombnedslag. För oss som är kritiska till mRNA vaccinet är detta tyvärr inget nytt.

Relaterat: Del Bigtree and Jefferey Jaxen explain in an episode of “The Highwire” posted on BitChute how the cell’s DNA repair mechanism is impaired.

Gravida kvinnor och mRNA-vaccinet

Fertila och gravida kvinnor inom vården har inte bara anmodats, men tvingats ta sprutan. Annars riskerar de bli omplacerade/förlora jobbet. Med tanke på att man inte gjort prekliniska reproduktiva toxiologiska tester för gravida kvinnor borde man inte rekommenderat denna kategori att ta sprutan.

Sådana data finns inte enligt forskaren Mike Yeadon, för de har aldrig utförts:

Gravida kvinnor var inte specifikt inkluderade i de kliniska studierna.

 • Vilket ansvar tar Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten för sina rekommendationer?
 • Har de sett några pre-kliniska studier innan man börjat att förorda Covidsprutan till gravida och fertila kvinnor?

Knappast. Istället upprepar man sin vanliga litania än idag:

”Vaccinerna medför inte några faktiska risker för gravida. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.”

Ytterligare information talar om verkliga fakta med mRNA sprutan för gravida kvinnor. Information från två sjukhus i Israel visar hur spontana aborter och missfall ökar signifikant efter att gravida kvinnor börjat vaccineras.

Den 10:e januari, 2022, lämnade 270 barnmorskor in ett öppet brev till Österrikes regering.

De skrev:

“Vi är oroade av observationer som associeras med Covid-vaccinering av gravida kvinnor eftersom de oftast inte följs upp: missfall, för tidiga födslar, för tidig skada av membran, vaginala blödningar, slaganfall och myokardit.”

Under senator Ron Johnsons utfrågningsförhör i senaten med experter inom covidområdet vittnade åklagare Tomas Renz, som representerar klienter som skadats av covidsprutan. Han har insamlat information från tre visselblåsare: dr Theresa Long (överstelöjtnant i armén), dr Samuel Sigoloff, och Peter Chambers (överstelöjtnant) från Texas National Guard.

De har larmat om säkerhetsrisker med covidsprutan och sammanställt data vars resultat är minst sagt häpnadsväckande. Thomas Renz säger att alla tre deklarerat under ed och att deras data kommer lämnas in till åklagarmyndigheten.

Läs mer: Amerikanska soldater svårt skadade av covidvacciner – Advokat Thomas Renz

Sedan meddelar han under senatsförhören att det finns data som visar att exempelvis missfall ökar med 300 % jämfört med deltalen över en 5 års period och likadant ser det ut med ökad cancerincidens.

Det finns alltså ingen anledning att rekommendera barn och ungdomar att ta denna spruta.

Text: Kerstin-Unger Salén

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Två omröstningar med enkel majoritet! Hela den svenska administrationen är ju i stort sett av samma parti. Röstfuskas görs på många sätt.

 • Två omröstningar med enkel majoritet! Hela den svenska administrationen är ju i stort sett av samma parti. Röstfuskas görs på många sätt.

 • All information tyder på en avgrundsdjup korruption inom de tillsynsmyndigheter som aldrig ens besvärat sig med att undersöka säkerheten hos dessa vaccin utan endast upprepat mantrat att det är säkra och effektiva vacciner. Dessutom har aldrig SCBs statistiker visat att detta verkligen var en pandemi utan dödstalen steg högst anmärkningsvärt först efter att vaccineringarna kommit igång!

 • Artikeln antyder att våra myndighetsannställda är dåliga på sin uppgift. Det är de inte, däremot genokorrupta.

  det har inte skett några misstag. Massmorden är planerade av den styrande maffian.

 • All information tyder på en avgrundsdjup korruption inom de tillsynsmyndigheter som aldrig ens besvärat sig med att undersöka säkerheten hos dessa vaccin utan endast upprepat mantrat att det är säkra och effektiva vacciner. Dessutom har aldrig SCBs statistiker visat att detta verkligen var en pandemi utan dödstalen steg högst anmärkningsvärt först efter att vaccineringarna kommit igång!

 • Artikeln antyder att våra myndighetsannställda är dåliga på sin uppgift. Det är de inte, däremot genokorrupta.

  det har inte skett några misstag. Massmorden är planerade av den styrande maffian.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *