USA och 60 partnerländer vill skapa ett globalt kontrollerat “sanningsinternet”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 april 2022
- Torbjörn Sassersson
National Intelligence, pressfoto
Deklarationen för internets framtid. National Intelligence, pressfoto
National Intelligence, pressfoto

ÖVERVAKNING. USA och 60 partnerländer undertecknade den 28:e april en deklaration som bekräftar utvecklingen av ett nytt och globalt internet för att motarbeta ett växande hot från auktoritära stater som Kina och Ryssland. Det skriver Andrew Thornebrooke för The Epoch Times.

Deklarationen för internets framtid (Declaration for the Future of the Internet) syftar till att skapa “ett enda sammankopplat kommunikationssystem för hela mänskligheten” och för att bekämpa statskontrollerad propaganda, desinformation och skadligt beteende.

Allt är förpackat i positiva ord. Ett nytt kontrollerat internet ska främja en positiv vision för internet och digital teknik. Det ska vara “öppet och främja konkurrens, integritet och respekt för mänskliga rättigheter”, enligt deklarationen.

Andrew Thornebrooke skriver att denna strävan mot ett nytt globalt internet kommer bara några veckor efter att den förre chefen Dennis Blair för National Intelligence i USA sagt att världen håller på att delas upp i olika “teknosfärer”, där auktoritära nationer som Kina och Ryssland utvecklar egna standarder som uppges vara tekniskt och ideologiskt oförenliga med demokratiska nationers värdegrunder.

“Under det senaste året har USA arbetat med partners från hela världen – inklusive civilsamhället, industrin, akademin och andra intressenter för att bekräfta visionen om ett öppet, fritt, globalt, interoperabelt, tillförlitligt och säkert internet och även vända negativa trender i detta avseende”, enligt deklarationen.

Detta är vad National Intelligence arbetar med: counterproliferation (motspridning av information), counterintelligence (kontraspionage) och counterterrorism (terrorismbekämpning).

NewsVoice kommentar om Deklarationen för internets framtid

I vanlig propagandastisk anda pekas Kina och Ryssland ut som anledningar till att skapa ett kontrollerat och auktoritärt internet även i Väst, som helst ska bli globalt och därmed, paradoxalt nog, sammansmälta med auktoritära internet i Ryssland och Kina.

Visionen om ett nytt “sanningsanpassat” internet är ett centralt kontrollertat uppdrag som ska upprätthålla en öppen tillgång till en påstådd “informationsfrihet”. Med ledning av hur EU, Big Tech och andra entiteter nu stänger ner möjligheten för människor att uttrycka sig fritt och tidningar att publicera oberoende journalsitik, vet vi vad “informationsfrihet” egentligen betyder för våra makthavare.

Med ett sedvanligt tvärtomspråk visar deklarationen hur makthavarna ska kontrollera människors tankar, tidningars publiceringar och massnarrativ.

Deklarationen fortsätter:

“Tillgången till ett öppet enternet är begränsad av vissa auktoritära regeringar och onlineplattformar och digitala verktyg används i allt större utsträckning för att förtrycka yttrandefriheten och förneka andra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

“Vi är förenade av en tro på potentialen hos digital teknik för att främja anslutning, demokrati, fred, rättsstatsprincipen, hållbar utveckling och åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

Text och översättning: Torbjörn Sassersson | Källa: US, 60 Partner Nations Agree to Global Internet in Face of Chinese Authoritarianism | United States and 60 Global Partners Launch Declaration for the Future of the Internet

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq