USA och 60 partnerländer vill skapa ett globalt kontrollerat “sanningsinternet”

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 april 2022
- Torbjörn Sassersson red.
National Intelligence, pressfoto
Deklarationen för internets framtid. National Intelligence, pressfoto
National Intelligence, pressfoto

ÖVERVAKNING. USA och 60 partnerländer undertecknade den 28:e april en deklaration som bekräftar utvecklingen av ett nytt och globalt internet för att motarbeta ett växande hot från auktoritära stater som Kina och Ryssland. Det skriver Andrew Thornebrooke för The Epoch Times.

Deklarationen för internets framtid (Declaration for the Future of the Internet) syftar till att skapa “ett enda sammankopplat kommunikationssystem för hela mänskligheten” och för att bekämpa statskontrollerad propaganda, desinformation och skadligt beteende.

Allt är förpackat i positiva ord. Ett nytt kontrollerat internet ska främja en positiv vision för internet och digital teknik. Det ska vara “öppet och främja konkurrens, integritet och respekt för mänskliga rättigheter”, enligt deklarationen.

Andrew Thornebrooke skriver att denna strävan mot ett nytt globalt internet kommer bara några veckor efter att den förre chefen Dennis Blair för National Intelligence i USA sagt att världen håller på att delas upp i olika “teknosfärer”, där auktoritära nationer som Kina och Ryssland utvecklar egna standarder som uppges vara tekniskt och ideologiskt oförenliga med demokratiska nationers värdegrunder.

“Under det senaste året har USA arbetat med partners från hela världen – inklusive civilsamhället, industrin, akademin och andra intressenter för att bekräfta visionen om ett öppet, fritt, globalt, interoperabelt, tillförlitligt och säkert internet och även vända negativa trender i detta avseende”, enligt deklarationen.

Detta är vad National Intelligence arbetar med: counterproliferation (motspridning av information), counterintelligence (kontraspionage) och counterterrorism (terrorismbekämpning).

NewsVoice kommentar om Deklarationen för internets framtid

I vanlig propagandastisk anda pekas Kina och Ryssland ut som anledningar till att skapa ett kontrollerat och auktoritärt internet även i Väst, som helst ska bli globalt och därmed, paradoxalt nog, sammansmälta med auktoritära internet i Ryssland och Kina.

Visionen om ett nytt “sanningsanpassat” internet är ett centralt kontrollertat uppdrag som ska upprätthålla en öppen tillgång till en påstådd “informationsfrihet”. Med ledning av hur EU, Big Tech och andra entiteter nu stänger ner möjligheten för människor att uttrycka sig fritt och tidningar att publicera oberoende journalsitik, vet vi vad “informationsfrihet” egentligen betyder för våra makthavare.

Med ett sedvanligt tvärtomspråk visar deklarationen hur makthavarna ska kontrollera människors tankar, tidningars publiceringar och massnarrativ.

Deklarationen fortsätter:

“Tillgången till ett öppet enternet är begränsad av vissa auktoritära regeringar och onlineplattformar och digitala verktyg används i allt större utsträckning för att förtrycka yttrandefriheten och förneka andra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

“Vi är förenade av en tro på potentialen hos digital teknik för att främja anslutning, demokrati, fred, rättsstatsprincipen, hållbar utveckling och åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

Text och översättning: Torbjörn Sassersson | Källa: US, 60 Partner Nations Agree to Global Internet in Face of Chinese Authoritarianism | United States and 60 Global Partners Launch Declaration for the Future of the Internet

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Den eviga frågan – Vem vaktar väktarna.
  Vill man ha ett fritt internet, så behövs inga mötesgrupper för att bestämma vad ett fritt internet är, redan där blir det inte fritt.

  1. Massive Fraud in French Presidential Elections… | The Truthseeker
  2. Början på slutet – Frankrike 2022 | Peter Krabbe (wordpress.com)

  Man kan undra hur “Disinformation Governance Board”, Resident Biden’s senaste skapelse, ihop med 60 andra länder, tänker tackla den nya “bravuren” från den internationella Djupa Staten. Franska presidentvalets fuskoperation andas dilettantism i exekverandet, då den är lika lätt att se igenom, som t ex vårt eget september-2018 val, amerikanska presidentvalet i november 2020 och nu herr Makaronens fula försök att behålla sitt av Rothschilds tidigare erhållna ämbete. Franska folket kommer sina vanor trogna, nu gå ut på gator och torg och kommer inte ge sig förrän Bastiljen ånyo har blivit omhändertagen, på sätt som Eliten begriper fullt ut.

 • Det är Brevduvor som gäller, fria duvor förstås. kanske är de friare än just människan. men det är klart man skjuter ner dem. om de är allt för fria. vi borde mer gå tillbaka och ha brevduvor, ingen strålning ingen 5 g. Så ser det ju lite mer rogivande ut och se en duva flyga in med ett brev. Men allt trycks mot målet, total Kontroll, med ett chipp i pannan eller handen. vilka som är aktörerna till det verket? Covid Vaccinet, är ju ett försmak, vad som nog skall komma.

 • Ohh may, är 1984 här ‘redan’. Hehe, ‘partnerländer’..partner inom vad mer än inom brottslighet och att dölja sina 250åriga (minst) dåd mot världsbefolkningen,, partners in huge crime and by association,, hahaha, vilka löjets figurer

  • I dag är det första maj som bekant, arbetarrörelsens dag brukar det heta och det firas i åminnelse av Adam Weisshaupt som 1.5.1776 grundade illuminati-orden. Det är således 246 år sedan jakten på den nya världsordningen inleddes.

   WEF, World Economic Forum, eller “Welt Eroberung Führer” Klaus Schwab har givit vid handen, i samklang med Förenta Nationernas Generalsekreterare, att år 2030 skall målet vara uppnått. Således har det kanske tagit 254 år, att verkställa det som aldrig borde ha föresvävat någon mänsklig varelse, detta med att uppnå rangen av att vara Envåldshärskare över hela Världen. Fast i Talmud snubblar man över det ……. .

 • Kanske något positivt. Tänk förr hur vanliga statskupper var framför allt i Sydamerika, då fanns inte internet, mobil osv man gjorde saker – nu skriver man att vi borde göra saker.

 • Vi får hoppas att Elon Musk egna satelliter, Starlink kommer fungerar för alla i hela värden, den fungerar med eget antenn, blir tillgängligt även in Sverige under 2023, går redan o förbeställa, priset är satt än så länge till 1023kr/månad, kommer säker snabbt gå ner i pris, kommer fungera över hela värden

  • Dock ger ju Elon Musks internet satelliter åtkomst till samma internet, med samma innehåll, och med samma kontrollerade begränsningar och censur till statliga medier!!

 • Kommer vi att kunna koppla upp oss på det rysk-kinesiska nätet? Eller kommer det att bli som under kalla kriget, då folk i Sovjet lyssnade i smyg på radiosändningar från Väst medan statsmakten försökta tysta dessa radiostationer med störningssändningar. Det ser mer och mer ut som att vad vi såg då upprepar sig idag med den nya blockpolitiken. Till och med järnridån byggs upp igen, med den skillnaden att det är Väst som nu bygger den. Mer och mer en spegelbild alltså som vi lever i.

  • Ännu mer märkligt är att det är de “demokratiska” västländernas ledare som vill undanhålla information från resten av världen d v s 85% av jordens befolkning! Vad är det man vill dölja för oss? Att vi är bankrutt? Att våra militärer är inkompetenta? Att “våra” politiker är korrumperade skurkar? Allt detta vet alla som kan söka information på nätet och det är väl den mer lättlurade majoriteten av befolkningen som politikerna vill fortsätta att lura! Något annat syfte är svårt att se…

 • Märkligt att Orwell (1984) var så exakt på bullseye i sin förutsägelse om sanningsdepartementet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *