Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Yttrandefrihetsexpert: “Makten ska inte avgöra vilka åsikter som är rätt” – nämner NewsVoice

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 juli 2022
- Torbjörn Sassersson
Nils Funcke (1953-) journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.
Nils Funcke (1953-) journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, som tidigare nämnt NewsVoice som ett exempel på en tidning som presstödsmisshandlats av myndigheten MPRT, nämner NewsVoice i en ny artikel i Expressen

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare (2011) av NewsVoice

Debatten om utredaren Mats Svegfors nya förslag om framtidens mediestöd fick Funcke att reagera på kommande statlig tillsyn och innehållsgranskning.

Turerna för NewsVoice som mottagare av presstöd har varit många. Den handläggare (Dinara Berg) som enligt ett förhandsunderlag redan kommit fram till att NewsVoice 2021 var berättigat mediestöd blev plötsligt – av en osynlig hand – utbytt till en annan handläggare (Kajsa Rohdin) som hade en negativ åsikt om NewsVoice. Vi fick plötsligt inget stöd.

Nils Funcke är allvarligt oroad över utvecklingen i Mediasverige. Han hänvisar till rådande lagstiftning som ska skydda fri åsiktsbildning och förhindra statlig kontroll över “fria medier”, men som istället gör motsatsen.

Han skriver i Expressen:

“Den fria åsiktsbildningen utgör en av grunderna för det demokratiska styrelseskicket. Utöver ett uttryckligt förbud för staten och dess myndigheter att ingripa mot ett yttrande innan det offentliggjorts finns ett förbud i tryckfrihetsförordningen för hindrande åtgärder.”

“En i verklig mening fri åsiktsbildning förutsätter att staten och det allmänna avhåller sig från såväl negativa som positiva åtgärder som grundar sig på en värdering av innehållet.

Alternativet som återstår för en regering som tar yttrandefrihetsregleringen på allvar är generellt verkande åtgärder, till exempel justeringar av skattesatser, som underlättar för all publicistisk verksamhet.

Nu väntar i stället mer av statlig reglering och detaljstyrning.”

Han fortsätter:

“Men mediestödet och yttrandefrihetsregleringen utgör tillsammans med bland annat skattepolitiken och public service de förutsättningar det allmänna anser ska gälla för nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen.

När staten inom bidragssystemen avgör vad som är allmänt acceptabelt och uppfyller demokratikravet får det en styrande effekt på all nyhetsförmedling och i sin förlängning även opinionstexter.”

Newsvoice fick även 2021 avslag för innovationsstöd.

MPRT-chefen Georg Lagerberg har en central roll för att stjälpa NewsVoice möjligheter att få stöden.

Den fria journalisten Robert Rosenkvist ljudintervjuade Lagerberg om vem det är på MPRT som avgör vad som är vetenskap eller fiktion. Lagerberg svarar att han och hans kollegor tycker att de “kan se direkt” vad som är ovetenskapligt eller fiktion.

Georg Lagerberg sa under intervjun att det bara fanns ett enda medium där de kunde se direkt att innehållet var ovetenskapligt eller fiktion och det var NewsVoice, som var för “långt ut i tassemarkerna”.

Det är denna typ av chefer och handläggare som nu med sina åsikter och “direkt vetande” ska peta bland stödansökningarna för att besluta om vilka som ska få stöd eller inte.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare (2011) av NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq