G20 2022 – “Mänskligheten är hotad” – Gunnar Söderberg kommenterar

publicerad 25 november 2022
- av Gästskribent
G20-toppmöte, 15–16 november 2022. Pressfoto: Consilium.europa.eu

OPINION. Nyligen avslutades det senaste i raden av så kallade toppmöten G20 2022 mellan de 20 rikaste länderna i världen, men vem styr världsutvecklingen idag? Kanske World Economic Forum (WEF), organisationen för ledande företrädare inom näringsliv, politik, vetenskap och andra samhällsområden. Måhända symtomatiskt är att inledningsanförandet på G20 2022-mötet hölls av dess frontfigur Klaus Schwab. Denne lade ut texten om 4IR, den fjärde industriella revolution, vilken man nu försöker pådyvla världen.

Text: Gunnar Söderberg, holistiker, samhällsvetare, före detta politiker

Ett mantra på denna agenda är att människan inte kommer att äga någonting och vara lycklig, men dolt bakom detta försöker en global oligarki upprätta en teknokratisk diktatur med andra ord totalitarianism.

Agendan inom ramen för G20 2022 har tre huvudmål

 • maximal kontroll av mänskligheten
 • transhumanism
 • depopulation

För att kunna genomföra dessa mål synes ambitionen vara att skapa en ”världsregering” och vägen dit bygger på att skapa kaos så att en totalitär regering framstår som lösningen på uppkomna problem. Smittsamma virus, skenande priser, energikris, krig och klimatlarm passar utmärkt in i detta.

Video ovan: Emmanuel Macron (WEF-associerad) skämtar om behovet av en “single global order”.

Agendan drivs av WEF i samspel med andra korporativa internationella organ som WHO och FN, vilka synes ha hållhakar på regeringar, massmedia, vetenskapsorgan och andra organisationer. Denna konspiration mot mänskligheten står att läsa om på WEF:s hemsida.

Det som sker är planerat sedan länge och i oktober 2019 genomfördes en förövning till den så kallade pandemi som skulle komma kallad ”Event 201”. Så plandemi vore den adekvata termen för ”pandemin”.

Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier”

Ett “kärnvapen” i det som pågår utgör massinjektionerna mot Sars cov2-viruset. Dessa möjliggjordes genom den av WHO deklarerade pandemin i början av 2020. ”Pandemin” bestod av att ett stort antal ”virusfall” skapades genom ett omfattande testande med ett PCR-test (se artikel) som påstods visa på det aktuella viruset, något som testet inte kunde användas till enligt dess uppfinnare nobelpristagaren Kary Mullis.

Härskarteknik: skrämselpropaganda och efterapning

Genom omfattande skrämselpropaganda i massmedia skapades masspsykos och människor lurades en masse till sprutorna. Samtidigt infördes drastiska restriktioner, vilka kraftigt begränsade människors frihet och sargade samhället, men det har aldrig existerat någon egentlig pandemi.

Vad gäller ”pandemin” går vanligen WHO ut med ett budskap, vilket sedan går vidare från global till nationell och lokal nivå. I detta spelar så kallade folkhälsoorgan första fiolen, med amerikanska CDC i spetsen. Budskap därifrån efterapas i Europa av EMA och vidare till nationella motsvarigheter som Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Globalisterna och WHO skapar ett centralstyrt hälsosystem som beslutar om dina friheter

Även om effektuering av beslut sker i olika grad och i olika takt är det uppenbart att orkestrering sker samordnat uppifrån och ner. På liknande sätt fungerar det inom politiken, massmedia, vetenskapen och organisationsvärlden.

Genom det biovapen som sprutorna mot Covid-19 utgör, ska människor enligt agendan för 4IR ägas via digital identifikation och omvandlas till transhumaner. Parallellt med detta ska injektionerna leda till depopulation av jordens befolkning.

Detta både genom att liv förkortas och försämrad fertilitet som hindrar uppkomsten av nya liv.

Det som sker under ”pandemin” bryter mot Nürnbergkonventionen, en lag som tillkom efter nazismens medicinska experiment under andra världskriget för att förhindra att något liknande skulle ske igen.

Förintelseöverlevaren Vera Sharavs historiska tal och andra ihågkomster på minnesdagen över 75 år med Nürnbergkonventionen finns på hemsidan till organisation Alliance for Human Research Protection (AHRP).

Injektionerna är inte vacciner utan utgör en genetisk medicinsk försöksverksamhet och stipulerat informerat samtycke sker inte. Ett annat brott mot Nürnbergkonventionen är att injektioner aldrig skulle kommit på tal, eftersom fungerande botemedel finns såsom Ivermektin och Hydroxiklorokin.

De lättnader som skett av restriktioner under 2022 synes vara motsägelsefulla, men är till för att förvilla. I maj gjorde nämligen WHO ett försök att ändra det internationella hälsoregelverket IHR 2005 (artikel). Det amerikanska förslaget till ändringar gick ut på överlämna avsevärt mer makt över hälsobeslut från världens nationer till WHO.

Ja till förslaget röstade förutom USA även den övriga västvärlden, Australien och Nya Zeeland. Kina, Ryssland, Indien, Sydafrika och Brasilien röstade nej.

En annan tydlig skenmanöver är att den amerikanske presidenten Joe Biden förklarat att pandemin är över samtidigt som amerikanska myndigheter propagerar för fler sprutor även långt ner i åldrarna, allt medan de undantagslagar, vilka infördes i april 2020 med ”pandemin” som motiv, nyligen förlängts och fortfarande gäller.

Även EMA, den europeiska folkhälsomyndigheten, medger numera injiceringar från 6 månaders ålder.

Dr Richard Urso: CDC:s Approval to Jab Kids is a Crime Against Humanity

Massinjiceringarna mot Covid-19 fortsätter, vilket försämrar populationsimmuniteten. Samtidigt ökar antalet svårt sjuka och dödsfallen, men mörkertalet är mycket stort. Statistiken anges endast omfatta upp till max 10 % av de skador som följt efter injektionerna.

Enligt EuroMOMO:s statistik för 27 europeiska länder har sedan man började injicera barn i maj 2021 antalet döda i åldern 0-14 år ökat med hisnande 552 % fram till 6 november 2022. Risken är uppenbar att man kommer att försöka dölja den kraftiga ökningen av skador som följt efter injiceringarna genom att påstå att en ny farsot härjar.

Det som pågår i namnet av en pandemi är det påstått största brottet någonsin mot mänskligheten, men samtidigt som totalitarianisterna flyttar fram sina positioner ökar motståndet världen runt i form av domstolsutslag, juridiska processer, vetenskapliga upprop, folkliga protester och politiskt motstånd.

Många katalysatorer finns för sanning och återtagen medicinsk samt övrig frihet.

Bland dessa kan särskilt nämnas den av advokaten Reiner Fuellmich (se artiklar) nyligen grundade International Crimes Investigative Committe (ICIC). Denne var tidigare frontperson i kommittén Stiftung Corona Ausschuss, vilken sedan starten sommaren 2020 genomfört ett stort antal episoder för att penetrera frågor om den så kallade pandemin.

Man genomförde också i början av året en Grand Jury-process mot anklagade för coronabrottet. Detta var en modellprocess, under vilken en domare, sakägare och vittnen rannsakade påstådda olagligheter under coronaprocessen. En jury bestående av världsbefolkningen avkunnade därefter sin dom.

En annan organisation i fronten av motståndet mot pågående övergrepp på mänskligheten är webbkanalen The HighWire med journalisten Del Bigtree som programledare. Han för i avsnitt efter avsnitt fram vad vetenskapen har att säga om den fejkade pandemin och tillhörande frågor.

Programmet består av intervjuer med nyckelpersoner och annan dokumentation och i varje avsnitt redovisas senaste nytt om ”pandemin”. Alla källor som denna kanal åberopar i aktuellt avsnitt publiceras efter några dagar på kanalens hemsida.

En viktig roll intar organisationen Childrens Health Defense (artiklar) med advokaten Robert F Kennedy Jr i spetsen. Organets hemsida har bevakning av nyheter utifrån främst barns rättigheter och har en egen TV-kanal, CHD-TV samt ger ut ett nyhetsbrev. Man har också nära koppling till Världsrådet för hälsa – World Council for Health (artiklar).

Detta organ har återkommande öppna generalförsamlingsmöten och arrangerar diverse fundamentala konferenser betitlade Better Way.

Mänskligheten är således dubbelt hotad. Både till numerären och till vad det innebär att vara människa. 4IR måste stoppas och mänskligheten räddas!

Text: Gunnar Söderberg, holistiker, samhällsvetare, före detta politiker

Relaterat och källor

NATO:s och G7-ländernas ledare fanns med i anslutning till toppmötet G20 2022.
Ledarna för Kanada, Europeiska rådet, EU-kommissionen, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA möttes i anslutning till toppmötet G20 2022 på Bali. Pressfoto: Consilium.europa.eu


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: G20 2022
 • tänk nu tanken att ansvarfulla operatörer börjar falla av en masse vid flyg, sjöfart vägtrafik, sjukhus, militär, reningsverk, ja you name it… Och detta har börjat hända! Dags att hålla koll på singelolyckor här som i USA.
  jag läste en diskusionsartikel om folk till oljeborrplattformar, där bristen kan bli över 20 000 pers/ år. Och ersättare i den mängd finns knappt att få tag på.

 • tänk nu tanken att ansvarfulla operatörer börjar falla av en masse vid flyg, sjöfart vägtrafik, sjukhus, militär, reningsverk, ja you name it… Och detta har börjat hända! Dags att hålla koll på singelolyckor här som i USA.
  jag läste en diskusionsartikel om folk till oljeborrplattformar, där bristen kan bli över 20 000 pers/ år. Och ersättare i den mängd finns knappt att få tag på.

 • Gissa boken;

  “The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.” [xi]

 • Ett globalt fascist möte där de smider sina vidriga planer på tvång, kontroll, förtryck, exploatering, krig och folkmord.

 • Tackar Gunnar för en saklig genomgång av vad globalisera har på gång.
  Men jag sätter min tilltro till något större än dessa sataniska ledare.

  Jesus Kristus sa ” Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”…

  Det kommer en dag då Jesus Kristus Guds son kommer tillbaka.

  Dessa sataniska ledare och de orättfärdiga kommer få sin dom.

  Men den som tror på att Jesus Kristus är Guds son får evigt liv.

  Livet här på jorden är kort.

  Min fråga till dig som läser vart ska du tillbringa evigheten?

  Jag ska tillbringa den med Jesus Kristus Guds son.

  • Att få vara med och välkomna vår Herre när Han kommer tillbaka, och att få dela min glädje och tacksamhet med många, många fler i världen som kommer – det är min högsta önskan.

   • Underbart Lars vilken dag det ska bli när Jesus Kristus kommer tillbaks. Önskar fler tar emot fridsfursten Jesus Kristus i sina hjärtan. Den här världen har ingen frid och frälsning att erbjuda.

 • Gissa boken;

  “The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.” [xi]

 • Ett globalt fascist möte där de smider sina vidriga planer på tvång, kontroll, förtryck, exploatering, krig och folkmord.

 • Tackar Gunnar för en saklig genomgång av vad globalisera har på gång.
  Men jag sätter min tilltro till något större än dessa sataniska ledare.

  Jesus Kristus sa ” Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”…

  Det kommer en dag då Jesus Kristus Guds son kommer tillbaka.

  Dessa sataniska ledare och de orättfärdiga kommer få sin dom.

  Men den som tror på att Jesus Kristus är Guds son får evigt liv.

  Livet här på jorden är kort.

  Min fråga till dig som läser vart ska du tillbringa evigheten?

  Jag ska tillbringa den med Jesus Kristus Guds son.

  • Att få vara med och välkomna vår Herre när Han kommer tillbaka, och att få dela min glädje och tacksamhet med många, många fler i världen som kommer – det är min högsta önskan.

   • Underbart Lars vilken dag det ska bli när Jesus Kristus kommer tillbaks. Önskar fler tar emot fridsfursten Jesus Kristus i sina hjärtan. Den här världen har ingen frid och frälsning att erbjuda.

 • Varför åker de inte till sydpolen – 70 grader och håller sina galna möten där istället? De gör det lätt för sig – lata och värdelösa ätare som de är.

  • Ska låta vara osagt att de är lata, men skriver gärna under på att de är komplett värdelösa som ledare. Hela den lortiga byken borde få sparken, ju förr ju bättre !!!

 • Jag såg en film där swabben påstods hålla ett tal på G20, men i bakgrunden syns texten B20.

  “The B20 Investment Forum 2022 is an exclusive networking forum to connect business communities in G20 countries and worldwide through find & meet at the B20 Summit in Bali. This forum is specially designed to hold discussions on investment projects and the need for better cooperation going forward. It aims to provide the knowledge on how to grow the business with future investment and take advantage of opportunities with business communities in G20 countries and worldwide. The Forum is expected to be exclusively attended by business leaders, high-profile government officials, business associations, and other relevant stakeholders.”
  B20 Investment Forum 2022

  Hur är det egentligen ???

  Rätta mig om jag har fel !!!

 • Varför åker de inte till sydpolen – 70 grader och håller sina galna möten där istället? De gör det lätt för sig – lata och värdelösa ätare som de är.

  • Ska låta vara osagt att de är lata, men skriver gärna under på att de är komplett värdelösa som ledare. Hela den lortiga byken borde få sparken, ju förr ju bättre !!!

 • Jag såg en film där swabben påstods hålla ett tal på G20, men i bakgrunden syns texten B20.

  “The B20 Investment Forum 2022 is an exclusive networking forum to connect business communities in G20 countries and worldwide through find & meet at the B20 Summit in Bali. This forum is specially designed to hold discussions on investment projects and the need for better cooperation going forward. It aims to provide the knowledge on how to grow the business with future investment and take advantage of opportunities with business communities in G20 countries and worldwide. The Forum is expected to be exclusively attended by business leaders, high-profile government officials, business associations, and other relevant stakeholders.”
  B20 Investment Forum 2022

  Hur är det egentligen ???

  Rätta mig om jag har fel !!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *