Ursprunget till SARS CoV-2 är högst sannolikt ett laboratorium – inte en matmarknad

publicerad 3 november 2022
- Kerstin Unger-Salén
Jeffrey D. Sachs vid World Economic Forum on East Asia år 2011. Foto: World Economic Forum. Licens: CC BY-SA 2.0. Fotot är retuscherat av NewsVoice.

ANALYS. SARS CoV-2 skapades mycket sannolikt genom manipulering på Wuhan-labortoriet i Kina snarare än att det ett naturligt virus som spred sig från en matmarknad Wuhan. Har det fabricerats i Wuhan-labbet måste de som varit inblandade därför ta konsekvensen. Då har man nämligen ansvar för alla de miljoner människor som dött pga Covid-19.

Text: Kerstin Unger-Salén

Professor Jeffrey Sachs är en väl insatt expert på området. Han är medlem och ansvarig för den officiellt tillsatta covidkomissionen för den medicinska tidskriften The Lancet. Sachs är dessutom chef för Center for Sustainable Development Solutions vid Columbia University, och president for the UN Sustainable Development Solutions Network.

Som ansvarig för Covid-19-kommissionen har han blivit övertygad om att det finns starka bevis för att Covid-19 kom till genom USA-stödd forskning i Wuhan-laboratoriet.

Folkhälsan bromsar covidsprutan – men det är för sent för många drabbade barn och ungdomar

”Gain of function” och ursprunget till SARS CoV-2

”Gain of function” är en olaglig typ av forskning i USA, som troligtvis förflyttades till Wuhan. Den går ut på att manipulera ett virus för att göra det mer potent och därmed mera dödligt. En vanlig målsättning med denna typ av forskning är att framställa biovapen som ska användas i krig.

Det är allmänt känt att den amerikanska myndigheten National Institutes of Health (NIH) skickat pengar med hjälp av Anthony Fauci för att forskningen skulle kunna fortsätta utanför USA:s gränser. Fauci förnekar att forskningen skulle kunna betecknas som ”Gain of.  Function.”

Jeffrey D. Sachs vid World Economic Forum on East Asia år 2011. Foto: World Economic Forum. Licens: CC BY-SA 2.0. Fotot är retuscherat av NewsVoice.
Jeffrey D. Sachs vid World Economic Forum on East Asia år 2011. Foto: World Economic Forum. Licens: CC BY-SA 2.0. Fotot är retuscherat av NewsVoice.

Professor Jeffrey Sachs bekräftar att det pågick en hel del forskning i USA och Kina som använde sig av SARS-liknande virus, för att manipulera dem och därmed skapa potentiellt mycket mer farliga virus. Han säger:

”Och, det speciella virus som orsakade Covid-19, som kallas SARS CoV-2, utmärker sig genom att det har ett specifikt stycke genetisk makeup som gör viruset mycket farligare. Detta stycke av genom kallas för ”the furin clevage site”.

“Vad som är intressant och inte minst oroande är att det var just den typ av forskning man höll på med och som ivrigt promoverades, nämligen att flika in furin clevage-ställen i SARS-liknande virus för att ta reda på vad som skulle hända.”

Enligt Sachs är det troligt att detta ledde fram till Covid-19-pandemin, men intresset för att undersöka sanningen motarbetas. Anthony Fauci och andra vill att vi alla ska acceptera narrativet att viruset är naturligt och kom från Wuhans matmarknad, annars kan de sitta illa till.

Allt mer pekar dock på att man inte kommer att nöja sig med det officiella narrativet att SARS CoV-2 var ett naturligt virus. Den sista i raden är en minoritetsgrupp i USA: The Senate Comittee on Health Education – Labor and Pensions Minority Oversight Staff, som kräver att man har större transparens i vad som verkligen hände och att man fortsätter att söka efter sanningen.

Professor Sachs har också försökt få till stånd en oberoende utredning om virusets ursprung, men enligt hans förmenande har det aktivt motarbetats av medlemmar av det vetenskapliga community och av NIH.

“De har ägnat sig åt att vilseleda allmänheten från tesen att riskfylld forskning pågår i USA som kan ha lett till miljontals människor mist sina liv” vidare ”vore det sant att denna olagliga forskning skapat den fruktansvärda pandemin är medlemmarna från vetenskapens community ansvariga för den globala katastrof som Covid-19 inneburit.”  

Sachs poängterar att virologer på labbet i Wuhan tränats och utbildats samt fått pengar från USA. Forskare från laboratorier i Texas och North Carolina ingår i en expertgrupp som samarbetar med Wuhan. Trots att de var väl medvetna om vilka risker de tog, fortsatte de, och de gör så än idag.

Professor Sachs vet att det finns maktfullkomliga aktörer som förhindrar att en oberoende utredning kommer till stånd. Han och en hel del andra fristående och högst tilltrodda forskare är relativt eniga om att Covid-19 är ett monster från Wuhan-labbet.

De misstankar som Sachs haft har precis nyligen bekräftats i en pinfärsk studie, publicerad på preprint servern bioRxiv som heter ”Endonuclease. Fingerprint indicates a synthetic origin of SARS CoV2”. Viruset har en syntetisk karaktär och har alltså inte ett naturligt ursprung. Det har redan tidigare påtalats av ett flertal forskare och även av de som finns i Faucis närmaste krets att SARS CoV-2 har genomiska sekvenser som inte stämmer med en naturlig evolution.

Wuhan Institute of Virology (foto: VCG.com)
Wuhan Institute of Virology. Foto: VCG.com

Ursprunget till SARS CoV-2 troligen bevisat

Det ser ut som världen nu har bevis på att SARS CoV2 är en laboratorieframställd skapelse, baserad på en teknologi som utvecklats av Ralph Baric som fått ett gigantiskt ekonomiskt stöd från USA:s regering via National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) och The University of North Carolina.

Som du förstår är en forskning som förstärker virus att bli mer dödliga, en lek med elden. Kommer ett sådant artificiellt genmanipulerat virus ut ur labbet, blir det en katastrof. Trots att man vet hur farlig denna typ av forskning är fortsätter den än idag med hjälp av Fauci, dr Francis Collins vid NIH och Peter Daszak vid Eco Health Alliance.

Senatsrapport: SARS CoV-2 härstammar från ett biolab i Wuhan i Kina

Detta måste sluta

De avslöjanden som framkommit i den senaste studien pekar på att Covid-19 knappast längre kan betecknas som något ”läckage” från Wuhan-laboratoriet, möjligtvis ett missöde men troligtvis en medveten och illasinnad händelse som inte på något sätt är kopplad till omsorg om människors hälsa.

Vad som framkommer i den här nya forskningsstudien kommer med all sannolikhet inte att rapporteras i vanliga massmedia. De kommer inte att gräva efter sanningen eftersom de låtit sig korrumperas av häftiga annonsintäkter från läkemedelsbolagen. Vill du söka sanningen kan du endast få tillgång till vad experter och forskare har att säga i alternativmedia eftersom de censureras i sociala medier och i konventionellt media.

De som understödjer den här typen av livsfarlig forskning måste ställas till ansvar, dömas och helst spärras in på livstid. Olika länders och deras regeringars förehavanden bör också granskas.

Enligt professor Sachs pågår omfattande forskning under benämningen “biodefense”. Det är en ej kontrollerad forskningsaktivitet som går bortom lagstiftning och som saknar insyn från allmänheten och inte bara i USA eller Kina, utan över hela världen. Vi måste nu kräva att få reda på vad som verkligen hände, inte minst för att förhindra att en ny pandemi släpps lös i framtiden. Låt oss en gång för alla förbjuda denna typ av forskning.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

Svidande kritik mot WHO:s rapport om coronapandemins ursprung

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice