Hem utkast

utkast

MER ATT LÄSA

Är Sverige den rättsliga Bananrepublik som många hävdar? – “Haveristerna” – Kapitel 32

Svenskt rättsväsende domineras av nätverken HILDA, IDA och RUBEN. Kan man verkligen få en opartisk rättegång när personliga kontakter är viktigare än...

Är Tryckfrihetsförordningen lika för alla? – “Haveristerna” – Kapitel 31

I Tryckfrihetsförordning (1949:105) första paragrafen står det att med tryckfrihet menas att varje svensk medborgares har rätt att, utan några av myndighet...

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten – “Haveristerna” – Kapitel 30

En advokats främsta skyldighet är att ta tillvara klientens intressen på bästa sätt och förmåga. Det innebär att klienten skall visas trohet och lojalitet....

Ingen jävla Palmeutredning – “Haveristerna” – Kapitel 29

”Ingen jävla Palmeutredning - se för fan till att vi har minst fem domar till i början av december”, säger polischefen till...

Bonnier och Schibsted har delat upp lydmedia i Sverige – ”Haveristerna” – kapitel 28

Kan vi lita på att dessa mediespelare ger en rättvisande bild av verkligheten? Kan vi förvänta oss att vi får en seriös mediabevakning, med två...

Skriver oseriösa läkare ut falska dödsattester? – “Haveristerna” – kapitel 27

Försäkringsläkare kan påstå att en sjuk människa är frisk utan att ha träffat patienten. Ligger det inte nära till hands att samme läkare också...

Ska Medierna publicera sanning eller det politiskt korrekta? – “Haveristerna” – Kapitel 25

Om det finns obekväma nyheter, ska man undvika att publicera dem? Filmen Godheten en av Stefan Jarl, fick inte visas...

Är en polis, professor, myndighetsperson eller advokat mer trovärdig än du? – “Haveristerna” – Kapitel 24

Alla människor är jämlikar, men vissa är mera jämlika än andra. Många domar grundar sig idag på trovärdighet och mest trovärdighet vinner....

Ställ korrumperade och ansvarslösa tjänstemän inför folktribunaler – ”Haveristerna” – Kapitel 23

NewsVoice publicerade nyligen artikeln "Livsmedelsverkets utöver maktmissbruk mot vitaminer – Myndigheten kan ej stifta förbudslagar" skriven av Ulla-Brita Pedersson från Vitaminupproret. Artikeln skapade en...

Vad driver förtroendeläkarna? Pengar? Makt? – ”Haveristerna” – Kapitel 21-22

Vad får en läkare att bryta mot läkarförbundets etiska regler och mot gällande Jävslag? Professor Hans Link uppger i radioprogrammet Kaliber att han får...

NEWS IN ENGLISH

Both Israel and Hezbollah Imagined a Horrid Black Hole and Stopped…

There are rare moments in history, when even the most determined enemies can suddenly recognize the futility of battle....

MIX FRÅN SENASTE VECKAN

Så vilseleder SVT Uppdrag granskning om orsakerna till kommunernas ekonomiska...

SVT Uppdrag granskning har i brist på allsidighet och analyskapacitet fått karaktären av en megafon för fördomar och negativa opinionsbildning i samhället.