alienation

Smartphones – Flykten från friheten

utkastSamhället och kulturen utvecklas genom dialog och skapande. Relationer utvecklas genom samtal, diskussion och gemensamma upplevelser som man sedan kan återminnas och samtala om. Tekniken