Smartphones – Flykten från friheten

publicerad 27 maj 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

pc-med.jpg
Samhället och kulturen utvecklas genom dialog och skapande. Relationer utvecklas genom samtal, diskussion och gemensamma upplevelser som man sedan kan återminnas och samtala om.
Tekniken har därvidlag blivit ett sätt att stå i kontakt och sprida nyheter, information och upplevelser. Men frågan är om kommunikationstekniken nu är på väg att bli kontraproduktiv.
Smartphones och läsplattor har helt förändrat kommunikationsbeteendet.
Alla dessa möjligheter i den ständigt närvarande lilla handdatorn med tillgång till mail, sms, sociala medier och senaste nytt riskerar att orsaka stress.

"tänk om jag missar något?"

Ett annat problem är alienation (främlingsskap och utanförskap). Informationsmängden från "vänner" på nätet och alla de åsikter, teorier och budskap som sköljer över spretar iväg åt alla olika håll och riskera att ta uppmärksamhet från det som kanske är viktigast av allt, den nära relationen.
Med nätet, mail och sms följer en ny distansering och man kan i realtid vräka ur sig vad som helst utan att se reaktionen hos den andre. Vi har fått en helt ny social samverkan, eller snarare brist på samverkan.
bigstock-Stop-35524490.jpg
Samtalet
Kommunikationen, diskussionen och lyhördheten är central för utveckling av sig själv och för att kunna förmedla något som kanske den andre kan utvecklas av. För att detta ska få en gynnsam inramning krävs också det fysiska mötet där man upplever varandra och kan tolka varandras reaktioner och sinnesstämningar. Detta förutsätter den närvaro som sedan kan utveckla empati, (medkännande) och förståelse.
Dagens sociala medier kan istället framkalla dess motsats, likgiltighet, arrogans och t o m psykopatiliknande förhållningssätt.

Lägerelden

Möten, sammankomster, seminarier, debatter är den moderna tidens lägereldar. Hoten mot dessa är smartphones som tycks käka upp människors förmåga att umgås på ett närvarande sätt då de träffas.
AS
Framtiden kommer sannolikt att innebära något liknande rökförbud. Föräldrar förlorar kontakten inte bara med varandra och sig själva utan också med sina barn. Här ser jag en framtid där barn går på terapi för att kunna hantera upplevelserna från sin frånvarande, smartphonesberoende och inte nåbara förälder. Kanske får vi också en ny förening AS (Anonyma Smartphonesberoende).
Omvänt har vi smartphonesgenerationen som ska möta sina äldre som har mobil i akt och mening att ringa varandra. Men om man ringer någon med smartphones, upptagen av något annat på sin SM, så ser man vem det är och kan bara trycka upptagetton om man inte har lust att prata. Jodå där sitter de gamla och upplever inte mer kontakt med sina smartphonesupptagna barn än då de inte kommer alls.
Smartphones har blivit en ursäkt för att undvika samtalet och därmed undvika att diskutera och relatera till varandra.
De positiva effekterna av smartphones som att förmedla väsentlig information och speeda upp skeenden och processer riskerar således att slå tillbaka om man inte noga bestämmer sig för vad man ska använda tekniken till och när den ska stängas av.
Börje Peratt
SvD Samsung världsetta på smartphones
SvD
FACEBOOK: MJUKVARA TILL SMARTPHONES SKA HÖJA ANNONSINTÄKTER

SvD Samsung-lur först med hållbarhetsmärkning
SR Tidningsläsare skräms till den digitala världen
UPPDATERING 28 oktober
SvD Förskolelarm: Föräldrar, släpp mobilen
SVT Föräldrars mobilbruk stör barnen