Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat

Årsta, holmar och Årstaskogen, 2021. Satellitfoto: Google Maps

Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat utvidgas

KLIMAT MILJÖ NATURStockholms stad utvidgar Årstaskogen och Årstaholmar naturreservat. Under april och maj fattar exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om att skicka förslag till utvidgning