Christos Pappas

Strid om vem som startade Rinkebyfestivalen

KULTURI runt 30 år var Rinkebyfestivalen ett återkommande kulturarrangemang som årligen samlade tusentals människor på Rinkeby torg. Festivalen startade någon gång på 70-talet. Exakt när