Edward R. Murrow

Keith Olbermann

Var är Keith Olbermann?

MEDIAhttp://www.youtube.com/embed/uqxmPjB0WSs Keith Olbermann är en slags journalistisk reinkarnernation av Edward R. Murrow, TV-ankaret under McCarthy-perioden som vågade ställa makten mot väggen med god journalistik. [caption