grävande journalist

Hannes Råstam. Pressfoto: Ordfront Förlag

En grävande journalist – en bristvara inom systemmedia

MEDIA[caption id="attachment_113363" align="alignnone" width="696"] Hannes Råstam. Pressfoto: Cato Lein för Ordfront Förlag[/caption] DEBATT. ”Den svenska modellen lever kvar: man eftersträvar samförstånd och utkräver inget ansvar.