Hedi Bel HabibHedi Bel Habib

Riksbanken saboterar Sveriges ekonomi

EKONOMIRiksbanken har under de senaste åren fört en penningpolitik som lett till betydligt lägre inflation än det av riksdagen uppsatta inflationsmålet. Resultat är dämpat tillväxt