Humanitas

Humanisterna och stölden av humanismen

KULTURFörbundet Humanisterna och släktskapet med ”Naturalistiska och Arvshygieniska Sällskapet” Begreppet humanism har kapats och förvrängts. Två föreningar i samverkan har som mål ett ateistiskt, kontrollerat