KGB


Sovjets spionmetoder från kalla kriget offenliggjorda

KRIG & ÖVERVAKNINGFörsåtminerade vapengömmor i Europa, namnlistor på spioner i USA och sabotageplaner. Churchillarkivet gav på måndagen forskare tillgång till 19 lådor med topphemliga KGB-dokument som smugglats ut