Läkemedelsverket
NEWSVOICE på “XVITTER”


Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic

Holistic: Livsmedelsverkets bristande kompetens om D-vitamin bidrar till sjukdomar

HÄLSAFlera Landsting har tröttnat på att Läkemedelsverket inte vill ta till sig nya vetenskapliga rön som visar att det rekommenderade intaget av D-vitamin är alldeles för lågt, så lågt att Livsmedelsverkets råd medverkar till en rad allvarliga sjukdomstillstånd i Sverige. Läkare och barnmorskor har därför valt att gå förbi Läkemedelsverket.