Marianne Ahrne

Samtal med Marianne Ahrne

KULTURMitt första minne från Marianne Ahrne var då jag gick på Dramatiska Institutet och såg henne klippa film i ett av de små klipprummen. Fullt


Samtal med … Möt spännande människor

utkastSamtal med ... möter i intervjuliknande samtal personer som har följt sin inre röst, sin nyfikenhet att kompromisslöst upptäcka världen och att pröva sina gåvor