medmänsklighet

Är Gud rasist?

utkastNär vi idag får rapporter från hänsynslös bombning av civila i Mellanöstern så är det många som anklagar Gud. Om en Gud fanns skulle inte


På väg mot ett medmänskligare samhälle?

utkastEn omfattande studie av IMF (Internationella valutafonden) visar att en mer jämlik fördelning kan bidra positivt till ekonomisk utveckling och tillväxt. Börje Peratt Ekonomerna har