psykiska sjukdomar

Jarrad Marcel, University of Chicago – Foto: AB Productions

Frisk tarmflora kan skydda mot psykiska sjukdomar

HÄLSA[caption id="attachment_89576" align="alignnone" width="700"] Jarrad Marcel, University of Chicago – Foto: AB Productions[/caption] ANALYS. Trots att vetenskapen känt till bakteriernas och andra mikroorganismers sjukdomsalstrande egenskaper