Riksbanken

Riksbanken, huvudkontor. Brunkebergstorg. Licens: Public domain, Wikimedia Commons

Minskad arbetslöshet kräver ett dubbelmål för Riksbanken

SVERIGE[caption id="attachment_108551" align="alignnone" width="900"] Riksbanken, Sveriges Riksbank, Brunkebergstorg, Stockholm. Licens: Public domain, Wikimedia Commons[/caption] Oavsett regeringskonstellation riskerar aviserade politiska åtgärder att inte få avsedda effekter


Hedi Bel Habib

Riksbanken saboterar Sveriges ekonomi

EKONOMIRiksbanken har under de senaste åren fört en penningpolitik som lett till betydligt lägre inflation än det av riksdagen uppsatta inflationsmålet. Resultat är dämpat tillväxt