SD


Lars Bern: SD kan bli Sveriges största parti

SVERIGETrots uppslitande inbördeskonflikter och fortsatta skandalreportage i etablerade medier fortsätter SD en stadig uppgång i opinionen, nu senast noterar partiet 18-22 procentenheter i tre på