spökskrivare

Betalda spökskrivare på Wikipedia bekräftas

MEDIAWikipedias jurister vill ändra regelverket för hur Wikipedia uppdateras med anledning av att uppslagsverket används av företag och andra organisationer som betalar för spökskrivare som