Tepco

Solar cells - Wikimedia Commons - Depuradora de Lluc

Japaner satsar på förnyelsebart

ASIENDet är förnyelsebart som gäller i Japan. Nu vill allt fler se de japanska reaktorerna stoppade för alltid fyra år efter att en tsunami orsakade