UFO-fenomenet

Picard i "Star Trek First Contact" från 1996

UAP-fenomenet väcker vår barnatro

SVERIGEBåde i NewsVoice och MSM grasserar ämnet UFO-fenomenet igen, temat har återuppstått med uttryck som Pentagon, Intel och hot mot den nationella säkerheten.