9 KOMMENTARER

 1. Företrädare för skolmedicinen ”har alltid rätt, oavsett hur fel de har eller gör”.

  Ledande professorer, docenter, och domare kan leva ekonomiskt mycket väl – genom att stödja ”Makten” – när det passar sig.

  Vad sker med lagstiftning och regelverk när en mäktig försäkringsbranschs lobbyverksamhet återfinns, som rådgivare åt en regering, gällande ämnet trafikolyckor?

  Hur många påkörningsolyckor inträffar inte dagligen, varje år jorden runt?

  När ett stort trafikförsäkringsbolag i Quebec i Kanada ville minska kostnaderna sattes anställda försäkringsläkare att klassificera om skadefallen – så att de bättre skulle passa bolagets vinstkrav.

  Quebec Task Force (projektets namn) innebar att ”gravt manipulerad statistik skapades”, vilket avslöjades när en grupp oberoende nackskadespecialister åter granskade samma grupp patienter!

  I Sverige satsade trafikförsäkringsbolagen 25 milj kr på att utnämna en grupp läkare till ”experter” åt dess s k ”Whiplashkommission”.

  Enligt PubMed hade ingen av läkarna fått publicerat artiklar om nackskador i internationellt ledande facktidskrifter – innan de handplockats.

  Sedan dess brukar i försäkringsbreven utlovad trafikskadeersättning utebli – när drabbade förlorar sina processer i domstol!

  Svenska domare tror mer på branschens anställda professorer, än på alla specialister jorden runt vilka med senaste botande och läkande medicinska teknologi hjälpt dem med livhotande nackskador (whiplash kallas det då) att bli besvärsfria.

  På Justitiedepartement och Socialstyrelsen återfinns dessa branschens ”experter” – vilket kan förklara rådande bedrägeri mot gruppen svårt nackskadade, vilka vid förlust t o m tvingas betala sitt försäkringsbolags rättegångskostnader – något Riksdagens lagstiftare beslutat.

  Råder inte manipulerad rättvisa då?

 2. Någon skrev att uttrycket ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” för några år sen stavades ”Vetenskap och/eller beprövad erfarenhet”. Skillnaden kan tyckas löjligt liten, men konsekvensen blir katastrofal.

  Om uttrycket innehåller ”och/eller” så gäller allmänt kända sanningar som att man blir lös i magen av katrinplommon, men om det bara är ”och” så måste varje metod både vara en gammal beprövad teknik OCH vetenskapligt bevisad. I det senare fallet går det alltså inte längre att utveckla skolmedicinen. Man har låst fast sig och kan inte acceptera nya tekniker av något slag eftersom det inte bara räcker med att det ska vara vetenskapligt bevisat. Det måste också vara en beprövad erfarenhet.

  Finns någon som problematiserat detta någonstans?

 3. Angående vetenskap och beprövad erfarenhet:
  Det har kommit många belägg för att företagssponsrade publicerade kliniska studier kan vara allt annat än tillförlitliga. Negativa studier publiceras inte i samma utsträckning som positiva, artiklarna spökskrivs av företagen och det finns till och med uppgifter som tyder på att grunddata har manipulerats för att dölja dödliga biverkningar.
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10583

 4. Dr. Angell has drawn a similar response for her intensely critical focus on the pharmaceutical industry. She traces it to the late 1980s, when manuscripts she edited for The New England Journal testified, she says, to the “new power and influence of pharma” over studies validating its products. Instead of standing back while impartial scientists evaluated drugs, manufacturers were suddenly involved in every aspect of the process.

  Dr. Angell says she vetted manuscripts that omitted any mention of a drug’s side effects, and studies that were weighted to make a drug look good; she repeatedly heard about studies never submitted for publication because they made a drug look bad.

  “You don’t know what was suppressed,” she said. “You don’t know what was selected. You don’t know whether the goal posts were changed” so that good six-month data was offered for publication instead of bad one-year data. “You really don’t know.”

  “I think it is genuinely difficult to know what to believe in clinical research now,” she added. “There are a lot of grubs crawling around under there.”
  http://www.nytimes.com/2012/03/20/science/a-drumbeat-on-profit-takers.html?_r=3&pagewanted=all&

 5. Tack för en mycket välskriven och träffande beskrivning av dagens vetenskapspolitiska förhållanden. Det är mer ekonomi och politik än vetenskap bakom dagens läkarvetenskap som har ett kunskapsmonopol. Om läkarvetenskapens högsta mål vore att hålla människor friska borde de rimligen vilja beforska alternativ empiri med botade människor.

  Att försvara skolmedicinen är ett sätt att bevara samhällets stabilitet. Läkarutbildningen tillhör en av landets elitutbildningar och är då en viktig stöttepelare av samhällsordningen. Allmänhetens allt ökande tilltro till alternativvården fräter på skolmedicinens självbild. Tilltron är nog också en av de starkast bidragande orsakerna till att alternativare uppnår goda resultat. Botande är ett samspel. Här har läkarna mycket att lära – inte minst när det gäller empatiskt bemötande och genuint människointresse som alternativare oftast har.

  Moderniseringen är avskalat från etik, moral och mening. Allt fler börjar bli medvetna om förljugenheten och hur vi blivit styrda och manipulerade att lämna ifrån oss vår makt och vårt medvetande till ”professionella” som leder oss rätt mot avgrunden. En process har startat där vi återtar makten och själva skapar mening och handlar därefter. Vi är mer organiskt intellektuella och är då fria att tänka utanför förlamande ekonomiska och politiska bindningar. Vi kan således skapa en mer objektiv vetenskap än vad de traditionella intellektuella hänger sig åt. Skolmedicinen är som ett bräckligt kortspelshus.

 6. Bo S, du skrev 9 Apr, 2014 at 09:29 ”något Riksdagens lagstiftare beslutat.”

  Riksdagens lagstiftare, är i den svenska dysfunktionella demokratin, folkvald av dysfunktionella enskilda myndiga svenska medborgare, som av det allmänna mentalt är lärd, tränad och betygsatt, att i nutid och mentala rum i tanke, beslut och handling, lyda information med kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är statisk, empirisk och logiskt mätbar, men utan att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför.

  Enskild medborgare som i tal eller skrift använder ord eller begrepp, som den akademiska sekten vill, kan eller vågar tolka, som laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, blir av den akademiska sekten u.p.a. och risk, blåst/lurad på sina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, även om EU-domstolen i offentligt redovisad rättspraxis påtalat EU-rättens företräde och som även Regeringen redovisat i sin SOU 1997:194, men som felprogrammerad enskild medborgare inte vill, kan eller vågar förstå, så länge mental kunskap i nutid och mentala rum älskar att lyda när, var och hur.

  Värdesäkrat producerat resultat ovan och hälsning
  Lärstad den 9 april 2014
  Namnteckning av rättssubjekt, utan STRIKT ansvar och risk, i nutid, nära framtid och rum.

 7. Märkligt att det som vi kallar alternativt, vad det gäller behandlingar o friskvård, är det som är ursprunget till dagens vetenskap? Det som kom EFTER det ursprungliga måste ju vara ALTERNATIVET ?

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here