25 KOMMENTARER

 1. Det finns bara en enda sak! Återinför Tjänstemannaansvaret samt de moraliska konsekvenserna av vad som står i lagtexterna om JÄV – även för domarkåren!

  Hur det ser ut på Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Skogsvårdsstyrelsen, Rikpolisstyrelsen, JO etc är en vittnesbörd om att mycket har gått fullständigt fel i ”bästa landet” Sverige!!!

  Vad som nu händer på ABF är ytterligare ett bevis för att det är Berlusconis principer som tycks fungera i det korruptionsfria föregångslandet Sverige …

 2. Jag har inte längre förståelse för olika fackföreningar egentligen. Det jag läser här låter ganska sensationellt. Förstår inte vissa saker helt, för jag är dåligt insatt. Vad fackföreningar gjorde en gång i tiden var att ”trycka på” för då fanns det överskott på pengar. Men i dag vet jag inte, när alla verkar blacka och lever på lånad varmluft för att hålla de dalande ballongerna ovanför ytan. Jag har haft en känsla av att de ( den yppersta toppen i facken ) varit i samma maktposition som politiker och arbetsgivare ungefär senaste 30 åren? Att man måste vara fackmedlem för att vara med i a-kassa verkar sjukt i dagens läge t.ex. Handelsanställda betalar en jättestor avgift per månad, medan läkare betalar väldigt liten avgift i förhållande till inkomst. Har själv ibland känt som att fack”pampar” sitter vid samma bord ( eller ligger i samma säng ) som arbetsgivarna. Medlemsavgiften går till deras välmående och väldigt lite eller ingenting till jobbiga avtalsförhandlingar och förbättringar där det behövs. Ett samhällsspel för galleriet? Jag vet inte?
  Jag är pensionär, trött på fackföreningar och bara indirekt beroende, men uppskattar artiklarna, tackar!

 3. Tack Monica Jalke för att du vågar belysa korruptionen.

  Hur oetiskt och bedrägligt facket och politikerna agerar för att kunna bevara sin makt har jag själv fått erfara då jag bliv bannlyst och belagd med yrkesförbud efter att omedvetet blivit ett hot för den korrupta eliten i kommunen.

  Journaler och akter försvann som innehöll bevisning för min sak hos myndigheten som därefter var satt att hjälpa.

  Det tog många år av vånda och skam innan jag förstod att jag genom min kompetens och öppenhet omedvetet hotat dem korrupta elitens som hade tentakler på alla avdelningar och i alla partier både inom och utanför kommunen.

  Kan man kanske hoppas på upprättelse nu när trollen börjar spricka.

 4. Socialismen har en mycket, mycket smutsig byk som borde vädras. Den här artikelserien sätter sökarljuset på en aspekt som vädras.

  Socialismen har aldrig haft till uppgift att göra några välgärningar för människor, tvärtom har den agerat lika förrädiskt som vargen när den lade sig i sängen hos rödluvan. Det är bra att artikelförfattaren poängterar att facken är viktiga och att medlemmarna inte ska lämna dem. Det är bara tillsammans som vi blir starka. Det finns dock starka krafter som vill annorlunda.

  För att skapa ett starkt fack måste vi formera oss efter andra linjer än de socialdemokratiska då dessa numera är klonade varianter av borgerliga värderingar på ytterkanten. Kollektivet kan alltså inte vara kvar i odjurets käftar utan bör bygga upp helt nya fackliga organisationer som tillvaratar sina medlemmars intressen.

 5. Artikeln om korruption i ABF; Sveriges största studieförbund kommer i anslutning till skandalen inom kommunal; Sveriges största fackförbund med 500 000, vilket lett till att 10 000 sagt upp sitt medlemskap. Publiceringarna leder till såväl varumärkesförlust som facklig försvagning. Försvagningen kan uppfattas som mycket väl timad och välkommen när Sverige står inför en mycket stor omställning av samhället inom flera områden bl a energi och arbetsmarknad m fl andra sammankopplade områden.

  Facken håller hårt på minimilöner för sina medlemmar och vill inte förändra reglerna på arbetsmarknaden. Fackliga krav upplevs därför som ett hot mot näringslivet. Makter långt utanför Sveriges gränser som World economic forum och Internationella valutafonden ger näringslivet stöd samtidigt som de utdelar bannor till politiker.

  EU påtalade 2012 att reformprocessen går för långsamt i vissa medlemsländer, däribland Sverige, vilka uppdrogs ”tillförsäkra att /…/ lönesättningsmekanismer på ett lämpligt sätt reflekterar produktivitetsutvecklingen och stimulerar jobbskapande” och att ”en balans /…/ upprättas för att se till att lönenivåerna inte är för höga så att de avskräcker rekrytering av unga och lågutbildade”.”

  Spelet som utspelar sig i media kan tolkas som en kamp mot det korporativa samhället. Avsikten är att kollektiva grupperingar ska lösas upp och identitetspolitiska föreställningar ska upprättas som att ”den enskilda individen som bärare av sina egna rättigheter” och att ”Ingen människa är en grupp” samt att då ”Ingen annan ska tala om för mig vilka behov jag har”.

  Fackföreningarna förutsägs bli mer ”inriktade på att bli serviceorganisationer som ska stötta individerna i ett allt mer rörligt arbetsliv” och mindre agera som kampanj- och konfliktorgan.

  När dammet lagt sig i den här affären kommer vi med all säkerhet att få se en facklig reträtt och en uppluckring av regler på arbetsmarknaden med lägre löner och försämrat anställningsskydd.

  Gör upp med korporativismen: http://www.svensktidskrift.se/borgerlig-fornyelsegor-upp-med-korporativismen/?s=facket

  Så tar man bort fackets privilegier: http://www.svensktidskrift.se/jonas-frycklund-sa-tar-man-bort-fackets-privilegier/?s=facket

 6. Det kan inte nog påpekas att medlemmarna ska hålla fast vid ett fackligt engagemang. De ska stanna kvar och kämpa för kollektivets rättigheter. Inte minst då det planeras att hela medelklassen ska bort från arbetsmarknaden för att förpassas till ett absolut existensminimum under devisen ”Hungriga lejon jagar bäst”.

  Robert Gidehag, Svenskt näringsliv, ger i sin recension av boken ”Ojämlikhetens anatomi” en bild av hur liberaler funderar kring ojämlika förhållanden och faktumet att denna ökar över tid då den följer den ekonomiska utvecklingen.

  ”Molanders bok är att det finns en gräns för hur ojämlikt ett samhälle kan bli, vilken sätts av ett absolut existensminimum. Lever hela befolkningen nära detta finns inget utrymme för ojämlikhet, eftersom alla måste överleva. Molander menar dessutom att det finns en automatik där samhället rör sig mot maximal ojämlikhet, den så kallade ojämlikhetsgränsen.”

  ”Det enda vi kan vara någorlunda säkra på är att skillnaden i produktivitet mellan lågutbildad och högutbildad arbetskraft ökar, att jobben i mitten försvinner, och att detta kommer att öka inkomstskillnaderna.”

  Utifrån spelteori kan man säga att fackligt förhandlingsarbete handlar om ett kulspel där parterna sitter på ungefär lika många kulor var. Frågan är hur många kulor som facket får kvar att spela med när medlemmarna sviker?

  http://www.svensktidskrift.se/ingen-mardrom-for-liberaler/

 7. @@Birgitta.@@

  Vad har fackets korruption ö.h.t. med socialismen att göra? Om du menar att den ”socialism” Shitler släppte fram och förespråkade inte var densamma som den Shitler förbjöd och för Tysklands mörka historia andra gången, så förstår jag men inte annars.. Shilters ”socialism” var ett utanverk, helt och hållet konstruerat av industrins ägare och företrädare. F.ö. inte mindre katastrofalt än att USA försökte svälta ihjäl sin arbetarklass också och destruera kampvilja och samhörighet. Till det ska vi minnas att man samtidigt försökte störta presidenten och införa fascism i USA genom att försöka anlita Smedley Butler. Depressionen var inget annat än ett påfund att ta musten ur den arbetarkraft som försökte resa motstånd redan i slutet på 20-talet. Hur mycket aktivitet till antifacklig verksamhet ska vi räkna till historien om inte ”mordet” på Joe Hill?

  Det inser du väl att krafter på andra sidan förstört fackets ursprungliga sammanhållning och hållit många i schack. Qui Bono!

 8. Det ska väl inte tas som en flykt från ämnet men man kan se en parallell i hur tex de flesta ”behandlingshem” för missbruk fungerat i ca femtio år. Ingen behövde för skapandet eller driften ha några proffs anställda för adekvat behandling utan det räckte med att den som ägde hade en akademisk utbildning.

  I fråga om skolning inom ABF står karbonkopia av bristande ansvar och missriktad verksamhet blott för lönsamhets skull fullständigt klar. Hur det gick för de inblandade, strävande, förhoppningsfulla, behövande spelade med tiden alltså ingen roll alls.

  Att bruks och missbrukets förtjänster tillkom helt andra än de som hade behoven garanterades och cementerades av en flyktig tillsyn.

  Självsaneringen inom facket har verkligen passerat gränsen för det acceptabla med anmälningar och bevakning av medlemmar så att de inte störde ”utvecklingen” ”förhandlingarna” eller lönelandskapet..

  För fackets vidräkning har det aldrig varit ”socialism” utan arbetsgivarna har fått som de hela tiden bestämt sig för.

  I hela behandlingsrörelsen har andra tjänat miljoner på konceptet och merendels gynnat en sjuk läkemedelsindustri. Medan facket nöjde sig med porren och korruptionen.. Tja, de hör ju ihop..

 9. Jag frågar detsamma som Birgitta Vad har korruptionen med socialism att göra. Korruptionen finns i alla politiska partier och i de flesta skattefinansierade organisationer. Politikerna spelar olika åsikter och lurar oss. De hetsar sjuka , gamla, skadade och arbetslösa in i ekonomisk vanmakt medan de höjer sina egna löner och adelsförmåner. Dessutom tar de skattebetalarnas pengar och ger till varandras partier i form av enorma bidrag.

  Politikerna ger också våra surt förvärvade skattepengar som bidrag till diktaturer utan att följa upp vad pengarna används till. Diktatorn blir stormrik och folket svälter.

  Det är dags att byta ut politikeradeln mot personer från folket. Arbetstagarna måste inse att facken inte längre går deras ärenden. De är numera stora rika arbetsgivare och lever gott på medlemsavgifter samtidigt som de går arbetsgivarnas ärenden.

  Det behövs tusen Inga -Britta Ahlenius om vi skall få bort den korrupta eliten som den är uppbyggd i dag.

 10. Rosengrens porrbesök och skrämmande dåliga syn är inte mindre historiska. Hur kunde den mannen skriva under ett enda avtal eller dokument, men tydligen sitt löneavtal, kontokortkrediter osv.

  Vem minns transportarbetarbasen Eriksson svullna buk mellan knäna i sittande på en trapp i en (facklig?) resort i det fascistiska Franco’s Spanien.. Signalerna kanske var för tydliga? ”In your face” var för otroligt?

  Kanske ska man passa på att helt utan sammanhang och obildad som jag är länka till Fascism Inc http://infowarproductions.com/download/

  Det kan ju vara lyckosamt att klargöra korruptionens verkliga hemvist.. Inte är det socialismen..!

  @Birgitta. ”Facken håller hårt på minimilöner för sina medlemmar och vill inte förändra reglerna på arbetsmarknaden.” De enda som hållit hårt på de lägsta lönerna är ju arbetsgivarsidan. SKL vill ju nu ta bort lägstalönenivån för att sänka lönerna än mer.. För inte tänker de väl höja lönerna..

  Utan medlemsmandat står kommunal ganska naket.. Qui Bono Birgitta?

 11. Castorpollux@ och Marmait@ Vi lever i ett alltför kompartementaliserat samhälle. Det finns därför gott om nyttiga idioter som agerar utan att tänka. Genom pragmatism, som allmän filosofi, i skolan har barn utbildats i ”falskt medvetande” genom utbildning i målrationellt tänkande, vilket bara gynnar elitisterna.

  ”Contrary to current political mythology (or disinformation) which has it that Socialism was a working-class movement, the fact is that it originated with the liberal capitalist middle classes where the Fabian Society was at home”.

  The Fabian Society var en elitistisk grupp med socialdarwinistiska och radikalutopiska idéer med en ambition om att skapa en socialistisk världsstat. Rörelsen har en knuten näve och en sköldpadda som symboler. Sköldpaddan ska spegla deras underliggande ideologi – en långsamt verkande social revolution under mottot ”When I strike, I strike hard”. Ideologin är också knuten till gradualism; de ”små stegens tyranni”. En av deras tidigare symboler, en ulv i fårakläder, fick överges då denna gav upphov till negativa associationer hos allmänheten.

  Socialdemokraterna har en stiliserad ros som döljer såväl en knuten näve som skalet på en ung sköldpadda; båda är tecken på rörelsens bindning till fabianism. Sverige är ett experimentland för fabianisternas utopiska visioner eftersom här fanns sedan länge en slags fabiansk kommunitarianism; ett civilt samhälle i form av sockenstuge-parlamentarism.

 12. Socialdemokraterna har vid regeringsmakten långsamt men säkert förverkligat fabianistisk socialism; söndring av familjen, utveckling av extrem individualism, radikaliserad sexualitet, feminism och statligt omhändertagande av barn m m. Sverige har använts som en rollmodell som alla andra nationer förväntas se upp till och följa för att förverkliga världsstaten. Världsstaten ska agera utifrån den svenska modellen – de fåtaligas och korruptas styre över land, resurser och över mänskliga slavar.

  The Fabian society låg också bakom bildandet av FN. De har också sett till att Sverige är en av världens största bidragsgivare till FN.

  Socialdemokratin har alltmer rört sig mot en fabianistisk vetenskaplig socialism (scientism), där de tycker sig ha rätt att peta i det allra mest privata för att ”lägga våra liv tillrätta”.

  Fascismen är inte något historiskt förlegat utan lever sitt stilla ”sköldpaddeliv” inom flera politiska partier som anammat marknadsekonomi som Sveriges ideologiska plattform. Världsstatens vargatjut hörs allt kraftigare utanför våra sockenstugor – tack vare socialismen.

  castorpollux@ ”Facken håller hårt på minimilöner”. Med detta menar jag att facken inte vill ha sänkta löner utan just att minimilönen ska vara så hög som möjligt som t ex 20 000 som ingångslön för en 19-åring. Migranterna har tagits in i landet, mindre för deras status som krigsflyktingar utan mer för deras främsta merit som är att de är mycket lågt utbildade och att de därför kan tänkas jobba för en skål med ris. Den vinst som företagarna gör borde gå tillbaka till samhällets kostnader för arbetskraftsimporten som fri kost och logi m m.

  https://fabiansociety.wordpress.com/2012/11/15/hello-world/

  Fabianism https://www.youtube.com/watch?v=Fc-OxtJYJ9g

 13. @Birgitta. En eller ett par flugor gör en sommar?

  Korruption förekommer överallt och alltid. Så hur är är det? Drev Shitler och nationalsocialismen ut djävulen med hjälp av djävulen med sitt förbud mot socialism och vänsterpartiet i Tyskland för att starta ett mer djävulusiskt? Ett är ju säkert att den socialismen styrdes och sponsrades av kapitalet och jagade kommunister och vänster för allt vad de blodröda swastikatygen höll..

  Att sedan Shtalin jagade samma sorts människor kommunister och socialister måste vara ett gigantiskt historiskt missförstånd.. Kan korruptionen gjort att de hade exakt samma sorts fiender i två olika länder? J nog hade vi med ett blint monster att göra som trivdes lika bra bland högerns extrema som vänsterns. Nog gör girighet och korruption maktmissbrukare blinda… De vet ju inte var de hör hemma.. Utan socialisterna kunde de ju sno år sig mer makt iaf..

  Dina slutsatser om socialdemokraternas ros som döljer knuten näve känns fantastiskt fantasifulla faktiskt. Å andra sidan är ju ”de små stegens tyranni” lika mycket vad socialdemokratins kamp mot apartheid och slavlika arbetsförhållande riktade mot just tyrannin. Att den kampen får ett så oslagbart namn i din uppräkning kanske inte är en slump..

  Jodå jag misstog mig om dina intentioner med raden ”Facken håller hårt på minimilöner för sina medlemmar och vill inte förändra reglerna på arbetsmarknaden.”. Å andra sidan behöver de inte det. Bara ”facklig tillhörighet” ratar ju numer var och en från arbetsmarknaden och finns där folk som jobbar för intet eller mycket lite mer så är ju inte näringslivet bättre än att de sänker sig under lägsta lönen i låglöneparadiset och anställer svartfoten.. ”Do or die” är mantrat för krossandet av facket särskilt sedan Reinfeltingen började regna över Sverige..

  Det är knappast socialismen som orsakar att fascism vinner mark, det är de trängda ekonomierna, kriget mot statliga ekonomier, trygghetsavtal, arbetsrätt och det kvarnhjulet står EU och EURON för med synnerligen god bankhjälp… Fascismen har ju använt folks berättigade vrede till fel saker förut.. De lyckas f.ö. hjälpa bankerna sitta på megahögar av pengar för inte är det socialism som skapat pengabergen..

 14. @Birgitta. En eller ett par flugor gör en sommar?

  Korruption förekommer överallt och alltid. Så hur är är det? Drev Shitler och nationalsocialismen ut djävulen med hjälp av djävulen med sitt förbud mot socialism och vänsterpartiet i Tyskland för att starta ett mer djävulusiskt? Ett är ju säkert att den socialismen styrdes och sponsrades av kapitalet och jagade kommunister och vänster för allt vad de blodröda swastikatygen höll..

  Att sedan Shtalin jagade samma sorts människor kommunister och socialister måste vara ett gigantiskt historiskt missförstånd.. Kan korruptionen gjort att de hade exakt samma sorts fiender i två olika länder? J nog hade vi med ett blint monster att göra som trivdes lika bra bland högerns extrema som vänsterns. Nog gör girighet och korruption maktmissbrukare blinda… De vet ju inte var de hör hemma.. Utan socialisterna kunde de ju sno år sig mer makt iaf..

  Dina slutsatser om socialdemokraternas ros som döljer knuten näve känns fantastiskt fantasifulla faktiskt. Å andra sidan är ju ”de små stegens tyranni” lika mycket vad socialdemokratins kamp mot apartheid och slavlika arbetsförhållande riktade mot just tyrannin. Att den kampen får ett så oslagbart namn i din uppräkning kanske inte är en slump..

  Jodå jag misstog mig om dina intentioner med raden ”Facken håller hårt på minimilöner för sina medlemmar och vill inte förändra reglerna på arbetsmarknaden.”. Å andra sidan behöver de inte det. Bara ”facklig tillhörighet” ratar ju numer var och en från arbetsmarknaden och finns där folk som jobbar för intet eller mycket lite mer så är ju inte näringslivet bättre än att de sänker sig under lägsta lönen i låglöneparadiset och anställer svartfoten.. ”Do or die” är mantrat för krossandet av facket särskilt sedan Reinfeltingen började regna över Sverige..

  Det är knappast socialismen som orsakar att fascism vinner mark, det är de trängda ekonomierna, kriget mot statliga ekonomier, trygghetsavtal, arbetsrätt och det kvarnhjulet står EU och EURON för med synnerligen god bankhjälp… Fascismen har ju använt folks berättigade vrede till fel saker förut.. De lyckas f.ö. hjälpa bankerna sitta på megahögar av pengar för inte är det socialism som skapat pengabergen..

 15. @Birgitta. De små stegens tyranni drabbar alltså inte en själv på ett omärkligt sätt så man står långt från folken till slut?

  Socialdemokratin hyllades för sitt stöd till ANC mot Apartheid med ett omedelbart besök av Mandela.. Socialismen stack ut hakan och tackades hjärtligt för hjältemodet.

  Efter mordet på Palme och dessförinnan FN’s Bernt Carlsson är det klart var fascismen regerar och att inget är sig likt..

  Att kasta ut barnet med badvattnet tror jag inte på utom med fascismen..

 16. @ Birgitta

  De små stegens tyranni drabbar alltså inte en själv på ett omärkligt sätt så man står långt från folken till slut?

  Socialdemokratin hyllades för sitt stöd till ANC mot Apartheid med ett omedelbart besök av Mandela.. Socialismen stack ut hakan och tackades hjärtligt för hjältemodet.

  Efter mordet på Palme och dessförinnan FN’s Bernt Carlsson är det klart var fascismen regerar och att inget är sig likt..

  Att kasta ut barnet med badvattnet tror jag inte på utom med fascismen..

 17. Det är väl ingen som tror att G.P. var socialdemokrat! Läpparnas bekännelse slås lätt och enkelt ihjäl av gärningarna. Schtalin var inte kommunist, Shitler var inte socialist. Kanske var de korrupta, eftersom de släkte glöden, satte världen i brand och eld på värdena istället, vad vet jag…

  Man kan trots allt se vad det korrupta EU gjorde med oss och med andra länder.. Inte var det socialismens fel iaf…

 18. Är inte giriga alldeles för giriga för att öht låta andra bilda sig? Det fungerar ju med vattentäta skott i USA. Varför i hela friden skulle frimurarna/socialisterna – du kan inte skilja dem åt ens, lyckas i landet med de sämsta förutsättningarna, men inte i landet med de bästa? Så korkade är inte frimurare ens…

  Handen på hjärtat. Vem klappar det för?

  F.ö. var ju religion/kristendom en del av resningen för arbetarklassen mot den härskande klassen. Nog är det bibliskt att fly makten, ut i öknen, för att finna sitt nya land. Metaforen stänker inte guldkalv och förfall utan befrielse..Det kan ju defacto gå illa också. Dessutom full av varningar för att gå i fällor..

  Dessutom är det lättare att samlas i ett land från ovan än en platå, ett desperat försök att nå upp, på kroppar,lik och massakrerade.. Får man inte folk att tro och det är ju omöjligt för de som ingen tro eller liv har att förmedla, måste man ju skrämma och hota dem…. På det sättet är historien makabert sanningsenlig sin vantro till att hålla folk i vanmakt.

  Att Jesus inte kom med k-pist/kalasjnikov har nog att göra med att människan får själv fylla sitt mått av synd och ta konsekvenserna för det.. Om hon vill. Annars finns det ju en väg till befrielse och liv för den skull.. Det är väl där frimureriet kommer in. Det har tydligen den bedrägliga (?) politiken till trots funkat bäst på Kuba. Vilket ju måste förvåna oss okunniga. In the land of the free gick folk i skolan förgäves och kunde inte leva på en lön ens..

  Trogen läran kan man inte neka….

  Mest hejdlös har ändå korruptionen förblivit i väst… Björnligan är värst.. 194-491 och vad de hette.. Nu är det helt andra existenser som är Disneylika ?

  Ni med psyopsluften kring näsorna måste öppna fönstren. Finns det inga kan det vara dags att byta jobb, om ni inte vill kvävas förstås.

 19. Castorpollux@ betr knuten näve, sök på: ”Rose in the fist” och se även länken nedan.

  För den som vill förstå rörelsens snaskiga historia rekommenderas läsning av Åsa Linderborgs avhandling ”Socialdemokraterna skriver historia”.

  ”Parti- och fackförbundsfunktionärerna fick representationsuppdrag i det kapitalistiska samhällets olika organ som visserligen innebar påtryckningsmöjligheter men även risken att bli uppslukad. Funktionärerna förvandlades till byråkrater med borgerlig livsstil och därmed antingen förlorade sin revolutionära övertygelse, eller fick sin reformistiska hållning bekräftad.”

  ”Även om SAP företräder arbetarklassen i någon mening, bär den upp en borgerlig hegemoni som cementerar det kapitalistiska produktionssätt som arbetarrörelsen länge strävade efter att avskaffa och som partiet enligt partiprogrammet länge sade sig vilja omvandla i grunden. Socialdemokratin har inte bara påverkat (den borgerliga) hegemonin, man har har även bekräftat och befäst den.” – en slags försoning med samhället.

  ”Allt som kan uppfattas som avvikande meningar ses som något ”illojalt”, ”osolidariskt” och som medvetna splittringsförsök. /…/ Ledarna anses i förhållande till de övriga medlemmarna besitta unika egenskaper och medlemmarna bör därför känna tacksamhet. /…/ En bra medlem är en medlem som visar respekt för sin partiledningen och inte hävdar sin särmening eller kritiserar partiledningen.”

  Sossarna har monopoliserat arbetarrörelsen genom att stigmatisera rivaliserande grupperingar på olika negativa sätt.

  http://www.svd.se/symbolen-for-ett-parti-som-faller-sonder

 20. Birgitta. Det du beskriver är korruption. Det kallar kanske Åsa libderborg det också. Jag frågar dig som läst det. Man bör kanske skilja det från socialdemokrati och definitivt förstå att Sverigedemokraterna kommer garanterat göra ont värre…

  Slänger vi ut barnet med badvattnet och trygghetslagarna skrivs om så är det adjö med allt. Eftersom SD står i opposition medan S,MP trängs mot väggen, V får vara med på ett hörn, näringslivet håller kranarna stängda, är det inget annat än utpressning och SD är de mest charlatanlika.

  Apropå stigmatisera så låter dina propåer mot vänstern/socialismen minst lika elaka och förnedrande..

 21. castorpollux@ Åsa skriver inte korruption rätt ut. Texten talar för sig själv. Korruption är bara förnamnet på vad socialdemokraterna har sysslat med. De har låtsas arbeta för arbetarklassens intressen men har, under täckmanteln, egentligen underlättat för borgarna, kapitalägarna att behålla sin hegemoni. Socialdemokraternas bedrägliga aktioner är lättare att förstå när man har kunskap om att rörelsen skapades av borgarna för att disciplinera arbetarklassen.

  De rivaliserade grupperingarna som socialdemokraterna stigmatiserade var bl a kommunisterna och anarkisterna enligt Åsa Lindberborg.

  Kulturmarxism är en styggelse för samhället.

 22. @analemma.

  Så du vill inte veta att Åsa och alla andra grät för att DDR’s folk äntligen slapp ett grymt förtryck med murens fall? Du kan inte ens fatta att du är förd bakom ljuset och ett iskallt hjärta leder dig fel?

  Länken du pekar med har jag sett förut och kan bara inte förstå din hållning till eller brist på sanningshalt i. Du kan väl fråga Åsa. Du hittar hennes mejladress. Jag tror att jag kan svara för Åsa utan att hon kommer våndas över mitt svar. Däremot tror jag att det vänder sig i magen över ditt..

  Tycker du Åsa skulle vurmat för Jeltsin och Catastroika istället? Han hyllades av Väst medan fredsivraren Gorby var ett ohyggligt problem.. För väst och de militanta i Sovjet/Ryssland..

  Eftersom du inte kan redogöra för Åsa’s inställning till murens fall, befrielsen av ett förtryckt folk, utan ett stort mått av inbillning, så kan jag lova att du aldrig hört följetongen om Lenin. Du behöver tydligen inte ta redan på någonting utom möjligen pumpen..

 23. @analemma. Efter att ha tittat på din länk ovan http://www.kommunismensbrott.se/kommunister.php så är det bara att konstatera att korruptionen alltid kommer klara sig väl med vänner som du och sidans ansvarige.

  Vilka är dina fiender? Jo de som oavlåtligen kritiserar maktmissbruk och korruption.

  Hur sidans ansvarige och du kommer fram till slutsatser att Åsa m.fl. skulle vara för förtryck i Sovjet eller DDR är en gåta vars svar man bara finner bland guilt by association och det är ju bara förnamnet på fördumning. Tacknämligt nog levererar du ris till egen rygg med länkar som på ett underligt sätt bekräftar föreställningar bara extremhögern kan få utlösning av.

  Om du är så imponerad av siffror så är väl kapitalismens brott det du utan att veta det egentligen letar efter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalismens_svarta_bok

  Inget annat än oförstånd kan väl hindra faktum från att inträda.. För att öka plågan av vad sanning kan innebära i form av djupa omstruktureringar av begreppsvärlden kan nätet bjuda flera möjligheter omvälvande insikter. Meningen är nog inte att man ska bli förvånad över vad andra gör utan vad man själv inte förstått. ”Här ska inte lämnas sten på sten” kan ju gälla livet. vad tror du?

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here