Ta den trådlösa teknikens hälsokonsekvenser på allvar – Öppet brev

1
772

Öppet brev till Sveriges kommuner för vidare befordran till samtliga kommunpolitiker – från Vågbrytaren

Redan år 2009 riktade Vågbrytaren ett öppet brev till kommunerna med uppmaning att ta den trådlösa teknikens hälsokonsekvenser på allvar. Nu återkommer vi i frågan på grund av den allt stridare strömmen av forskningsrapporter och varningar. För ökade insikter, läs gärna den bifogade Ett vackert fängelse, en lättläst bok om verkligheten.

Forskare kräver skydd mot elektromagnetiska fält

2015 kom EMF Scientist Appeal. 190 namnkunniga och oberoende forskare från 40 olika länder vände sig till FN-chefen Ban Ki Moon och medlemsstaterna med krav på skydd mot elektromagnetiska fält och drastiskt sänkta gränsvärden. Du kan se gruppens bekymrade talesman Martin Blank i ett tre minuters anförande på www.EMFscientists.org: ”Vi har oroande nyheter”.

Finns det inte skydd idag?

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten skyddar gränsvärdena mot ”akuta skadliga effekter vid exponering för elektromagnetiska fält”1. Alltså skyddar de inte mot ohälsa på lång sikt som cancer, genetiska skador, ökning av skadliga fria radikaler, försämring av inlärning och minne eller störningar i nervsystemet. Sådant som är grunden för forskarnas vädjan till FN och som inträffar långt under gränsvärdena.

EMF Scientist Appeal var inte först

 • 2000: 19 forskare undertecknar Salzburgresolutionen med krav på radikalt sänkta gränsvärden.
 • 2002: Freiburguppropet skrevs under av över 1 000 läkare som såg kopplingar mellan en dramatisk ökning av svåra symtom och sjukdomar hos sina patienter och exponering för mobilstrålning.
 • 2006: Beneventoresolutionen där 32 av världens ledande forskare på området manar till stor försiktighet med trådlös teknik.
 • 2007: Bioinitiativrapporten, med uppföljning 2012: Sammanställningar av flera tusen vetenskapliga studier som visar på miljö- och hälsorisker. Från rapporten 2012: ”Vi har mer bevis än vi behöver”.
 • 2011: Europarådets resolution 1815 uppmanar medlemsländerna att bland annat undvika trådlös teknik i förskolor och skolor och informera allmänheten om teknikens hälsokonsekvenser.

Det är hög tid att Sveriges kommunpolitiker

 • kräver en vetenskaplig utvärdering av möjliga, troliga och sannolika hälsorisker orsakade av EMF som underlag för en bred tillämpning av försiktighetsprincipen
 • avvecklar trådlösa nätverk och telefoner i den egna verksamheten och i offentliga lokaler. I skolor, förskolor, bibliotek osv ska bästa möjliga elektromagnetiska miljö eftersträvas
 • agerar för att behålla det fasta telefonnätet, för medborgarnas hälsa och säkerhet.

Det är en mänsklig rättighet att slippa utsättas för hälsovådlig teknik. Och det är politikernas ansvar att skydda sina uppdragsgivare – kommuninvånarna.

Signerat: Gabriella Ahlgren, ordförande

 

Ordlista

EMF. Förkortning av elektromagnetiska fält som är elektriska och magnetiska kraftfält som drar och knuffar på elektriskt laddade atomer. Sådana finns många i varje levande cell. I begreppet elektromagnetiska fält ingår också elektromagnetiska vågor som i dagligt tal kallas radiovågor, och om våglängden är kortare, mikrovågor. Inom fysiken kallas elektromagnetiska vågor för strålning. All teknik för elektronisk kommunikation eller som drivs med elektricitet avger EMF.

Fotnot

[1] Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, SSMFS 2008:18, punkt 1.1. Första gången Sverige fick gränsvärden för elektromagnetiska fält var 2002 då EU:s rekommendationer antogs genom beslut av generaldirektören för Statens strålskyddsinstitut (föregångare till Strålsäkerhetsmyndigheten). EU hade i sin tur tidigare antagit ICNIRPs riktlinjer (eng. guidelines) genom RÅDETS REKOMMENDATION av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz), (1999/519/EG). I skäl 10 anges att gränsvärdena är förslag från ICNIRP, ”Rekommendationer om denna fråga har avgetts av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) och godkänts av kommissionens vetenskapliga styrkommitté”.

I ICNIRPs förlaga till gränsvärdena står det att de skyddar mot ”stimulering av perifera nerver och muskler, brännskador och elchocker orsakade av beröring av ledande föremål, samt förhöjd vävnadstemperatur som ett resultat av energiabsorption under exponering för EMF”. I klartext betyder det att det inte ska börja sticka, pirra och rycka i fingrarna i närheten av elektrisk utrustning och radiovågor ska inte orsaka skadlig uppvärmning. Elchock är samma sak som elektrisk stöt. Källa är GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, engelsk originaltext s. 496 ”stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF.”

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

1 KOMMENTAR

 1. Bra initiativ, verkligen…

  Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag upplever det. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here