Cecilia Malmström och Johan Pehrson: Europeiskt FBI ska sätta stopp för människohandeln

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 5 juni 2009
- NewsVoice redaktion
Johan Pehrsson rättspolitisk. Foto: Bengt Oberger. Licens: CC BY-SA 3.0 och Cecilia Malmström. Foto: Stian Mathisen. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Narkotikasmuggling, människohandel och barnpornografi ökar. EU måste kunna agera starkare. Därför behövs ett europeiskt FBI, anser Cecilia Malmström och Johan Pehrson.
Johan Pehrsson rättspolitisk. Foto: Bengt Oberger. Licens: CC BY-SA 3.0 och Cecilia Malmström. Foto: Stian Mathisen. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Narkotikasmuggling, människohandel och barnpornografi är internationell brottslighet som ökar i omfattning. EU måste kunna agera mot den gränsöverskridande brottsligheten, men idag saknas de resurser och befogenheter som krävs. Därför behövs ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet. Det skriver Liberalernas första vice partiordförande Cecilia Malmström och rättspolitiske talesmannen Johan Pehrson.

Text: Cecilia Malmström, Statsvetare, Sveriges EU-kommissionär, EU-minister 2006-2010, Liberalernas första partiordförande 2007-2010 och Johan Pehrson, Jur.kand. och rättspolitisk talesperson för Liberalerna | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-06-05. NewsVoice fick skribenternas tillstånd att återpublicera bakdaterat till samma datum.

Den organiserade brottsligheten i EU ökar, och till skillnad mot förr har nästan all grov organiserad brottslighet idag en internationell koppling. De kriminella ligorna i Europa är spridda, specialiserade och samarbetar. Brottsligheten är i högsta grad närvarande i städer och mindre orter i både Sverige och resten av Europa, vilket får förödande konsekvenser.

Det största problemet för polisen i Europa är alltjämt narkotikahandeln. I stort sett all narkotika som konsumeras i vårt land är insmugglad i Sverige. De tre storstadslänen, där hälften av befolkningen är bosatt, svarar för 94 procent av smugglingsanmälningarna, men narkotikabrott förekommer i hela landet.

Människohandeln är idag en växande inkomstkälla för organiserad brottslighet i Europa och övriga världen. Enligt beräkningar från ILO hålls över tolv miljoner människor i världen idag i slaveri. Människohandeln till Europa för sexuella ändamål är omfattande, men förekommer också för organhandel, tvångsarbete, stölder eller tiggeri.

Barnpornografi är en ytterligare form av gränsöverskridande brottslighet som ökar i omfattning. Betalsajter med barnpornografi på Internet har exploderat de senaste åren och är en handel som omsätter astronomiska belopp. Konsumenterna kommer från alla delar av samhället och hela världen.

Europeiska unionen har en nyckelroll att spela för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, men tyvärr har den verksamheten hamnat på efterkälken när EU har utvecklats på andra områden. Vi behöver ta ett samlat grepp om säkerheten i Europa, vare sig det gäller gränsskydd, kustbevakning, tull eller polisarbete.

Liberalerna föreslår ett trygghetspaket för EU, som innebär en rejäl satsning på gemensam brottsbekämpning. EU ska få mandat och resurser att agera, oavsett om det handlar om att hejda inflödet av narkotika, stoppa människohandeln till Europa eller spränga ligor som sprider barnpornografiskt material.

1. Europeiskt FBI. Polisbyrån Europol ska utvecklas till en gemensam polismyndighet som kan genomföra brottsutredningar, beordra samordnade tillslag runt om i Europa och öka informationsutbytet mellan polisen i de olika EU-länderna. Den europeiska polismyndigheten ska kunna ha det yttersta polisiära ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade.

Utredningar ska bedrivas i nära samarbete med polis och andra myndigheter i de medlemsländer som berörs. Däremot ska polisiära åtgärder som exempelvis gripanden, tillslag och husrannsakan, enbart få verkställas efter samtycke och i närvaro av polis från det aktuella landet.

2. Gemensam polisstyrka. En gemensam europeisk polisstyrka bör inrättas, som kan bistå nationell polis vid allvarliga händelser i ett medlemsland. Det kan röra sig om exempelvis terroristattentat, naturkatastrofer eller stora internationella arrangemang. Polisstyrkan ska bestå av personal som medlemsländernas polismyndigheter ställer till förfogande och vara en integrerad del i ett framtida europeiskt FBI.

3. Utvecklat polissamarbete runt Östersjön. Den organiserade Östersjöbrottsligheten med smuggling, människohandel och bilstölder har ökat de senaste åren. För att säkra en effektiv brottsbekämpning bör EU-länderna kring Östersjön – i väntan på ett europeiskt FBI – inleda ett utökat polis- och åklagarsamarbete.

Ett fördjupat polissamarbete i Östersjöregionen kan dessutom spela en viktig roll för att effektivt kunna bekämpa vardagsbrottslighet, särskilt i våra glesbefolkade gränstrakter. Liberalerna vill att den som utsätts för ett brott eller befinner sig i en nödsituation ska kunna få hjälp så snabbt som möjligt, även om det sker med hjälp av polis från ett grannland.

4. Europeisk åklagare. Utveckla åklagarsamarbetet Eurojust till en gemensam åklagarmyndighet, som blir en integrerad del i den europeiska brottsbekämpningen. Eurojust ska förstärkas med egna åklagare som arbetar på uppdrag av EU.

Liberalerna vill att Eurojust ska kunna besluta om brottsutredningar som genomförs av ett framtida europeiskt FBI, men även beordra medlemsländerna genomföra koordinerade förundersökningar eller åtgärder i form av exempelvis husrannsakan.

5. Stöd till brottsoffer och vittnen. Brottsoffer och andra inblandade i brottsutredningar ska ha rätt till ett grundläggande skydd överallt i unionen, exempelvis tillgång till information samt rätt till tolkning och rättsligt biträde. Den som vittnar mot grov brottslighet ska också ges bästa tänkbara skydd och ytterst möjlighet att starta på nytt i ett annat europeiskt land under ny identitet.

Den organiserade brottsligheten utgör ett växande hot mot det öppna samhälle som EU vill försvara. Men var för sig är Sverige och många av de 27 medlemsländerna för små för att själva hantera det problem som gränsöverskridande kriminalitet innebär. Därför behövs en vässad och professionell europeisk brottsbekämpning.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *