Gammelmedias förtroendearv att luta sig mot vittrar bort

publicerad 18 juli 2012
- Torbjörn Sassersson red.
gammelmedier

gammelmedier“Enligt vanligtvis välunderrättade källor”, “TT”, “Reuters” och liknande har media kommit undan med så länge jag kan komma ihåg.  Dessa människor tänker inte på att “TT”, “Reuters” o.s.v. är någons sätt att bedriva en agenda.

Text: Leif Erlingsson

Antingen tror folk på gammelmedia och låter sig styras i sin uppfattning av sant och falskt.  Man kontrollerar inga andra källor eller tror iallafall inte att någon annan kan veta bättre.  För denna grupp är det onödigt med faktakontroll och att ha ordning på sina källor.  Det räcker här att dra till med något som passar ens egen agenda.

För en annan och växande grupp som har lärt sig att själv söka och värdera källor så är gammelmedia bara en av många källor, och dess uppgifter underkastas samma kritiska granskning som vilken som helst annan källas uppgifter.

Gammelmedia är här långt, långt efter många andra som har lärt sig att kunna dokumentera sina påståenden just för att de inte har haft ett gammalt förtroendearv att luta sig mot.  För denna grupp framstår gammelmedia mer eller mindre som propagandaorgan med vissa agendor.

Sedan har vi också en växande grupp cyniska människor, som förstår att gammelmedia är opålitliga, men som inte orkar engagera sig i att själv söka information.  Denna grupp är nog tyvärr den största.

Den enda gruppen gammelmedia fortfarande har i sin hand är den första gruppen, de som tror på gammelmedia.  Över dessas åsikter har de fortfarande makten, och det är här irrelevant om det finns någon verklighetsanknytning i det sagda eftersom denna kategori aldrig kommer att kontrollera eller ifrågasätta så faktakontroll är här kontraproduktiv och onödig.  Den som har benämningsmakten har makten över omedvetna människors åsikter, och därmed den politiska makten så länge uppvaknande ej har skett.

Genom att gammelmedia alltmer lämnar det rationella förhållningssättet till fakta för att alltmer bli rena mytproducenter så växer särskilt gruppen cyniker, som skiter i hur det går med världen och framtiden eftersom de inte tror att de kan påverka.  Men även den enda grupp som verkligen kan göra någon skillnad växer, de som tänker och själva värderar information.  Den grupp som har framtiden i sin hand.  Och deras anledning att lyssna till gammlemedia avtar i lika snabb takt som gammlemedias verklighetsanknytning.

Detta blir gammelmedias död.  Deras enda chans är att återfödas likt Fågeln Fenix.  Men då är de heller inte längre gammelmedia.

Text: Leif Erlingsson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Deras journalistik blir bara sämre och sämre. Ett bra exempel är vad som skrivs om hälsa och kost. Kunskapsnivån är i stort sett noll. De har alla en politisk agenda och saklighet och fakta. verkar inte ha någon betydelse. Hur beskriver man SD? Som ett fascistparti som vill störta demokratin och genomföra en statskupp. De vill utestänga alla som inte har facebook, Twitter, etc. Är det att främja demokratin? De vill inte ha kritik. Kulturjournalistiken är botten. De förespråkar ofta fri konkurrens men tar gärna emot statsbidrag. TV är ännu värre.

  • Väldigt bra artikel. Att se tröttheten på gammelmedia är bara att läsa på Aftonbladets kommentatorfält. Som även är ett bra verktyg för att debattera och därmed utöka kunskapsbanken på de grupperna som nämns i artikeln.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *