Läkare om bristande respekt för Islam – Muhammed och smädelserna

publicerad 29 september 2012
- Robert Hahn
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Västvärldens författare, konstnärer och tidningsmänniskor smädar profeten Muhammed i yttrandefrihetens namn. Här får vi ju säga vad som helst. Robert Hahn menar dock att alla länder har sina tabun. Även i Sverige finns begränsningar för vad man får säga och skriva. Problemet är att alltför många i västvärlden inte inser betydelsen av att visa respekt för vad som är tabu för andra kulturgrupper.

Att smäda profeten Muhammed är en allvarig överträdelse för en muslim. Likaså är avbildningar av profeten förbjudna. Just därför har vi i västvärlden börjat göra just detta. Svensken Lars Vilks till danska och franska tidningar har i yttrandefrihetens namn försökt skaffa sig ett namn genom avbilda Muhammed i nedvärderande sammanhang.  Syftet är att såra, reta och irritera människor vars verklighet och livsvillkor man inte känner till och som, för säkerhets skull, oftast finns långt bort i Mellanöstern någonstans. Att behöva se de sårade i ansiktet är osannolikt. Lika riskfritt som att skicka taskiga E-mail.

Förebilder finns. För många år sedan blev författaren Salman Rushdie känd för alla genom att driva med Koranen och därmed utsättas för en personlig bannbulla. Så chansen att bli kändis genom att göra just så här hägrar förstås. Lars Vilks har lyckats ganska bra. Han är en ganska taskig konstnär men idag vet alla vem han är. En symbol för yttrandefriheten, tycker medel-Svensson.

Att smäda islam dock har sina konkreta risker blev nyligen uppenbart när en amerikansk film gav upphov till demonstrationer i många städer världen runt. USAs ambassad någonstans sattes i brand och människor dödades.  Dessa rektioner ger oss en fingervisning om kraften i den frustration och besvikelse över västvärldens beteende som muhammedaner upplevelser.

Nu har USAs president och utrikesminister gjort något bra. I en film distribuerad till islamska länder berättade de att USA inte på något vis stödjer anti-islamisk verksamhet. Det är mer än vad Sveriges regering gjort. Det enda som kommit fram här är vad som bestämts av ”Stimmet” och det har gått ut på att vi svenskar säger vad som helst i yttrandefrihetens namn. Vi skulle försvara det fria ordet även om det skulle innebära att ett nytt världskrig startar. Från Sverige kom därför inte ens en officiell ursäkt. Man kan inte ens uttrycka att Lars Vilks har gjort en klumpighet med sina bilder.

Förbjudet i Sverige

DN-skribenten Lena Andersson hade en artikel om Salman Rushdie den 22 september. Där beskrevs att problemet med Rushdie-affären är ”heligheten”. Nej, det är nu inte så. Problemet är att både Rushdie och hans efterföljare fullständigt struntar i vad som är sårande och stötande för andra människor. En sak är att man inte förstår smädelsernas idémässiga innebörd, men på reaktionerna är det lätt att se att islams bud om att inte smäda eller avbilda profeten är mycket, mycket viktiga för hundratals miljoner människor i världen.

Vi svenskar, och alla andra i västvärlden, åberopar yttrandefriheten som skäl för att smäda islam. Man är stolt och det känns pampigt att kunna säga att vi får säga allt vi vill, eller hur?

Inte alls. Vi svenskar begränsar yttrandefriheten när den strider mot våra värderingar. Vi har också våra käpphästar, saker som är tabu att säga och yttra, och som leder till juridiska straff eller att man kan förlora jobbet vid endast perifer inblandning. De är viktiga för oss, men kanske inte i islamiska länder.

Ett exempel är hets mot folkgrupp. Skriver man fiktiva texter som verkar nedvärderande av en avgränsad folkgrupp så blir man åtalad. Ett annat närbesläktat exempel är rasism. På mitt sjukhus var det någon extraarbetare som hade yttrat någon nedsättande om invandrare, och som följd av det fick chefen för hela kliniken sparken. Detta visar den enorma känslighet som detta ämne har i Sverige. Använd ordet “neger” i en skriven text så får du se!

En tredje exempel är barnpornografi. Det tycker vi är otäckt fult. Alltså är det också straffbelagt att sprida, och man få inte ens ha barnporr i sin dator. Trots att det är teckningar så blir man straffad förutsatt att avbildningarna liknar riktiga barn.
I Sverige får man heller inte göra ärekränkande påståenden om privatpersoner.

I tryck är det framför allt JK som bedömer saken, men hans tolerans i frågan är hög. Som privatperson kan man dock alltid stämma andra för ärekränkning eftersom det är förbjudet i lag. Då gäller det att genom vittnesmål eller på annat sätt påvisa att ”skada” uppstått. Kan man visa det skada uppstått som är det inte så väldigt svårt att få rätt.

Man kan dock inte bli stämd för ärekränkning av företag eller religiösa symboler. Att ändra lagen på denna punkt så att den även omfattar islams symboler vore ett enkelt sätt att hantera problemet med smädelser av Muhammed.

Till sist finns det säkerligen annat som man inte får uttala eller berätta om. Militära hemligheter exempelvis. Det kan ju vara farligt och försvåra vår situation i händelse av krig. Precis som klumpiga Muhammed-smädelser. Dess betydelse för andra, avlägsna länders syn på oss är i stort sett okända i dagsläget. De har bristande förståelse för yttrandefrihet och att regeringen inte ingriper mot övertrampen ses som ett tecken på ointresse och slapphet. På sätt och vis hr de rätt – det som är viktigt för oss svenskar begränsar snabbt yttrandefriheten, men det som är mycket viktigt för andra – ja, där bryr vi oss inte.

Betydelsen av respekt

Varför är detta viktigt? Jo, Nostradamus skrev för 500 år sedan att den viktiga konflikten i vår tid, efter det 2:a världskriget, består i en polarisering mellan västvärlden och de muhammedanska länderna. Den är inte helt ofarlig utan kan med tiden utmynna i krig.

Den främsta källan till krig och uppror är när en samhällsklass eller land visar likgiltighet inför en annan grupps intressen. Och det är viktigt att inse att klumpiga och omdömeslösa kändissugna ”konstnärer” förvärrar polariseringen mellan väst och islam. För muhammendanska länder är denna fråga uppenbarligen mycket viktigare än den är för oss.

Västvärlden, och framför allt USA, har de senaste decennierna gjort sig allt mer impopulära i Mellanöstern genom att initiera flera krig som fortfarande skördar stora offer. Just nu ökar klyftorna. Jag ser fram emot en tid av samarbete och förbrödring istället. I en sådan process är ömsesidig respekt den viktigaste tillgången. Och respekten för religiös symbolik är en viktig del i en sådan helhet. Även om vi svenskar inte förstår varför.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Islam
 • Samtidigt så är det ju så att faran för världens stabilitet och fred knappast kommer från väst. Den risken dog med Hitler i andra världskriget. Dom områden med i särklass mest konflikter och problem dom senaste 50 åren är mellanöstern,och islam är i vår moderna värld den religion som sprider överlägset mest oroshärdar och problem världen över. Vi måste se sanningen i vitögat utan politiskt korrekta glasögon. Just pga dess militanta hållning i jämförelse med kristendomen så är den en oroshärd. En gång i tiden var vi också militanta religionsutövare. Den tiden är för länge sen över om man inte bortser från nordirland som är en droppe i havet. Detta gör dock att man också borde kunna förvänta sig att västerländska konstnärer försöker besinna sig mer än dom gjort också. Med detta i åtanke och med tanke på känsligheten från många i öst. Det är onödigt att reta upp folk i onödan även om man inte delar deras åsikter i stort. Det måste finnas ett skyddsnät mot den extremt militanta relgionsutövning som försöker sprida sina doktriner med våld,och här har USA varit världens mlitärpolis. På gott och ont,för ibland har man utövat sin militära makt i onödan men utan USA hade det militärt avreglerade och närmast passiviserade västeuropa varit skyddslöst,mer eller mindre mot svåra hot från bla Saddams Hussein, Al quaida,och talibanerna som i längden knappast nöjt sig med att angripa enbart grannar och enstaka terrorist mål. Det går aldrig att enbart sträcka ut en hand mot dom som bara ser vapnets makt,och den starkes rätt. Det måste finnas vapenmakt som kan bekämpa vapenmakt vid behov. Hur mycket man än längtar efter världsfred…

  • Världens stabilitet garanteras inte av någon av polariteterna i en så brutal dualism som “väst” eller “öst”.
   Det handlar inte om något gott som måste besegra något ont. Detta är det episka drama som centraliserande krafter vill invagga oss i. Man når en ny nivå av insikt när man förstår att allt handlar om hierarkiska strukturer, att det finns en strävan att skapa en enda global hierarki – och att toppen av denna består av ett fåtal makthavare. De behöver inte använda militära medel, de kan använda ekonomi. Men basen i allt är alltid att sätta upp två polariteter, där den ena måste besegra den andra. Hierarkiska system måste alltid definiera ett hot, därför att de är beroende av att få med sig massorna. Det har alltid existerat människor med världsherravälde i sikte. Tror du Hitler var den siste av dem? Nej, nu är de betydligt mera sofistikerade, opererar bakom kulisserna. Makt får aldrig nog. Det finns ett ha-begär som är som ett svart hål, kan aldrig mättas…
   Hur vet jag det här? Sägs det på nyheterna? Finns vetenskapliga belägg? Nej. Men om man bara är villig att se, och är villig att gå genom barriärer av rädsla, inser man intuitivt att det är så här det fungerar.
   Det är du själv som skapar din egen verklighet. Världens framtid hänger på att flera vågar se. Om tillräckligt många gör det, kommer de hierarkiska byggena att rasa. De håller redan på att rasa! Men om de lyckas skapa ett tredje världskrig mot Islam är allt förlorat.
   Bara några exempel: Bara du är villig att se, inser du att 9/11 som det framställs officiellt är en total omöjlighet. Plan har flugit in i skyskrapor både innan och efter 9/11, de har inte rasat. Dessutom var i synnerhet just WTC-skraporna byggda för att klara sånt här. Att tro att Islam ska lastas för detta är en livsfarlig villfarelse, som ännu alltför många tror på.
   Att USA själva arrangerade attentatet i Tonkinbukten (som startade Vietnamkriget) anser numera en majoritet av alla människor.

   • Håller med om att hierarkiska strukturer medför vissa problem och att plattare strukturer med mer individuell makt och ansvar är att föredra i många sammanhang. Men att attacken på World Trade Center skraporna skulle vara beställt eller utfört av USA låter tveksamt. Vid Tonkinbukten som du jämför med dödades väl inga människor tex den påstådda beskjutningen tror jag man från officiellt håll har erkänt också (1993). Att man skulle iscensätta en så farlig attack som den mot tvillingtornen (och de övriga attackerna vid samma tillfälle) med så många civila offer verkar alltför cyniskt och riskabelt om det kom till allmän kännedom. Att det förekommer provokationer eller iscensättningar för att legitimisera attacker och krig, som Hitler gjorde före starten av WW II samt USA och Vietnamkriget som du nämner och invasionen av Irak där man hävdade att Saddam kunde ha massförstörelsevapen visst och det har nog förekommit genom hela människans krigshistoria.
    Klart att Islam inte kan lastas för det utan bara de som tolkat Islam och använt sig av av religionen för att legitimera sina attacker. Men det finns problem med trossystem som också blir maktfaktorer vi har ju den katolska kyrkan här i väst. Alla hierarkiska system är problematiska för där slutar människor att tänka själva och ta eget ansvar och det är problematiskt och det gäller också icke religiösa hierarkier förstås. Ta bara våra myndigheter och den historien om flickan Haddile som skulle utvisas ensam till Frankrike för att någon trodde att mamman fanns där men ingen hade kollat! Bara ett exempel det finns många fler.
    Ett problem med Islam är att läran bygger på underkastelse, män ska underkasta sig Allahs vilja, kvinnor och barn ska underkasta sig både männens och Allahs vilja. Islam uppmuntrar inte till eget ansvar och kritiskt tänkande. Dessutom finns ingen kulturell tradition av medbestämmande i de länder där Islam dominerar. Det är ju inte tron på en högre makt i sig som är ett problem utan hur man låter denna makt hindra en från att ta eget ansvar och göra sina egna erfarenheter samt att förändras med sina erfarenheter vilket kan bli följden i alla trossamfund när man vill börja ifrågasätta något av det som predikas där.

    • Hej Agneta
     Min avsikt med detta inlägg var att “ruska om” lite. När man gör så gäller det att hålla en balans, vet inte om jag lyckades så bra.
     I varje hierarkisk struktur finns massor med välmenande individer som har ett genuint kall att göra något gott för mänskligheten. Det gäller också USA:s regering. Varken president, kongress eller senat beordrade 9-11. Där skulle man kunna låta hela saken vara, men man ser då inte hela hierarkin. Ur en kapitalistiskt synvinkel fortsätter hierarkin “osynligt” långt ovanför nämnda makthavare. Den verkliga makten ligger där pengarna finns; det är banker och företag. Både banker och företag tenderar att gå samman, och bygga allt större (multinationella) pyramider.
     Allt mer kontroll blir möjlig för ett allt mindre antal människor. Och de har kontroll över precis varenda regering, har makt att stifta lagar som gynnar deras intressen i vilket land som helst. De här människorna jobbar globalt, leker med din värld som om de vore deras privata leksak, som Bob Dylan sjunger.
     Det är detta som kallas Corporatocracy: Företag styr politik och regeringar, och de syns aldrig utåt. Läs t ex John Perkins böcker.
     Kännetecknande för varje stor företagsledare är också medlemsskap i något hemligt sällskap: Frimurarna, Skull and Bones t ex. I dessa sällskap är hierarkin extrem. Du får aldrig ifrågasätta en överordnad, helt enkelt. Och gör du det, är du död.
     Överhuvudtaget råder sådana hierarkier ofta inom företag. Särskilt amerikanska. Går man in på ett företag, går man in i fascism, är det någon som sagt. I Sverige har vi platta organisationer, men även dessa tenderar alltmer att köpas upp av globala aktörer, och då är det inte lika platt längre. Jag har själv upplevt sådant.
     Kan du se det? Allt är möjligt därför att du och jag är rädda, vi vill inte förlora vår plats i hierarkin. Det gäller även presidenter.
     Och, som du påpekar om 9-11, om att det skulle vara för riskabelt att göra en sådan sak: Det som sker är bara att någon underhuggare (en president t ex!) utses som syndabock, han bestraffas i bästa fall och allt är utagerat. Tror vi. Vi ser inte hierarkin ovanför. Och det är meningen.
     Politik framstår alltmer som teater. Ett tunt draperi som nödtorftigt skyler fascismen.
     Men det finns positiva krafter också. Vi börjar vakna upp ur en trans. Vi börjar se vad egots drifter kan ställa till med, och det sker faktiskt att stora makthavare och företag ställs till svars! Läkemedelsindustrin har det svårare nu. Detsamma gäller food-processingindustrin (se bara på vad Jamie Oliver gör!) och cancerindustrin. Mycket tack vare sajter som denna.

     • Jag håller med dig om mycket att “pengarna styr” och mycket pengar ger makt men ifrågasätter om det verkligen finns en liten elit som är så organiserad som styr. Jag tror det handlar mer om det du kallar egot och klassiska mänskliga egenskaper som att makt korrumperar och mycket vill ha mer och att man som du säger inte vill förlora en maktposition man uppnått etc. Jag tror också att pendeln håller på att svänga tillbaka (allt går i cykler) vissa multinationella bolag kan inte växa mer och “tillväxtidén” håller kanske på att slå i taket så något nytt kan växa fram (tanken om ständig tillväxt i ekonomin har jag svårt att se skulle vara hållbart i längden).
      Håller också med om att hierarkier där man inte får ifrågasätta rådande ordning och måste respektera överordnade leder till att individer slutar att vara och tänka självständigt och och att ta eget ansvar. Men jag tror mer att det är ett samspel mellan värderingar och de system (interagerande) som finns dvs de strukturer som omgärdar oss som skapar vissa förutsättningar. Se tex hur de som jobbar inom statliga myndigheter ofta är dåliga på att ta eget ansvar (som i exemplet jag gav i förra inlägget) och det tror jag beror på att det inte lönar sig i en sån organisation helt enkelt. De förutsättningar som finns inom dessa strukturer premierar inte den egenskapen direkt så de som är inne i systemet anpassar sig till det och det drar väl till sig den typen av individer också?
      Det man kan göra är väl att bli varse det där samspelet och se hur saker beror av varandra för att man ska kunna bryta ett mönster och välja en annan väg. Men det är svårt att se något man är mitt uppe i själv också och det kan vara svårt att se att man har alternativ. Det är också därför jag läser bloggar och inlägg på sajter som den här för att det är ögonöppnande!

  • Kristian Karl det var ju trots allt USA som hjälpte Saddams Hussein till makten.
   Kristian Karl det var ju trots allt USA som hjälpte talibanerna till makten.
   Kristian Karl det var ju trots allt USA själva arrangerade attentatet i Tonkinbukten, vilket i sin tur startade Vietnamkriget precis som Perra J skriver.
   Kristian Karl 9/11 är någonting som tusentals ingengörer, arkitektet, experter osv. ifrågasätter om det verkligen var ett terrorist angrepp eller om det var USA själva som genomförde det.
   Listan kan göras hur lång som helst.
   Så tror du Kristian Karl verkligen att USA är en världspolis? Det kanske istället är så att USA är en världsskurk?

 • Visst,man ska inte i onödan provocera andra. Ibland kan man tycka att vissa konstnärer i onödan,med tanke på hur oerhört känsliga väldigt många i dessa islamska länder är, “tagit sig friheter i yttrandefrihetens tecken”,sas. Yttrandefriheten är viktig,vi ska inte styras in i deras nät och synsätt bara för dom är inne i det , men det måste balanseras med den kunskap som finns om hur känsliga dom är pga deras lagar om avbildning av Mohammed. Samtidigt så finns det en del i islam som inte är så tilltalande för oss i väst heller. Ju mer aktoritär desto större avstånd. Frågan är om inte det snabba informationssamhället, det ,kosmopolitiska världssamhället där information sprids så lätt och ges så lätt och tas emot ibland så många fler ibland skapar fler problem än lösningar. Det har skapat stora problem och spänningar när människor från så vitt skilda kulturer och religioner pga av närheten som nu i modern tid,finns så nära varandra och irriterar varandra pga dom stora skillnader som finns på många områden. Det väsentliga skillnader bla i utövandet av sin religion,inte bara i religionen i sig, i synen på kvinnan,och mycket mer,skillnader som är mycket svåra att överbygga och som irriterar respektive part. Frågan är då om ökad närhet är lösningen,om inte det motsatta vore mer konfliktavväpnande istället. Vi kanske inte kan,ska,trycka på dom alla våra värderingar och uppfattningar,,och dom ska inte göra det med oss heller. Västs kultur måste få förbli västs,och öst,öst. Korståg åt vare sig det ena,eller andra hållet,är ingen bra lösning.

 • Helge K det där är ärekränkning…
  Det är skillnad på sanningen och på åsikter… Jag talar om sanningar och du kastar skit…
  Allt jag skriver är sant nämligen och du har inte någon som helst fakta i ditt genmäle.
  Sanningen är att vår invandringspolitik kostar lågt räknat 10 tals miljarder kronor per år…
  Sanningen är farlig så därför hemligstämplas den… Norska massmedier/tidningar skriver öppet om att samtliga grova överfallsvåldtäkter i Oslo sedan 2007 begåtts av icke västliga invandrare… Samtliga! Det går utmärkt att googla det…
  Vi talar om tidningar som Verdens Gang, Dagbladet och Norsk publik service TV…
  Man löser inte problem med hets hat eller lögner… Ditt inlägg är ett exempel på det… Saknar man argument i sak så måste man ljuga, hetsa och kalla motståndare för nazister etc.
  De politiker som påstår att vi snart har arbetskraftsbrist (det var länge sedan jag hörde det nu) kommer historien döma hårt.
  Liksom alla journalister, mediechefer mm som inte vågar skriva om sanningen…
  Sverige är ett land med mycket fega människor som till stor del saknar ryggrad. Man vågar inte ta konflikter (det finns internationella undersökningar om detta)…
  De flesta människor har fortfarande ingen aning om vad kostnaderna för invandringspolitiken är… När dom förstår det så kan vi tala om backlash… Risken är överhängande att betydligt “tuffare” partier än Sd kommer in i riksdagen…
  Ett ensamkommande flyktingbarn är sällan under 16-17 år ofta över 20 och kostar 1 miljon kr per person och år… Vem ska betala det?
  Den värsta terrorismen i Europa i fredstid drabbade Madrid därnäst London…
  WTC i USA är ett annat exempel…
  Sedan måste man hålla med Robert om att USA:s och Israels agerande i mellanöstern är en form av statsterrorism… Vilket man även kan beskylla de flesta tidigare kolonialmakterna för… Statsterrorism dödar givetvis långt fler än enstaka terrordåd…
  Det finns för övrigt ett antal anledningar till arbetslösheten…
  Arbetslösheten är inte ett konjunkturfenomen… Det är ett strukturellt problem.
  Mycket talar för tuffa tider framför oss med kraftigt stigande arbetslöshet.
  1) Mekanisering (skogsindustrin ersätter 50 man med en person + en maskin)… Om vi jämför idag med för 60-70 år sedan… Samma utveckling finns givetvis på många andra områden även om mekanisering sällan minskar arbetskraftsbehovet så mycket.
  2) Datorisering… Administration utförs effektivare mm…
  3) Robotisering… Arbeten tas över av robotar som aldrig blir trötta, kräver högre lön etc… Robotar som blir alltmer avancerade och kan göra alltmer.
  4) Utflyttning av fabriker och verksamheter till låg och medelkostnadsländer.
  5) Koncentration inom näringslivet. Allt färre och allt större koncerner gör allt mer med allt mindre personal. AGA var ett fint företag på Lidingö för 15 år sedan. Dom köptes upp av Lindhe i Tyskland och i princip allt är borta idag (förutom tillverkning som sker med mycket få anställda).
  6) Effektivisering överallt i synnerhet i industrin. Allt färre producerar allt mer jämför man Volvo Lastvagnar idag med Volvo Lv för 20 år sedan så är skillnaden stor. I storleksordningen halva personalen gör dubbelt så många lastbilar. Sedan gör underleverantörerna litet mer idag än för 20 år sedan. Så siffrorna är inte riktigt så stora men inte långt ifrån.
  7) Invandring av analfabeter och lågutbildade. Sverige har tagit emot över en miljon invandrare de senaste 30 åren och vi saknar bostäder, arbeten mm för att klara det.
  Jämför med Schweiz dom har drabbats lika hårt av punkt 1-6. Fast dom har nästan ingen arbetslöshet alls… Säg vad beror det på?
  Dels ett bättre klimat för företagare man attraherar utlänningar att flytta dit (Kamprad tex). Dels stängda gränser för personer som inte bidrar samt en ljusskygg finansindustri… De flesta stora företag i Schweiz har huvudägare som ser till att de inte försvinner utomlands. Sverige har politiker som släpper iväg Volvo PV till Kina…
  Inkompetensen är total… Det skulle aldrig skett i Tyskland eller Schweiz med Volkswagen, Daimler Benz, Siemens eller BMW. Det handlar om central nationella intressen…
  Die dumme Schweden…
  Sverige har dessutom gjort sitt bästa för att kasta ut företagare från 1965-1991 ungefär.

  • Det enda du skriver är åsikter, du gör samma fel som Dr. Dawkins som tror att han verkligen vet någonting…
   Enligt offentlig statistik i Sverige av svenska polisen så är norskar, danskar och finnar överrepresenterade i statistiken. Detta innebär att de har ovanligt hög andel brott i procent i förhållande till hur många de är, mer än andra grupper i samhället. Så de flesta brott i Sverige som begås av personer med utländsk bakgrund, de begås av norskar, danskar och finnar. Inte av muslimer från Afrika.
   Jag tror inte att du är mogen för hur det verkligen förhåller sig eftersom du utmålar din personliga tro som “sanning”, det är samma retorik som SD… du skriver folktro och fantasifulla föreställningar, men är dina personliga åsikter och inte någon sanning.
   Man kommer ingen vart med att skälla på etniska folkgrupper och bestraffa människor kollektivt istället för att se till individer. Det enda man lyckas med det, det är att man skapar konflikter mellan människor.
   Invandrare under 60- och 70-talet var motorn i den svenska ekonomin, det var välutbildade från bl a forna Jugoslavien och andra delar av Sydeuropa med mera, som fick anställning i tillverkningsindustrin. Många invandrare som kommer hit är högskoleutbildade, de är läkare, doktorer, lärare, vetenskapsmän och forskare. Och de får hanka sig fram som städare, det är verkligen slöseri med resurser. Men svenska företag vill inte anställa invandrare hur bra utbildade de än är, så de tar jobben som svenskar inte vill ha – eller så startar de eget företag. Bland invandrarna så finns det en mycket hög andel egenföretagare, och de hjälper hålla Sverige på fötter. De betalar in skatter och de lyckas med sina verksamheter. Sverige tjänar alltså pengar på dem.
   Vad är bäst? En arbetslös svensk eller en invandrare som har egen firma? Vem betalar mest skatt till staten, vem ger mest till samhället? Många invandrare kommer från kulturer där det är naturligt att ha eget företag, där familjerna hjälper till, där släkten hjälper varandra för att lyckas. Vi har inte den kulturen i Sverige, därför lyckas invandrarna med eget företag bättre än många s k “etniska svenskar”, för invandrarna är i regel mer företagsamma, de är uppfödda med att klara sig själv och ha egen verksamhet.
   Vi har en utveckling som går från ett produktbaserat industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, och en nyckel i det nya tjänste- och servicesamhället är invandrarna för av de invandrare som startar egen firma, så gör majoriteten det inom servicesektorn.

 • Jonas M
  Du talar om saker som du säger man inte får tala om? Det är nog mer så att folk inte håller med dig. Religioner begår inte brott. Det är människor som begår brott, och de skall
  naturligtvis straffas oberoende av religion! Det är väl självklarheter.
  Den värsta terrorismen som begåtts här i Norden stod en person för, som delar mycket av dina åsikter,som jag uppfattar dem, så jag tycker DU bör fundera lite mer över ideologier och brottslighet.
  Sedan är ditt resonemang om ” trendmässigt stigande arbetslöshet sedan 1970″lite förvirrat. Det har inget med religion att göra, utan med priskonkurens från Kina bland annat, att göra(Om lönerna sänktes till kinesisk nivå skulle arbetslösheten gå ned snabbt.) Så DU är nog vid sidan av ämnet för denna blogg, Varför inte starta en egen blogg och skriva vad du vill? Det är vare sig dyrt eller besvärligt.
  Vad det gäller frågan om att provocera och såra människor som inte delar ens egen
  religion/ideologi så leder det nog inte till något bra.

 • Yttrandefrihet och den så kallade rasismen…
  Det är rasism att tala sanning på de flesta dagstidningars kommentarsfält. Igår talade dock tom studio 1 i P1 sanning kl 17.00…
  Invandrare är ordentligt överrepresenterade när det gäller brott, vissa grupper i synnerhet… Det får man inte tala om…
  Det gäller i synnerhet personer från delar av afrika och asien… Givetvis inte kineser, japaner eller indier… Islam är en gemensam egenskap hos de grupper som har störst problem…
  I Sverige har vi löst detta genom att hemligstämpla etniska gruppers brottslighet.
  Utanförskap och arbetslöshet kommer vi ha allt större problem med.
  Hela västvärlden har haft en trendmässigt stigande arbetslöshet sedan 1970…
  Det finns bara enstaka undantag (Norge, Schweiz och möjligen Luxemburg)… Förutom lilleputstater (Monaco o Vaticanstaten mfl)…
  Norge har olja, Schweiz och Luxemburg har finansindustri…
  Schweiz har också haft en stenhård invandringspolitik åtminstone sedan 1930 talet. Vissa invandrare är givetvis välkomna:
  Ingvar Kamprad
  Familjen Rausing
  Fredrik Lundberg
  Är 3 svenska familjer som bor eller bott i Schweiz i perioder…
  Analfabeter från Somalia släpps inte in… Sveriges invandringspolitik har havererat och kostnaderna och konsekvenserna för detta kommer kosta mycket under lång tid.

  • Om det är så att uppgifterna är hemlighetsstämplade, hur kan du då göra de påståenden som du gör? Hur har du fått tag på “hemlighetsstämplad information”… Nej du, den information du påstår är hemlighetsstämplad, existerar inte. Inte på det sätt du tror.
   Det stämmer att svenskar med invandrarbakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken, men du har fel när du påstår att de är muslimer och kommer från Afrika m fl. Det är från våra nordiska grannländer som de kommer – från Norge, Danmark och Finland. Det är här du hittar invandrarna som begår brott.
   Jag anser att varje människa ska vara fri att bosätta sig var man vill, det ska vara en demokratisk rättighet. Det är gränser som skapar utanförskap och konflikt, och ju mer man stänger sina gränser desto mer utanförskap skapar man, man bygger ett “vi och dom” istället för ett “vi”. Och byggandet av dessa murar riskerar att skapa krig.
   Fred kan vi enbart uppnå genom att riva murarna och respektera varandra oavsett etniska bakgrund, när vi slutar förvänta sig att alla människor ska bete sig likadant. Om man älskar sig själv, om man är trygg i sig själv, då kan man också visa generositet gentemot sina medmänniskor.
   Rasism och hat gentemot andra människor beroende på deras etniska bakgrund, det kommer av att man mår dåligt i sitt inre. Frustrerade människor som mår dåligt vill gärna hitta syndabockar, och tydligen så mår de lite bättre när de får slänga skit på människor med annan etnisk bakgrund.

 • Tack igen Robert!
  Försöker bidra med detta som jag skrev för lääänge sedan…
  “Kärt barn… 990403
  …har många namn
  vem har gett människan rätten till att definiera “GUD”, vad gud är, att sätta ramar, om du gör så men inte så så går allt bra i ditt liv om inte straffas du i ditt liv.
  JAG ÄR är så mycket större än denna fyrkant som människan skapat för att vetenskapligt bevisa vad “GUD” är, ytterligare en kontroll…
  När egentligen GUD bara är
  allt levande; du och jag
  är
  en del av GUD
  av skapelsen…
  en manifestering
  av KÄRLEKEN
  så vi kan kalla det vad vi vill
  men inte sätta ramar
  utan våga tillåta
  varje människa
  att ha sin känsla
  sin TRO…
  och låta den gro…
  Raya”

 • Jag håller med om att vi borde iaktta större hänsyn gentemot andra religioner, men inser samtidigt att krigshetsare alltid kommer att utnyttja detta, genom att trycka på de ömtåliga knapparna. Det finns ett ansvar också för muslimer, liksom det gör för varje troende.
  Både i Islam och Kristendom finns ett bud om att man inte ska skaffa sig avbilder av Gud, eller den gestalt man förknippar med Gud.
  Vad detta egentligen handlar om är att man inte ska ha en MENTAL bild av Gud (t ex bilden av den vitskäggige gubben uppe i himlen), därför att Gud är förmer än varje sådan mental bild. Gud kan inte definieras medelst något yttre objekt, utan gudomligheten är nåbar för varje människa som kan transcendera sina egna mentala bilder. Budet är till för OSS, inte för Gud. Mänskliga aktörer på jorden har dock i alla tider frestats av den makt man kan få när man ställer sig själv mellan Gud och resten av folket.
  Gud – och profeten Muhammed, liksom Jesus – är inom oss. Men varje avbild, och varje mental bild, är utom oss. Att förfasa sig över en nidbild av Guden är att tillskriva viktighet åt yttre avbilder, och dessutom att sätta sig själv i Gudens ställe, och utagera vrede i Gudens namn, som om det skulle vara viktigt för Gud att inte bli avbildad. Och för den delen: man utgår utan minsta eftertanke från antagandet att Gud inte kan ha humor. Det är att definiera Gud i enlighet med våra snäva egon, och här tornar raskt upp sig en tyrannisk “gud” som är svartsjuk och hämndlysten. Kristendomen lider också av det här. “Gud” i gamla testamentet är en mental bild av gud, skapade av människor med egon, och något som måste försvaras med vrede. Men både Jesus och Muhammed vill få oss att se guden inom oss, bortom våra mentala bilder.
  Egentligen är väl det den största hädelsen av dem alla: Att definiera Gud?
  Gud kan aldrig kränkas. Det är människor som vill vara Gud, som kan kränkas. Jag tror jon är inne lite på samma sak om jag.
  Jag rekommenderar alla – kristna och muslimer – att läsa Rumis texter.

 • Man ska väl i rättvisans namn påpeka att inte ens alla muslimer blir upprörda av provokationerna. Jag tycker det verkar mest vara i länder där det forna kolonoalväldet fortfarande sätter sina spår eller där det finns totalitära regimer som man blir mest uppretad av alla smädelser. Det jag tycker är riktigt alvarligt är dock att så många verkar vilja slå mynt av muslimernas upprördhet. Både inom rasistiska grupperingar men även inom fundametalistiska kristna grupper. Det upplever jag som ett än större bekymmer än själva smädelsen.
  Men jag kan inte mer än hålla med dig om att det finns en stor brist på logik mellan värnandet om yttrandefriheten å ena sidan och respekten för andra människor å andra sidan. Gör man det dessutom som ett konstprojekt så verkar domstolarna mycket rädda att döma.

  • Men AA! Här tycker inte jag det handlar om att undvika smädelse mot en religion i sig, utan snarare kränkning av människors privata tro ( man smädar andra människors privata sfär ). Om människor i muslimska länder i vardagen har stor anknytning till mohammed, så tillhör det god ton att inte kränka den tron, det vet de flesta och det gäller oberoenda av vilken tro man talar om. Det tycker jag inte vår tryckfrihetsförordning var menad för i grunden. Hoppas du förstår vad jag menar. Jag tror jag fattat vad Robert Hahn menade, men rätta mej om jag har fel.

   • @ruben: Om du vill lagstifta mot att folk upplever sig kränkta i sin privata tro av allt från böcker till film och musik så krävs väl ett återinförande av blasfemilagarna? Annars får du förklara för mig med vilket lagrum du vill åstadkomma dessa tvingande förändringar.

    • Nej Madd! Jag menar ingen lag behövs utan att varje handling man gör kanske man skall tänka efter före vad det gagnar någon eller inte. Vad uppnådde man? Läs Perra J och jon kommentar, som jag håller med om.

     • Det är väl en något naiv tanke att ALLA skulle tänka efter före. Det finns ju faktiskt folk som VILL provocera och skada. Men om jag förstår DIG rätt så vill du inte stoppa detta med lagstiftning

     • Ja Madd! Du fårstår mig rätt. Jag vill inte ha tillbaks gamla lagar mot yttrandefrihet. Håller bara med i den kritiska artikeln R.H. skrivit om att det är nog inte så klok timing med sån symbolisk protest. En dålig liknelse kanske men lite vad jag tänker. Man har som gångare rätt att gå över övergångsstället före en bilist, men kommer det en bilist i rasande fart, så utnyttjar man inte instinktivt den rätten utan avvaktar. Går man så har man rätten på sin sida, men det kanske inte var värt den eventuella skadan? Jag tror många skulle tycka det var onödigt, gå över bara för att man hade rätten på sin sida men samtidigt rimligen kunde förutse att det kunde hända en olycka. Ja kanske lite för långt från ämnet, men så kan jag förklara hur jag tänkte ungefär.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *