Bastian Baghfaleky och mutaffären på Skatteverket – Bevisen som försvann – Del 4

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson
Skatteverket Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 67. Foto: Google Maps

NewsVoice fortsätter granskningen av fallet Bastian Baghfaleky på Skatteverket. I en tidigare artikel konstaterades att polisanmälan mot Baghfaleky lades ned i brist på bevis. När Baghfaleky sökte upprättelse med stöd av serverchefen Jöran Soldefors hos Arbetsdomstolen mobiliserade Skatteverket sina krafter. 

Bastian BaghfalekyBaghfaleky fälldes för IT-sabotage (Dom 2009-12-16, målnr A-69-2008, A-106-2008), men när undertecknad tagit del av underlaget visar det sig att bevisen är obefintliga och att ett påstått bevis, ”scriptet”, alla ljudinspelningar och textutskrifter från förhandlingarna raderats av Arbetsdomstolen (AD). Baghfaleky hade dock sparat en kopia av ”scriptet”, som egentligen borde ha friat honom.

Sedan Baghfaleky dömdes på falska grunder har han inte kunnat glömma processen. Han har plågats varje dag i flera år. Jag är oskyldig, säger han.

Det är viktigt att påpeka att anledningen till att fallet hamnade hos AD beror på att Baghfaleky tog ärendet dit för att få upprättelse efter att en jurist på Skatteverket polisanmält honom med underlag från IT-cheferna. Anmälan lades ned i brist på bevis. När Baghfaleky sökte upprättelse räknade han inte med att IT-cheferna skulle lyckas mobilisera sin ”armé”.

Skatteverkets ”armé” (inkl cheferna som spred uppgifter till massmedia) bestod av:

 • 1 jurist från Skatteverket (Helene Viksten)
 • 6 chefer från Skatteverket (Christer Lindström, Mattias Larsson, Håkan L. Johansson, Mats Sjöstrand, Anders Kylesten, Elisabeth Bijard)
 • 2 externa advokatbyråer (Roschier och Kilpatrick Stockton)
 • 2 konsulter från HP
 • 1 IT-expert med bakgrund från Försvarsmakten (AR)

Det är undertecknads uppfattning att det var nödvändigt för Skatteverket att mobilisera så mycket kraft för vinna mot Baghfaleky eftersom Skatteverket saknade hållbara bevis.

Den centrala frågan idag är om Baghfaleky kan få upprättelse. En jurist med erfarenhet av myndighetsövergrepp ska se över fallet. Ett problem är att Arbetsdomstolen har raderat ljudinspelningarna och textutskrifterna från förhandlingarna. Denna artikel återkommer om det.

Overheaden som kunde att friat Baghfaleky

Undersökningen visar även att Baghfalekys ombud från Jusek, personen som skulle ha försvarat Baghfaleky förvägrade två mycket viktiga vittnen möjligheten att vittna till Baghfalekys fördel. NewsVoice publicerar därför en overhead på 5MB och ett följebrev från vittnena och det kan konstateras att om det hade redovisats hade sannolikt Baghfaleky friats från alla misstankar.

I overheaden och i artikeln nedan används begreppet OvO istället för OPC. OvO är en äldre beteckning.

”Scriptet”

NewsVoice publicerar även ”scriptet” som Skatteverket inte heller sparat och som användes som bevis mot Baghfaleky. Det kan konstateras att ”scriptet” enbart är av typen read/läs och inte innehåller kommandot OPCMSG, vilket är ett kommando som ”gör något” (write/skriv). Därför kan omöjligen ”scriptet” ha skadat servern eller ”kopplingen” som hänvisas till i anklagelserna mot Baghfaleky, men IT-experten AR som anlitades av Skatteverket redovisade ändå ”scriptet”  inför rätten som ett bevis som skadat ”kopplingen”. Det ledde till domslutet i allra högsta grad, menar Baghfaleky. Han tillägger att varken HP-konsulterna eller AR kunde visa att kommandot OPCMSG existerade i ”scriptet”.

Flera IT-tekniker som undersökt scriptet menar att scriptet är helt ofarligt. Det anser bla Peter Bayer från IBAS i Sverige. Eric Winter en HP-tekniker, stationerad på HP:s kontor i Holland, skriver i ett mail att ”scriptet” i själva verket borde användas mer brett ute i världen av HP:s kunder eftersom det var så välskrivet. Eric Winter bekräftar även att ”scriptet” inte kan skada varken OPC eller NMM.

Filflyttandet och oförklarlig aktivitet på NNM-servern

De centrala anklagelserna cirkulerar runt ett filflyttande utförd av Baghfaleky. Innan han flyttade filerna, som en del av hans vanliga arbete som tekniker, skedde något som var anmärkningsvärt och som än idag är oförklarligt.

Den 22 maj upptäckte Baghfaleky genom att kontrollera logghistoriken att OPC-utvecklaren Örjan Lindberg var inloggad på NNM-servern. Det var underligt då Lindberg inte ens arbetade med NNM. Loggarna visade att Lindberg obehörigt kopierat filer, sökt efter OPCMSG och letat efter ”kopplingen” mellan OPC och NNM. Loggarna över vad Örjan Lindberg gjort på NNM fanns med i HP:s forensiska utredning som bilaga. Örjan Lindberg arbetade på servern den 22-23 maj 2007.

Den 23 maj arbetade åter Baghfaleky på NNM-servern.

Det är viktigt att påpeka att David Åhs, en Unix-tekniker på Skatteverket uppgivit att inga larm inom OPC (OvO) inkommit under perioden den 22-25 maj. Med andra ord hade ”kopplingen” upphört att fungera mellan den 22-25 maj. Frågan är därför vem eller vad hade fått ”kopplingen” att sluta fungera? Baghfaleky ville veta. Han kontaktade därför Christer Lindström och frågade vad Örjan Lindberg gjorde på servern.

Christer Lindström svarade kort att han hade ingen aning.

”Förhöret”

Några dagar senare när Baghfaleky kommit tillbaka efter en sjukskrivning (förkylning) försökte han logga in som vanligt på sin arbets-PC på Skatteverket, men det var omöjligt. Baghfaleky frågade då Lindström om problemet varpå Lindström kallade Baghfaleky till ett möte. Christer Lindström ville inte förklara syftet med mötet.

Mötesdeltagare: Mattias Larsson (sektionschef), Christer Lindström (gruppchef), Anna Green (HR-avd), Bastian Baghfaleky.

[När Bastian Baghfaleky kommer till mötesrummet sitter de övriga redan på plats och väntar. De verkar ha träffats innan utsedd mötestidpunkt]

Bastian Baghfaleky (BB): –Ursäkta, vad gäller mötet?

Christer Lindström (CL): –Du har förstört systemet.

BB: –Vilket system?

CL: –Spela inte dum

Mattias Larsson: [hyschade CL]

CL: –Du har förstört kopplingen.

BB: –Kopplingen? Det har inget med systemet att göra.

CL: – Jo jo, kopplingen har falerat.

BB: –Men kopplingen har falerat många gånger. Varför har du inte meddelat mig om att kopplingen falerat? Om det var kopplingen tar det 10 minuter att fixa den. Låt mig fixa den.

CL: –Nej nej, du får inte göra någonting. Dina rättigheter är borttagna. Vi har anlitat en extern konsult som utreder vad som hänt.

BB: –Va, har du anlitat en extern konsult för att utreda kopplingen?

CL: –Jo, du gjorde det med avsikt.

BB: –Vadå med avsikt? Varför skulle jag göra det?

CL: – Berätta vad du har gjort!

BB: –Vad har jag gjort? Låt mig få gå in och kolla vad som hänt. Systemet fungerar och ingen har klagat.

CL: –Jo, du gjorde det med avsikt.

Mattias Larsson: [hyschade CL igen]

CL: –Du har inte dokumenterat.

BB: –Jag har dokumenterat. Jag skickade ett mail till dig innan jag blev sjukskriven. Du svarade att jag skulle skriva mer och jag svarade: vad ska jag skriva mer? Och du svarade bara: ”Dokumentera!”

CL: [Skakar på huvudet och hånler] –Nej, du har inte skrivit.

BB: –Låt mig få gå till min PC och jag kan skicka en kopia på det jag har skrivit.

CL: –Nej nej, du får inte logga in någonstans. Du har flyttat och tagit bort filer.

BB: –Jag gjorde det för att underlätta dokumentationen av scripten. Innan jag tog bort och flyttade på filerna tog jag en full kopia av katalogen [rotnivå] och det finns även en kopia i min hemkatalog.

Anna Green (HR avd): –Hur kan du ta arbetsgivargivarens filer hem till din bostad?

BB: [paff] –Men herregud, inte hem till min bostad. Den finns på min hemkatalog på samma server. Förutom det finns en full backup på hela NNM som tas varje dag. Om det är något viktigt som saknas är det bara att göra en ”restore”. Nej nu måste någon kunnig person lyssna på det här, någon jurist eller journalist eller facket borde agera. Det här är allvarligt. Det är skandal. Så här behandlar man inte en människa. Jag har inte gjort fel.

Anna Green: Du kan kontakta din fackliga representant.

[Mötet avslutades]

Fick sparken

Kort därefter meddelade Christer Lindström att Baghfaleky var arbetsbefriad och att han kunde välja mellan att gå hem eller vara kvar på arbetsplatsen, men om han valde att stanna fick han inte ha kontakt med någon.

Under AD-rättegången fick Örjan Lindberg frågan vad han gjorde på NNM. Han svarade att han inte mindes. Örjan Lindberg var alltså inte behörig att arbeta på NNM-servern och ingen ville besvara frågan vad Lindberg gjorde på servern den 22-23 maj, uppger Baghfaleky.

Skatterverket och HP vacklade i tidsuppgivelserna gällande filflyttandet och det verkade som om Skatteverket försökte matcha datumen till sin ”historia”, säger Baghfaleky.

Det hade tagit Baghfaleky normalt endast 2 timmar (max 4) att ominstallera NNM om han fått den tillåtelsen, men HP tog 425 000 kronor för samma arbetsinsats. Summan inkluderade en kostnad för Christer Lindström som säger sig ha lagt 100 timmars arbete på ominstallationen. Jöran Soldefors kallar det för ”ett dåligt skämt”. Tiderna och kostnaderna var uppblåsta bortom alla rimliga proportioner. Den part som tjänade mest på det var HP.

Baghfaleky tillägger att det för honom eller en behörig kollega endast hade tagit 5-10 minuter att reparera ”kopplingen” om det hade varit problem med kopplingen.

Vad var ”kopplingen” som falerade?

För att förstå vad anklagelserna handlar om måste man förstå Bastians arbetsuppgifter.

På Skatteverket finns två system som båda övervakar myndighetens hela datasystem. System NNM övervakar nät, routrar och switchar. Operations (OPC) övervakar servrar och applikationer.De två systemen arbetar och fungerar helt oberoende av varandra. Övervakningssystemen övervakas i sin tur av 4-5 operatörer som ser allt som händer på sina dataskärmar.

Varje operatör har två skärmar. På den ena skärmen finns NNM och på den andra OPC. Om en nätverkstekniker tex råkar dra ut en kabel från en switch eller router går ett larm i övervakningssystemet NNM och om en databas eller en server slutar att fungera går ett annat larm till OPC.

Nätverksteknikerna som arbetar med NNM ser enbart larmen från routrar eller switchar inom NNM, men operatörerna som jobbade med OPC hade dubbla skärmar där de kunde se NNM på den ena skärmen och OPC på den andra skärmen.

Bastian Baghfaleky var anställd som utvecklare av NNM. Han tog fram ”scriptet” som kopierade vissa larm från NNM-skärmen till OPC-skärmen så att dessa NNM-larm, som en extraservice, även visades på OPC-skärmen.

Det var ”kopplingen”.

Anledningen till operatörerna som jobbade med OPC även kunde se larmen både inom NNM och OPC var alltså tack vare Baghfaleky som tagit fram denna lösning, som en del av sina arbetsuppgifter. Operatörerna fick därmed se kopior av larmen som visade sig för nätverksteknikerna som arbetade med NNM. Detta var alltså den falerande ”koppling” som Skatteverket i sin anklagelse riktad mot Baghfaleky gav det ”bortfall” som de anser att Baghfaleky var ”skyldig” till.

Det tog tre dagar för operatörerna inom Operations att upptäcka att vissa larm inte visades. Anledningen till det var för att de larmen redan visades inom NNM där andra tekniker övervakade. Det enda som falerade var Baghfalekys ”extraservice”, dvs ”kopplingen” som gjorde att vissa larm visades även för operatörerna som övervakade Operations (OPC).

Med andra ord existerade inget funktionsbortfall som hävdades i anklagelserna mot Baghfaleky eftersom inga larm försvann. Endast vissa larm visades inte på Operations-skärmen. Dessa larm visades redan för NNM-teknikerna.

Jöran Soldefors förklarar med sina egna ord.

I dokumentet med DNR 131 385512-07/24 säger Skatteverket själva att NNM är intakt. Övervakningen fungerar således. Det finns medarbetare som tittar på monitorn för NNM. OVO-monitorn fick inte meddelanden enligt Skatteverket, men eftersom NNM ändå fungerar så är övervakningen intakt.” – från Jöran Soldefors ”overhead”

”Hade det varit några problem med kommunikationen mellan NNM och OVO borde Team för övervakning av OVO märkt det direkt. Med tanke [på] att det inte vidarebefordrades några larm till OVO på tre dagar så är det högst anmärkningsvärt att inte personal som ansvarar för övervakning märkt detta. NNM var dock intakt så övervakningen upphörde aldrig att fungera. NNM har ju en egen monitor ovan som övervakas av ett team”. – från Jöran Soldefors ”overhead”

Eftersom nätverksteknikerna inom NNM och operatörerna inom OPC hela tiden kunde se alla larm inom respektive system oavsett ”kopplingens existens” så tvingades Skatteverket erkänna att systemet faktiskt varit intakt hela tiden, men AD tog inte hänsyn till det utan fällde ändå Baghfaleky på grund av den allmänna förvirringen som skapades i rättssalen.

”En drifttekniker har behörighet att skapa, kopiera, flytta och ta bort filer. Det ingår i arbetsuppgifterna att göra detta. En drifttekniker som Bastian har behörighet att göra detta i princip överallt. Hade han uppsåtligen velat sabotera, hade han med ett enda kommando kunnat slå ut minst ett helt system. Eftersom han enbart tog bort respektive flyttade filer som störde kommunikation mellan NNM och OVO och båda systemen gick att övervaka, är det inte alls sannolikt att det skedde uppsåtligen och således är det ej frågan om ett sabotage.” / från Jöran Soldefors ”overhead”

Baghfaleky menar att hans eget Jusek-ombud inte alls förstod vad som egentligen hänt och Arbetsdomstolens ordförande Michaël Koch somnade flera gånger under den tre dagar långa rättegångsförhandlingen.

Undertecknad konstaterar dessutom att IT-expertens overhead [pdf] inte innehöll faktiska bevis utan mest allmänna resonemang. Kanske overheaden dock imponerade på AD:s slumrande ordförande Michaël Koch.

Systemet var hela tiden intakt eftersom alla larm gick fram hela tiden. Syftet med Baghfalekys insats med att ta fram ”scriptet” var för att på sikt utveckla en arbetsmiljö med enbart en skärm istället för två.

Skatteverkets IT-chefer baserade sina anklagelser på anekdoter

Det finns inga som helst bevis för att någon saboterat något och inte heller finns några motiv för att sabotera något. Anklagelserna mot Bastian Baghfaleky handlade om helt andra saker som troligen berörde ekonomiska incitament för HP och för vissa IT-chefer på Skatteverket (varav två efter processen mot Baghfaleky fälldes för mutbrott). Det handlade säkert även om prestige. Attityden verkar vara i Sverige att en myndighet inte får ha fel och aldrig förlora rättsligt mot en medborgare som har rätt.

Sammanfattning av IT-cheferna Christer Lindströms och Håkan L. Johanssons anklagelser mot Bastian Baghfaleky samt den egentliga faktasituationen:

 • Baghfaleky anklagades för att genom IT-sabotage ”förstört 10 års utvecklingsarbete” som ”inte går att återskapa”.
  Fakta: Christer Lindström fabricerar. Tvärtom har Skatteverket bekräftat att systemet var intakt. Inget vittne från HP kunde bevisa att något saboterats. Inte heller IT-experten (AR) kunde bevisa att några skador skett, att det funnits något uppsåt att sabotera, eller att utvecklingsarbete för 10 år förstörts. 
 • Baghfaleky anklagades för att ha saboterat ”kopplingen” mellan systemen (23 maj 2007).
  Fakta: Det som tillfälligtvis slutade fungera var att larm inom NNM inte annonserades för operatörerna som arbetade med OPC. Denna funktion var dock inte på något sätt viktig för systemet som helhet. Alla larm gick fram ändå.
 • Baghfaleky anklagades för att inte ha dokumenterat aktivitet och innehåll på aktuell server
  Fakta: Baghfaleky hade inlett dokumentationen, men han förhindrades att fullfölja denna av Christer Lindström som nu hävdade att Baghfaleky hade saboterat ”kopplingen”.
 • Baghfaleky anklagades för att ha flyttat ”centrala filer” till hans hemkatalog. 
  Fakta: ”Viktigheten” av filerna kommer från ett anekdotiskt påstående från Christer Lindström, ett påstående utan juridisk bäring. Visa filer hade inte ens någon funktion längre. Baghfalekys gjorde bara sitt jobb dvs att sköta NNM. HP kunde aldrig bevisa att flytten av dessa filer hade någon betydelse för ”kopplingen”.
 • Baghfaleky anklagades för att otillbörligen ha flyttat eller skadat 22 filer.
  Fakta: Skatteverket tvingades backa och kvar blev endast en fil, ”scriptet” som visade sig vara ett helt ofarligt test-script.
 • Det har kostat Skatteverket flera miljoner kr att återställa systemet.
  Fakta: Summan är påhittad av Håkan L. Johansson. Ominstallationerna beordrades av samma chefer som anklagade Baghfaleky och utfördes av part i målet, HP, som tjänade pengar på att få ominstallera. Genom att onödiga ominstallationer gjordes fabricerades förutsättningen för att hävda kostnader, vilka sedan blåstes upp ytterligare och skulden fick Baghfaleky.
 • Baghfaleky anklagades för att inte vara samarbetsvillig att reparera systemet (4 juni 2007).
  Fakta: Han var mycket samarbetsvillig, men hans samarbetsvillighet förnekades av Christer Lindström. Var det inte snarare Lindströms tjänstefel att inte ta in hans kompetens? Istället gav Lindström ytterligare uppdrag till HP, vilket genererade ytterligare kostnader (dvs HP-intäkter), vilka Baghfaleky beskylldes för.
 • Baghfaleky anklagades för att inte ha backup på flyttade filer och IT-chefen Håkan L. Johansson sa till Realtid att: ”man kan inte lita på någon som saboterat systemet”.
  Fakta: Håkan L. Johanssons uttalande är hans åsikt, men kan bli föremål för förtal. I själva verket fanns tre olika backups*.

En slutsats är att ”scriptet” som användes för att fälla Baghfaleky i själva verket är ett bevis som friar honom eftersom det var ett read/läs-script som inte ens innehöll kommandot OPCMSG.

Bevisen försvann på Arbetsdomstolen

När NewsVoice började gräva i fallet blev det snabbt klart att all dokumentation inklusive alla ”bevis” som användes emot Bastian Baghfaleky måste läggas på bordet av Arbetsdomstolen (AD) och Juseks ombud Lars Merkel. Förutom vad som redan redovisats ovan av diverse ickebevis finns även problemet att varken Lars Merkel eller Arbetsdomstolen har sparat ”scriptet” eller den argumentation som framfördes muntligen i rättssalen. AD svarar att det inte existerar. Undertecknad har vid tre tillfällen försökt förmå Arbetsdomstolen att översända materialet, men det förblir inkomplett.

Lars Merkel och AD:s ordförande Michael Koch meddelade Baghfaleky per telefon och mail att ljudinspelningarna och alla textutskrifter från vad som sades i rättssalen har raderats eftersom de endast ansågs vara ”minnesanteckningar”. Det är anmärkningsvärt eftersom domen egentligen baseras på anekdoter och spekulationer. Det som gick att få ut finns redovisat nedan under rubriken ”Offentliga dokument från Arbetsdomstolen”.

Bastian Baghfaleky förlorade jobbet, dömdes för IT-sabotage och fick böta över 300 000 kr. Domslutet baserades på anekdoter, en IT-experts spekulationer, allmän förvirring i rättssalen, en slumrande domstolsordförande och ett ombud som inte tillät viktiga vittnen få komma till tals. Fallet Baghfaleky i AD är sannolikt ett av de värsta rättsövergreppen i landet på många år.

Text: Torbjörn Sassersson

* En mappkopia i roten, en mappkopia i Bastians hemkatalog och en kopia på hela NNM.

Offentliga dokument från Arbetsdomstolen

2009-09-24: Roschier arvode.pdf
2009-09-24: Roschier Stockton arvoden .pdf
2009-09-24: Jusek Merkel arvode 955 425 kr.pdf
2009-09-24: Vittnesfo?rho?r Andre Rickardsson [Andre Catry] (korrupt).pdf
2009-09-21: Yttrande Kilpatrick Stockton.pdf
2009-09-15: Yttrande Roschier.pdf
2009-09-14: Vittnen AD Huvudfo?rhandling.pdf
2009-01-23: Jusek Merkel om skadan.pdf
2009-01-20: Jusek Merkel yttrande.pdf
2009-01-14: AD bevis Robert Lakatos.pdf
2009-01-01: Jusek yttrande till AD.pdf
2007-04-24: Övervakn.fo?rvaltningen.pdf
2008-12-22: AD larm.pdf
2008-12-19: Roschier yttrande.pdf
2008-12-03: AD Jusek Roschier.pdf

Andra dokument av betydelse
2010-01-20: Raderade ljudfiler, Lars Merkel, Michael Koch, AD
2007-04-10: Bastian Baghfalekys fick admin-konto och roträttighet
2005-09-19: Bastian Baghfalekys arbetsuppgifter för NNM
2005-02-09: Bastian Baghfalekys arbetsbeskrivning för ”Operations” ”Scriptet”

Artiklar i externa media
2010-03-25: ”HP mutade Skatteverket”.
2010-03-25: ”Hewlet Packard bakom it-sabotörens dom”.
2010-03-01: ”AD-dom: Var det rätt att avskeda en tjänsteman som avsiktligen saboterat myndighetens datasystem?”
2009-08-19: ”Skattechefer kan ha mutats”.
2008-09-12: ”Skatteverket ändrar inte sina rutiner”.
2008-09-09: ”De vill bli av med honom”.
2008-05-30: ”Inga bevis mot it-sabotören”.
2007-10-25: ”Sparkad krävs på halv miljon”.
2007-08-14: Mitt i Upplandsbro: Datasabotage på Skatteverket – Anställd förstörde tio års arbete
2007-08-07: ”Men hallå ! Håkan Johansson – chef över den medarbetare som avskedats för sabotage”.
2007-08-07: ”Avsked på Skatteverket strider mot lagen enligt Jusek”.
2007-08-06: Computer Sweden: Sabotage mot Skatteverkets it-system (Anders Kylesten)
2007-08-06: ”Sabotage mot Skatteverkets it-system”.
2007-08-06: ”Sabotage mot Skatteverket i Solna”.

NewsVoice artiklar om fallet Bastian Baghfaleky


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq