Patienter uppgav att homeopatin förbättrar hälsan medan vanlig skolmedicin gör dem sämre

publicerad 28 november 2013
- av Marina Szöges

homeopatiNio av tio patienter i en belgisk observationsstudie uppgav att homeopatin hjälpte dem. Samtidigt sa 55 procent av de tillfrågade att deras hälsa försämrats under konventionell behandling. Belgien som nation skulle kunna spara in två tredjedelar av sin läkemedelsbudget med homeopati.

Medan 55 procent av 782 belgiska patienter i en observationsstudie uppgav att de blivit sämre av konventionell behandling, sade majoriteten av dem, 95 procent, att de blev nöjda eller mycket nöjda med den homeo-patiska behandlingen. Över hälften som tog konventionella mediciner kunde sluta ta medicinerna.

Läs mer på Dagens Homeoapti