Föreningen Vetenskap och Folkbildning och “mörkrets män” på universitetet

publicerad 2 januari 2014
- av Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

I vår är det återigen dags för föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) att hålla en universitetskurs på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Trots att kursen hålls för skattepengar tycks schemat vara hemligt. Man måste själv vara student för att få se det.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en förening med ett par tusen medlemmar, vilka nästan enbart är män. De befinner sig oftast i det professionella vetenskapliga arbetets periferi, men strävar efter att mer tydligt sola sig i vetenskapens goda anseende. I bästa fall rör det sig om vetenskaps-groupies medan många förfäktar ståndpunkter som är både udda och extrema.

VoF:aren känner ett självpåtaget ansvar för att hålla vetenskapen “ren” från oliktänkande element och rivaliserande utgångspunkter. En titt på deras aktuella hemsida visar att det, som vanligt, framför allt är alternativmedicinare och nyandliga tänkare som sprider oro och olust.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning söker uppmärksamhet

Vetenskap och Folkbildning bedriver inte någon egen vetenskaplig verksamhet men kämpar hårt för att få uppmärksamhet. Och då spelar det ingen roll om det sker på andras bekostnad. Ett bra exempel på detta är föreningens utnämning av Årets förvillare som jag tidigare kritiserat för att vara både omodern, opedagogisk, ociviliserad och skadlig. I modernt vetenskapligt arbete har man för länge sedan gått in för att bedriva en respektfull dialog i syfte att uppnå konsensus istället för att förlöjliga meningsmotståndare med dumstruten i högsta hugg.

Titta bara på debattsidorna i vilken vetenskaplig tidskrift som helst så får du se. Här finns inga okvädningsord eller raljerande fraser, sådant blir obönhörligen bort redigerat. Att detta är dagens melodi begriper säkert även en Voffare innerst inne. Men att bli så civiliserade att man slutar att dela ut utmärkelsen Årets Förvillare tror jag inte att föreningens medlemmar klarar av. Press-releasen med Årets förvillare är nämligen den enda gången under året som VoF garanterat får uppmärksamhet i media.

Det trista är att pressen, i likhet med många andra, tror att VoF är en förening med vetenskapligt kunniga personer, ungefär som en akademi. Inget kunde vara mer felaktigt. Föreningen Vetenskap och Folkbildning sprider en ideologi. Man riktar aldrig någon kritik mot kommersiella företag som skulle kunna svara med en stämning. Det man istället gör att hänga ut tämligen försvarslösa enskilda personer och utsätter dem för kritik i form av kampanjer. Det sker på VoFs nätsidor, i deras föreningstidning samt i böcker man ger ut på förlaget Leopard. Oftast rör det sig, som sagt, om nyandliga tänkare eller personer som sysslar med alternativ medicin.

Ledande personer i föreningen Vetenskap och Folkbildning kan ringa upp tilltänkta arbetsgivare och varna för engagemang. Jag har talat med flera personer som förlorat jobb på grund av att VoF:singar hört av sig på det sättet.

I höstas försökte en känd VoF-aktivist genom sådan intervention att stoppa en kongress i Göteborg som handlade om homeopati. Inom VoF står alltså det fria ordet, och den fria granskningen av vetenskapliga rön, lågt i kurs. Flera gånger har man försökt att påverka universiteten att inte ta emot donationer om VoF ogillat det aktuella ämnet.

Man skickar gärna insändare till respekterade tidningar och för fram ideologiskt färgade synpunkter, utan att med någon större stringens värna om vetenskaplig objektivitet. VoF stödjer helt uppenbarligen näthuliganism och har bland annat agerat för att skydda identiteten hos huliganer som spårats till Kungliga Tekniska Högskolans lokaler.

Kurser med bisarr tankevärld

Vartannat år håller VoF en 7,5 p universitetskurs som handlar om hur man bedömer vetenskaplighet. Den riktar sig till yngre akademiker utan större erfarenhet från vetenskapligt arbete. De är givetvis utmärkta mål för ideologisk påverkan. Kursmaterialet härrör uteslutande från VoFs grundare och guru, Sven Ove Hansson. Schemat går inte att få fram via Internet. Det tycks vara hemligt. Jag har begärt att få ut det, då schemat rimligtvis är en offentlig handling, men hittills har inget kommit.

Föreläsarna, även om jag inte fått veta vilka de är i vår, brukar dock vara väl kända från VoF-sammanhang; Jesper Jerkert, Dan Larhammar, Hanno Essén och Martin Rundkvist. De är mörkrets män.

Några axplock ur Voffarnas bisarra tankevärld är: du behöver inte ha fackkunskap för att kritisera vetenskap, det räcker med sunt förnuft. Den som är professor besitter fackkunskap inom alla områden, och kan alltså åberopa sin titel även inom ämnesområden där professorn saknar utbildning.

När en vetenskapsman författar en bok på fritiden har den per automatik tillkommit på hans universitet. Den som är andligt troende har fått för dålig handledning i sina universitetsuppsatser. Det som framkommer under en medial seans är detsamma som mediets (eller journalistens) privata åsikter. Det är lämpligt att kritisera privatpersoner i en tryckt bok utan att ge möjlighet till korrektion av direkta fel.

En text kan alltid kritiseras enligt vetenskapliga principer och kallas pseudovetenskaplig, även om det inte är ämnad som ett vetenskapligt verk. Ett påstående skall alltid kunna beläggas med vetenskap – med andra ord, personliga övertygelser är pseudovetenskap.
De här axplocken kommer från Sven Ove Hansson, rörelsens grundare. Och alla framförs på vårens kurs på Kungliga Tekniska Högskolan. De står nämligen att finna i kursmaterialet.

VoF och religionen

Föreningen Vetenskap och Folkbildning är en del i en internationell rörelse med skepticism som tema. Där har man enats om principerna för den kritik som får framföras. Lärljungarna skall bland annat inte kritisera religion, trots att all religion per definition är icke-vetenskaplig. Däremot är den ju inte pseudovetenskaplig eftersom religioner inte utger sig för att vara vetenskapliga. Allt som oftast skiner det dock igenom att svenska Voffare tycker att religion är fjantigt. Så är det även, mycket tydligt, i gurun Sven Ove Hanssons tankevärld.

Jag är övertygad om att skälet är att religiositet inte alls anses vara fjantigt i de flesta andra länder. Det gäller allra minst i USA. Därför undviker VoF att kritisera etablerad religion även i Sverige. Men förbudet tycks inte gälla andliga rörelser som populäriserats på senare år, såsom New Age och medialitet. Här flödar kritiken och förlöjligandet helt fritt.

Felet med detta är att nyandliga rörelser inte heller utger sig för att vara vetenskapliga. De bygger på helt andra förutsättningar, och sätter känsla och personlig övertygelse i centrum istället för statistisk bearbetning av upprepningsbara försök. Med andra ord kan ny-andlighet aldrig bli psuedovetenskap, vilket är vad VoF säger sig bekämpa. Tvärtom vill jag påstå att det inte finns några direkta skillnader mellan nya-andliga rörelser och etablerad religion, såsom kristendom och islam. Dessa läror har också framsprungit ur mediala personers kommunikationer med högre makter.

Skepticism behövs

Ett stort problem är att Voffarna själva inte begriper att man utgör ett särintresse i svensk vetenskap. Sin tankevärld och sin politik försöker man, så långt möjligt, att sprida. Tyvärr har man god hjälp av godtrogna institutioner och organisationer som fåtts att tro att föreningen Vetenskap och Folkbildning företräds av vetenskapligt objektiva personer som söker sanningen. Bland dessa organisationer finns Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och, inte minst, den trogne supportern Kungliga Vetenskapsakademin.

Det finns behov av en skeptikerorganisation i Sverige. Men då skall det vara en organisation som vågar kritisera storföretag och ekonomiska intressenter som tjänar stora pengar på att lura kunder med pseudo-vetenskapliga argument.

Det skall vara en organisation som förstår att skilja på stort och smått, på reella och påhittade hot mot samhället, och som klarar av att analysera t.ex. om syftet med en text är att bedriva vetenskapligt arbete eller om syftet kanske är något helt annat.

Det skall vara en skeptikerorganisation som gynnar konsensus och utveckling istället för att arbeta med repression och skrämsel. Som avstår från näthuliganism. Jag sätter mitt hopp till att den nya organisationen Humanism och Kunskap skall sjösätta något sådant.

Den nuvarande föreningen VoF har absolut inget att tillföra svensk vetenskap. Den är snarast ett problem, men rider fortfarande högt på den svenska pressens och universitetsvärldens rädsla för att anklagelser om ovetenskaplighet.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning sprider rädsla och oro

Jag skall ge ett exempel på ett sådant problem som VoFs propaganda och aktioner definitivt bidragit till. Jag är medförfattare till fyra andliga böcker som är bekanta för de flesta med seriösa andliga intressen på min arbetsplats.

När jag arbetade som professor på Karolinska institutet 1997-2006 så gavs sig ett tämligen stort antal mycket andligt intresserade personer sig tillkänna från den egna organisationen. Dessa hade ofta avancerat långt upp i universitetets hierarki (dekan/prefekt etc.).

Helt undantagslöst så höll man dock sitt andliga intresse hemligt för kollegorna i övertygelse om att en spridning skulle äventyra den akademiska karriären. Trots att vi, per definition, har religionsfrihet så finns en stor rädsla för repressalier om det egna andliga intresset blir känt inom universitetsvärlden. Man behöver inte leta länge på VoFs hemsida för att finna att personer med nyandliga tankar beskrivs som knasbollar.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning bidrar till att skapa rädsla och att begränsa det mänskliga tänkandet, istället för att befria människor genom att utveckla deras tänkande. Det är otäckt att en professor i filosofi vill ha det så. Men vitt kan ibland bli svart, och personer vars uppgift är att sprida ljus kan ibland sprida mörker.

Text: Robert Hahn, leg läkare, forskare på Södertälje sjukhus

Relaterat

 


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Med tanke på Lennart Hedlunds inlägg,så kan man jämföra hur VoF behandlade. F d VoF-ordförande Jesper Jerkert, när han 2011 dömdes för sexuell ofedande av barn. VoF teg om det, och Jerkert fick fortsätta i redaktionen av VoFs tidning “Folkvett”.
  Det är tydligt hur olika vof behandlar medlemar i vof och de som förespråkar idéer som vof inte gillar. Varför fick Jerkert sitta kvar i redakionen? Hur tänkte dom?
  Info om domen finns här: http://kriminellt.com/jesper-jerkert-solna/

 • Jag tycker resonemanget om mörker och ljus ä r befogat. Att alla våra tankar och förutfattade meningar riskerar att fungera som skydd och filter som hindrar oss att se verkligheten som den är. Ex.vis den kulturella egoism som lär ut att vår s.k. civilisation skulle vara bättre än allt vad som förekommit tidigare i historien, vilket gör oss till “bäst”. Ingen är så korkad och förmörkad som den som fått för mycket “utbildning”. Leve det sunda bondförnuftet! Låt Voffarna skälla i sin kennel, bland likar.

 • “Ledande personer i VoF kan ringa upp tilltänkta arbetsgivare och varna för engagemang. Jag har talat med flera personer som förlorat jobb på grund av att VoF-singar hört av sig på det sättet. ”
  Låter väldigt märkligt. Ledande personer..vad menas med det? Folk i styrelsen?

 • Jaså, har Essén kommit till nåder igen? Han var ju ute på hal is häromåret när han erkände att han tyckte Andrea Rossis Kall Fusionsreaktor, E-Cat som den heter, var intressant och att “det inte finns anledning att vara dogmatisk” varvid många i de egna leden tände häxbålet.
  För så är det ju, förr i världen kallades de för “Den Kungliga Trolldomskommissionen” och idag ska det vetenskapas och folkbildas. Det kan ju bara finnas en enda Vetenskap precis som Hisbullahmilisen som ett exempel anser att det bara kan finnas en enda Gud…

 • Får man verkligen hålla möten med hemliga ämnen och hemliga identiteter på allmänhetens bekostnad? Det tycker jag låter som en otvetydlig mörk handling. Det oavsett om många där är mer eller mindre oskyldiga. Hur redovisar man kostnaden med ett hemligt schema?

 • Till Robert Hahn
  Bästa kollega,
  Hos SPF, sällskapet för parapsykologisk forskning, såg jag en länk till din blogg. Den som gav länken kommenterade:
  “Personligen upplever jag att denna typ av texter i likhet med många av …s inlägg om skeptiker gör mer skada än nytta.
  Att kalla sina meningsmotståndare “mörkrets män” hjälper föga.”
  Ja, hur mycket jag än håller med om grundtankarna i det du skriver, så får jag också hålla med SPF-medlemmen om vikten av sakliga och inte nedvärderande uttalanden om meningsmotståndare. Jag tror inte det kommer något gott av att kalla föreläsarna “mörkrets män”.
  Vänliga hälsningar från Skåne,
  Nils-Olof Jacobson

  • “Mörkrets män” avser att deras identiteter är hemliga. Schemat är ju hemligt, men jag kan via tidigare kurser gissa vilka som håller den här kursen.

 • “Vill vara anonym”:
  Bara det faktum att du kommer med det argumentet: “bara för att dom inte tycker som du om religion”, visar att du tänker svart-och-vitt. Jag har inte sagt vad jag tycker om religion. Eller hur?
  Jag tycker lika illa om religion som om vetenskaplig materialism. När det kommer till det jag här beskriver – svart-och-vitt tänkande, är religiös fundamentalism och vetenskaplig materialism precis samma mekanism, och dess utövare samma slags folk, även om de tycker sig ha diametralt olika uppfattning.
  Jag söker balans. Gör du?

 • Då följer ännu en fråga: vad vill du ha sagt med din rant?
  Att ingen utifrån får hålla kurser på universitet, att du har problem att hantera VoF för att dom inte som du om religion, att … Ja vad?

  • Jag vill med denna blogg säga att grundkurser på universitetet i vetenskapligt förhållningssätt skall hållas av dem som tolkar vetenskapen objektivt. De skall inte hållas av en grupp styrd av en ideologi som representerar ett särintresse inom svensk vetenskap. Det skall vara personer som förstår olämpligheten av att stödja näthuliuganism och att dela ut anti-priser som är gravt kränkande och sårande för privatpersoner. Man måste begripa att sådan mobbning inte hör hemma i Sverige idag.
   Att låta en VoF-grupp sköta en universitetskurs, med egna föreläsare och enbart eget material, är lika olämpligt att låta scientologerna sköta en grundkurs i religionskunskap på universitetet.

 • VoF är en konsekvens av den infekterade debatten mellan religion och vetenskap. Och faktum är att den debatten sedan länge urartat i ett regelrätt krig i det tysta – mellan det “objektiva” och det “subjektiva”. Därför är det ungefär lika lätt att säga något vettigt, som kommer att tas emot, som det är att medla fred i Mellanöstern.
  I alla sådana här extremsituationer förekommer svart-och-vitt tänkande, dvs “de som inte är för oss är emot oss”.
  I detta fall förfäktas en tro på vetenskapen såsom objektiv, i det avseendet att den står över subjektiv kritik. En kritiker som t ex pekar på korruption inom vetenskapen, avvisas eftersom kritiken är ovetenskaplig.
  vi har ett paradigm i dag, där vetenskapen infiltrerats av ekonomiska intressen. Profit, girighet, maktlystnad och kontrollbehov styr vad som ska anses vara vetenskap – även dessa krafter vill luta sig emot “vetenskapens goda anseende”.
  Detta går emellertid inte att kommunicera till en VoF:are, eftersom dessa mänskliga drifter är subjektiva.
  Detta svart-och-vita tänkande ställer “vetenskapen” i en position där den dels tagit sig rätten att vara den som formulerar problemet, och dels rätten att vara sin egen kritiker.
  Den gör vetenskapen till ett slutet system, frånkopplat från verkligheten. Det är perversion av vetenskap, och inte längre vetenskap. VoF är själva en del av maktlystnaden som perverterat vetenskapen, och de har funnit ett “vetenskapligt” sätt att hävda sin egen blindhet.

 • Apropå det som står om att skepticism behövs: Ja nog skulle det finnas en hel del för VoF att uppmärksamma och kritisera, om de verkligen var intresserade av att avslöja olika typer av oseriös forskning och forskningsfusk. Men precis som du skriver, det skulle innebära att man vågade kritisera mäktiga ekonomiska intressen. Och som framgår av inlägget är det inte det VoF sysslar med, utan något helt annat. Däremot så finns det turligt nog de som granskar precis dessa saker, inte minst vad som försiggår inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. T ex läkaren Ralf Sundberg som skrivit boken “Forskningsfusket. Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin. Jag läste om boken på en blogg med flera intressanta inlägg just på temat falska, men “etablerade sanningar” på t ex det vetenskapliga området, bloggen heter http://perraj.wordpress.com/ och jag kan rekommendera den. Borde läsas av VoF:are också, om de vore intresserade av något annat än att mobba oliktänkande.

 • Mycket bra skrivet. Skrämmande att det ska behöva vara så i vårt samhälle på 2000-talet. Frihet är att få lov att skaffa sig en egen uppfattning annars är det tvång och det behöver inte mera utav.
  Sunda skeptiker tillför något i debatten men de där andra negativa skeptikerna har inte mycket att komma med förutom skrämsel och dumheter.

 • För några år sedan gick jag denna kurs “God och dålig Vetenskap”. Inte för att jag var sugen på att få en hjärntvätt, vad som ansågs vara pseudovetenskap eller inte. Utan jag var mer intresserad att få veta hur mänskligheten och vetenskapens fiender (för det är nämligen det de är) för fram sin sak, när de förvränger människors tänkande angående vad som enligt dem får vara sant eller inte, i den värld de vill ha och arbetar för.
  Jag hade inga förväntningar när jag gick på kursen. Många intressanta områden togs upp, men som sedan förstås vinklades till en undervisning i hur man ska tänka för att vara på “deras” sida. Kursen är alltså snarare en hjärntvättar-kurs, än en orienteringskurs i tvärvetenskapliga ämnen.
  Jag tappade efter en tid intresset att åka in från Norrtälje för att sätta mig på dessa föreläsningar. En av de sista jag gick på var när Dan Larhammar skulle tala om för oss att alternativmedicin och då i synnerhet homeopati, enligt honom är pseudovetenskap. Och jag måste säga jag blev inte ett dugg övertygad. Jag visste lika mycket efter som före hans anförande, att homeopati fungerar.
  Och nu ca 2 år senare kommer jag inte ens ihåg vad han sade. Det jag kommer ihåg är att jag tyckte den “store” Larhammar som jag hade hört så mycket om, verkade väldigt blek i sin förmåga att tala om varför homeopati och altenativmedicin inte skulle fungera. Det jag mest minns av honom, är när han sitter framme vid katedern under rasten och en student kommer fram till honom och diskuterar homeopati. Då sade Larhammar någonting om att “homeopati fungerar inte” och skakade samtidigt på huvudet, som om Larhammars huvudskakningar och “homeopatifungerarinte-mummel” skulle vara bevis nog för den unge mannen.
  Jag anser att denna kurs omedelbart borde skrotas i sin nuvarande form. Som den nu är utformad finns risk att den påverka unga människor att få ett osunt “skeptiskt” tänkande. Världen behöver inte flera enkelspåriga skeptiska voffare, utan världen behöver människor med ett sunt tänkande. Människor som kan tänka självständigt och när ny fakta dyker upp har förmåga att sunt kritiskt och modigt tänka utanför “boxen”. Med andra ord, det vore bra för mänskligheten om denna skeptikerkurs, som dessutom finansieras med skattepengar, fortast möjligt kastas på sophögen.

 • Det är verkligen skrämmande att vissa tillåts att härja fritt på den offentliga arenan – att monopolisera utrymmet – och presentera sin ideologi under vetenskaplig täckmantel. Lika skrämmande att människor, trots den s.k. religionsfriheten, inte vågar stå för sin egen andliga tro av rädsla för sitt yrkesmässiga och personliga anseende. Är det inte dags för ett postsekulariserat och mer integralt tänkande och förhållningssätt?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *