Amerikansk fraktpilot bekräftar: chemtrails är verkliga

144
17654

chemtrails.nederlanderna.mars.2013

Han blev pilot 1972 och flög fraktflygplan i närmare 30 år . Han var också professionell väderobservatör och bergsguide. För honom står det helt klart att det inte är vanliga kondensstrimmor utan i stället avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar för främst militära syften. ”Detta är djävulskt och kommer att leda till en folkhälsokatastrof”, säger han. NewsVoice har träffat Connall i Stockholm.

Text: K. Reporter | Foto: Crestock, fingerad profil | Foto: Chemtrails från Nederländerna mars 2013

anonym manConnall har varit pilot sedan 1972 och är uppväxt och har bott större delen av sitt liv i Kalifornien. Han flög stora kommersiella flygplan i 30 års tid under sammanlagt 15 000 flygtimmar. Det rörde sig mestadels om fraktplan som han körde i Alaska, i Kanada och till andra platser runt Stilla Havet. Han har även arbetat som flyginstruktör och bergsguide. I dessa yrken är det viktigt att observera himlen och att kunna tolka vad molnen berättar för dig om vädret. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Dessutom är Connall utbildad väderobservatör för US National Weather Service. I den rollen lärde han sig att noggrant observera himlen och molnen, deras form, temperaturen, luftfuktigheten och vindarna.

I slutet av 1990-talet började han se att något var fel på himlavalvet. Vid den tiden bodde han i bergstrakterna i norra Kalifornien. Långa streck började uppträda efter jetflygplan. Aldrig tidigare under hela sitt yrkesliv som pilot, bergsguide och väderobservatör hade han sett något liknande. Han hade ju som professionell pilot sett flygplan och kondensstrimmor under 30 år.

I sin roll som väderobservatör var han dessutom väl införstådd med de vilka omständigheter som krävs för att kondensstrimmor skulle uppträda. Nu började långa streck formas efter flygplanen när kondensstrimmor enligt fysiska lagar inte kunde bildas. Dessutom dröjde de kvar i luften, spred ut sig och förvandlades till ett mjölkaktigt dis som täckte den tidigare så blå himlen och klara bergen.

”När de dessa vita tjocka streck började uppträda och de påstod att det bara var vanliga kondensstrimmor förstod jag direkt att de ljög. Atmosfären har en väldigt stabil uppsättning av parametrar för att bilda kondensstrimmor och det är dessutom ganska ovanligt! Att se en kondensstrimma komma ut ur ett flygplan som ligger kvar i timmar har inget som helst att göra med vattenkondensering.”

NOAA och NASA börjar plötsligt prata om ”kvardröjande kondensstrimmor”

Till sin förvåning upptäckte han att såväl NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som NASA förnekade att de nya tjocka strecken som efterhand bredde ut sig över himlen var något onormalt. De började i stället tala om ett nytt fenomen som de kallade ”kvardröjande kondensstrimmor” (persistent contrails)

”De förklarade det nya fenomenet ”kvardröjande kondensstrimmor” med att atmosfären på något sätt hade förändrats. Det är förstås är rena struntpratet. Atmosfären har inte alls förändrats. Dessutom har moderna flygplan numera motorer som gör att det nästan är omöjligt att bilda kondensstrimmor. Det är ingen tvekan om att de försökte dölja något.”

NV-morgonljus-chemtrails

”Kemikalier släpptes ut från planen”

Connall förstod att det måste vara något annat som hade förändrats. Det han efterhand fann när han började söka efter en förklaring var något som han beskriver som djävulskt och som de för de flesta människor framstår som så vansinnigt att det är omöjligt att förstå.

Han träffade människor som berättade för honom om att kemikalier släpptes ut från planen. Efterforskningar visade att den amerikanska regeringen och privata företag, främst militära, hade registrerat ett stort antal patent som beskrev metoder för att släppa ut en rad olika ämnen i atmosfären.

Samma ingredienser som beskrevs i patenten, bland annat aluminium, barium och strontium började dessutom uppträda i extremt höga nivåer i analyser av regnvatten, i jordprover och i analyser av trädens bark.

Connall gick tillbaka till den litteratur och de dokument från 1970- och 1980-talen han fått i samband med sitt yrke som pilot, utgivna av den amerikanska regeringen. Det framgick att det mesta av det som hade varit grundläggande fysik för hur moln och kondensstrimmor bildas inte längre gällde!

”Det var inte längre någon som helst tvekan: Dessa kvardröjande chemtrails uppträdde när kondensstrimmor inte kan uppträda.

Myndigheterna hävdade att atmosfären nu kan bilda kondensstrimmor som stannar kvar och breeder ut sig under förhållanden som atmosfären aldrig kunnat tidigare! Det innebär att något annat hade tillkommit.”

chemtrails NASA

Photo above was posted to a NASA website October 13, 2004. NASA explained how ”contrails” are ”cirrus clouds created by airplanes.”

NASA har under senare år ändrat beskrivningen av olika förekommande molnformationer. Nu finns en helt ny lista på nya molnformationer som visar konstgjorda moln.

”NASA och NOAA menar alltså att det helt plötsligt finns en ny grupp av moln. Intressant i sammanhanget är att dessa nya molntyper började uppträda samtidigt som man startade program för att manipulera vädret och efter att de många patenten registrerats. Sunt förnuft säger att många personer i maktposititioner ljuger!”

Connall berättar också att när vi ser på satellitbilder i TV:s väderprognoser får du se en tvättad version där de onaturliga molndisen och väl synliga utlagda ränderna är borta. Det förklaras av att vädersatellitbilder numera kommer från några av världens största tillverkare av militär utrustning Raytheon och General Electric.

Menar du att militärindustrin kontrollerar majoriteten av den information som kommer från vädersatelliter i USA och andra delar av världen?

”Ja, och media tillåter denna charad att fortsätta. I Europa och Sverige är det delvis NATO-plan som sprider ut dessa skadliga ämnen över oss. Resten sköts av vissa kommersiella civila flygbolag eller privata vädermanipuleringsföretag. Den svenska regeringen tillåter uppenbart detta över sitt eget territorium.”

Sverige är intensivt besprutat

Connall flyttade till Sverige förra året. Han är chockad över vad han observerar eftersom han trodde Sverige var ett naturparadis där människor och miljöorganisationer var väldigt medvetna och låg i framkant i miljöfrågor.

”Sorgligt nog visar det sig att det är tvärtom.”

Sverige är så intensivt besprutat med kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek eller “chemtrails” och samtidigt så högt belastat med elektromagnetisk strålning från mobilmaster och trådlös teknik att det är något av det värsta han hittills varit med om:

”Solen har knappt nått marken sedan tre månader tillbaka och de fortsätter att spruta över våra huvuden varje dag. Bara det att du kan känna att luften känns tung att andas och känna metallsmaken av det på tungan! Människor jag talar med får svår migrän, hosta och andningsproblem när sprutningarna är intensiva. I kombination med de höga nivåerna av mikrovågor från mobilmaster och radar kommer detta att leda till en folkhälsokatastrof.”

Connell berättar att varhelst dessa besprutningar pågår ökar förekomsten av luftvägssjukdomar och andra svåra sjukdomar.

”Nästan ingen tittar på det faktum att vi alla andas in de här gifterna. Jag har aldrig rökt i hela mitt liv, men sedan jag kom till Sverige har jag fått problem med lungorna.”

Connell bodde tidigare i Kalifornien som nu upplever den värsta torkan på 100 år. Han menar att torkan är orsakad av en teknik som är väl etablerad. Det handlar om ett militärt och industriellt vädermanipuleringssystem i vilket besprutning av kemikalier kombineras med elektromagnetisk strålning från kraftiga radaranläggningar.

Kaliforniens himmel har på tio år förändrats totalt och är nu mestadels täckt med moln eller konstgjort dis. Tiotusen gånger förhöjda värden av aluminium har uppmätts gång på gång i snö, i regnvatten, i marken och i trädens bark. Allt håller på att dö även i områden som inte är förorenade av industrier.

”När du lägger ihop alla pusselbitar blir det väldigt tydligt att det du ser på himlen är något extremt djävulskt som görs mot mänskligheten. Detta pågår inte bara i USA och Europa utan på andra platser i världen också. Människor måste verkligen bli uppmärksammade på vad man gör mot dem.”

Vädermanipulation och experiment

“Chemtrails” är inte ett vetenskapligt namn för dessa giftutsläpp, men det begreppet användes i en av US Air Force manualer i början av 1990-talet för flygstudenter. De olika toxiska ämnen som sprids används för en rad olika ändamål: Defensiva eller offensiva vapen, förbättrade kommunikationer, men också motsatt försämring ”utstörning” av kommunikationer samt även experiment med människor.

Med dessa metoder kan man orsaka torka, stormar, snö, sjukdomar. Det får inte bara som konsekvens en förstörd miljö utan orsakar även en uppvärmning av klimatet. När barium reagerar med vatten skapas värme.  De utsprutade partiklarna eller aerosolerna används i kombination med så kallade “heaters” dvs stora radaranläggningar exempelvis HAARP och EISCAT (Tromsö). Det är vad du ser när du ser ”frekvensmoln” som ser ut som en böljig sandstrand.

”Dessa moln är manipulerade, helt artificiella. De börjar nu uppträda överallt och nästan varje dag”, förklarar Connall.

Varför är det inte fler piloter och meteorologer, dvs whistleblowers, som går ut och berättar om det som pågår?

”Piloterna, meteorologerna, militärerna och politikerna gör det inte på grund av rädsla. De är rädda att förlora arbetet. Det är också mycket farligt. Människor har också mördats för detta.”

Text: K. Reporter

NewsVoice söker fler piloter och flygpersonal som vill träda fram – kontakta NewsVoice.


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

144 KOMMENTARER

 1. OT. Jag misstänker att ’Wille B’ A.K.A ’ERICOSCAR’ skriver i tråden under ett antal olika alias. Jag tycker mig känna igen hans begränsade repertoar som monotona mässande.

  OnT. Det handlar sannolikt om en vädermanipulering vilket indikeras av olika extremväder och allt annat som skylls på den stora klimatbluffen ”växthuseffekten”. Genom att spruta ut en massa ämnen i atmosfären får man denna växthuseffekt och den efterlängtade ursäkten för att driva igenom en global klimatskatt.

  En global klimatskatt på allting som tillverkas, transporteras, förbrukas, återvinns, destrueras etc. Plocka några procent i varje led av en produkts livscykel. Vilka summor det skulle bli! Jämfört med det är kostnaden för aerosolbesprutning som en droppe i havet.

 2. WILLE B=Grävlingen=Christian Lantz=Maggie=Anita Bergström=HS=Mikael Lindstam

  Du är genomskådad!

 3. Det är verkligen intressant att se pseudoskeptikernas modus operandi. Tack för er uppmärksamhet på hur de tränger sig förbi mina IP-spärrar genom att ideligen byta namn, IP-nr och mailadress. Det måste vara jätteviktigt för dem att all seriös debatt om chemtrails trashas. Men mitt tålamod är oändligt.

 4. UPPROP!
  STOPPA AEROSOLBESPRUTNINGEN!

  I augusti 1996 publicerade det amerikanska flygvapnet en studie med titeln: Owning the Weather in 2025 – Weather as a force multiplier.

  Bakgrunden till det påståendet att vädret kan och bör manipuleras för militära syften, är ett större antal kända patent som handlar om bl a vädermodifiering.

  Den förändring himlen över Sverige genomgick runt millenieskiftet och efter 9/11 kan knappast ha skett utan att den svenska statsapparaten först gett sitt godkännande. Risken hade annars varit att det svenska flygvapnet tvingat ned de inkräktande aerosolbesprutarna och börjat förhöra besättningarna.

  http://kristofferhell.net/stoppa-aerosolbesprutningen/

 5. Jag tycker att man nästan kan sätta in en mall på stater och deras agerande ang Chemtrails och 9/11 mm. Hur då? Jo om nu så många tror på motsatsen och har en alternativ förklaring, så pass mkt så det nästan blir en folklig epidemi/oro, borde då inte myndigheterna/staterna gå ut med ett officiellt meddelande i en seriös presskonferens i respektive sak och DEMENTERA ATT SÅNT FÖRSIGGÅR !! Det gör dom inte för att det vet att de är överbevisade och att de mörkar för folket. Så ”mallen” man kan använda är.
  Om man misstänker ngt allvarligt och myndigheterna eller dyl inte dementerar det- Då finns risken att man har rätt ….Fattar ni!?

  • @Suzanne

   Som du kan läsa en bit upp i komm. fältet så har jag vid två tillfällen kontaktat Miljödep.
   och fick svar andra gången så dom kan ju inte helt ha belagts med munkavle.

   Men , ju fler som trycker på , desto bättre förstås.

 6. Fortsättning:

  Uppropet har hitills skrivits på ca 600 gånger och har gått ut till fem
  myndigheter. Eftersom bara en av dessa myndigheter har svarat så innebär
  detta att fyra myndigheter nu systematiskt brutit mot
  offentlighetsprincipen..

  Miljödepartementet/Regeringen
  Försvaret
  SMHI
  Naturvårdsverket

  Innan anmälan med skadeståndskrav skickas till JK ser vi gärna att fler
  skrivit på uppropet, för att maximera slagkraften i anmälan.

  Länken till uppropet får ni gärna sprida (och
  själv skriva under om ni ännu inte gjort det)..

  http://kristofferhell.net/stoppa-aerosolbesprutningen/

  ======= UTKAST TILL JK-ANMÄLAN =======

  Justitiekanslern


  Birger Jarls Torg 12
  Box 2308, 103 17 STOCKHOLM

  Anmälan mot Försvarsmakten, Naturvårdsverket, SMHI samt regeringen och
  regeringskansliet

  Sedan den 11:e februari 2014 har över femhundra människor
  kontaktat ovanstående myndigheter med frågor rörande den
  aerosolbesprutning med hälsovådliga kemikalier som sker över landet
  sedan flera år.

  Med undantag för Luftfartsverket har ingen av myndigheterna svarat eller
  ens erkänt att frågorna mottagits.

  Eftersom underlåtenheten och maktmissbruket äventyrar bl a folkhälsan
  och säkerhetspolitiken (möjliga territoriella kränkningar) och
  samtidigt systematiskt ignoreras, kräves förutom svar, utredning och
  eventuella åtgärder mot aerosolbesprutningen att dessa fyra myndigheter
  nu utger skadestånd om 100 000 kronor för varje enskild person för
  varje myndighet, såsom en markering i allvaret i den olagliga och
  hälsovådliga situationen – liksom de systematiska lagbrott
  myndigheterna/tjänstemän begått i samband med det här.

  I skrivande stund är det antal individer som sett sina medborgerliga
  rättigheter trampade på knappt 600 stycken, vilket gånger fyra stycken
  myndigheter som begått dessa systematiska brott mot bl a
  offentlighetsprincipen innebär en total summa på knappt 250 miljoner
  kronor.

  Högaktningsfullt,

 7. Att någon så ivrigt punktmarkerar detta ämne visar bara hur viktig frågan är. Redan för några år sedan såg jag detta ”maniska beteende” på engelskspråkiga sajter och nu har det tydligen kommit till oss i Sverige. Eftersom de saknar verkliga argument återstår det bara att försöka förlöjliga och störa diskussionen så mycket det bara går. Men det är ju det som är tanken.

 8. [De har inkommit ytterligare kommentar från ”skeptikern” som med sina påhittade mailadresser byter namn mellan Judas och Jesus. Han klagar på paranoia. Lägg ner Jesus. Jag vill rekommendera dig forumet vof.se där alla tycker likadant som du… lycka till]

 9. @Red

  Det är nog en bugg i gravatarsystemet. Jag har ingen Gravatar men när jag fyller i min e-postadress och namn fylls någon annans uppgifter i automatiskt.

  Namn: andjos83

  Webbplats: http://gravatar.com/andjos83

  och trots att jag raderar uppgifterna finns ”andjos83” kvar när man för muspekaren över gravatarsymbolen i mina inlägg.

 10. @Rob

  Ditt påstående är en ren teknikalitet som inte omkullkastar det faktum att det sprayas. Det som kan diskuteras är vad som sprayas ut, varför och i vilken utsträckning det görs. Men det är också det enda som är diskutabelt, för sprayningen i sig är ett odiskutabelt faktum. (Men du Wille B är onekligen trevligare som tekniker, i dina försök att så tvivel, än vad du är som förlöjligare. Det måste jag i alla fall erkänna)

  Idag är det ett antal plan som flyger i det karakteristiska rutmönstret över Göteborg. Det är lätt att se när det är ”spraytime” för då flyger det plan på ställen där det annars inte brukar vara någon flygtrafik. Nu är det en massa långa streck som flyter ut och håller på att förvandla hela himlen till ett mjölkvitt dis. Vilket varenda människa i stan kan se, det är bara att titta upp.

 11. Jag upplever att syftet med Robs inlägg är oklart och att det kan tolkas på olika sätt. Själv uppfattade jag det inte som ett försök att så tvivel, utan faktiskt tvärt om: “Eftersom moderna jetmotorer till stor del blåser luft så kan de inte ge upphov till kraftiga kondensstrimmor som blir permanenta” (vilket är vad s.k. skeptiker hävdar). Slutsatsen blir alltså att de chemtrails vi ser måste ha sitt ursprung i något annat annat än kondens från flygplanens jetmotorer.

 12. Chemtrails i tecknade filmer. Googla på ”Chemtrails in cartoons” så får ni se. Det är helt uppenbart att en del av agendan är att programmera barn så att besprutningen framstår som något naturligt. Oavsett vilka som nu ligger bakom detta så har de kunskapen hur man manipulerar människans och framför allt barns psyke. Så j-vla tråkigt, men det är bara att envist kämpa på för att få folk att inse att detta är en verklighet. Jag tror faktiskt att en av mina grannar så sakteliga börjar komma till insikt… 🙂

 13. Ursäkta min kanske uppenbara fråga. Men om gifterna(tungmetallerna och vad mer?) som regeringen tillåter att planen sprider ut är luftburna och andas in, blir dom inte själva sjuka, samt deras släkt och familj? och vad är syftet med att förgifta en hel befolkning och ett helt land?

 14. Tidigare hade vi blyad bensin, en giftig tungmetall. Vad var syftet med att: ”förgifta en hel befolkning och ett helt land?” Frågan är felställd. Syftet med blyad bensin var att smörja motorerna. Det fanns ingen ondska bakom.

  Samma sak gäller säkert chemtrails om teorin stämmer. Syftet kan då vara att skärma av solens instrålning för att motverka växthuseffekten.

 15. Håller med Redaktören. Jag tror inte på de konspirationsteorier som är helt uppåt väggarna. Detta är ett sannolikt ett hemligt experiment som genomförs för att se hur mycket man kan sänka temperaturen medlest besprutning med metalloxider.

  Jag såg antydningen till detta i ett diagram där man mäter solinstrålningen. sannolikt kommer detta pågå några år till och sedan kommer det kanske presenteras.

  Kortsiktiga besprutningar för att rädda egendom vid stormar eller vattna vid uttorkning eller ge fint väder vid OS är givetvis andra orsaker till mer lokal och tillfällig besprutning.

  Militär agression är givetvis en annan anledning och man kan givetvis tänka sig att det kan finnas de som vill skapa katastrofer för att sänka befolkningsmängd, men jag tror knappast att någon är ute efter att döda djuren eller naturen, tvärt om.

 16. I England tycks man ha funderat på om det inte skulle vara bra med litet regler.

  We conclude that geoengineering techniques should be graded
  according to factors such as trans-boundary effect, the dispersal of potentially
  hazardous materials in the environment and the direct effect on ecosystems. The
  regulatory regimes for geoengineering should then be tailored accordingly. Those
  techniques scoring low against the criteria should be subject to no additional regulation to that already in place, while those scoring high would be subject to additional controls.
  So for example, at the low end of the scale are artificial trees and at the high end is the release of large quantities of aerosols into the atmosphere.

  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf

  Men, vad menar de egentligen…?
  Är cloud seeding ”regulated by international conventions”?
  Och det ska falla utanför deras regler?
  Då kan det vara fritt fram för militären att blanda in vilka ämnen som helst.

  Weather modifications such as cloud seeding which affect the weather for no longer than a season, in our view, do not fall within the definition of geoengineering. Moreover, these techniques are regulated by international conventions, ENMOD and UNFCCC.
  We conclude that weather techniques such as cloud seeding should not be included within the definition of geoengineering used for the purposes of activities designed to effect a change in the global climate with the aim of minimising or reversing anthropogenic climate change.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding

  Låter som om de anser att ”Cloud Seeding” och ”Aerosols into the atmosphere” är olika.

  Säger man först att aerosolerna är något, som bör falla under en strängare kontroll, men sedan att Cloud Seeding inte alls ska kontrolleras (inte av dem i alla fall)?

  Har jag fattat rätt? Det låter konstigt? Att spruta ”silver iodide” kan väl kallas ”aerosol”?
  Det skulle undgå regler för att det påverkar klimatet högst en säsong.

  Nåja, det skulle kunna vara så att de (politiker) anser att de ska rädda jorden – och att det är de korkade massorna av ignoranta dumskallar som genom att protestera och vilja hindra dem är de som blir orsak till jordens undergång. Och därför tycker de att det är bäst att inte säga något. Det kan ju då förklara varför de vägrar svara på frågor.

  If the international community fails to reduce greenhouse gas emissions suffciently to prevent catastrophic climate change it may become necessary to resort to techniques involving deliberate large-scale intervention in the Earth’s climate system—geoengineering.

  Men… politiker kan ju i sin tur vara lurade av militären osv…

 17. @Kalle

  Då är det nog 50 % risk att jag feltolkade hans inlägg.

  @Staffan

  Ja du ”Staffan”: Vem har påstått att regeringen känner till hela syftet med det som planen sprider ut. De kanske bara har blivit tillsagda att låtsas som det inte sker, ungefär som du. Sen är det nog som Red skriver att en ”eventuell förgiftning” kan vara en ren bieffekt som inte har något med huvudsyftet att göra.

  @Red

  Jag tror det är aerosolbesprutningen som ligger bakom den förstärkta växthuseffekten. Skulle de sluta spraya hade nog vädret rätt snabbt gått tillbaka till det normala. De skapar ett problem som de påstår är ”en människoorsakad växthuseffekt” (påståendet i sig är en form av perverterad ironi) för att senare erbjuda en lösning som en skatt eller annan avgift.

 18. @Martin Gustavsson

  Om det görs i ett gott syfte så varför görs det då i hemlighet?

 19. Svaret kan vara att projektet är överstatligt vars beslutsunderlag inte vilar på varken en demokratisk eller politisk bas. Det finns f.ö. många statliga, militära och internationella projekt som utförts utan allmänhetens kännedom eller utan allmänhetens tillstånd.

 20. Blev precis uppringd av en man på SMHI efter att jag mailat om detta. En trevlig man som gjorde vad han kunde för att förneka att det pågår. Han påstår att det är vanliga kondensstrimmor och att kvarliggande kondensstrimmor är naturligt då flygtrafiken ökat.

  Men jag blev inte mycket klokare av det. Saknar en god vetenskaplig förklaring till varför det finns kvarliggande kondensstrimmor som beter sig som de gör.

  Han erkände att mitt förslag om ökad dialog för att skapa klarhet kunde vara bra. Tror det vore bra med ett öppet brev riktat till SMHI här på Newsvoice som för fram relevanta frågor och starta där.

 21. @Red 2 Apr, 2014 at 13:22

  Din sista kommentar håller jag med om till hundra procent, men jag ska försöka utveckla mitt resonemang.

  Det är stora ekonomiska intressen bakom teorin om ”växthuseffekten” dvs. den påstått människoorsakade globala uppvärmning orsakad av växthusgaser. FN har vid ett antal olika klimatkonferenser propagerat för bindande avtal om minskade utsläpp av dessa gaser, men de har ju inte haft någon större framgång med att få avtalen underskrivna. Om teorin om den ”människopåverkade globala uppvärmningen” är en korrekt teori: varför behövde då forskarna ljuga om resultaten i det så kallade ”Climategate”?

  Om aerosolbesprutningen görs för för att kyla klimatet är det ju bara att under en period sluta spruta, så kommer den globala uppvärmningen att accelerera. Detta stopp skulle i så fall styrka teorin om ”den globala uppvärmningen”, om teorin är korrekt. Tror inte att de som ligger bakom detta skulle försitta en sådan här PR-möjlighet, där de kan visa hur ”de räddar världen”. Slutsatsen av ovanstående resonemang är att aerosolbesprutningen är själva orsaken till den påstådda globala uppvärmningen.

  Det överstatliga, du nämner, som ligger bakom det hela kan vara en gemensam aktion av FN/NATO. Aerosolbesprutningen är en internationell företeelse som inte kan förklaras med en enskild stats agerande.

  FN driver klimathypotesen och FN är troligtvis likaså orsaken till dess uppkomst. Detta beteende, att kontrollera båda sidorna, är en klassiker i alla stora geopolitiska händelser.

 22. Pål Bergström saknar en god vetenskaplig förklaring…
  Det finns många.
  Här är en.

  Aerosol injection
  Large volcano eruptions result in the mass injection of sulphate particles—formed from the emitted sulphur dioxide—into the stratosphere. As these aerosols reflect solar radiation back to space, or themselves absorb heat, mass eruptions result in a cooling of the lower atmosphere. The eruption of Mount Tambora in present day Indonesia, for example, was thought to have produced the “year without a summer” in 1816. In the 1970s, Professor Budyko proposed that “artificial volcanoes” be geoengineered. That is, that sulphate aerosols be injected into the stratosphere to mimic the cooling effect caused by these “super-eruptions”.

  Space mirrors
  Positioning a superfine reflective mesh of aluminium threads in space between the Earth and the Sun was proposed in 1997 by Dr Lowell Wood and Professor Edward Teller to reduce the amount of sunlight that reaches the Earth. It has been estimated that a 1% reduction in solar radiation would require approximately 1.5 million square kilometres of mirrors made of a reflective mesh.

  aluminium threads = Det som jag råkade fotografera såg ut som små, fina, blanka trådar.
  http://skydance.123minsida.se/367301340

 23. Sture B undrar varför det görs i hemlighet.
  Jag tycker inte att det verkar vara så särskilt hemligt.
  Här är politiker, som tycker att man ska vara öppen om saken.

  Geoengineering techniques should be graded with consideration to
  factors such as trans-boundary effect, the dispersal of potentially hazardous materials in the environment and the direct effect on ecosystems. The regulatory regimes for
  geoengineering should then be tailored accordingly. The controls should be based on a set
  of principles that command widespread agreement—for example, the disclosure of
  geoengineering research and open publication of results and the development of
  governance arrangements before the deployment of geoengineering techniques.

  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf

 24. @Viveca Lammers 2 Apr 2014 at 15:14

  Så länge den organisation som ligger bakom verksamheten inte öppet går ut och redovisar vad de håller på med, så görs det i hemlighet. Att sedan Brittiska parlamentsledamöter visar lite ryggrad ser jag som ett gott tecken, men det är definitivt ingen förklaring till det hela.

 25. @Viveca Lammers

  Du blandar ihop vetenskapliga teorier med dito förklaringar. En vetenskaplig teori är en ännu inte styrkt idé om vad något kan vara. En vetenskaplig förklaring år en slutsats om något man kommit fram till genom empiriska studier. Denna förklaring är sann tills dess det kommer en bättre förklaring. En teori är således något obevisat och en förklaring är något till viss del bevisat.

  Eftersom ingenting angående aerosolbesprutningen ännu är bevisat är allting bara teorier och mina egna är på intet sätt bättre än någon annans.

 26. @Sture B
  Då får man väl fråga Pål Bergström om det var en ”teori” eller en ”förklaring” som han var ute efter, samt hur han själv definierar sin fråga och det ord han använde!

 27. Jag tror det är svårt för gemene man att kunna förstå denna vidd av förgiftning som utförs över våra huvuden. Vi tror för mycket gott om de som vi satt på de styrande hästarna, och det gäller det mesta i vårt liv/samhälle…VARFÖR SKULLE DE???
  Jag har en bror som är lärare i ämnet SO, och inte ens han är med på det jag påvisar honom om utan han glatt undervisar om de ”nya” molnen som plötsligt dykt upp på himlavalvet från ingenstans…här finns inte en tanke om att ifrågasätta utan helt enkelt bara undervisa ungdomarna!

  Däremot tycker han att JAG är tokig som kan tro på konspirationsteorier…såsom chemtrails, 9/11 och allt annat som händer runt omkring oss.

  Det spelar ingen roll vilken utbildning/status/yrke och så vidare en människa har, är man inte öppen för att ifrågasätta och vara ”vaken” ser man ingenting, absolut ingenting…tyvärr kommer nog gemene man även ”köpa” massmedias/regeringens påhittade förklaring till varför man måste släppa ut chemtrails när det måste komma fram i det offentliga, då sanningen måste ut!
  -Vi gör det pga nedkylningen av jorden!
  Självklart! Då gör det ingenting…
  Och livet går vidare…

 28. @ Viveca Lammers

  Jag söker klarhet, bevis för att det INTE existerar, bevis för att det är kondensstrimmor, att de kan ligga kvar och sprida sig på det sättet de gör.

 29. @Viveca Lammers

  Pål Bergström skrev att han ”Saknar en god vetenskaplig förklaring” och du klistrade in ett par kopierade vetenskapliga teorier.

  Läste du verkligen hans inlägg innan du svarade på det?

 30. Chairman:
  Professor Keith, we have just had a rather disappointing Copenhagen summit with, arguably, science coalescing around a clear understanding that the planet is warming up and that we need to take very, very drastic action.

  Det där kan man ju säga att det är ett bra exempel på hur politikerna tydligen tänker (vilket inte hindrar att de tänker annat också).
  Hur man sedan kan göra för att skapa dessa dimridåer, som ska hålla solljuset borta, kan man läsa om i en massa patent.
  Vad militären skulle kunna göra kan man också läsa där. Det framgår vad grabbarna har för drömmar. De berättar hur det fungerar och vad man kan använda det till, men inte i detalj.
  Men vad de sedan verkligen gör är nog hemligt, kanske även för politiker.

  En teori kanske inte är en ”vetenskaplig förklaring”, OK, jag får säga teori i stället så blir det bra. En sådan kan säga vad det kan handla om, vad som är troligt, hur de tänker, vad de vill, och sedan kan man ju söka vidare på det.
  När man läst tillräckligt många rapporter så får man en bild av en helhet, som växer fram. Som att lägga pussel.

  Det betyder inte att något är bevisat, men det visar vägen så att man vet vad man ska leta efter om man är jätteintresserad.
  Om man vill ha detaljerade förklaringar så kanske man bör vara kemist eller fysiker för att kunna bedöma dem. Men ibland så räcker inte ens det – man måste ha specialintresse.
  En riktig ”vetenskaplig förklaring” består av fackuttryck och matematiska och kemiska formler och det var kanske inte det, som Pål Bergström var ute efter.

  Men politiker borde ju kunna svara något i alla fall. Inte bara att det inte finns. Hur ska man kunna lita på politiker som verkar vara helt blinda?
  Nåja, det kanske ingen gör heller.

  Men om nu någon vill ha en vetenskaplig förklaring som duger så kanske det är bättre att ställa frågan till engelska underhusets kommitté.
  Om den finns kvar.
  Contacts
  All correspondence should be addressed to the Clerk of the Science and
  Technology Committee, Committee Office, 7 Millbank, London SW1P 3JA. The
  telephone number for general inquiries is: 020 7219 2793;
  the Committee’s e-mail address is: .

  Det som sprayas i England faller nog under samma förklaring som det som sprayas i Sverige.

 31. Lite off tpic kanske.

  I Metro häromdagen så var det bild på en stad i Kina. Det såg ut som nattmörker och tät dimma i staden, mitt på dagen. Bilar hade ljusen på för att se. Någon myndighetsperson uttalade att de hade tagit fram någon obemannad farkost som flyger däruppe… som släpper ut något, vad det nu var, som gjorde att dessa partiklar som gjorde smoggen bands ihop. Det var framgångsrikt, sa han. Typisk sciencereligion. Undrar om det hela bands ihop till små paket som farkosten samlade ihop också. Gissar att Sverige har anmält sitt intresse att betala för att ta hand om paketen, som ett slags broderskapsprojekt, kommunistländer emellan. En vietnameisk vän sa igår att de i Vietnam, såväl som i Kina, förr sa att Sverige var drömlandet, det socialistiska paradiset, det främsta. Det var vad man riktigt förstod där, men glömde att det innebär den största mardrömmen. Propagandan var sådan där, och folket tog till sig det.

 32. ”Vetenskapen” är ett ord, som somliga i dag använder på samma sätt som somliga använde ordet ”Gud” för 500 år sedan.
  Ett luddigt begrepp, som man skyller på i alla sammanhang för att man anser att ordet ”bevisar att man har rätt” (vad man än har påstått).
  Vetenskapen är inte närvarande.
  Gud är inte närvarande.
  Denna åsikt är ”emot vetenskapen”
  Denna åsikt är emot mot Guds lagar.
  Det är inte bevisat.
  Det har inte Gud sagt.
  I vilken avhandling står det?
  I vilken vers står det?

  Majoriteten av mainstreamarna måste ha en slags ”osynlig högste pappa” som de kan skylla på och hänvisa till med hjälp av någon enkel klyscha.
  ”Vetenskapen” har snart förstört hela jorden och kommer nog inte att kunna fungera som religion så länge till.

 33. Finns det några kommentarer från alla planespotters? Dessa nördar har ju järnkoll på allt som flyger och deras världsomspännande forum borde i så fall vara överbelastade med observationer på onaturlig och framförallt anonym flygaktivitet.

 34. Tänk logiskt! Hur många människor runtom i världen skulle behöva vara med i den här konspirationen för att den skulle fungera? Från de som kom med idén, till de som konstruerar planen och medlet, de som tillverkar, de som fraktar delar, de som fyller på planen, de som sköter utförandet osv osv, miljontals människor som ALLA måste hålla tyst och som samtidigt, allihop drabbas av nedfallet!!!

 35. Viveca Lammers: Mycket bra kommentar – applåderar! Tänk så länge vi har överlevt utan den moderna vetenskapen. Den leder oss rätt ned i graven.

 36. Här på jorden finns tydligen ett folk, som har satt sig i sinnet att utrota precis allt.
  Först använde de sig, mentalt sett, av kristendomen och nu använder de scientismen,

  Är det vi allihop, som har något fel i hjärnan eller är det någon viss typ?
  Naturfolken har ju inte samma mördande härskartendenser.
  Är vi kanske jägare, som saknar naturliga möjligheter till jakt???
  Och varför utvecklar vi ”högtstående kulturer” – vad är det som är så kul med att sitta varje morgon i en fullproppad tunnelbana?

  Vadan detta fanatiska intresse av teknik?

  Människan är som ett virus, som har infekterat jorden och bara sprider sig.

  Och om vi nu har det för varmt och samtidigt saknar energi – varför inte lägga solpaneler på alla hus? Alla!!! I stället för att spraya reflexpulver över himlen?
  Spraypengarna kunde gå till nyproduktion av sådana paneler i stora massor.

  Och varför inte behålla vår skog i stället för att exportera den till Kina? Och tillverka spisar och kaminer. Man behöver inga giftiga lågenergilampor! Man kan gå och lägga sig på kvällen eller prata med varandra vid några stearinljus. Då skulle ungarna slippa vara stressade också.
  (Militären slog sönder sina stora, fina, gamla järnspisar.)

  Men då får ju inte militären någon reflexmatta att studsa sina signaler mot….
  Småpojkar som leker krig!

  Vansinnesjakten efter Den Stora Kraschen! The Way of No Return!

 37. Du har rätt Viveca att vi är tydligen ett ”folk” som vill utrota oss själv…däremot de som styr, vill föra oss mot denna riktning, vi alla följer med dit tunnelbanan för oss, vissa har börjat att se att vägen vi åker mot inte känns riktigt rätt utan börjar ifrågasätta destinationen…de andra tittar upp ibland från deras Iphones och tittar ner lika fort och låter sig föras mot en avgrund som vi aldrig kommer att ta oss upp från…
  Ska vi alla överleva måste det till att massan vaknar till liv och inser hur det faktiskt förhåller sig…
  Vi måste börja ifrågasätta allt och inte blint tro allt det vi hör och ser…

 38. Min bedömning av Metabunk. Forumet du vill länka till syftar främst till debunking dvs att förkasta kanske mest som om det vore en sport.

  Det mest positiva med Metabunk skulle i bästa fall kunna vara att forumet ibland lyckas förkasta konspirationsteorier som saknar grund i verkligheten. Chemtrails är dock ett ämne med verklighetsunderlag. Chemtrails är inte tomtar i skyn.

  Att forumsägaren Mick West skriver att tonen i forumet ska vara vänlig är ju fint, men som jag nedan beskriver är han inte det minsta intresserad av att upprätthålla den policyn.

  ”Threads should be kept on-topic, and discussion should be kept very polite.” / Mike West

  I din tråd som du länkar till på Metabunk förkastas NewsVoice-intervjun som du länkar redan i kommentar nr 2 med orden:

  ”There’s just a bunch of unsupported claims. At this point, it’s just another supposed whistle blower that has not presented any evidence.”

  I kommentar nr 3 och 5 handlar kommentarerna om att göra sig lustig över en simpel felstavning av Connells namn.

  I kommentar nr 6 dyker her Mick West upp med en sedvanlig tyckar-debunkning:

  ”Why does he not release this ”literature and documents” if it will prove his case? It pretty much a hoax unless he does.
  Also NASA never said the atmosphere has changed (as a reason for there being more contrails).
  Seems like the standard chemtrail argument, from false (and anonymous) authority.”

  Hela NewsVoice som tidning förkastas i vanlig oseriös, fördomsfull och ovänlig ton redan i kommentar nr 8 med orden:

  ”First of all, NewsVoice.se is an opinion site. Essentially a blog where people can post just about anything. There is no fact checking, but as most of you might realize it is filled with conspiranoia, pseudo science and hysteria.”

  Mick West gör sedan ingenting för att förbättra tonen utan låter tex kommentar nr 2 och 8 ligga kvar utan åtgärd och på det viset demonstrerar Mick West att han inte har något emot att skada ryktet för NewsVoice via hans internationella forum. Genom att låta kommentar nr 8 ligga kvar visar Mick West inför de som skriver i tråden att det är fritt fram att smutskasta NewsVoice.

  Och så här fortsätter det. Ingenstans i Mick Wests tråd om NewsVoice intervju med Connell finns det något sant vetenskapligt intresse att undersöka fenomenet chemtrails utan kommentarerna består mest av tyckanden och en gruppsykologisk process som handlar om att personerna ska generera en gruppkänsla av samhörighet. Totalt ointressant för varje seriös undersökande journalist, analytiker, myndighetsperson eller privatperson som söker svar.

  Därmed är Metabunk autodebunkat helt av egen kraft och du Lars Magnusson har tydligt visat din attityd till ämnet chemtrails och tidningen NewsVoice eftersom du vill länka till den aktuella tråden på Metabunk. / Redaktören

 39. Det skulle inte förvåna det minsta om herr West anser att Anna B är en ”..seriös undersökande journalist..”. Nä’ tack, för min del får Metabunk gärna förpassas till ’sopebunken’! 😉

 40. Tengby

  Vilka slutsatser skall jag dra ?

  Jag redovisar bara en möjlighet för vem som helst att med hjälp av datorn identifiera de flygrörelser som de kan se på himlen. Peka på planet och Du får veta vilken flight det är.

  ERICOSCAR
  APRIL2014

 41. @Wille B

  Alla flygplan är inte utrustade med en ADS-B transponder och kan därför inte följas på flightradar24.

  http://www.flightradar24.com/how-it-works

  ”Today, roughly 60% of all passenger aircraft (70% in Europe, 30% in the US) are equipped with an ADS-B transponder”

  Och även om alla flygplan var utrustade med ADS-B alternativt följdes via MLAT eller FAA (USA med 5 min fördröjning) så är vissa plan helt blockerade på flightradar.

  ”For security and privacy reasons information about some aircraft is limited or blocked.”

  Hur kan du ha missat allt detta? Du som alltid påstår dig vara så väl påläst.

 42. lars magnusson 7 Apr, 2014 09:53 är med 99,9 % säkerhet Wille B. Han har ändrat språket men inlägget är innehållsmässigt en kopia av ett av hans tidigare inlägg. Nu är Wille B nästan en trevlig kille medans hans nya alter ego ”lars” ställer de svåra frågorna. Ge dig Wille!

Comments are closed.