En bilkamera hjälper vid försäkringstvister efter bilolyckor

publicerad 31 mars 2014
- av NewsVoice

Om du råkat ut för en bilolycka kan det vara svårt att bevisa sin oskuld. Vid tex en krock i en rondell är det lätt att motparten hävdar något annat än du. Därför kan en bilkamera var till god hjälp som objektivt vittne.

Text: Torbjörn Sassersson

BilkameraDet är tillåtet att använda bilkamera i Sverige, men lagen kräver att du är i bilen vid filminspelning för att det inte ska räknas som övervakning, enligt Bilkamera.se

I Sverige gäller fri bevisprövning. Det innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram, vilket betyder att filmen från din bilkamera alltid kan användas som bevis vid en tvist.

En bilkamera har speciella funktioner som andra kameror saknar. Den börjar inspelningen automatiskt när du startar bilen och avslutar när du stänger av motorn. En bilkamera spelar över gamla videos på minneskortet genom att loopa inspelningen.

I filmen ovan visas ett videokollage med olyckor från Ryssland. Många av dessa är mycket otäcka. I flera fall är det tänkbart att bilkamerorna kommit till användning i det rättsliga efterspelet.

Läs mer om två bra bilkameror som finns på den svenska marknaden

* Enligt ett nyhetsinslag på SVT Rapport den 30 mars 2014 är det inte tillåtet att använda bilkamera i Sverige, men det är möjligt att använda den olagligt inspelade videon i en rättssal som bevismaterial.