Passagerare: Misstänkt militärflygplan gör massivt utsläpp – Försvarsmakten och FOI vill ej kommentera

79
235975

High Altitude airplane 7 juni 2015 nr 3

Den 7 juni 2015 åkte en svensk flygpassagerare från Landvetters flygplats i Göteborg kl 16.09 mot Rejka i Kroatien. Efter en dryg timma (bilderna är tagna 17.31) observerades ett flygplan som gjorde massiva utsläpp. Passageraren lyckades ta flera bilder som visar hur planet byter kurs och börjar stiga.

Passageraren misstänker att det rör sig om ett militärflygplan eftersom farkosten plötsligt ändrade kurs och gjorde en stigning i riktning mot passagerarens plan, vilket syns på ett par bilder.

Passagerarens kommentar:

”Det var så tydligt eftersom det skilde sig så markant från de andra planen till och med i sitt beteende. Det kändes en kort stund som att det var en stridsplan när det svängde upp mot oss. Det skulle inte förvåna mig om den ställde sig ovanför vårt plan och fortsatt bespruta i samma rutt som vi flög. Det har jag filmat många ggr, när det gömmer sig ovan civila plan”, berättar fotografen.

Varken Försvarsmakten eller FOI kan kommentera bilderna

Det ställdes två frågor.

 1. Vad är detta för flygplan och vad är det för utsläpp?
 2. Är detta militär verksamhet?

Försvarsmaktens svar löd:

”Den här bilden är inget som Försvarsmakten kan kommentera. Du kan ställa frågan till Försvarets forskningsinstitut eller Försvarshögskolan som har experter som kanske kan avgöra vad som syns på bilden.” – Med vänlig hälsning, Försvarsmakten, Högkvarteret, Informationsstaben

FOI, Försvarets forskningsinstituts svar:

”De frågorna har vi tyvärr ingen kunskap om eller möjlighet att svara på. Har du försökt med de olika luftfartsmyndigheterna?” – Maria Hugosson Bygge, Pressansvarig /Press Officer, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

News Voice efterlyser besked från experter inom flygindustri och försvarsmakten om vad det är som syns på bilderna och vad det är för verksamhet.

Text: K. Reporter


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

79 KOMMENTARER

 1. Maskiningenjören svarar:

  Hur skiljer man på contrails och besprutning? Det är inte enkelt. Båda existerar bevisligen. Ett exempel är Agent Orange under Vietnamkriget eller besprutningen med LSD i Frankrike. Båda militära.

  Contrails uppstår vid olika typer av luftfuktighet, temperatur och höjd.
  Hur länge de varar eller utbreder sig beror på luftfuktighet, temperatur och höjd.
  Det är därför contrails kan ligga kvar i flera timmar och växa.

  Hur går detta till?
  Vita moln kyler luften vilket lätt kan leda till mer moln. Mellan sådana moln tenderar luften att stömma uppåt och under dessa vita kylande moln tenderar luften att strömma nedåt.

  Jag antar att det flyger fler flygplan i våra luftrum nu än tidigare och att vi därför uppfattar det som märkvärdigt. Det kan även vara selektiv varseblivning. Det är heller inte uteslutet att det pågår besprutning i syfte att ex. påverka vädret. Det kan vara svårt att bevisa vetenskapligt om man inte vet exakt vad man letar efter eller inte vill presentera vad man finner.

  Jag tror inte det är någon signifikant skillnad på just flygbränslet för vanliga jetflygplan nu eller förr.

  Att lägga upp bilder på flygplan som har contrails eller moln bildade av contrails är ett bra sätt att bli betraktad som en fullkomligt vettlös konspirationsteoretiker även om det bevisligen funnits helt vettlösa konspirationer som avslöjats. Balans i allt alltså!

 2. För det första vill jag poängtera att detta är en av de mer läsvärda trådarna jag läst här på NewsVoice.

  Sen om KINGDOM, SWEDEN OF drivs i någon sorts bolagsform och då är alla våra myndigheter endast filialer underställda detta utlandsägda bolag. Plus att vi själva är reducerade till juridiskt bolagiserade papperskonstruktioner via våra födelseattester d.v.s. att vi inte betraktas som människor, utan mer är något av panter för ”vår” statsskuld.

  Våra politiker och tillsatta myndighetspersoner arbetar inte för oss, utan de förvaltar oss bara för våra verkliga ägare och det är hos dessa ägare deras lojalitet ligger.

  Ur Regeringsformen kan man utläsa följande: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.”

  Våra ägare har onekligen ett anlag för en smått bisarr ironisk humor.

 3. @Martin Gustavsson

  Du propagerar för balans i allt och ändå skriver du ett sådant obalanserat inlägg, där chemtrails både är en möjlighet som en omöjlighet. Hur ska du ha det egentligen?

 4. @Sture B. Varför ska politikerna låtsas som om regeringsformen fortfarande gäller ”folket” i singularis, vilket för tankarna till en homogen grupp. I dag talar väl alla ”politiker” om människor hellre än folk. Att råka säga ”folk” i ett politiskt sammanhang vore väl nästan lika pinsamt som att råka säga ”banlonpolo” eller att kissa på sig offentligt? Nej, det är pinsamt med en regeringsform som avviker så kapitalt från de verkliga maktförhållandena. Vissa människor är mer värda än andra och får då höras och synas mer i media än de mer ovärdiga.

  @Åke i Sörmland. Tack för denna ruggiga länk. Har nu förstått vad de konstigt rosa moln och ibland hela skyar på min himmel beror på.

 5. För protokollet:
  Nu är det midsommar 2016 och himlen har varit tämligen ren från chemtrails sedan april månad över Sörmlandskusten.
  Andra fenomen kan ha något sammanhang här och det är minskningen av insekter och fåglar. Svulten strömming! Varför?

 6. LegeNet: kan du fråga justitiedepartementet om det är lagligt att släppa ut kemikalier och aerosoler från flygplan/luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?
  Sverige saknar kontroll av utsläpp från flyg, se https://newsvoice.se/2014/06/21/sverige-saknar-kontroll-av-utslapp-fran-flyg-fritt-fram-att-slappa-ut-kemikalier-fran-flygplan/.
  Man hänvisar alltså genomgående till att detta inte behöver utredas eftersom det påstås ”inte finnas vetenskapliga bevis för att chemtrails existerar”. Tankeblockeringen kan jämföras med att du lämnar över misstankar om brott till polis eller miljöåklagare och de svarar : det finns inga vetenskapliga bevis för att brottet har begåtts. Vi tänker därför inte utreda…..
  Här har vi alltså allvarliga, omfattande och trovärdiga misstankar för mycket allvarliga brott mot miljö och mot människor (inklusive att människor dör en förtida död) och det utreds inte. Uppmärksamma och insatta medborgare som pekar på det misstänkta brottet smutskastas och hånas.

 7. För protokollet: Idag förmiddag 22/6 2016 har det ritats rejält i skyn över Sörmlandskusten. Molnformationerna har mycket sett ut som långa utdragna utspridda dimfält. Solen har varit skärmad i ett dis med halofenomen.
  Normalt flyger här många plan och de flesta lämnar inga dimstreck alls.

 8. Tack Mona för tipset.  En skrivelse har kl. 15:19 sänts som nedan.  Det intressanta är ju att om det inte betraktas som olagligt, då kan det inte heller betraktas som en försummelse att inte utreda då det ju i så fall inte ses som ett brott…

  ”Begär svar av Regeringen, Justitiedepartementet, om det enligt svenska författningar är lagligt att släppa ut kemikalier och aerosoler från luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?

  I fråga diarieförd som Dnr M2016/01481/Brev, Miljö- och energidep. (se även M2016/01396/Brev) noterar jag att miljölag ej är tillämplig på luftfartyg medan Luftfartslag (2010:500)  3 kap. 1 § 1 st.  om luftfartygs miljövärdighet såvitt jag förstår ej är tillämpbar för avsiktliga extra utsläpp, utöver för fall där sådana avsiktliga utsläpp skulle vara kända för de normala brukarna då lagen ifråga nämligen stadgar brukarens ansvar för att snarast anmäla sådana förhållanden som har betydelse för miljövärdigheten.  Sådan rapportering förutsätter dock att de normala brukarna känner till vad som pågår, och att de dessutom rapporterar det.

  Luftfartsförordning (2010:770) 8 kap. 3 § handlar om föremål som kastas ned.  Definitionsmässigt är inte en aerosol ett föremål.  I 3 st. samma paragraf handlar det om spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg, med hänvisning 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken, där det handlar om tillverkarens upplysningsskyldighet om sina produkter.  Visserligen gäller denna upplysningsskyldighet även andra produkter om det kommer fram nya uppgifter om vissa angivna hälsoeffekter, men såvitt jag förstår är tillverkaren inte skyldig att rapportera något innan det finns bevis för att produkten orsakat skada.  Om en väldigt begränsad krets ens känner till vilka produkter som sprids är det inte sannolikt att sådana bevis tas fram.

  Finns det därför någon författning som förbjuder avsiktliga extra utsläpp av kemikalier och aerosoler från luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?”

 9. Justitiedepartementet ville inte ta i det.  Passade tillbaka till Departementssekreterare Viktoria Chlot på Miljö- och energidepartementet, som refererade tillbaka till sitt eget förhandsbesked där hon hänvisat till SMHI:s webbplats för att ”Det finns inga belägg för existensen av så kallade chemtrails”.

  Slutsats:  Det är uppenbart inte stridande mot riksdagens och regeringens författningar att speja oss.

 10. Lustigt att ingen ännu kan visa ens ett av alla dessa tusentals plan som måste vara inblandade i chemtrailsbesprutningarna. Alla jetplan kan lämna kvarliggande k-strimmor om de flyger på rätt höjd och i luft med rätt fuktighet.
  Noll seriösa bilder och de som presenteras visar sig vara misstag då många har dålig koll på flygplan.

  Kanske någon här har en bild på ett chemflygplan att visa upp?

 11. För protokollet: Juli 17 2020 har det sprayats rejält parallellt med Sörmlandskusten. Höga molnslöjer helt slumpmässigt korsade och många med skarpa avgränsningen från horisont till horisont.

 12. Göteborgsområdet likadant, igår fredag 17.e, himmelen såg ut som ett spindelnät, hörde flera idag lördag, att man hade drabbats av oförklarlig hosta igår kväll…säkert ett samband med chemtrails, det var plan som sprutade sent i går kväll också, så nu är planen igång igen…vi fick uppleva några fina veckor med ”gammaldags moln” när planen stod parkerade på marken…Miljöpartiet och MiljöGreta var är dom? Dom ska ta i denna ”skiten”!

 13. idag 19:de 2020, solen skiner från klargrå himmel. Inte ett sant moln och den klassiska blåa himlen saknas helt.
  50-talets klart mörkblåa himmel har inte synts på flera år och nu är flyget igång igen.

 14. [Kommentarerna från Austin har inte godkänts eftersom inget korrekt för- eller efternamn lämnats. Mail-adressen som Austin lämnat var en påhittad adress. Kommentarerna lades i papperskorgen av admin.]

 15. Det kommer alltid att finnas medlemmar av samhällskollektivet som inför sej själva och andra förnekar hur blåsta de är. Väderkontroll via utsläpp av kemiska produkter har pågått i +70 år, numera kan man också inkludera utsläpp av skadliga föroreningar som inte får grävas ner i jord eller släppas ut i hav. Istället tillverkas dispersioner som antingen blandas i flygbränsle eller släpps ut från separata tankar från luftfartyg. Kriminella organisationer kommer alltid att ligga före eller styra utvecklingen i världen när deras sanslöst korkade kolleger inom politik styr. Lite juridik som belyser problemet https://www.bitchute.com/video/LpUGrGB4tJnM/

 16. Jag läste en massa om Chemtrails redan ca år 2002 och framåt och var väl inte helt övertygad om sanningshalten i allt jag läste. Men år 2008 hände följande, som gav mig en annan insikt (jag spred följande text till mina listmedlemmar 2014):

  Den 1 juli 2008 – en mycket vacker dag – satt jag och solade mig på kullen uppe vid vårt lusthus. Jag råkade titta upp mot himlen och såg då ett fantastiskt välgjort rutmönster med tjocka vita streck. De perfekt fyrkantiga rutorna bedömde jag till ca 2×2 kilometer och det fanns 3 farkoster som ritade detta mönster. De åkte fram och tillbaka och ritade allt fler rutor.

  På grund av avståndet hördes inget ljud från dessa plan. De såg ut som små blanka prickar framför strimmorna de ritade och jag uppskattade höjden till mellan 12 och 15 kilometer. Hastigheten var mycket hög, mycket snabbare än reguljärflyget, som har en korridor över oss på mellan 7 till 10 kilometers höjd i sin färd mellan Göteborg och Stockholm.

  Eftersom jag alltsedan 2002 läst en massa om Chemtrails fick jag givetvis en aha-upplevelse om att här ser jag detta med egna ögon. Jag gick in och ringde till Landvetter och fick tala med en operatör i flygledartornet. Efter min beskrivning om vad som sker över mig så fick jag svaret: ”Där finns inga plan för tillfället, jag ser inget här på min skärm”. Han såg tydligen bara på en skärm med transponder-ekon och dessa plan hade nog inga transpondrar.

  Jag ringde då till en av försvarets luftförsvarscentraler i Skåne (jag har jobbat med radar inom försvaret i flera år, så jag har en del kontakter). De måste ju kunna se på en vanlig radarskärm dessa plan, men svaret jag fick där var att några flygplan som spred rutmönster med vit dimma hade han ingen aning om eller ens hört talas om.

  Jag kontaktade då SMHI via mail, men fick samma svar, Chemtrails hade personen aldrig hört ens till namn. ”Vad är det?” Ändå såg jag detta på himlen samtidigt som jag talade med de personer jag kom i kontakt med. Vid 16-tiden på eftermiddagen hade de vita strecken flutit ut och bildade nu ett dis över den tidigare klarblå himlen och detta dis låg kvar ända fram till mörkrets ankomst.

  Detta ter sig ju löjligt, tänkte jag, här flyger man kors och tvärs och sprider moln med okänt innehåll, och ingen vet något om detta. Inte undra på att de flesta inser att det ”ligger en hund begraven”.

  En kompis i Skåne, som hade en mycket avancerad kikare, hade tittat på dessa plan vid annat tillfälle, när de spred dessa strimmor i hans trakt. Han påstod att planen var mycket smala och långa, färdades med mycket hög hastighet och de hade inga beteckningar på flygkroppen, som var ”helt blanka”.

  Här kan man se alla plan som har transponder, i realtid http://www.flygradar.se/ .
  Många vittnar om att när de ser att dessa utsläpp sker ovanför sig så finns på denna transponderbild inga plan på det ställe spridningen sker.

  Under hela vintern, våren och sommaren 2014 så har spridningen av Chemtrails ”exploderat” över södra Sverige. I klart väder ser jag detta nästan dagligen över oss och det framgår av vissa länkar på Internet, att man numera blandar in dessa nanopartiklar av bland annat barium och aluminium i flygbränslet som reguljärflyget använder. Spridningen blir därigenom enorm. Vet inte om detta stämmer.

  Men flygplanen jag såg den 1 juli 2008 följde inga flygkorridorer. De vände flera gånger för att kunna sprida dessa rutor över ett bestämt område och det råkade vara över mina hemtrakter i Västsverige.

  Självklart vet man inom försvaret att dessa främmande omärkta plan finns i svenskt luftrum och att de har tillstånd till detta. Annars är det ju intrång och då ska de skjutas ner, om de inte avviker eller landar frivilligt.

  • Har också kontaktat SMHI ett antal gånger om chemtrails och alltid mottagit svar i stil med ” Goddag yxskaft”.

   Numera har jag aldrig tv:n på men då jag hade det så noterade jag ett mönster när jag följde väderprognosen ; Om prognosen förutsåg ”Tunna , höga slöjmoln” var det ofelbart plan som sprayade chemtrails dagen efter , men då jag gjorde SMHI uppmärksamma på detta så vart svaret ungefär som jag skrev ovan.

 17. Har hört att Göran Persson, förut statsminister, har skrivit på ett avtal 2003, att detta skulle vara tillåtet att sprida sådan här ”skit” över vårt land, detta avtal ska det inte finnas någonstans att kunna få tag på? Första gången jag såg chemtrails var tidigt 2000 tal…

  • 2002 var det som Pandoras ask öppnades. Göran Persson var då statsminister.

   ”Treaty Status: The treaty entered into force on January 1, 2002, and currently 34 states are party to the treaty while a 35th, Kyrgyzstan, has signed but not ratified it. Twenty-six of the treaty’s initial 27 signatories have ratified the accord and are now states-parties. Since the treaty entered into force, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Slovenia, and Sweden have become states-parties.
   Territory: All of a state-party’s territory can be overflown. No territory can be declared off-limits by the host nation.”
   https://www.armscontrol.org/factsheets/openskies

   Här finns många fler dokument:
   https://geoengineeringsverigebild.wordpress.com/fakta-1/

 18. I samband med ’Covid-epidemin’ tycker jag det verkar som om storebror har börjat straffa en del frispråkiga kritiker av hanteringen av denna och terminerat dom med den officiella förklaringen att det var covid-viruset som var dödsorsak. Såvida inte dödsfallen var bluff.
  Som en följdverkan har en del andra tidigare frispråkiga drabbats av attacker mot de egna gamla föräldrarna och sig själva där symptomen var allvarliga och dom därefter blev mkt mer och aktivt anpassliga vad beträffar både Covid, chemtrails och andra ämnen.
  Jag tvivlar på att dom snabba dödsfall som inträffat på det viset orsakades av samma virus om det nu överhuvudtaget var ett virus men samtidigt tror jag att dodshotet uppfattades mkt klart och att det inte vore klokt att avslöja om man eventuellt misstänkte att det var sarin eller ngt speciellt spetsat virus. För den person jag har i åtanke har bra försänkningar i underrättelsevärlden och hade skäl att se det som en sista varning.
  Skälet att jag inte tror på att dessa dödsfall orsakades av det vanliga viruset är att det är uppenbart att storebror hade starka motiv och därför kan förmodas ha förbättrat sina odds med icke redovisade metoder.
  På detta vis får storebror åter med sig allmänheten som poliser mot olydiga medborgare. Efter det att det nu är fler som tror att klimatförändringen är tillräckligt långsam för att det ska gå att iaf resonera lugnt och sansat om vilka prioriteringar som ligger närmast.
  Covid och vad dom mer har för varianter kan nog vara en bra täckmantel för att komma åt samhällskritiker.

  Vad beträffar chemtrails har jag sett uppgifter om att Usa tillåter mkt mer svavel i flygbränsle än på andra håll. Svavelföreningar är en metod att reflektera bort solljus men jag vet inte om mängden är så stor att det skulle märkas. Och det finns åtskilligt nonsens som felaktigt påstås vara chems.
  Men det utesluter inte att det finns äkta fall också. Nonsensinfo tjänar som en ganska vanlig metod att dölja.

  • ”Nonsensinfo tjänar som en ganska vanlig metod att dölja.”

   – Ja, eller hur! Tillika med halvsanningar och lite grövre… som avrundning på en i övrigt initierad och sanningsenlig kommentar.

   Raffinerat och sofistikerat som vanligt!

Comments are closed.