Gabay: Förnekelse av klimathot och hälsofaror beror på känslor, konfirmeringsbias och ett behov av tröst

publicerad 24 december 2015
- Ulla Gabay
Temabild: Stressad man framför dator. Foto: Prostock Studio. Licens: Elements.envato.com

OPINION. Dagens barn och unga hotas av både yttre och inre miljöförstöring. Det är våra val och beslut idag, globalt och individuellt, som avgör hur det går för dem. Och vi har inte råd att låta girighet, bekvämlighet och ignorans styra vårt beteende längre. 

Text: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Gabay

Klimatpåverkan – en obekväm sanning

Miljöförstöringen lyftes redan 1962 av marinbiologen Rachel Carson i boken Silent Spring (Tyst Vår). I den satte hon fingret på de syntetiska kemikalierna. Genom att kritisera den ökade användningen av miljögifter inom jordbruket (DDT) och beskriva dess effekter för natur och djur.

Carson angreps hårt av den amerikanska kemitekniska industrin och anklagades för att vara en ”alarmist” som ville vrida klockan tillbaka (tongångarna känns igen…). Först efter sin död 1964, har hon prisats för sitt budskap och anses idag som en ekologisk profet och ikon.

Sedan kom Al Gore 2006 och pekade på effekten av koldioxidutsläppen med dokumentären En obekväm sanning. Genom vilken han fick fart på klimatdebatten. De flesta av oss vet idag hur det ser ut med den globala uppvärmningen och miljöförstöringen i naturen. Med det inre miljöhotets uppvaknande är det sämre ställt. Vi fortsätter att acceptera den kemikalievåg som livsmedelsindustrin dränker våra inre organ med.

Kostpåverkan – en osynlig inflammation

När det gäller kostens betydelse för vår hälsa är ignoransen påtaglig. Argument som: ”folk har ätit bröd och kött i alla tider utan att bli sjuka”, är klart jämförbart med klimathotets tidiga förnekelse i stil med: ”det kan inte vara så allvarligt, vi har ju alltid haft klimatförändringar”.

Även om Sverige skonats jämfört med sämre lottade nationer, drabbar växthuseffekten oss med full kraft via naturkatastrofer. Problemet med kosteffekten är att inflammationerna inombords inte syns. Och när de väl manifesterar sig i någon sjukdom, lutar både läkare och vi själva oss mot generna.

Vad beror då ignoransen på i vår tid, med forskning, information och kunskap lättillgänglig för alla på nätet?

Känslomässig beslutsprocess

Enligt psykologerna har människan ett inbyggt försvarssystem, som går ut på att hellre sälla sig till de som påstår att faran inte är så stor. Allt för att undvika påtvingad förändring, motsägelsefulla idéer som kan leda till rädsla, skuld eller genans. Beteendet leder till en känslomässig beslutsprocess som kallas motiverat resonemang.

Få saker är så jobbigt som att ha fel, därför motas alla tvivel effektivt. Enligt samhällsvetarna söker de som ihärdigt förnekar miljöhoten omedvetet och selektivt upp den information som bekräftar deras egen övertygelse och ignorerar allt som utmanar den. Ett svart/vitt förhållningssätt som kallas konfirmeringsbias.

Politiskt och ekonomiskt finns heller ingen enkel lösning, eftersom det ytterst handlar om energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och konsumtion: kapitalismens drivmedel. Och nyttan av alla ”lugnande” löften om sustainability/hållbarhet som industrin viftar med, gick effektivt upp i rök genom Volkswagen-affären. Hur ska vi på individnivå kunna motiveras, om industrins ledare smiter från sitt ansvar?

Passivitetens drakar

Hos individen, vilket vi alla ytterst är, ligger det djupt rotade psykologiska spärrar mot miljöhoten. Det handlar inte bara om att vi i egenintresse, eller av bekvämlighet och vana, går i fällan av skepticism och apati. En känsla av ängslan, dåligt samvete och maktlöshet kan också leda till att man ger upp sitt engagemang.

”Om du inte tänker på problemet på ett effektivt sätt, lägger det sig i vägen för ett effektivt och aktivt engagemang”, säger miljöpsykologen Robert Gifford (University of Victoria) i ett uttalande till HuffPost.

Dr Gifford kallar förnekelse, apati och riskmotvilja för ”passivitetens drakar”. Med rötter i en känsla av förlamning, misstro mot forskare och experter, ”partisk optimism” (det kan inte vara så illa) och en övertro på ”teknisk frälsning”.

Skaffa kunskap och ställ krav uppåt

I tider av oro dyker alltid spirituella alternativ med rötterna i andlighet och österländsk filosofi upp, i syfte att lugna individen med självhjälpsråd. Typ mindfulness, universell kärlek, positivt tänkande och liknande. Problemet med de teorierna är att de i väst har anpassats till vårt kommersiella samhälle. Hade det alternativet varit så universellt effektivt som utlovas, borde inte världen se ut som den gör idag.

Dagens miljöhot går inte att vända sig ifrån, de måste tas på högsta allvar. Men de är alltför komplexa och globala för att de ska gå att lösa på individnivå. Att använda sin konsumentkraft och andra initiativ i det egna livet är steg i rätt riktning, men parallellt måste vi sätta ett hårt tryck på industriledare och politiker.

För att kunna argumentera ordentligt behöver vi skaffa oss en grundläggande kunskap (utifrån båda sidors perspektiv) om de yttre och inre miljöhot som hänger över våra barn och framtidens generationer. Och sedan våga stå upp för en del ”obekväma” sanningar och åsikter.

Text: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: förnekelse
 • Som avslut på mina kommentarer sätter jag här 4 punkter som jag tycker är viktiga.

  1. CO2 producerar växter! ”Växter har olika och märkbara reaktioner på ljus och mörker. Under fotosyntesen, växter använder energi från solen för att producera syre, och i mörkret, växter andas och faktiskt använda syre och producerar koldioxid!” Länk: http://www.give2all.org/9/2011/11/naturvetenskapliga-projekt-om-hur-vUxter-reagerar-i-solen-och-mork.html

  Mina tankar: Om växterna inte får tillräckligt med ljus p.g.a. chemtrailshinna på himlen borde de inte kunna producera tillräckligt med syre som i ett 100% dagsljus med 100% oförvrängd sol. Carnicominsinstitute har kommit just p.g.a. iakttagelse att solpaneler inte är lika effektiva för att det är något med solen! Då kan växter inte heller vara lika effektiva!

  2. Mätstation för koldioxid är sedan länge placerad på en aktiv vulkan! Se video som miljöbiolog Solveig har gjort. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=5pS7YYwlcYA

  3. För länge sedan har jag sett en dokumentär om temperaturmätstationer runt om i världen. Dessa har genom bebyggelsen hamnat enligt Discovery dokumentären mitt i städer, mitt i asfalten! Den höjda temperatur p.g.a. förändrade mätpunkter kan med fördel användas som argument och det tillsammans med felaktiga datamodeller som ska leverera ett vist resultat! Detta fungerar precis som med läkemedelsindustrin där man beställer vissa resultat redan innan tester börjar! Samma lurendrejeri m.a.o. överallt!

  4. Enligt den tyska journalisten Udo Ulfkotte är journalister av betydelsen mutade, eller som Lars Bern skriver om Medierna styrs av journalisternas och makthavarnas ömsesidiga beroendeförhållande

  Hur vi kan i det läget lita på journalister som vill ge ett dåligt samvete åt mänskligheten för beteenden som eliten har medvetet skapat?
  Ser ni inte taktiken och dubbla budskap? Å ena sida försöker du leva värdig för att i nästa stund kallas miljösvin, å andra sidan lyssnar du till radio om att det går bra för att konsumtionen har ökat med 5 %! Dubbla budskap!

 • Om en sökning på ordet ‘häx’ som i häxa görs på denna sida finner man det i tre kommentarer, min och textförfattarens. Mitt intresse för häxor kommer från nämnda målning och denna avhandling: Terrible Crimes and Wicked Pleasures: Witches in the Art of the Sixteenth and Seventeenth Centuries av Linda Gail Stone, den finns gratis att ladda ner på nätet. Häxor, trolldom och annan vidskepelse har givit upphov till mycket text, bild men också övergrepp och grymheter, allt detta kan sedan analyseras av forskare som vill gräva i historien och människans beteende.
  Min poäng i kommentaren är att häxor inte finns, i alla fall inte som rättssubjekt vilket ger ett visst skydd mot just övergrepp och grymheter. Det gäller i vårt land och kultur, annorstädes i världen brinner häxbålen fortfarande.
  Att författaren har kallats för häxa av ett troll står inte att finna här i denna textmassa och man undrar varför hon nämner detta förmenta påhopp? Är det ett Freudian slip?
  Anser inte att kommentarerna måste vara särskilt genomtänkta, tvärtom är det befriande att läsa luftiga tankegångar som genomfar de olika kommentatorerna efter att de har läst samma text som jag själv. Visst kan man uppfatta det som en debatt när kommentarerna står mot varandra men det kan också bero på textens hållningslöshet och författarens oförmåga att precisera sitt budskap.
  Artikelförfattaren bör vara rimligt påläst och noggrann i sina källhänvisningar och tolkningar annars följer osanning, ryktesspridning och desinformation. Artikeln förlorar sitt värde och det går faktiskt inte här att utröna vad Ulla G vill säga med sitt vidlyftiga ämnesval av både litteratur, psykologi, kost och politik. Vad menar Ulla Gabay med sin text, ett svar är rimligt!?

 • Ibland behöver man inte kommentera eller kritisera, för det hela i sig själv är så befängt och därmed har det personliga avslöjandet inbakat.

  I England vet de flesta, enligt undersökningar, att det hela är en bluff.

  Varför spelar politiker med i skrämselspelet, och främst miljöpartister?

  Kan man ta till sig vad Greeenpeace grundare Patrick Moore säger?:
  https://www.youtube.com/watch?v=RkdbSxyXftc

  BBC säger nu: MÄNSKLIGT DRIVEN KLIMATFÖRÄNDRING EN POLITISK LÖGN

  BBC diskuterar ljugandet – kommer SVT och media att vakna? Nej, för här drivs agendan från toppen på ett annat sätt.

  Brittiska Labourpartiets ledare Jeremy Corbyn har en bror som heter Piers.

  Han är meteorolog.

  Här reder Piers ut de politiska lögnerna runt COP21 i Paris för BBC:s Andrew Niel.

  https://www.youtube.com/watch?v=Z_Ae4DES9z8

  Om man som Ulla gör, skriver utan att ha satt sig in i verkligheten, då blir man en som medverkar till att ytterligare sabba miljö, klimat etc, utöver sitt eget rykte.

  Ulla hade inte bara 300 ord på sig att kommentera, vad kommer det sig?

  Det blir bara än värre Ulla, om du försöker rädda din prekära sits genom att peka mot andra och sätta etiketter på dom, och då tro dig kunna klättra via deras ryggar, som du tex gör mot Lord Monckton:

  “Verkligheten är inte svart/vit. Sanningen ligger oftast någonstans i mitten”.

  Barnslig retorik. Du menar att mitten är grå, och du befinner dig där? Sanning är sanning.

  “Frågan runt klimatet har enligt min mening sina rötter i västvärldens kapitalistiska överkonsumtion, bekvämlighet och livsstil, den som nu globaliseras.”

  Du verkar mest föra ut ord som klart härrör från medians hjärntvätt. Klimat… skulle det ha sina rötter i din konsumtion. Ulla, ta dig nu ett break och vakna till.

  Kanske dina ord bottnar i bekräftelsebehov, pms och för mycket julmat? För det var ingen “bomb”, snarare en fjärt från Bryssel(-kål).

 • ivanbjörn: Att man talar så mycket om naturreservat är för att dessa ska fungera som små refuger för rekreation i en industriellt ödelagd natur. Det senare, som politiker och forskare kallar för ”sustainable land use”, innebär brytning med traditionell landskaps- och skogsbruk (biotope changes) mot olika bioenergiväxter som salix, poppel, hybridaspar, majs och rörflen m fl.

  Naturvårdsverket hade i början av 70-talet utsett 500 skyddsvärda områden. Antalet har därefter ökat radikalt och 2013 fanns det 4000 reservat. Det här är inget som är speciellt glädjande utan tvärtom en effekt av samhällsplanering för en ny världsekonomi och -ordning. Natur- och kulturreservat kan ses som en slags “tröst” (nappar) i en fullständigt havererad värld. Reservaten fungerar som en slags motsvarighet till TV:s programutbud under krig. Om det fanns en karta över antalet naturreservat skulle man också kunna förutsäga var de naturvidriga ingreppen planeras att ha störst åverkan. Förmodligen i Halland och Skåne, vilka vid försöksodlingar har visat sig kunna leverera maximal avkastning av biomassa.

  Begreppen Ecosystem functions (EF) och Ecosystem services (ES) har blivit mycket heta begrepp, inte minst för att de lanserades ihop med IPCC. EF handlar om att kvantifiera och värdera alla växter, djur, naturliga och kostnadsfria resurer/tjänster som naturen tillhandahåller i form av mineraler, vatten och luft mm . Begreppen EF och ES är affärsmodeller och därmed fundamentala för paradigment ”Climate change”. Naturens tjänster ska in i en global marknadsekonomi, vilket tydligt visar att ”Climate change” handlar mer om att tjäna pengar än att rädda världen. EF och ES utgör också centrala delar av centerpartiets nyliberala marknadsföring.

  I boken ”Ecosystem services – concepts, methods and case studies” diskuteras bl a skillnaden mellan biologisk mångfald, som innebär att allt ska bevaras, till skillnad från Ecosystem services som tar avsteg från maximerad mångfald då allt inte har förmåga att leverera tjänster till ES. ES är mycket starkt orienterat mot ett androcentriskt perspektiv, dvs marknadsekonomiska behov blir styrande istället för en holistisk värdering av naturen. Författarna diskuterar bl a en ”planning guide for the loss of biodiversity” – precis som om naturen vore ett slags magasin av arter som vi idag kan planera för för att antingen lagerhålla eller utrota i ”marknadsekonomins tjänst” under täckmanteln “hållbart samhälle”.

  Tack Gaby för den informativa länken om “Cattle and methane”. För mig är det uppenbart att demoniseringen av köttdjur och mjölkprodukter är en form av psyops för att bereda väg för en storskalig omvandling av betesmark/gräsmarker för produktion av olika typer av bioenergigrödor. Den statliga utredningen “Bioenergi från jordbruket – en växande resurs” (SOU 2007:036) tar också fasta på problemet med de många mjölkbönder i landet som nyttjar betesmark som istället skulle behövas till produktion av bioenergi.

  https://books.google.se/books?id=fmZ1CQAAQBAJ&pg=PR3&lpg=PR3&dq=Ecosystem+services+carsten+grunewald&source=bl&ots=drGI447n5n&sig=WrCubCm29nWxi_9-80wxneeKG0s&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi0o_TolfzJAhUi73IKHboHAYIQ6AEIQjAE#v=onepage&q=Ecosystem%20services%20carsten%20grunewald&f=false

 • Vi ska ju vara tacksamma för att inte ett enda avgasrör släppt ut någon kolmonoxid någon gång under snart hundra år. Världen rullar vidare med breda djupa hjulspår medan bilindustrin funderar på hur de ska dölja alla sina förmåner vi utan val tvingas till.. Vi kammar oss och studerar hårklyveriet medan lössen fortsätter sin gång i samma takt som de brukar.

  Tveksamheten i att hosta fram renare bilar fria från förbränning har gett oss en förbannelse vi önskar kunde trollas bort. De gräsätande kaninerna, de vita duvorna , de energirika flödande lösningarna frammanade ur ett värdedjup industrin tycker är kolsvart blir snart lika sotstänkta som allt annat i den verklighet någon vill kalla vår, men ideligen och oändligen ter sig som höst…

  Bilindustrins vernissage allt mer lik star wars lånar lättklädda döttrar att följa lockande kurvor, kyska fronter, breda däck, pockande säten. Allt är inte guld som glimmar eller ens krom. Hästkrafter överträffar de motoriserade tomtarna på loftet och mångas turbodrömmar drunknar i fulla tankar av bensin.

  Fyrhjulsdriften tar oss allt längre bort från naturen. Suveränt är bedrägeriet. Stereon dånar bedövande.. Hits me all over.

  Om alla miljöbilar måste göras synnerligen fula är det för att de alltid vill vinna krigen och slaget. Man exponerar de rödgröna till allmänt osexigt förlöjligande…

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolmonoxid

  Pratar vi fågel, fisk eller mittemellan? Eller har vi tur och får allt på en gång?

  Eller lär dina barn röka så märker de ingenting.

  Älska istället din nästa generation mycket bättre än den nuvarande..

 • Jag antar att “psykologerna säger” tillskrivs en Dr Gifford som kallar: “förnekelse, apati och riskmotvilja för ‘passivitetens drakar’”.
  I sammanhanget är “Passivitetens drakar” ingen dygder utan snarare ett mänskligt handikapp eller demoner, om man så vill, vilka fråntar människan hennes rätta natur, vilket självfallet är att svära trohet till domedagsprofeternas fanor, klä sig i säck och aska, äta grönt och kacka luktfritt .
  Associationen mellan orden i citatet “förnekelse, apati och riskmotvilja för ‘passivitetens drakar'”, är direkt manipulativ. Orden apati och passiviteten är synonymer, det förstnämnda har en innebörd som för tankarna till någon sorts mental ohälsa och oförmåga att agera och det senare är ett uttryck för omgivningens missnöje med en människas uteblivna reaktion . Vi ignorerar långt de flesta propåer vi får, de kommer i nyheter, reklam och annan media. I direktreklam är man nöjd med om någon procent av mottagarna ger respons. Passivitet är den normala reaktionen, att förvänta sig annat är ren inbilskhet och verklighetsfrånvänd.
  Ordet ‘förnekelse’ har sin motsats i ordet bejakande, det låter betydligt positivare med ett bejakande än ett förnekande. Att förneka klimathotet är dåligt men att bejaka klimathotet är bra, då blir det förstås så att det är bra att bejaka klimathotets förnekare och dåligt att förneka klimathotet bejakare. Ordet här betyder bara att man tagit ställning, för eller emot, det borde ju glädja de flesta som är intresserade eftersom långt de flesta inte är det, se föregående stycke.
  Slutligen måste ordet ‘riskmotvilja’ frälsas från ondskans drake och återföras till dygdernas värld där det hör hemma. Det finns inget gott i att ta risker, det är ett nödvändigt ont. Motvilja mot risker är det som styr allt säkerhets- och kvalitetstänkande i världen idag, det är ibland de riskbenägna, de modiga och äventyrslystna, vi hittar individerna som givit mänskligheten sina outplånliga ärr från humanitära katastrofer.
  Klimathotet är och förblir den dummaste och mest hädiska trosriktning som det politiska (o)djuret människan någonsin har predikat på vår jord.

 • @ ullagabay

  Du vill hitta en gemensam närmare. Det hittar du aldrig så länge ärligheten om det som pågår och görs över våra huvuden inte belyses. (chemtrails, haarp, solens påverkan o.s.v.)

  Att se många dokumentär om koldioxidens påverkan betyder inte alls att dessa dokumentären inte är en illvillig manipulation.

  Att lyfta fram All Gore säger egentligen mycket om hjärntvätt och vilseledande fakta.
  Här är citat från följande länk: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article256081.ece

  Nobelpristagaren Al Gores film “En obekväm sanning” får inte visas för brittiska skolbarn utan att läraren kommenterar vissa överdrifter eller fel i filmen – nio stycken noga räknat enligt en dom i Englands högsta domstol High Court.

  Elisabet Höglund har kommit till lite andra slutsatser i hennes tal:
  http://ivansbj.blogspot.se/2013/12/elisabet-hoglund-om-den-globala.html

  Det jag vill säga är att bry sig och vara rädd om vår närmiljö så som du skriver är korrekt. Att inte skita ner med en massa föroreningar är också korrekt. Att koppla detta med CO2 är enligt min uppfattning helt fel! CO2 och föroreningar är inte samma sak. Det ena är helt ofarligt och det andra skadar hälsan och miljö.

  Att fråga sig varför har kommuner slutat mäta aluminium, barium och strontium i marken, att fråga sig varför vanliga frön och liv patenteras, att fråga sig varför GMO ska vara just aluminium resistens. Har det möjligen med den illvilliga vädermanipulationen att göra?

  Det pratas hela tiden om Naturreservat, om vikten av att skydda naturen, ursprungsbefolkningar, mänskliga rättigheter o.s.v. Slår det aldrig någon att under denna tid har det förstörts mest av naturen? Det har dödats och lemlästats mest urbefolkningar och det har först flest krig som har dödat massor med människor i modern tid? Allt under täckmantel av ”Co2”, ”överenskommelser”, ”mänskliga rättigheter”!

  Hoppas att jag inte skrev för brysk. Önskar god jul. ☺

 • @Ingemar Ljungqvist.. “För mig stod det klart att HIV var framställt på laboratorium.” Visste faktiskt inte alls att förklaringen på vad jag anat fanns så nära.

  Att sedan kyrkliga företrädare stormade om guds straff över syndare gjorde inte saken, dess natur eller ursprung mindre främmande.

  En sparad horribel artikel ur en våra större dagstidningar från 90-talet berättade hur en Sydafrikansk forskare på den dåvarande regimens begäran arbetade på ett sätt att genetiskt decimera den svarta befolkningen. Med alla andra medel, metoder och politisk manipulation kan regimskiftet inte blivit särskilt smärtsamt och verkligheten har ju visat att de ursprungliga krafterna aldrig förlorat särskilt mycket av sin makt eller kontroll.

 • @Newsvoice: Bill Maher är politisk satiriker som jag kan hålla med om ibland går för långt i sitt ordval. Däremot är satiren ett utmärkt medel för att sticka hål på våra fördomar och vårt mänskliga beteende. En form vi inte har någon tradition av i Sverige, varför den kan tyckas obekvämt överdriven.
  Den andra filmen hade jag hoppats skulle visa på det hopplösa i en svart/vit debatt med förenklade argument från båda sidor som inte leder någon vart, möjligen sköt jag även där över målet…

  @Thomas Magnusson: Tack för meningen: “Vi behöver förstå vår plats i kedjan.”

  @Ingemar Ljungqvist: Tack för att du återförde huvudfrågan till naturvetenskapen, där den givetvis hör hemma. Och för att du bjöd på ett personligt exempel i att förändra sin ståndpunkt.

  @Alienna: Jag behöver inte klistra några etiketter på någon, det gör många så bra själva. Vad jag gjorde var att beskriva en del psykologiskt vedertagna termer.

 • God fortsättning och tack för uppmärksamheten mitt under julhelgen!

  När jag läste journalistik 1970 lärde jag mig att aldrig underskatta läsarens tankeförmåga genom att vara övertydlig. Här sköt jag över målet genom att inte vara tydlig nog. Min intention var att, mot bakgrund av tidsaspekten runt miljö- och klimatdebatten, visa på behovet att lyfta det inre miljöhotet i tid.
  Mitt fokus ligger på den industriella kostens inre miljöpåverkan. Ett ämne jag ägnat 1 000-tals timmar av research under 6 år. Vad det gäller koldioxidutsläppen anser jag att de måste ses ur ett brett perspektiv. Hänsyn måste också tas till vikten av att hålla nivåerna på jorden balanserade.

  Uppenbarligen var passusen i mitt inlägg om Al Gore och hans dokumentär om koldioxidutsläppen det röda skynke som fick tjuren att tappa perspektivet och agera med tunnelseende. Även om jag inte specialstuderat just koldioxidhalten i atmosfären, har jag följt miljödebatten och sett en mängd dokumentärer som visar på effekterna i naturen. Inte minst i haven som ”buffrat” en stor del av våra koldioxidutsläpp. Vilket lett till en allvarlig försurning.
  Att koldioxid kan vara livsfarlig vid för hög koncentration kan ingen förneka. Inte heller att skogar och betesmarker naturligt fungerar som ”uppsamlingsplatser” för gasen. Där den behövs för fotosyntesen; grundförutsättningen för allt liv på jorden. Genom skövling av regnskogar och minskning av betesmarker (till förmån för fodergrödor) förlorar vi naturens lungor, vilket rubbar koldioxidbalansen ännu mer.

  I en demokrati gäller det att hålla en hälsosam balans mellan rättigheter och skyldigheter. Inte minst handlar det, enligt min mening, om att skydda naturen och våra barn och se till att framtida generationer erbjuds en möjlighet att leva.
  För mig handlar en debatt om att försöka hitta gemensamma nämnare för att lösa meningsskiljaktigheter. Inte om att sitta kvar i sandlådan och låta känslorna styra. Att ett litet troll behöver kalla mig för häxa pga mitt engagemang för framtidens barn är enbart beklämmande och gör inte mig sömnlös. Jag är heller inte rädd för argument mot mitt ställningstagande, eller för att titta på andra sidan stängslet. Där kan man antingen finna nyttiga tankeställare eller få sin egen ståndpunkt förstärkt. Jag antog alltså utmaningen att kolla vad lord Monckton under 1 tim, 16 min och 31 sek hade att säga.

  Vad jag såg var en man, jag undrade om han ”was for real” (för att använda ett engelskt uttryck). En stockreaktionär karaktär som viftade med ett gammalt kommunistspöke och hotade med att Parisavtalet skulle ”kunna bli slutet för frihet och demokrati och den kristna livsstilen världen över”. En pompös figur, som ståtade med den franska rangkronan för en vicomte (motsvarande lord) i sin presentation, samtidigt som han på ett barnsligt sätt förlöjligade sina opponenter. Inte heller hans vetenskapliga ”bevisföring” imponerade på mig. Vem som helst kan rycka ut enstaka sidor ur motsägelsefulla vetenskapliga rapporter och själv knåpa ihop diagram för att styrka sin tes.
  Jag hoppas att mer tyngd än så ligger bakom övertygelsen om att uppvärmningen i atmosfären är en konspirationsteori och ”ett hot om en totalitär politisk ideologi från vänstern och FN”, för att använda lordens ord. Jag får söka mer info, i mån av tid för mitt huvudsakliga miljöspår.

  Verkligheten är inte svart/vit. Sanningen ligger oftast någonstans i mitten. Frågan runt klimatet har enligt min mening sina rötter i västvärldens kapitalistiska överkonsumtion, bekvämlighet och livsstil, den som nu globaliseras.
  Slutligen ett exempel på en utmärkt artikel som breddar perspektivet i frågan runt köttets roll i klimatdebatten och som utmanar tankeverksamheten:
  http://www.shapingtomorrowsworld.org/wahlquistmethane.html

 • Läste med visst intresse Gabays artikel. Men huvudfrågan måste ju vara naturvetenskaplig.
  Eftersom jag själv genomgått en hel process när det gäller klimatfrågan, men då enbart utifrån de fakta man kommer över , så vet jag att det tar lite tid. Redan 1981 föreslog jag att det borde vara de ökande utsläppen av CO2 som borde vara orsaken att jag med kikaren klart kunde konstatera att flyttfåglarnas ankomsttid var tidigarelagd med flera veckor. Tidigare lokal statistik fanns i mina arkiv, så det var inget känslomässigt tyckande. Både uppvärmningen och de ökande CO2 -halterna skulle senare sättas på pränt av andra.
  Men en första stor vändpunkt kom när jag läste dansken Svennemarks bok om solens inverkan både på uppvärmning men framförallt på molnbildningen. Moln består ju av den främsta växthusgasen vatten:
  Då slog det mig att orsakssambandet kan vara precis tvärtom. Blir det ökad soluppvärmning, så stiger med automatik CO2-halten, då de bakteriella processerna i förna och humusskikt blir stimulerade till ökad cellandning. Det som fick mig att definitivt att lämna FNs klimatpanel var när jag såg fotografierna på planeten mars. Där hade också polerna av just koldioxid under några år runt millenieskiftet smält undan. Min reflektion var då :att där finns ju ingen förbränning av fossila bränslen. Och åt solens ökade aktivitet under en kortare period är det ju utanför den egna kontrollen att påverka. Så nu lockas jag inte av allehanda jippon och klimatlarm.
  Däremot lockades jag att läsa Jacob Nordangårds fyra debattartiklar på Newsvoice och här kände jag verkligen igen mig. Mitt specialområde som forskare är istället Aids ursprung – och i Nordangårds artiklar dök alla de personer och organisationer och halvhemliga tankesmedjor upp som vill vara en Global elit. Precis på samma sätt som när jag penetrerade uppkomsten av HIV. Mitt bokslut om Aids uppkomst finns dokumenterade i boken Aids-Tabu tillika godkänd på svensk universitetsnivå.. För mig stod det klart att HIV var framställt på laboratorium. I sitt släptåg har sjukdomen hittills dödat mer än 30 miljoner människor. Då blir till och med nazismens krigsbrott överflyglat.
  Men nu tillbaka till Ulla Gabays debatt. Här kommer diskussionen om känslor mycket väl in. ytterst få har den känslomässiga förmågan – eller snarare oförståndet – att ta till sig ett sådant stort brott och överhuvud ens undersöka om fakta stämmer.Vi är dock några i världen som gett oss i kast med detta framlidna forskarparet Jakob och Lilli Segal från Berlin, Bröderna Strecker och läkaren Alan Cantwell, från Kalifornien. Dessa hade publicerat sig före mig. Efteråt kom så Leonard Horowitz ut med sin tunga bok om “Emerging Viruses” som ytterligare med de ekonomiska och politiska och ideologiska länkarna ytterligare bekräftade det tidigare arbetet. som vi andra gjort.
  Till saken hör ju att ett sådant brott måste skylas över. Här har bland annat Peter Duesberg fungerat som en plan B aktör främst för att neutralisera de alternativa från universiteten fristående tänkarna. Universitetsfolket går ju via forskningsanslag redan efter den etablerade bilden.
  Precis så har också den globala eliten “köpt” upp den fristående miljörörelsen när det gäller klimatfrågan- Och då är den inte längre fristående utan agerar som stödtrupper åt en globaliseringselit – förhoppningsvis som “duktiga idioter”
  För den som inte känner till Aidsdebatten finns några artiklar på http://www.2000tv.se
  och själv är jag redaktör för 2000.Talets Vetenskap. Och Ulla du har rätt i att det också är tungt att bära det känslomässiga för en själv – därför ransonerar jag debatten. Det räcker med att få etiketten konspirationsteoretiker påklistrad ett par gånger om året.
  Ingemar Ljungqvist

 • Gabay klistrar en mängd psykologiska etiketter på alla som inte delar hennes tro på klimatkyrkans evangelium.
  Hon borde nog istället följa sitt eget råd, och skaffa sig lite grundläggande kunskap i frågan.

 • “The Confusions” look and sound the same in every war against nature…

  “Gooks and Communists” Höga tjocka murar motverkar onekligen befrielsen från bunkermentalitet..

  Oh Look, a flat man with a Maher-complex and an auditorium that have trouble to laugh..
  They should laugh when he call China a Communist country… Many more laugh when the US is named as a democracy…

  The way of discrediting himself by calling others “communists and gooks” is far more worse than make humor of the deniers..

  Med en sådan natur måste det vara en besvikelse att inte få kalla motståndarna terrorister..

  Konfirmeringsbias bjuder iaf de lättrörliga kanonerna att omedelbart inta stridsställning..

  …………….

  Det går f.ö. inte komma ifrån det faktum att skulle man lyckas vädermanipulera så skulle det användas på samma sätt som krigen.. Därmed inte sagt att man inte kan. Utan snarare att man vill inte erkänna hur enkelt det är. Sett i det perspektivet blir kanske Europas översvämningar ett besynnerligt politiskt sammanträffande som enkelt kan kopplas till frammanade och påtvingade politiska skeenden av kris och umbäranden…

  Precis som nedsmältningens av isen i norr passar alldeles för väl i vinsten man gör på betydligt kortare transporter..

  För dem som inte backar för något finns ju inga hinder..

 • Det tråkiga i denna debatt är dels att alla argument i mellanskiktet har effektivt sållats bort, samt att alla diskussioner om de verkliga orsakerna till de effekter mänskligheten faktiskt har på miljön, tas inte ens upp.
  Med mellanskiktet syftar jag på det som Torbjörn tar upp, d.v.s. att man är övertygad om att klimatet förändras men inte av mänsklig hand. Dessa placeras in i samma fack som klimatförnekare i stort. Vår egna insats skall inte förringas men den ligger i regel på lokal nivå. Att vi försurar sjöar, eroderar skogsmarker och förgiftar miljön på lokal nivå är tydligt och det är där vi måste sätta in insatserna först och främst. Att påstå att människan med vår relativt korta tid på denna planet skulle kunna utrota något annat än oss själva, är väldigt arrogant. Vi behöver förstå vår plats i kedjan.

  De verkliga orsakerna till vår påverkan av miljön är helt ekonomiska. Så länge det är mer lönsamt att göra fel än att göra rätt kommer detta att fortgå. Men det är i pengarnas konstruktion som problemet ligger. Även om du får alla politiker och finanshajar att agera medvetet och miljömässigt så kommer systemet i sig självt att tvinga oss tillbaka till samma destruktiva beteende. Det vi måste göra är att revidera hela det ekonomiska systemet vi lever i på global nivå men främst kanske på lokal, för att visa att det går.
  Pengar får inte skapas som skuld och får inte vare sig lagras eller lånas ut mot ränta. Detta skapar en ackumulation av skulder som hela tiden tvingar ner värdet av pengarna och ger mindre tillbaka till de många och mer till de få. De skapar i sin tur en form av masskonsumtion av undermåliga och miljöfarliga produkter som produceras för att upprätthålla denna osunda balans mellan konsument och producent.

  Så hela denna klimatdebatt har fått helt fel fokus vilket säkert är fullt medvetet skapat och det får mig att dels se rött men även förstår jag att syftet är ett helt annat än vad som motiveras i media och bland allmänheten. En inte helt osund tanke kan vara att då det ekonomiska systemet nått något av vägs ände och fler skattehöjningar skulle få folk att slå bakut; men en beskattning av folket för att rädda planeten är väl något som de flesta skulle kunna ställa upp på. Som om skatter bestämmer livskvaliteten på planeten….

 • Bernie Sanders ringar in den otäcka klumpen av politiker och intressenter av Maher benämnda “gready and truly stupid” existerar och är lika verkliga.. Blir trots allt dessa politiker som är övertygade om problemets art petade, är det samma process som när det gäller krigen.. Amerikanen ska inte tränas i miljömedvetenhet. Kanske är det långt ifrån vår debatt om hur ren kärnkraften är.. Men nog är industrin enastående duktig på sin nonchalans..

  De enda väderförhållanden som påverkats tillfälligt är våra senaste Isländska vulkanutbrott som inte bara gett snörika vintrar utan riktigt dystra nederbördsrika och kalla somrar också. I övrigt pekar trenden åt ett varmare och förödande klimat..

  Vi ska väl på sätt och vis vara säkra på att det är skurkarna och inte änglarna som bestämt att vi ska diskutera fel sak. För de som är för krig är ju fred ett otäckt tillstånd. I kriget mot klimatförändringarna måste vi vara säkra på att det är miljön vi ska rädda inte anseendet på förnekarna..

  @Linda. I ett humorprogram behöver man inte redogöra för begreppen eller hur drönare tituleras för att folk ska förstå minsta vink. Hos Maher skrattar man åt vilka dystra figurer de de facto är.. Tog man bort verkligheten runt SD skulle också det vara humor men de tar sig själva på största allvar…

 • Rekommenderar lord Monckton till Ulla. Med Googles nya sållning av källorna är det många skojfriska globalwarmingfans till journalister som får förtur att häckla och förlöjliga honom, men det finns en timmes föreläsning av honom från Paris under COP21, där han med CO2-skattivrarnas egna data visar att de ljuger. Leta rätt på den och kolla gärna vilka argument han viftas bort med av de rättrogna: det fattas bara att de ska håna honom för att han är skelögd …

 • Vissa av de som propagerar för att klimatförändringarna beror på människogenererad koldioxid försöker att cartoon-isera de som inte har den uppfattningen. Det är tråkigt tycker jag. Man försöker även simplifiera ifrågasättandet genom att lägga ord i munnen på oss.

  Jag tex förnekar inte att: klimatförändringar är verkliga eller att det är bra att bromsa konsumerism. Det som jag inte köper är att koldioxen är skurken. Det finns många bevis och indikationer på att det handlar om andra faktorer som tex solen, kosmisk strålning, jordens position, naturliga fluktuationer. Jag tror de flesta aspekter finns publicerade i NewsVoice med länkar till vetenskapliga källor.

 • “How to talk to a climate change denier”. Retorik framför fakta och uppfostran som leder till vad? “Denier” borde man analysera lite mer. “Förnekare”. DU ÄR EN FÖRNEKARE! Bara det är ren ondska för de indoktrinerade. Ett till s.k. “trigger word.”

 • Vi har enormt mycket problem med miljöförstöring. Felet vi gör alla att fokuseringen på koldioxiden och “global warming” som nu förvandlats till klimatförändringar. Tycker vi ska skita i just den delen och ställa krav på oss själva och förvandla oss själva till positiva förebilder där vi kan leva på ett sätt där vi inte skadar andra med verkliga gifter, som leder till sjukdom och död. Gör små förändringar och sträva mot större, och föregå med gott exempel, och ge varandra tips och råd, och lyssna på eget sunt förnuft och invänta inte globalisternas lösningar, som bara gör det värre.

 • Jag har läst ganska många av Ulla Gabays artiklar och tycker att hon träffar helt rätt. Sen kan man prata om tomtar, troll och häxor om man vill det såklart. Men debatten behöver verkligen få fart ordentligt. God Jul!

 • Filmerna i artikeln ovan är intressanta att analysera. Så fort förlöjligande används för att mota någon till en bestämd uppfattning är det dags att dra in örona. I en normal debatt finns inga invektiv. Bill Mahers garvande och den andra filmens hycklande över “fel” uppfattning känns medeltida.

 • Ulla Gabay skriver alldeles riktig att vi är omgivna av miljögifter. Problemet är att dessa gifter viftas bort och det enda som räknas som förorening med dagens mått mätt är CO2!

  Att CO2 är ett påhittat hot planerad av Club off Rome vet idag många upplysta människor inte minst genom David Icke.

  Att Volkswagen affären har varit en hämnd för Tyskarnas politik som ville närma sig Ryssland vet idag varje informerad människa. Jag visste detta med säkerhet inom 2 dagar genom att lyssna på P1s motsägelsefulla uppgifter om denna affär. Hela affären är enligt mina iakttagelser osann i den mening att Volkswagen inte manipulerade något medvetet som företag, men denna påstådda manipulation är ett resultat av illvilligt intrång för att kunna smutskasta som hämnd, för Tysklands politik.

  Och inte minst.

  Pratar vi om föroreningar måste vi ta med i beräkning chemtrails = ett onödig och illvillig förorening, krigsövningar = totalt meningslös förorening som inte skapar något konstruktivt och inte minst bortsprängda bomber som förorenar och dödar, liksom en illvillig krigsförklaring mot mänskligheten i forma av tillagda gifter i vaccinering, tandkräm, vatten o.s.v.

  Att anklaga människor för passivitet är ett gammal knep som skuldbelägger och i vår kristna tradition kommer denna filosofi från Paulus. En tragedi för mänskligheten som lever vidare men i nya former. Styrande skapade villkor som förgiftar och skuldbelägger i sin tur människan på individnivå för att skapa splittring och dåligt samvete. Lösningen är elitplanerade skatter på inte minst CO2 för att förslava mänskligheten som får jobba ännu mera för att mätta elitens begär. En total kontroll som med kristendomen då enligt Paulus föddes vi syndiga och bara ett dop och medlemskap i kyrkan kan förlösa oss. Idag är detta ersatt med dåligt betalda jobb, oskäliga vinster och meningslösa skatter!

 • Tänkte precis samma sak. Gabay verkar inte förstått att en del i etablissemangskritiken är att ifrågasätta doktrinen om de av människan orsakade klimatförändringarna. Skulle livsmedelsverket ändra for och en dag börja propagera för Ganays kostråd så skulle det nog inte dröja många månader innan dessa sågs som etablissemangets och industrins propaganda och istället skulle man söka sig till andra alternativa råd.

 • Om någon tror på en domedagsprofetia eller flera så är det ett symptom på dennes egna mentala funktioner eller dysfunktioner.
  Trolldom och häxor beskrevs noggrant i förmodern tid, titta på Salvator Rosas bild Häxornas besvärjelser. Häxor är per definition en grupp i utanförskap, gränsöverskridande i sexualitet, livet/döden och naturligtvis i moraliska frågor som skyddande av barn och svaga grupper. De rider på sina kvastar, umgås med demoniska skelett oavsett vilken garderob de har ramlat ur och nyttjar utan betänkligheter barnet som en viktig ingrediens i sina mörka ritualer.
  Rent praktiskt så var de kommande häxprocesserna, tortyr och allehanda grymheter en grund för modern maktutövning.
  Att det fick ett slut berodde kanske på att den moderna människan krävde faktaunderlag till alla fantastiska påståenden, häxor finns inte!
  Att måla ut hela mänskligheten som klimatdemoner som förbereder våra barns undergång har ingen bäring, det är en förströelse för de som inte kan engagera sig i de verkliga problemen som fattigdom, svält och ofred.
  Lär av historien, visa fakta och legitimitet att tolka dessa. Hänvisning till texter måste ha en koppling till argumenten, texten som hänvisas till måste ha både lästs och förståtts av den som hänvisar till den och gärna också en annan åsikt om texten och dess innehåll.
  Om det påstås att “psykologerna säger” så skall det hänvisas till namn och de arbeten som ligger bakom påståendet.

  God jul

 • Ulla Gabay skriver “De flesta av oss vet hur det ser ut med den globala uppvärmningen..”
  Ja antingen går det uppåt eller neråt eller står och stampar, så mycket är säkert.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *