Zikaviruset – genmanipulerade myggor – mikrocefali och vaccinet Dtad

publicerad 14 februari 2016
- av NewsVoice
Andreas Obenius, FB-foto

DEBATT. Zikaviruset kan komma från genmanipulerade myggor och mikrocefali (förkrympt hjärna) kan vara en biverkan av vaccinet Dtad. De genmodifierade myggorna produceras av det brittiska bioteknikföretaget Oxitec, som finansieras av Bill och Melinda Gates Foundation. Det skriver Andreas Obenius.

Text: Andreas Obenius

Oxitec har släppt ut genetiskt modifierade Aedes-myggor i naturen i Brasilien sedan 2011 för att bekämpa dengue-feber. Företaget producerar upp till två miljoner genmodifierade myggor i veckan i sin fabrik i Campinas, Brasilien.

Aedes aegypti-myggan är världens mest dominerande mygga och endast Chile och Kanada saknar myggan. Zikaviruset, som har upptäckts i 18 av 26 staterna i Brasilien, överförs genom Aedes-myggan.

Över 4000 barn har nu fötts i Brasilien med krympta hjärnor sedan maj 2015, enligt källor. Brasilien får normalt cirka 150 fall av dessa missbildningar på barn varje år. Problemet har ökat med cirka 13000 procent. Nya rapporter från NBC säger att dessa siffror har överdrivits och är mycket mindre.

Aftonbladet sprider skrämselpropaganda och WHO vilseleder också om de bakomliggande orsakerna till zikaviruset.  SVT-nyheter spär på med att nu ska det minsann forskas fram ett vaccin mot zikaviruset. Bill Gates och Vanderbilth, som betalar för produktionen av genmanipulerade myggor som bär på zikaviruset, kan skapa en pandemi. Det kommer att bli gigantiska rättegångar i Brasilien mot företaget som skapade och släppte ut myggorna.

Historien börjar egentligen redan 1947 när Rockefeller Foundation hittade viruset i blodet på en rhesusapa i Uganda. Oxitec grundades 2002 av Luke Alphey, David Kelly och Paul Coleman från Oxfords zoologiska institution. De hade utvecklat stammar av insekter, inklusive myggor, som är sterila så att deras avkomma dör innan nya mygglarver föds. Detta för att konkurrera ut dengue-myggan.

Zikapandemin exploderade till synes från ingenstans

När det upptäcktes 1947 inträffade fall endast sporadiskt i hela Afrika och södra Asien. Under 2007 rapporterades det första fallet i Stilla havet. 2013 uppstod enstaka utbrott och enskilda fall dokumenterades officiellt i Afrika och västra Stilla havet. De började också dyka upp i Amerika.

I maj 2015 rapporterades i Brasilien ett första fall av zikaviruset och situationen förändrats dramatiskt. Brasilien är nu ansett som epicentrum för zikautbrottet, som sammanfaller med 4000 rapporter om barn som föds med mikrocefali bara sedan oktober 2015.

Isis Innovation VD Linda Naylor sa:

“Tidig finansiering av utsäde är helt avgörande och i detta fall kunde vi stödja Oxitec tidigt med praktisk hjälp och med start av finansiering från University Challenge fond. Genom att minska dengue-feber och andra sjukdomar, kan den Oxfordsutvecklande tekniken ha en stor och positiv inverkan på den globala hälsan. Behållningen av denna transaktion gör att Isis Innovation fortsätter investera i nästa generation av Oxfords teknik.”

Oxitec presenterades på Världsekonomiskt Forum Technology Pioneer 2008 och har erkänts av Bill och Melinda Gates Foundation.

WHO, zikavirus och vaccin

På SVT pratade Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik, filosofie licentiat i biokemi och virolog. Det var väldigt lägligt att WHO varnar oss för att zikavirus orsakar hjärnförminskning, mikrocefali, i Brasilien precis inför OS i Brasilien. Vi vet att zikavirus är ett virus som inte ger så mycket symptom och de flesta brukar tillfriskna inom en vecka. Viruset smittar via myggstick, inte från människa till människa, virus är vektorburet.

Vi vet också att Brasilien är världens näst största odlare av genmodifierade sk GM-grödor (GMO). Det går inte att undvika att GM-grödor kräver ogräsbekämpningsmedel som glyfosat (finns i Roundup) i stora mängder. Det är vetenskapligt känt att glyfosat orsakar mikrocefali och andra missbildningssjukdomar.

När man sammanställer data ovan finner man att zikavaccinet under utveckling måste vara värt miljarder dollar nu inför OS. Vaccinet kan vara bra för kvinnor som är eller vill bli gravida och vill åka till OS i Brasilien och områden med zikavirusbärande myggor.

Naturligtvis är Dtad-vaccinet baserat på den välprövade universalvaccinbasen med skvalén och timerosal (med hög halt av kvicksilver) som användes i svininfluensavaccinet.

Det spelar ingen roll att viruset är vektorburet. Man måste uppnå flockimmunitet för att skydda de utsatta kvinnorna. Efter att ha läst boken “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” av professor Peter Gøtsche är ovanstående scenario troligt.

Myggorna kommer att korsa sig sedan får vi helt nya muterade virusvarianter. Myggorna gömmer sig i kläder, bussar, bilar, flygplan så de kommer att sprida sig. Varför kunde inte företaget förutse detta scenario?

Anders Tegnell som är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten sa på Sveriges Radio P4 den 31:a januari 2016 att zikaviruset inte är speciellt farligt utan motsvarar en influensa. Man får feber och illamående och det är över på en vecka, så varför bygger WHO upp ett skräckscenario? Sedan säger han till SVT att han ser mycket allvarligt på detta.

Några avslutande punkter

  • Vad man bör beakta är sannolikheten i att det ofarliga zikaviruset orsakar microcefali (barn föds med förminskad hjärna) då zikavirusets egentliga symptom är feber och illamående och dessutom inte är speciellt dödligt utan mera liknar en lindrig influensa.
  • Roundup som innehåller glyfosat som också kan orsaka microcefali har används i flera år i massor av länder som inte drabbats av ett högre antal fall av microcefali.
  • Sist men inte minst har vi Dtad-vaccinet som infördes i maj 2015 samtidigt som zikamyggorna. Vaccinet gavs till gravida i vecka 22 mot fyra olika barnsjukdomar. Då började det föddas barn med förminskad hjärna. Likaså föds det 25000 barn per år i USA som har microcefali utan att läkarna vet varför.

Text: Andreas Obenius

Andeas Obenius har arbetat inom akutvården. Bröt nacken 1998. Han startade eget vårdföretag 2002 och är idag VD i Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB i Gävle. Obenius har arbetat lokalpolitiskt för MP i Utbildningnämnden, Förvaltningsrätten och sitter i styrelsen på Gävle Energi.

Källor

SVT, WHO, Oxitec, FDA, Patent och registreringsverket i USA. Professor Björn Hammarsköld.

Genteknik.nu: Genmodifierade insekter

TED: Re-engineering mosquitos to fight disease

FDA: Oxitec Mosquito

Oxitec: Controlling Dengue Fever, improving lives. A film by the Wellcome Trust

PubMed: Practice parameter: Evaluation of the child with microcephaly (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society.

Activist Post: Zika Outbreak Epicenter In Same Area Where GM Mosquitoes Were Released In 2015

Aftonbladet: Larmet om zika-viruset: ”Sprids explosionsartat”

WHO: Zika virus

SVT: Zikavaccin kan vara klart i höst

BBC: Q&A: Abortion rules in Zika-affected countries